דף קשר תשעח.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
שם פרטייישובמיןכיתהטלפון בביתשם האםנייד אםשם האבנייד אבאימייל
2
אביבאיתיתמרתזג04- 6441566דינה054-6996709אריאל054-2666036dinaavivt@gmail.com avivdr@gmail.com
3
אבידבאיילתנהללנב775431250רחלי 052-2840533שאול 052-9244783shaul@avidov.org.il, racheli@avidov.org.il
4
אגאיוף סודאיאיתמרגבתזו054-2408460מרב054-2408460אורון054-2408003oromerav@gmail.com, oromerav@gmail.com
5
אהרונסוןדולבכפר החורשנב528322046מיכל 052-8322046יותם 054-9995016Yotamah@gmail.com, Miclivne@gmail.com
6
אייזנראביגילכ. יהושוענו04-9536018אורלי052-3803284אריק052-4695942arikaizner@gmail.com, orlyzer@gmail.com
7
אייזנרעומריכ. יהושועזח04-9536018אורלי052-3803284אריק052-4695942arikaizner@gmail.com, orlyzer@gmail.com
8
איתינירטבעוןנד04-9533831זהר054-4487375ירון052-6757627zohargoldman@walla.com, yaron@shemer.com
9
איתיפלגטבעוןזד04-9533831זהר054-4487375ירון052-6757627zohargoldman@walla.com, yaron@shemer.com
10
איתןתומרטבעוןזד526830948יעל איתן052-6830948דרור052-5887426eytand@012.net.il
11
אלון / גולניעומרגיניגרזויעל054-2420027ירון054-6209970yael.alon18@gmail.com, yaron@blh.org.il
12
אליאבליאןמזרעזח04-6429853גיל052-7950188עמרי052-2771770Gil.aloni@gmail.com
13
אליעזאיילתשמשיתנב46566454עינב אשכול052-3247050צור050-2114704tsureliaz@gmail.com, einaveshkol@gmail.com
14
אליעזגילישמשיתנה04-6566454עינב052-3247050צור050-2114704tsureliaz@gmail.com, einaveshkol@gmail.com
15
אלמוגאיילתבית קשתנדחן052-3213223עמית054-2811677aimish24@gmail.com, chenranalmog@gmail.com
16
אלמוגנועהבית קשתנו04-6629048חן052-3213223עמית054-2811677chenranalmog@gmail.com
17
אלסרעידןאלון הגלילזג04-6011129לילך052-4844315אופיר050-5255395Lilach.elasar@gmail.com, ofire@hishtil.com
18
אלסראילהאלון הגלילנג04-9862363איריס050-8272872אורי050-8272873tsila77@gmail.com, Irisela72@gmail.com
19
אלסרענבראלון הגלילזה04-6011129לילך052-4844315אופיר050-5255395Lilach.elasar@gmail.com, ofire@hishtil.com
20
אלסראילוןאלון הגלילזו04-9862363איריס050-8272872אורי050-8272873tsila77@gmail.com, Irisela72@gmail.com
21
אלסראמיראלון הגלילזט04-9862362איריס050-8272872אורי050-8272873tsila77@gmail.com, Irisela72@gmail.com
22
אלסררועיאלון הגלילזי04-6011129לילך052-4844315אופיר052-7466664Lilach.elasar@gmail.com, ofire@hishtil.com
23
אלעופרתומרכפר יהושועזי04-9865865רונה שוחט050-3204163דוד054-2825189ronnasho@013.net.il, ronasun805@gmail.com
24
אמיתירעותטבעוןנו077-2040081אפרת054-5285643רן052-5056707ran_amitay@yahoo.com, efratamitay@hotmail.com
25
אמיתיעידןטבעוןזח077-2040081אפרת054-5285643רן052-5056707ran_amitay@yahoo.com, efratamitay@hotmail.com
26
ארבל - ברוןאוריטבעוןנגשיר052-3442358רועי054-3009799shir1801@gmail.com, roibar30@gmail.com
27
ארזיעומריכפר החורשזאמיכל052-2772854עמית052-8789200michalar@towersemi.com,
28
ארזידודכ. יהושועזז04-9531011תמר054-4580613ארנון054-8168810tamars033@gmail.com
29
ארניןאילייטבעוןזז49530599אריאלה052-5051626דותן054-5202537dotanarnin@gmail.com, mooster@netvision.net.il
30
אשכולדניאלהשרידנאנועה053-5256070עומרי052-8840900noaeshkol2@gmail.com, omriesh@gmail.com
31
אשרנגהגזיתנג04-6768745מינה050-8232342עידן050-3784444idan@cbalaw.co.il
32
אשרנעמהגזיתנח04-6768745מינה050-8232342עידן050-3784444idan@cbalaw.co.il
33
בודקניתאיציפוריזו04-6571895תמר054-4622253דוד054-4822414dbodek2@gmail.com, bodekfamily@gmail.com
34
