Stundu saraksts 1.- 4. klasēm, 2019./2020. m.g. 1. semestris
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAM
1
1.-4.klašu mācību priekšmetu stundu saraksts
Apstiprināts 02.09.2019. ar direktora rīkojumu nr. 11/1.9
2
St.Laiks1.A KLASE (75)1.B KLASE (73)1.C KLASE182.A KLASE1282.B KLASE162.C KLASE723.A KLASE193.B KLASE1293.C KLASE214.A KLASE744.B KLASE1304.C KLASE204.D KLASE70St.Laiks
3
Pirmdiena1.8:30
Mazākumt. valoda
75Matemātika73Angļu valoda
18/129
Datorika2/Latv.v.1
49/128Mūzika89Matemātika72Vizuālā māksla19Angļu valoda61Mūzika116Sociālās zinības74
Mazākumt. valoda
130SportsMatemātika701.8:30Pirmdiena
4
2.9:20Latviešu valoda74/75
Mazākumt. valoda
73Matemātika18Matemātika128Matemātika16Mūzika89
Mājturība un tehn.
19Mūzika116Latv.v.1/Datorika221/51Angļu valoda74SportsAngu valoda20/129Latviešu valoda10/702.9:20
5
3.10:10Matemātika75Ētika/Kr.mācība73/118
Mazākumt. valoda
18Mūzika116Latviešu valoda16/131
Mazākumt. valoda
72Latviešu valoda128/19Matemātika129Latv.v.2/Datorika121/51Matemātika74Matemātika130Mazākumt. valoda20Dabaszinības703.10:10
6
4.11:20Dabaszinības75Latv. valoda 1.gr.73Mūzika116
Mazākumt. valoda
128Ētika/Kr.mācība16/118Latviešu valoda6/72Matemātika19Dabaszinības129Matemātika21Mazākumt. valoda74Angļu valoda130/62Matemātika20Mazākumt. valoda704.11:20
7
5.12:30Latviešu valoda18/10Datorika1/Latv.v.249/128
Mazākumt.valoda
16Sociālās zinības72Konstruēšana19Datorika gr.51Dabaszinības21Dabaszinības74Sociālās zinības130Latviešu valoda129/205.12:30
8
6.13:25Latviešu valoda74Latviešu valoda10/131Programm. p. gr.516.13:25
9
7.14:157.14:15
10
Otrdiena1.8:30Dabaszinības73Mazākumt. valoda18Latv.v.1/Angļu v.210/63Matemātika72
Mazākumt. valoda
19SportsAngļu valoda74
Mazākumt. valoda
130
Mazakumt. valoda
20Sports1.8:30Otrdiena
11
2.9:20Matemātika75SportsSportsDabaszinības128Matemātika16Latviešu valoda6/72Mazākumt. valoda19Mazakumt.valoda129Mazākumt. valoda21Matemātika74Sociālās zinības130Literatūra20Angu valoda63/702.9:20
12
3.10:10SportsLatviešu valoda89/73Matemātika18Latviešu valoda10/128Mazākumt. valoda16Mazākumt.valoda72Dabaszinības19Matemātika129Matemātika21Mazākumt. valoda74Matemātika130Matemātika20Matemātika703.10:10
13
4.11:20Latv.v.2/Angļu v.12/75Matemātika73Dabaszinības18Matemātika128SportsDabaszinības72Latviešu valoda128/19Sociālās zinības129Mājturība un tehn.21Literatūra74Latviešu valoda10/130Mājturība un tehn.20Mājturība un tehn.704.11:20
14
5.12:30Socilās zinības75Sociālās zinības73Latviešu valoda18/10Mazākumt. valoda128SportsMatemātika19SportsVizuālā māksla21Latviešu valoda89Literatūra130Vizuāla māksla20Vizuālā māksla705.12:30
15
6.13:25SportsLatviešu valoda1296.13:25
16
7.14:157.14:15
17
Trešdiena1.8:30Angļu valoda117/73Latv.v.1/Datorika218/49Matemātika128Matemātika16Mājturība un tehn.72SportsMazākumt. valoda129Latviešu valoda74Matemātika130Dabaszinības20Mūzika891.8:30Trešdiena
18
2.9:20Konstruēšana75Matemātika73Latv.v.2/Datorika118/49Latviešu valoda128/6Dabaszinības16Vizuālā māksla72Angļu valoda19/117Mazākumt. valoda129Matemātika21SportsLiteratūra130Latviešu valoda120/20Matemātika702.9:20
19
3.10:10Latv.v.1/Angļu v.2120/75Mazākumt. valoda73Matemātika18
Mājturība un tehn.
