ระบบขอทุนตีพิมพ์ผลงานวิจัย 2563
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPRXYZAA
1
วันที่ขอทุนสถานะชื่อ - สกุลหน่วยงานเบอร์โทรศัพท์อีเมล์
ชื่องานวิจัยที่ตีพิมพ์
ชื่อวารสาร
รายละเอียดชื่อผู้ขอรับการสนับสนุนในบทความดังกล่าว
ระดับคุณภาพวารสาร
Quartile หรือ Impact Factor (เฉพาะบทความที่เผยแพร่ใน SJR, ISI, Scopus)
ปีที่ฉบับที่เลขหน้า
วันที่บทความออนไลน์
งบประมาณขอรับทุนสนับสนุน (ตามเกณฑ์ประกาศ)
หลักฐานประกอบการพิจารณา (แนบได้ไม่เกิน 10 ไฟล์)
2
7/1/2020, 15:22:51อนุมัติจินดา จันดาเรือง
วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
0910306568jinda.j@snru.ac.th
Determination of biochemical compositions and antioxidant activities of Hom
Mali 105 rice
SNRU JST
ผู้ดำเนินการหลักในงานวิจัย (Principal researcher/Investigator/first author), ผู้ประสานงานการเผยแพร่ (correspondent author)
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือ ERIC, MathScinet, Pubmed, Scopus, JSTOR, Project Muse
202011461/1/20203000
https://drive.google.com/open?id=1cs91G2vaQ3bA-Dc3EMb_crSrH1resZzj, https://drive.google.com/open?id=1unZCsUFQBjiu2Z9cBG81pt4iFv_YXSIv
3
8/1/2020, 8:41:20อนุมัติสุพรรณี สมพงษ์
วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
0898433093
s_sompong@snru.ac.th
Some Matrices in Term of Perrin and Padovan Sequences
Thai Journal of Mathematics
ผู้ประสานงานการเผยแพร่ (correspondent author)
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หรือ ERIC, MathScinet, Pubmed, Scopus, JSTOR, Project Muse
Q 42019Vol. 17 Number 376731/12/201912500
https://drive.google.com/open?id=16e1MFvgSWuw8avfqS9fD5to5JaD_azGK, https://drive.google.com/open?id=1LXX0pbqxmLQHxe4dc2mitipbJaA0LoF5
4
13/1/2020, 10:40:11ระหว่างพิจารณา
ดร.อรุณรัตน์ คำแหงพล
ครุศาสตร์087-7959168arunrat.tt@snru.ac.th
การพัฒนาการคิดวิเคราะห์เรื่องทฤษฎีการเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนรู้แบบผังกราฟิกสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ดำเนินการหลักในงานวิจัย (Principal researcher/Investigator/first author), ผู้ประสานงานการเผยแพร่ (correspondent author)
ฐานข้อมูล TCI 14248924/12/20193000
https://drive.google.com/open?id=1db4_fCfE9_OFtHv8NCaJYAK_kPUfoGdM, https://drive.google.com/open?id=1kZNONx-xnwdJqqlEqnsc2XxXO9v2QXh0, https://drive.google.com/open?id=1H7-vFBPZJaLwklbwmwM8K2Oe7g-U6Hai
5
13/1/2020, 14:36:40ระหว่างพิจารณาครองใจ โสมรักษ์เทคโนโลยีการเกษตร089-8465303krongjai@snru.ac.th
ผลของสีฝักและวัสดุปลูกต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าครามฝักงอ
วารสารเกษตรพระวรุณ
ผู้ดำเนินการหลักในงานวิจัย (Principal researcher/Investigator/first author)
ฐานข้อมูล TCI 11623752/1/25633000
https://drive.google.com/open?id=14yJTqmSNFV2rsWJeUmB4Rx8f_CjCkN69, https://drive.google.com/open?id=1RSISERKbbYr7vz8RtxbqOWzn9iAbaRUi
6
13/1/2020, 17:05:12ระหว่างพิจารณานายโชคชัย คหัฏฐา
วิทยาศาสต์และเทคโนโลยี
0857559923kahattha@gmail.com
Influence of calcination temperature on physical and electrochemical properties of MnO2 nanoparticles synthesized by co-precipitation method
Ferroelectrics
ผู้ดำเนินการหลักในงานวิจัย (Principal researcher/Investigator/first author), ผู้ประสานงานการเผยแพร่ (correspondent author)
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล Web of Science (เฉพาะในบางข้อมูล SCIE, SSCI, AHCI เท่านั้น)
Q 3, Impact Factor (โปรดระบุในช่อง อื่น ๆ), 0.697
20195521213/12/201915,000
https://drive.google.com/open?id=1eMZ6vZv-E8LUEXXdttZMN7nF9uAYAsus, https://drive.google.com/open?id=1c04-9rZvAfOEA7Nj1vPbOyIbGS0YAZ2G, https://drive.google.com/open?id=1NK4QJRaBd33q_W15iqiXFzW5Wm7fx6fZ, https://drive.google.com/open?id=1GLMPPzQaqu2HgSyjjl7kLx30p2lt2sO-
7
14/1/2020, 9:22:56ระหว่างพิจารณาลฎาภา ศรีพสุดาวิทยาการจัดการ0859244994ladapa@snru.ac.th
บทบาทของสื่อใหม่ในการสร้างค่านิยมทางสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ผู้ดำเนินการหลักในงานวิจัย (Principal researcher/Investigator/first author), ผู้ประสานงานการเผยแพร่ (correspondent author)
ฐานข้อมูล TCI 172101631/12/20193000
https://drive.google.com/open?id=1JDwP91Sid9lBytwug2-unJ4Tojuf-Tsf
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...