ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ 2011-2012
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFG
1
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α1 ΕΣΚΑΚ ΑΝΔΡΩΝ 2011-2012
2
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΩΡΑΓΗΠΕΔΟΑΓΩΝΑΣΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
3
4
1ος ΓΥΡΟΣ
5
6
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
7
22/10/201117.00ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΙΑΤΟΥΑΡΑΤΟΣ 1893 ΑΟ ΚΙΑΤΟΥΑΠΟΛΛΩΝ ΚΟΡ ΑΡΧ80 - 52
8
22/10/201119.30ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΟΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΑΟ82 - 54
9
22/10/201117.00ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΟΤΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΣ52 - 92
10
22/10/201117.00ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥΝΑΥΠΛΙΟ 2010ΜΕΘΑΝΑ ΑΠΟ61 - 52
11
22/10/201119.00ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΕΧΑΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΛΕΧΑΙΟΥΤΗΡΩΝ ΑΣ. ΑΓ.ΘΕΟ.81 - 54
12
22/10/201119.00ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥΟΙΑΞ ΑΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥΚΑΟΚ ΠΑΛΑΙΜΩΝ72 - 75
13
14
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
15
29/10/201119.00ΚΛΕΙΣΤΟ Ν.ΚΙΟΥΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΑΟΑΡΑΤΟΣ 1893 ΑΟ ΚΙΑΤΟΥ67-51
16
29/10/201117.00ΑΣΤΡΟΥΣΤΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΣΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΟ82-59
17
29/10/201115.00ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥΜΕΘΑΝΑ ΑΠΟΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΟ55-60
18
29/10/201119.30ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓ.ΘΕΟΔ.ΤΗΡΩΝ ΑΣ. ΑΓ.ΘΕΟ.ΝΑΥΠΛΙΟ 201052-58
19
29/10/201119.00ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥΚΑΟΚ ΠΑΛΑΙΜΩΝΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΛΕΧΑΙΟΥ71-55
20
29/10/201117.00ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥΑΠΟΛΛΩΝ ΚΟΡ ΑΡΧΟΙΑΞ ΑΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ75-57
21
22
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
23
5/11/201117.00ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΙΑΤΟΥΑΡΑΤΟΣ 1893 ΑΟ ΚΙΑΤΟΥΤΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΣ60-69
24
5/11/201119.30ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΟΜΕΘΑΝΑ ΑΠΟ61-55
25
5/11/201117.00ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΟΤΗΡΩΝ ΑΣ. ΑΓ.ΘΕΟ.60-50
26
5/11/201119.00ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥΝΑΥΠΛΙΟ 2010ΚΑΟΚ ΠΑΛΑΙΜΩΝ77-66
27
5/11/201119.00ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΕΧΑΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΛΕΧΑΙΟΥΟΙΑΞ ΑΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ54-61
28
5/11/201117.00ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥΑΠΟΛΛΩΝ ΚΟΡ ΑΡΧΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΑΟ72-63
29
30
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
31
12/11/201117.00ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥΜΕΘΑΝΑ ΑΠΟΑΡΑΤΟΣ 1893 ΑΟ ΚΙΑΤΟΥ55-64
32
12/11/201117.00ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓ.ΘΕΟΔ.ΤΗΡΩΝ ΑΣ. ΑΓ.ΘΕΟ.ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΟ63-72
33
12/11/201119.00ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥΚΑΟΚ ΠΑΛΑΙΜΩΝΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΟ81-76
34
12/11/201121.00ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥΟΙΑΞ ΑΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥΝΑΥΠΛΙΟ 201057-61
35
12/11/201119.30ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΕΧΑΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΛΕΧΑΙΟΥΑΠΟΛΛΩΝ ΚΟΡ ΑΡΧ72-81
36
12/11/201116.00ΛΕΩΝΙΔΙΟΥΤΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΣΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΑΟ91-67
37
38
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
39
19/11/201119.30ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΙΑΤΟΥΑΡΑΤΟΣ 1893 ΑΟ ΚΙΑΤΟΥΤΗΡΩΝ ΑΣ. ΑΓ.ΘΕΟ.73-57
40
19/11/201117.00ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΟΚΑΟΚ ΠΑΛΑΙΜΩΝ68-57
41
19/11/201119.00ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΟΟΙΑΞ ΑΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ71-81
42
19/11/201117.00ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥΝΑΥΠΛΙΟ 2010ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΛΕΧΑΙΟΥ61-54
43
19/11/201115.00ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥΑΠΟΛΛΩΝ ΚΟΡ ΑΡΧΤΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΣ55-69
44
19/11/201119.00ΚΛΕΙΣΤΟ Ν.ΚΙΟΥΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΑΟΜΕΘΑΝΑ ΑΠΟ65-42
45
46
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
47
26/11/201119.00ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥΚΑΟΚ ΠΑΛΑΙΜΩΝΑΡΑΤΟΣ 1893 ΑΟ ΚΙΑΤΟΥ70-62
48
26/11/201117.00ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥΟΙΑΞ ΑΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΟ61-71
49