128Mazākumt. valoda16Latviešu valoda6/72Matemātika19Matemātika129Angļu valoda21/117Dabaszinības74Mazākumt. valoda130Matemātika20Mazākumt. valoda703.10:10
20
4.11:20Dabaszinibas75Latviešu valoda120/73Mazākumt. valoda18Vizuālā māksla128Latviešu valoda16/10Mazākumt.valoda72Mazakumt. valoda19Ētika/Kr.mācība129/115Ētika/Kr.mācība21/115Matemātika74Dabaszinības130Sociālās zinības20Sociālās zinības704.11:20
21
5.12:30Mazākumt. valoda75Konstr./Datorika72/51Konstruēšana gr.72Sociālās zinības19Latviešu valoda129Mazākumt. valoda21Mazākum. valoda74Vizuālā māksla130Angļu valoda20/129Latviešu valoda10/1315.12:30
22
6.13:25Latviešu valoda10/5Mājturība un tehn.1306.13:25
23
7.14:157.14:15
24
Ceturtdiena1.8:30SportsLatviešu valoda157/73Vizuālā māksla18Matemātika16Angļu valoda63/72Latviešu valoda10Mazākumt. valoda21Matemātika74SportsMazākumt. valoda20Dabaszinības701.8:30Ceturtdiena
25
2.9:20Latviešu valoda157/73SportsMājturība un tehn.18Latviešu valoda10/128Mazakumt. valoda16Dabaszinības72Ētika/Kr.mācība19/118Matemātika129Matemātika21Mūzika89Angļu valoda130/62SportsAngu valoda63/702.9:20
26
3.10:10Matemātika75Dabaszinības73Matemātika18Matemātika128Latv.v.2/Angu v.110/63Latviešu valoda6/72Mūzika89Anglu valoda61Sociālās zinības21Latviešu valoda157Sociālās zinības130Matemātika20Matemātika703.10:10
27
4.11:20Ētika/Kr.mācība75/156Vizuālā māksla73Ētika/Kr.mācība18/156Dabaszinības128Mājturība un tehn.16Matemātka72Matemātika19Dabaszinības129Dabaszinības21
Mazākumt. valoda
74Latviešu valoda130/6Latviešu valoda157/131Mazākumt. valoda704.11:20
28
5.12:30Mazākumt. valoda75Mājturība un tehn.73Ētika/Kr.mācība128/156Vizuālā māksla16Ētika/Kr.mācība72/118Latviešu valoda157/131Datorika gr.51Latviešu valoda120/21Literatūra74Matemātika130Dabaszinības20Literatūra705.12:30
29
6.13:25Latviešu valoda70/1316.13:25
30
7.14:157.14:15
31
Piektdiena1.8:30Mūzika89Matemātika89Latviešu valoda18/120Dabaszinības16Datorika gr49Latviešu valoda19/131Vizuālā māksla129SportsAngļu valoda130/62Mazākumt. valoda20Angu valoda63/701.8:30Piektdiena
32
2.9:20Latviešu valoda75/120Mūzika73Dabaszinības18Angļu valoda61/128Mazākumt. valoda16Matemātika72Dabaszinības19Mājturiba un tehn.129Mazākumt. valoda21Sociālās zinības74Latviešu valoda130/6Matemātika20Sports2.9:20
33
3.10:10Matemātika75Mazākumt. valoda73Sociālās zinības18Mazākumt.valoda128Sociālās zinības16Mazākumt. valoda72SportsSportsLatviešu valoda21/129Angu valoda74Mūzika89Angu valoda20/129Mazākumt. valoda703.10:10
34
4.11:20Vizuālā māksla75Latv. val. 2.gr.72Sports18Mazākumt.valoda128Latviešu valoda16/10SportsMazākumt. valoda19Mazākumt. valoda129Angļu valoda21/20Majturība un tehn.74Mazākumt. valoda130Mūzika89Literatūra 704.11:20
35
5.12:30Mājturība un tehn.75Sociālās zinības128SportsAngļu valoda19/21Latviešu valoda129SportsVizuālā māksla74Latviešu valoda157/16Sociālās zinības705.12:30
36
6.13:25SportsLatviešu valoda10/186.13:25
37
7.14:157.14:15
38
St.Laiks1.A KLASE1.B KLASE1.C KLASE2.A KLASE2.B KLASE2.C KLASE3.A KLASE3.B KLASE3.C KLASE4.A KLASE4.B KLASE4.C KLASE4.D KLASESt.Laiks
Loading...