בודקעיליציפוריזט04-6571895תמר054-4622253דוד054-4822414Tamar.bodek@gmail.com dbodek2@gmail.com
35
בויםנטעשמשיתנזהדס054-2172119ארז054-2172118hadas.boym@gmail.com ehboym@yahoo.com
36
בז'רנועידוהסולליםזה04-6081261איריס050-2245482אסף050-3071199iris.roizen@gmail.com
37
בז'רנו/רויזןעמריהסולליםזז04-6081261איריס050-2245482אסף050-3071199iris.roizen@gmail.com
38
בירןשירירמת דודזב46506780שי בן דוד052-8346805רועי050-6256726roeebiran@gmail.com, shaybdb@gmail.com
39
בלוךנבושמשיתזה04-6022151אורלי054-9314274אסף054-9382948orlybloch@gmail.com, asafbloch65@gmail.com
40
בן-עמיעלמהאלון הגלילנג04-6551336דלית052-3488228אדר052-3224335adar.benamy@gmail.com, dalit.porat@gmail.com
41
בן-עמינריאלון הגלילזו04-6551336דלית052-3488228אדר052-3224335adar.benamy@gmail.com, dalit.porat@gmail.com
42
בן דודשירהאלון הגלילני04-6797966מיכל054-3030175צור052-3417825tsurbl@gmail.com mkbd69@gmail.com
43
בן שמחוןאלוןקריית טיבעוןזזנינה054-5554043ארז052-6299677ereznina@gmail.com
44
בנאסוליאיתיברקזו077-7880041גילה050-5392532אריה053-4263759gila@hamashbir.co.il , djc3e1@gmail.com
45
בנימיןרומיאלוני אבאנאאיילת054-4995688דרור052-8899912ayeletperry1@gmail.com, dror@arcreative-media.com
46
בנסמתןאלון הגלילזז04-9867960עינת050-2263734איתי050-8558752einatselabenes@gmail.com
47
בר אוןיובלנהללנדגליה052-5372299מעוז052-5342299galia@maozim.co.il maoz@maozim.co.il
48
בר אוןנעםנהללנטגליה052-5372299מעוז052-5342299galia@maozim.co.il maoz@maozim.co.il
49
בראלנועהגן נרני04-6402597ענבר054-5600255ניר050-2008014nirb251@gmail.com, barinbar@gmail.com
50
ברזליערןהסולליםזד077-3406704רעות052-7076066עופר052-7449191offerbr@gmail.com, erezreut@hotmail.com
51
ברנדשטייןאוריאלון הגלילזה077-2344368קרן054-2344368אייל054-7105562eyal.brandstein@gmail.com, Keren.dorfman.bar@gmail.com
52
ברסקהאדרבית שעריםזח04-9530814מיכל054-5441582רודולפו054-6355011michalikimchi@gmail.com yossi.bresca@intel.com
53
ברשבניהבית לחםזג04-9931358גלית054-9993007אייל054-9990001galit@barash.co.il
54
גוזענברתמרתזט04-6441998אורי050-6531653דורון054-6743041goozd@netvision.net.il, oritrgo@gmail.com
55
גוטיארזעלמהכפר החורשנד04-6558629דניה050-6927897עידן058-5910223gutikan@gmail.com, danyaguti@gmail.com
56
גולדמןמאיהשמשיתנט04-6010766גיל052-9426219עופר054-5629406gilmaya@bezeqint.net og.katros@gmail.com
57
גולדמן שגיאדניאלרמת ישינב722121593עדי050-8910214יואב050-6222708yoav.gs1@gmail.com, goldish.dish@gmail.com
58
גולןאביגילאלוני אבאנב774065006יפעת052-6903503דני גולן052-6212211Dani.golan@gmail.com, Yifat.golan@gmail.com
59
גורןאיתינהללזב052-4650887קטי גורן052-4650887גיא גורן052-4441482Guygoren1980@gmail.com, Katygoren@gmail.com
60
גזיתאמיררם אוןזה04-6499067נורית050-8948252nurit100@015.net.il
61
גלעפריגניגרנב522352122שירי וילן גל052-3385923אוריה052-2352122uriya371@gmail.com, shirivilin@gmail.com
62
גלנועהתמרתנט04-6545485עינת054-7260068גדעון054-7260067eynatgal@gmail.com gal@ocean.org.il
63
גלילשיררמת ישיזב054-2598599גלית גליל054-2598599ערן054-3339553eran.galil@gmail.com, galit.galil@gmail.com
64
גלילאוררמת ישיזד054-2598599גלית054-2598599ערן054-3339553eran.galil@gmail.com, galit.galil@gmail.com
65
גלילבררמת ישיזה054-2598599גלית054-2598599ערן054-3339553galit.galil@gmail.com eran.galil@gmail.com
66
גריןנגההסולליםנה04-6463520דיאנה052-3762683אסף052-3762680assafgreen1@gmail.com, diana.green1912@gmail.com
67
