อาคาร.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
1
ข้อมูลการใช้งบประมาณในการปรับปรุงพัฒนาและซ่อมแซ่ม อาคารสถานที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย
2
ประจำเดือน....................................................
3
4
ที่วัน/เดือน/ปีอาคาร/จำนวนเงินหมายเหตุ
5
อาคารพระครูพิศาล
อาคารธรรมสมาจารย์
อาคารแผนงานและงบประมาณ
อาคารฝึกอาชีพ
อาคารฝึกอาชีพ 2
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
รวม
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...