StunduSaraksts.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
1
D.stunda7.a 7.b8.a8.b9.a9.bD.stunda10.a (h)10.a (v)10.m11.m11.v12.m12.v12.t
2
P18.00-8.40matemātika /datorika322/32511vizuālā māksla4141matemātika3131mūzika4111Latvijas vēsture112P18.00-8.40ģeogrāfija1131ģeogrāfija1131latviešu valoda3141matemātika4131bioloģija4211fizika3241latviešu valoda2251krievu valoda235
3
i28.50-9.30matemātika3222vizuālā māksla4142bioloģija4212ģeogrāfija1132krievu valoda/ vācu valoda312/3212krievu valoda/ vācu valoda224/321i28.50-9.30latviešu valoda4122latviešu valoda4122literatūra3142matemātika4132sportssporta halle2fizika3242latviešu valoda2252latviešu valoda233
4
r39.40-10.20ģeogrāfija1133latviešu valoda4123matemātika / datorika413/3233fizika1233Latvijas vēsture1123sportssporta haller39.40-10.20mūzika4113mūzika4113fizika3243krievu valoda/ vācu valoda224/3213informātika 1.gr./vācu v.323/3213Latvijas un pasaules vēsture2253bioloģija4213literatūra233
5
m410.30-11.10latviešu valoda3144ģeogrāfija1134fizika1234latviešu valoda4124sociālās zinības1124vizuālā māksla414m410.30-11.10matemātika3134matemātika3134fizika3244sportssporta halle4krievu v./informātika 2.gr.312/3234matemātika3224Latvijas un pasaules vēsture2254Latvijas un pasaules vēsture227
6
d511.40-12.20krievu valoda/vācu valoda312/3215matemātika3135latviešu valoda3145sportssporta halle5vizuālā māksla4145ģeogrāfija113d511.40-12.20Latvijas un pasaules vēsture2255Latvijas un pasaules vēsture2255mūzika4115angļu valoda1145fizika3245matemātika3225fizika1235dabaszinības2311
7
ie612.50-13.30Latvijas vēsture1126matemātika3136literatūra3146vizuālā māksla4146ģeorāfija1136fizika123ie612.50-13.30krievu valoda / vācu valoda224/3216krievu valoda / vācu valoda224/3216krievu valoda/ vācu valoda312/3216mūzika4116fizika3246bioloģija4216angļu valoda1146dabaszinības2311
8
n714.00-14.40vizuālā māksla4147Latvijas vēsture1127krievu valoda/vācu valoda224/3217Latvijas vēsture2257fizika1237matemātika322n714.00-14.40skatuves māksla1247informātika 1.gr.3237ģeogrāfija1137latviešu valoda4127matemātika3137bioloģija4217angļu valoda1147
9
a814.50-15.3088888a814.50-15.30koris8informātika 1.gr.3238koris8angļu valoda 2.gr.1148koris8koris8koris8
10
11
O18.00-8.40angļu 1.gr./ informātika 2.gr.114/3251latviešu valoda4121latviešu valoda3141mājturība un tehnoloģijasdarbnīcas/4221latviešu valoda3111matemātika322O18.00-8.40matemātika3131matemātika3131Latvijas un pasaules vēsture1121fizika3241angļu valoda4141krievu valoda/ vācu valoda224/3211krievu valoda/ vācu valoda312/3211tūrisma menedžments113
12
t28.50-9.30latviešu valoda3142literatūra4122matemātika4132mājturība un tehnoloģijasdarbnīcas/4222literatūra3112matemātika322t28.50-9.30angļu valoda4142angļu valoda1242ķīmija4242fizika3242ģeogrāfija1132politika un tiesības1122literatūra2252vācu valoda321
13
r39.40-10.20literatūra3143sportssporta halle3ģeogrāfija1133latviešu valoda4123matemātika3133angļu valoda 1.gr./2.gr414/123r39.40-10.20vācu val. 3 / krievu val. 3321/2243ķīmija4243angļu valoda 1.gr./2.gr.114/1243bioloģija4213Latvijas un pasaules vēsture1123matemātika3223literatūra2253veselības mācība423
14
d410.30-11.10sportssporta halle4mājturība un tehnoloģijasdarbnīcas/4224angļu valoda 1.gr./2.gr123/1244literatūra4124krievu valoda/vācu valoda312/3214krievu valoda/vācu valoda224/321d410.30-11.10ģeogrāfija1134ģeogrāfija1134bioloģija4234matemātika4134latviešu valoda3144matemātika3224ekonomika3244angļu valoda414
15
i511.40-12.20matemātika3225mājturība un tehnoloģijasdarbnīcas/4225krievu valoda/vācu valoda224/3215bioloģija4215angļu valoda 1.gr./2.gr123/1245bioloģija423i511.40-12.20dabaszinības4245sportssporta halle5fizika3245matemātika4135literatūra3145latviešu valoda2255Latvijas un pasaules vēsture1125angļu valoda414
16
