ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
Ma SVHọ và tênLớp/khóaKQHT năm học 2021- 2022KORL năm học 2021- 2022Số điện thoạiHộ khẩu thường trú (xã, huyện, tỉnh)Tóm tắt hoàn cảnh gia đình/cá nhân
2
4356120130Phạm Gia NghĩaLuật K43A7.6675.50366.987.04454A Phan Huy Ích, phường Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100