26/11/201119.30ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΕΧΑΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΛΕΧΑΙΟΥΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΟ58-71
50
26/11/201119.00ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥΝΑΥΠΛΙΟ 2010ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΟΡ ΑΡΧ45-80
51
26/11/201119.30ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓ.ΘΕΟΔ.ΤΗΡΩΝ ΑΣ. ΑΓ.ΘΕΟ.ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΑΟ62-63
52
26/11/201117.00ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥΜΕΘΑΝΑ ΑΠΟΤΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΣ56-78
53
54
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
55
3/12/201119.30ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΙΑΤΟΥΑΡΑΤΟΣ 1893 ΑΟ ΚΙΑΤΟΥΟΙΑΞ ΑΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ72-70
56
3/12/201119.30ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΟΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΛΕΧΑΙΟΥ77-43
57
3/12/201115.00ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΟΝΑΥΠΛΙΟ 201066-50
58
3/12/201117.00ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥΑΠΟΛΛΩΝ ΚΟΡ ΑΡΧΜΕΘΑΝΑ ΑΠΟ59-46
59
3/12/201119.30ΚΛΕΙΣΤΟ Ν.ΚΙΟΥΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΑΟΚΑΟΚ ΠΑΛΑΙΜΩΝ86-82
60
3/12/201117.00ΛΕΩΝΙΔΙΟΥΤΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΣΤΗΡΩΝ ΑΣ. ΑΓ.ΘΕΟ.83-57
61
62
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
63
10/12/201119.00ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΕΧΑΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΛΕΧΑΙΟΥΑΡΑΤΟΣ 1893 ΑΟ ΚΙΑΤΟΥ54-77
64
10/12/201117.00ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥΝΑΥΠΛΙΟ 2010ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΟ48-58
65
10/12/201116.00ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΟΑΠΟΛΛΩΝ ΚΟΡ ΑΡΧ82-71
66
10/12/201119.00ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥΟΙΑΞ ΑΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΑΟ64-69
67
10/12/201117.00ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥΚΑΟΚ ΠΑΛΑΙΜΩΝΤΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΣ57-86
68
10/12/201119.30ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓ.ΘΕΟΔ.ΤΗΡΩΝ ΑΣ. ΑΓ.ΘΕΟ.ΜΕΘΑΝΑ ΑΠΟ66-55
69
70
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
71
17/12/201119.30ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΙΑΤΟΥΑΡΑΤΟΣ 1893 ΑΟ ΚΙΑΤΟΥΝΑΥΠΛΙΟ 201075-63
72
17/12/201117.00ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΟΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΟ53-55
73
17/12/201117.00ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥΑΠΟΛΛΩΝ ΚΟΡ ΑΡΧΤΗΡΩΝ ΑΣ. ΑΓ.ΘΕΟ.84-69
74
17/12/201119.00ΚΛΕΙΣΤΟ Ν.ΚΙΟΥΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΑΟΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΛΕΧΑΙΟΥ78-47
75
17/12/201118.00ΛΕΩΝΙΔΙΟΥΤΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΣΟΙΑΞ ΑΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ100-62
76
17/12/201119.00ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥΜΕΘΑΝΑ ΑΠΟΚΑΟΚ ΠΑΛΑΙΜΩΝ56-70
77
78
10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
79
7/1/201216.00ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΟΑΡΑΤΟΣ 1893 ΑΟ ΚΙΑΤΟΥ62-48
80
7/1/201218.30ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΟΑΠΟΛΛΩΝ ΚΟΡ ΑΡΧ72-61
81
7/1/201219.00ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥΝΑΥΠΛΙΟ 2010ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΑΟ58-59
82
7/1/201217.00ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΕΧΑΙΟΥΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΛΕΧΑΙΟΥΤΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΣ49-82
83
7/1/201217.00ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥΟΙΑΞ ΑΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥΜΕΘΑΝΑ ΑΠΟ57-59
84
7/1/201219.00ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥΚΑΟΚ ΠΑΛΑΙΜΩΝΤΗΡΩΝ ΑΣ. ΑΓ.ΘΕΟ.68-71
85
86
11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
87
14/1/201217.00ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΙΑΤΟΥΑΡΑΤΟΣ 1893 ΑΟ ΚΙΑΤΟΥΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΟ70-49
88
14/1/201219.00ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥΑΠΟΛΛΩΝ ΚΟΡ ΑΡΧΚΑΟΚ ΠΑΛΑΙΜΩΝ76-66
89
14/1/201219.00ΚΛΕΙΣΤΟ Ν.ΚΙΟΥΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΑΟΕΡΜΙΟΝΗΣ ΑΟ93-90(81-81παρ)
90
14/1/201216.00ΛΕΩΝΙΔΙΟΥΤΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΑΣΝΑΥΠΛΙΟ 201081-62
91
14/1/201217.00ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥΜΕΘΑΝΑ ΑΠΟΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΛΕΧΑΙΟΥ63-70
92
14/1/201219.30ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓ.ΘΕΟΔ.ΤΗΡΩΝ ΑΣ. ΑΓ.ΘΕΟ.ΟΙΑΞ ΑΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ62-47
93
94
95
96
2ος ΓΥΡΟΣ
97
98
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
99
21/01/201117.00ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥΑΠΟΛΛΩΝ ΚΟΡ ΑΡΧΑΡΑΤΟΣ 1893 ΑΟ ΚΙΑΤΟΥ58-61
100
21/01/201119.00ΚΛΕΙΣΤΟ Ν.ΚΙΟΥΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΑΟΚΡΑΝΙΔΙΟΥ ΑΟ58-59
Loading...
Main menu