e612.50-13.30bioloģija4236krievu val. 2.gr./angļu val. 2.gr.312/1246mājturība un tehnoloģijasdarbnīcas/4226angļu v. 1.gr. / krievu v. 2.gr.414/2246ģeogrāfija1136latviešu valoda311e612.50-13.30ekonomika3246ekonomika3246matemātika3226angļu 1.gr./ informātika 2. gr.114/3236matemātika3136latviešu valoda2256matemātika4136matemātika413
17
n714.00-14.40informātika 1.gr./ angļu 2.gr.325/1247angļu val. 1.gr./krievu val. 1.gr.123/3127mājturība un tehnoloģijasdarbnīcas/4227krievu v. 1.gr. / angļu v. 2.gr.224/4147ķīmija4247literatūra311n714.00-14.40kulturoloģija3147fizika3247matemātika3227informātika 1.gr./ angļu 2.gr.323/1147matemātika3137Latvijas un pasaules vēsture1127matemātika4137matemātika413
18
a814.50-15.30klases stunda3228klases stunda4248klases stunda3148klases stunda4148klases stunda1238klases stunda423a814.50-15.30klases stunda2248klases stunda2248klases stunda1128klases stunda1148klases stunda3138klases stunda2258klases stunda4138
19
20
T18.00-8.401sociālās zinības22511matemātika/datorika322/3251bioloģija4231ģeogrāfija113T18.00-8.40literatūra4121literatūra4121latviešu valoda3141politika un tiesības1121mūzika4111ķīmija4211sportssporta halle1psiholoģija235
21
r28.50-9.30bioloģija4232ģeogrāfija1132ķīmija4212sociālās zinības2252fizika3242mūzika411r28.50-9.30literatūra4122literatūra4122literatūra3142sportssport halle2angļu valoda4142ķīmija4212politika un tiesības1122krievu valoda235
22
e39.40-10.20literatūra3143latviešu valoda4123sociālās zinības2253mūzika4113matemātika3133latviešu valoda311e39.40-10.20sportssporta halle3sportssporta halle3bioloģija4233ģeogrāfija1133Latvijas un pasaules vēsture1123angļu valoda 1.gr./2.gr.114/4143fizika3243krievu valoda235
23
š410.30-11.10sociālās zinības2254literatūra4124mūzika4114ģeogrāfija1134matemātika3134latviešu valoda311š410.30-11.10Latvijas un pasaules vēsture1124Latvijas un pasaules vēsture1124sportssporta halle4ķīmija4244latviešu valoda3144angļu valoda 1.gr./2.gr.114/4144fizika3244Latvijas un pasaules vēsture227
24
d511.40-12.20mūzika4115matemātika3135Latvijas vēsture1125fizika3245latviešu valoda3115ķīmija424d511.40-12.20angļu valoda4145bioloģija4235ģeogrāfija1135literatūra4125literatūra3145sportssports halle5informātika3235politika un tiesības231
25
ie612.50-13.30sportssporta halle6matemātika3136ģeogrāfija1136matemātika3226latviešu valoda3116fizika324ie612.50-13.30angļu valoda4146kulturoloģija3146Latvijas un pasaules vēsture1126literatūra4126ķīmija4246literatūra2256informātika3236sportssporta zāle
26
n714.00-14.40ģeogrāfija1137mūzika4117fizika3247matemātika3227sportssporta halle7angļu v. 1.gr. /datorika 2.gr.414/325n714.00-14.40informātika 2.gr.3237informātika 2.gr.3237ķīmija4247Latvijas un pasaules vēsture1127kulturoloģija3147literatūra2257ķīmija4217sportssporta zāle
27
a814.50-15.30koris8koris8koris8koris8koris8korisa814.50-15.30informātika 2.gr.3238informātika 2.gr.3238888literatūra2258ķīmija4218
28
29
Ce18.00-8.40pasaules vēsture1121angļu v. 1.gr./informātika 1.gr.123/3251pasaules vēsture1131latviešu valoda4121sportssporta halle1matemātika322Ce18.00-8.40krievu valoda/vācu valoda224/3211krievu valoda/vācu valoda224/3211krievu valoda/vācu valoda312/3211ekonomika3241matemātika3131angļu valoda 1.gr./2.gr.114/4141bioloģija4211komerczinības225
30
tu28.50-9.30mājturība un tehnoloģijasdarbnīcas/4222informātika 2.gr./krievu v. 1gr.325/3122sportssporta halle2literatūra3122angļu valoda 1.gr./2.gr123/1242pasaules vēsture112tu28.50-9.30krievu val. 3/ vācu val. 3224/3212ķīmija4242matemātika3222bioloģija4212matemātika3132angļu valoda 1.gr./2.gr.114/4142ekonomika3242komerczinības225
31
