ขอรับสนับสนุนเตรียมจัดสรรงบ60_2560_02_16_1600_Online.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สำรวจข้อมูลโรงเรียนดีใกล้บ้านที่ต้องการรับการสนับสนุน
2
สพป.เขต ลำดับที่โรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก)รุ่นที่รายการ ** (คำนึงถึงพื้นที่จะก่อสร้างด้วย)ใส่เลข 1-8 เรียงลำดับความจำเป็น ถ้าต้องการรับการสนับสนุน ใส่เลข 0 หรือเว้นว่างไว้ หากไม่ต้องการ ***หมายเหตุ
3
รายชื่อรหัส 10 กระทรวง1. ก่อสร้างอาคาร2. ลานกีฬา3. ฟ.1424. ส้วมนักเรียนชาย5. ส้วมนักเรียนหญิง6. สนามบาสเก็ตบอล7. บ้านพักครู8. ซ่อมแซมโรงเรียน
4
ห้องสมุด ICT
1,108,000 บาท
มาตรฐาน สพฐ.
165,600 บาท
(สนามