การออกกำลังกายในแต่ละวัน คอร์สประจำตลอดปี 58
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
ตารางฝึกพลศึกษาช่วงเย็นคอร์สประจำ ประจำสัปดาห์ที่ 1 ของ เดือน กันยายน 2558เพิ่มเติมการออกกำลังกายในแต่ละวันจันทร์-เสาร์ เวลา 17.00 - 18.30 น.หมายเหตุ
2
จ 31 ส.ค.อ. 1 ก.ย.พ 2 ก.ย.พฤ. 3 ก.ย.ศ 4 ก.ย.วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์เกณฑ์ผ่าน
3
ลำดับที่
ชื่อ - สกุลดึงข้อ
นั่งงอตัว
ดึงข้อ
นั่งงอตัว
ดึงข้อ
นั่งงอตัว
ดึงข้อ
นั่งงอตัว
ดึงข้อ
นั่งงอตัว
วิ่งต่อเนื่อง 30 นาที
เซอกิจเทรนนิ่ง
วิ่งจับเวลา
ฝึกกล้ามเนื้อขา
วิ่งต่อเนื่อง 30 นาที
เซอกิจเทรนนิ่ง
ดึงข้อ 15 ครั้ง
4
1สุประวิตร มากท่า520520520520620ได้ฝึกได้ฝึกได้ฝึกได้ฝึก ได้ฝึกได้ฝึก
นั่งงอตัว 20 ซม.
5
2อธิบดี อุทัย108108108108116ได้ฝึกได้ฝึกได้ฝึกได้ฝึก ได้ฝึกได้ฝึก
6
3
ธีรวัฒน์ บุญภูมิ
0303030304ได้ฝึกได้ฝึกได้ฝึกได้ฝึก ได้ฝึกได้ฝึก
7
4ณัฐภาคย์ บุญช่วย0000000000-----ได้ฝึก
8
5
อิทธิกร สมุทรรัตน์
0707071819-----ได้ฝึก
9
6
วีรชัย ประเสริฐลาภ
0000000000-----ได้ฝึก
10
7
11
8
12
13
14
ตารางฝึกพลศึกษาช่วงเย็นคอร์สประจำ ประจำสัปดาห์ที่ 2 ของ เดือน กันยายน 2558เพิ่มเติมการออกกำลังกายในแต่ละวันจันทร์-เสาร์ เวลา 17.00 - 18.30 น.
15
จ 7 ก.ย.อ. 8 ก.ย.พ 9 ก.ย.พฤ. 10 ก.ย.ศ 11 ก.ย.วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
16
ลำดับที่
ชื่อ - สกุลดึงข้อ
นั่งงอตัว
ดึงข้อ
นั่งงอตัว
ดึงข้อ
นั่งงอตัว
ดึงข้อ
นั่งงอตัว
ดึงข้อ
นั่งงอตัว
วิ่งต่อเนื่อง 30 นาที
เซอกิจเทรนนิ่ง
วิ่งจับเวลา
ฝึกกล้ามเนื้อขา
วิ่งต่อเนื่อง 30 นาที
17
1สุประวิตร มากท่า620620620ได้ฝึก--
18
2อธิบดี อุทัย101010858ได้ฝึกได้ฝึก-
19
3
ธีรวัฒน์ บุญภูมิ
050505ได้ฝึกได้ฝึกกระโดดเชือก
20
4ณัฐภาคย์ บุญช่วย000000---
21
5
อิทธิกร สมุทรรัตน์
09--09---
22
6
วีรชัย ประเสริฐลาภ
1310-----
23
7
24
8
25
26
ตารางฝึกพลศึกษาช่วงเย็นคอร์สประจำ ประจำสัปดาห์ที่ 3 ของ เดือน กันยายน 2558เพิ่มเติมการออกกำลังกายในแต่ละวันจันทร์-เสาร์ เวลา 17.00 - 18.30 น.
27
จ 14 ก.ย.อ. 15 ก.ย.พ 16 ก.ย.พฤ. 17 ก.ย.ศ 18 ก.ย.วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
28
ลำดับที่
ชื่อ - สกุลดึงข้อ
นั่งงอตัว
ดึงข้อ
นั่งงอตัว
ดึงข้อ
นั่งงอตัว
ดึงข้อ
นั่งงอตัว
ดึงข้อ
นั่งงอตัว
วิ่งต่อเนื่อง 30 นาที
เซอกิจเทรนนิ่ง
วิ่งจับเวลา
ฝึกกล้ามเนื้อขา
วิ่งต่อเนื่อง 30 นาที
29
1สุประวิตร มากท่า
30
2อธิบดี อุทัย
31
3
ธีรวัฒน์ บุญภูมิ
32
4ณัฐภาคย์ บุญช่วย
33
5
อิทธิกร สมุทรรัตน์
34
6
วีรชัย ประเสริฐลาภ
35
7
36
8
37
38
ตารางฝึกพลศึกษาช่วงเย็นคอร์สประจำ ประจำสัปดาห์ที่ 4 ของ เดือน กันยายน 2558เพิ่มเติมการออกกำลังกายในแต่ละวันจันทร์-เสาร์ เวลา 17.00 - 18.30 น.