r39.40-10.20mājturība un tehnoloģijasdarbnīcas/4223krievu val. 2.gr./angļu val. 2.gr.312/1243krievu valoda/vācu valoda224/3213ķīmija4243matemātika3133angļu valoda 1.gr./2.gr414/123r39.40-10.20sportssporta halle3sportssporta halle3angļu v. 1.gr./informātika 2.gr114/3233bioloģija4213ekonomika3243matemātika3223matemātika4133matemātika413
32
t410.30-11.10krievu valoda/vācu valoda312/3214sportssporta halle4angļu valoda 1.gr./2.gr.123/1244pasaules vēsture1124mājturība un tehnoloģijasdarbnīcas/4224sociālās zinības112t410.30-11.10latviešu valoda4124latviešu valoda4124angļu v. 1.gr./informātika 2.gr114/3234fizika3244angļu valoda4144matemātika3224matemātika4134matemātika413
33
d511.40-12.20matemātika3225matemātika3135matemātika4135bioloģija4215mājturība un tehnoloģijasdarbnīcas/4225sportssporta halled511.40-12.20literatūra4125literatūra4125informātika 1.gr./angļu v. 2.gr.323/1245Latvijas un pasaules vēsture1135angļu valoda4145krievu valoda/ vācu valoda224/3215krievu valoda/ vācu valoda312/3215dabaszinības424
34
ie612.50-13.30matemātika3226bioloģija4216matemātika4136krievu v. 1.gr. / angļu v. 2.gr.224/4146pasaules vēsture1126mājturība un tehnoloģijasdarbnīcas/422ie612.50-13.30matemātika3136matemātika3136informātika 1.gr./angļu v. 2.gr.323/1246literatūra4126bioloģija4216fizika3246angļu valoda1146vācu valoda321
35
n714.00-14.40angļu valoda 1.gr./2.gr.114/1247pasaules vēsture1127bioloģija4217angļu v. 1.gr. / krievu v. 2.gr.414/2247ķīmija4247mājturība un tehnoloģijasdarbnīcas/422n714.00-14.40matemātika3137matemātika3137matemātika3227latviešu valoda4127krievu v./informātika 2.gr.312/3237fizika3247literatūra2257vācu valoda321
36
a814.50-15.3088888a814.50-15.30dabaszinības4248angļu valoda1248ekonomika3248krievu valoda/vācu valoda224/3218informātika 1.gr./vācu v.323/3218bioloģija4218politika un tiesības1128angļu valoda414
37
38
P18.00-8.401matemātika gr.3131matemātika3131sportssporta halle1krievu valoda/vācu valoda312/3211krievu valoda/vācu valoda224/321P18.00-8.401veselības mācība4231literatūra3141ķīmija4241ekonomika3241matemātika3221angļu valoda1141sportssporta zāle
39
ie28.50-9.30latviešu valoda3142matemātika3132matemātika3132ķīmija4242bioloģija4232matemātika322ie28.50-9.30angļu valoda4142angļu valoda1242fizika3242krievu valoda/vācu valoda224/3212krievu valoda/vācu valoda312/3212sportssporta halle2angļu valoda1142tūrisma menedžments235
40
k39.40-10.20matemātika3223bioloģija4243literatūra3143matemātika4213matemātika3133datorika 1 gr./ angļu v. 2.gr.325/123k39.40-10.20angļu valoda4143fizika3243angļu valoda 1.gr./2.gr.114/1243matemātika4133sportssporta halle3krievu valoda/vācu valoda224/3213krievu valoda/vācu valoda312/3213tūrisma menedžments235
41
t410.30-11.10matemātika3224krievu val. 1.gr./angļu val. 2.gr.312/1244latviešu valoda3144matemātika4214matemātika3134bioloģija423t410.30-11.10krievu val. 3/ vācu val. 3224/3214fizika3244sportssporta halle4matemātika4134ķīmija4244angļu valoda 1.gr./2.gr.114/4144fizika2254latviešu valoda233
42
d511.40-12.20angļu valoda 1.gr./2.gr.114/1245angļu v. 1.gr. / krievu v. 2.gr.123/3125sportssporta halle5angļu v. 1.gr. / krievu v. 2.gr.414/2245literatūra3115ķīmija424d511.40-12.20matemātika3135matemātika3135matemātika3225ekonomika3245literatūra3145tehniskā grafikadarbnīcas5matemātika4135politika un tiesības231
43
ie612.50-13.30krievu valoda/vācu valoda312/3216datorika3256ķīmija4246krievu v. 1.gr. / angļu v. 2.gr.224/3126angļu valoda 1.gr./2.gr123/1246latviešu valoda311ie612.50-13.30kulturoloģija3146bioloģija4236matemātika3226angļu valoda1146fizika3246tehniskā grafikadarbnīcas6sportssporta halle6literatūra233
44
n714.00-14.4077angļu valoda 1.gr./2.gr123/124777n714.00-14.40krievu valoda/vācu valoda224/3217krievu valoda/vācu valoda224/3217krievu valoda/vācu valoda312/3217angļu valoda 1.gr.1147kulturoloģija312/321777klases stunda233
45
a814.50-15.3088888a814.50-15.308888888
Loading...
 
 
 
Sheet1
Sheet2
 
 
Main menu