BẢNG ĐIỂM THI ĐUA 1920
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
PHẦN MỀM NHẬP THI ĐUA TUẦN ĐOÀN TRƯỜNG THPT HƯỚNG HÓA
2
NĂM HỌC 2019-2020
3
(Lưu ý các tuần theo phần mềm này được sắp xếp theo lịch trên bảng kế hoạch của trường)
4
Học kì 1Học kì 2
5
Tuần 1
Tính điểm NN
Tuần 19
6
Tuần 2Tuần 20
7
Tuần 3Tuần 21
8
Tuần 4Tuần 22
9
Tuần 5Tuần 23
10
Tuần 6Tuần 24
11
Tuần 7Tuần 25
12
Tuần 8Tuần 26
13
Tuần 9Tuần 27
14
Tuần 10Tuần 28
15
Tuần 11Tuần 29
16
Tuần 12Tuần 30
17
Tuần 13Tuần 31
18
Tuần 14Tuần 32
19
Tuần 15Tuần 33
20
Tuần 16Tuần 34
21
Tuần 17Tuần 35
22
HỌC KỲ ITuần 36
23
Tổng hợp Học kì 2
24
CẢ NĂM
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...