גריןהראלהסולליםזח04-6463520דיאנה052-3762683אסף052-3762680assafgreen1@gmail.com, diana.green1912@gmail.com
68
גרינברגיעלאלון הגלילנה04-9503062גלית054-2310256דביר054-4970187dvirg3@gmail.com, Galit.nir@flex.com
69
דה-רוסועלמהרמת ישינב46537327רעות054-4971205אלי אלעזר052-4799444De-russo@bezeqint.net, Reut.de-russo@poalim.co.il
70
דה-רוסועומררמת ישיזט46537327רעות054-4971205אלי אלעזר052-4799444De-russo@bezeqint.net, Reut.de-russo@poalim.co.il
71
דהןאבינועםשמשיתזבגבריאל052-3365850גל052-8713258galdahanguitar@gmail.com, gabeyd80@gmail.com
72
דהןכרםשמשיתזהגבריאל052-3365850גל052-8713258gabeyd80@gmail.com, galdahanguitar@gmail.com
73
דהןפז נחגבריאל052-3365850גל052-8713258gabeyd80@gmail.com, galdahanguitar@gmail.com
74
דודאביגילכפר החורשנאלבנת054-7490033סער052-4511044livlevu@gmail.com, saarikoo@gmail.com
75
דודקביץ'אלהעין דורנהמאיה050-3215218ארד050-3215219Arad7722@gmail.com
76
דניןדנהגניגרנג777670107אורית054-7778595גילעד052-3479299gilad@afimilk.co.il, orritdanin@gmail.com
77
דקל שכטרארדעין דורנארינת052-8650999צביקה052-8991567rinat.schechter@gmail.com, tzvikad@gmail.com
78
דרומימיקהנהללנארעות054-4945964ניר050-9908765Reut2710@gmail.com, Nir.dromi@gmail.com
79
דרוריעמיתרם אוןנה04-6499567שלומית054-6699431אבישי050-5965066Drori.shlomit@gmail.com, avishay.drori@gmail.com
80
דרורירונירם אוןנח04-6499567שלומית054-6699431אבישי050-5965066Drori.shlomit@gmail.com, avishay.drori@gmail.com
81
דרוריאיתןמרחביהזזענת052-8635905זוהר052-3703265Anatdr@012.net.il
82
הריסאליהכ. יהושוענז054-62562696רחלי052-7271039rachelh@shimur.org.il
83
הדסגילירמת ישינה04-9531141אפרת054-6748503דין055-8874775efratlh@gmail.com, din.hadass@gmail.com
84
הדסיובלרמת ישינט04-9531141אפרת054-6748503דין055-8874775efratlh@gmail.com, din.hadass@gmail.com
85
היינריךגלירם אוןנו04-6499177יעל054-4404045ליאור052-3124959lior.heinrich@gmail.com yael@tafur.co.il
86
הירשאיתמרתמרתזג04-6545069איריס054-6675002יואב052-8747198hirshiy@gmail.com, irish@camtek.co.il
87
הלוישירהכ. יהושוענב077-4323403סיון 054-2159182מאורי 058-4323403meorih@gmail.com, halevi.sivan@gmail.com
88
הלויגליכ. יהושוענו077-4323403סיון054-2159182מאורי058-4323403meorih@gmail.com halevi.sivan@gmail.com
89
הלויעפריכ. יהושועזי077-4323403סיון054-2159182מאורי058-4323403meorih@gmail.com halevi.sivan@gmail.com
90
הללרןתמרתזאורדית שוטן-הלל052-4769791אהוד 054-6891356VARDIT@ISRANTIQUE.ORG.IL, EHALLEL@MEKOROT.CO.IL
91
הללשיתמרתזאורדית שוטן-הלל052-4769791אהוד 054-6891356VARDIT@ISRANTIQUE.ORG.IL, EHALLEL@MEKOROT.CO.IL
92
הללבןטבעוןזי04-9532730גבריאלה054-7432731רן054-7432730elahill1@gmail.com
93
הראלחושןאלון הגלילזט04-9500142רותם052-4291062הילית050-7061554hhre@zahav.net.il
94
הראלאבישגאלון הגלילנט04-9500142רותם052-4291062הילית050-7061554hhre@zahav.net.il
95
הרפזאוריהאלון הגלילזט04-9500041צפי052-3292212אמיר052-3803117tsafi_k@walla.com
96
הרריאיילהקריית טבעוןנאשני050-3333462גיל050-3333462sg3010@gmail.com
97
ודעי שמרוןיותםטבעוןזטרותי שמרון052-6130189אייל ודעי050-2035114rutisv@gmail.com, eyalva@gmail.com
98
וורשבסקינטעגניגרנא04-6549371מיה צור-וורשבסקי052-2352147עומרי054-6687628omri.warsh@gmail.com, mayatz@gmail.com
99
וורשבסקיפארןגניגרנג04-6549371מיה צור-וורשבסקי052-2352147עומרי054-6687628omri.warsh@gmail.com, mayatz@gmail.com
100
וייסאיתירמת ישיזגדורית050-9111293גידי052-8890470dorit1.weiss@gmail.com, gweiss@refael.co.il
Loading...