ทุนการศึกษา.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
3
ทุนการศึกษารายละเอียด/กำหนดการ
4
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ส่งใบสมัครได้ที่ ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา อาคาร D1 ห้อง 113 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561
5
ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุน "จุมภฏ-พันธุ์ทิพย์"กำหนดส่งใบสมัครที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 และเข้ารับสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
6
ประกาศรัับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกำหนดยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบเพื่อพิจารณา ภายในวันที่ 12-16 มีนาคม 2561 ณ ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา ต่อไป
7
ประกาศรับสมััครคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา UMAP Student Connection Online USCO 2018-2กำหนดส่งใบสมัครและเอกสาร ต่อสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ 5 กันยายน 2561 และเข้ารับสัมภาษณ์ที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 16.30 น.
8
ทุนการศึกษามููลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561- ส่งเอกสารสมัครรับทุนภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561ก่อนเวลา 10.00 น. ที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ อาคาร E3
- เข้ารับสัมภาษณ์เพื่อรับทุน ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ อาคาร E3
9
ทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราช ประจำปีการศึกษา 2561- ส่งเอกสารสมัครรับทุนภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561ก่อนเวลา 10.00 น. ที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ อาคาร E3
- เข้ารับสัมภาษณ์เพื่อรับทุน ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ อาคาร E3
10
ทุนการศึกษานวมินทรบรมราชชนนี ประจำปีการศึกษา 2561- ส่งเอกสารสมัครรับทุนภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ก่อนเวลา 10.00 น. ที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ อาคาร E3
- เข้ารับสัมภาษณ์เพื่อรับทุน (รอบสำนักวิชา) ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 น. ที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ อาคาร E3
11
ทุนการศึกษา สกอ. และ Tesco Lotus- ส่งเอกสารภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา ฃ
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...