39
จ 21 ก.ย.อ. 22 ก.ย.พ 23 ก.ย.พฤ. 24 ก.ย.ศ 25 ก.ย.วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
40
ลำดับที่
ชื่อ - สกุลดึงข้อ
นั่งงอตัว
ดึงข้อ
นั่งงอตัว
ดึงข้อ
นั่งงอตัว
ดึงข้อ
นั่งงอตัว
ดึงข้อ
นั่งงอตัว
วิ่งต่อเนื่อง 30 นาที
เซอกิจเทรนนิ่ง
วิ่งจับเวลา
ฝึกกล้ามเนื้อขา
วิ่งต่อเนื่อง 30 นาที
41
1สุประวิตร มากท่า
42
2อธิบดี อุทัย
43
3
ธีรวัฒน์ บุญภูมิ
44
4ณัฐภาคย์ บุญช่วย
45
5
อิทธิกร สมุทรรัตน์
46
6
วีรชัย ประเสริฐลาภ
47
7
48
8
49
50
ตารางฝึกพลศึกษาช่วงเย็นคอร์สประจำ ประจำสัปดาห์ที่ 5 ของ เดือน กันยายน 2558เพิ่มเติมการออกกำลังกายในแต่ละวันจันทร์-เสาร์ เวลา 17.00 - 18.30 น.
51
จ 28 ก.ย.อ. 29 ก.ย.พ 30 ก.ย.พฤ. 1 ต.ค.ศ 2 ต.ค.วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
52
ลำดับที่
ชื่อ - สกุลดึงข้อ
นั่งงอตัว
ดึงข้อ
นั่งงอตัว
ดึงข้อ
นั่งงอตัว
ดึงข้อ
นั่งงอตัว
ดึงข้อ
นั่งงอตัว
วิ่งต่อเนื่อง 30 นาที
เซอกิจเทรนนิ่ง
วิ่งจับเวลา
ฝึกกล้ามเนื้อขา
วิ่งต่อเนื่อง 30 นาที
53
1สุประวิตร มากท่า
54
2อธิบดี อุทัย
55
3
ธีรวัฒน์ บุญภูมิ
56
4ณัฐภาคย์ บุญช่วย
57
5
อิทธิกร สมุทรรัตน์
58
6
วีรชัย ประเสริฐลาภ
59
7
60
8
61
62
ตารางฝึกพลศึกษาช่วงเย็นคอร์สประจำ ประจำสัปดาห์ที่ 1 ของ เดือน ตุลาคม 2558เพิ่มเติมการออกกำลังกายในแต่ละวันจันทร์-เสาร์ เวลา 17.00 - 18.30 น.
63
จ 5 ต.ค.อ. 6 ต.ค.พ 7 ต.ค.พฤ. 8 ต.ค.ศ 9 ต.ค.วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
64
ลำดับที่
ชื่อ - สกุลดึงข้อ
นั่งงอตัว
ดึงข้อ
นั่งงอตัว
ดึงข้อ
นั่งงอตัว
ดึงข้อ
นั่งงอตัว
ดึงข้อ
นั่งงอตัว
วิ่งต่อเนื่อง 30 นาที
เซอกิจเทรนนิ่ง
วิ่งจับเวลา
ฝึกกล้ามเนื้อขา
วิ่งต่อเนื่อง 30 นาที
65
1สุประวิตร มากท่า
66
2อธิบดี อุทัย
67
3
ธีรวัฒน์ บุญภูมิ
68
4ณัฐภาคย์ บุญช่วย
69
5
อิทธิกร สมุทรรัตน์
70
6
วีรชัย ประเสริฐลาภ
71
7
72
8
73
74
ตารางฝึกพลศึกษาช่วงเย็นคอร์สประจำ ประจำสัปดาห์ที่ 2 ของ เดือน ตุลาคม 2558เพิ่มเติมการออกกำลังกายในแต่ละวันจันทร์-เสาร์ เวลา 17.00 - 18.30 น.
75
จ 12 ต.ค.อ. 13 ต.ค.พ 14 ต.ค.พฤ. 15 ต.ค.ศ 16 ต.ค.วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
76
ลำดับที่
ชื่อ - สกุลดึงข้อ
นั่งงอตัว
ดึงข้อ
นั่งงอตัว
ดึงข้อ
นั่งงอตัว
ดึงข้อ
นั่งงอตัว
ดึงข้อ
นั่งงอตัว
วิ่งต่อเนื่อง 30 นาที
เซอกิจเทรนนิ่ง
วิ่งจับเวลา
ฝึกกล้ามเนื้อขา
วิ่งต่อเนื่อง 30 นาที
77
1สุประวิตร มากท่า
78
2อธิบดี อุทัย
79
3
ธีรวัฒน์ บุญภูมิ
80
4ณัฐภาคย์ บุญช่วย
81
5
อิทธิกร สมุทรรัตน์
82
6
วีรชัย ประเสริฐลาภ
83
7
84
8
85
86
ตารางฝึกพลศึกษาช่วงเย็นคอร์สประจำ ประจำสัปดาห์ที่ 3 ของ เดือน ตุลาคม 2558เพิ่มเติมการออกกำลังกายในแต่ละวันจันทร์-เสาร์ เวลา 17.00 - 18.30 น.
87
จ 19 ต.ค.อ. 20 ต.ค.พ 21 ต.ค.พฤ. 22 ต.ค.ศ 23 ต.ค.วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
88
ลำดับที่
ชื่อ - สกุลดึงข้อ
นั่งงอตัว
ดึงข้อ
นั่งงอตัว
ดึงข้อ
นั่งงอตัว
ดึงข้อ
นั่งงอตัว
ดึงข้อ
นั่งงอตัว
วิ่งต่อเนื่อง 30 นาที
เซอกิจเทรนนิ่ง
วิ่งจับเวลา
ฝึกกล้ามเนื้อขา
วิ่งต่อเนื่อง 30 นาที
89
1สุประวิตร มากท่า
90
2อธิบดี อุทัย
91
3
ธีรวัฒน์ บุญภูมิ
92
4ณัฐภาคย์ บุญช่วย
93
5
อิทธิกร สมุทรรัตน์
94
6
วีรชัย ประเสริฐลาภ
95
7
96
8
97
98
99
100
Loading...
Main menu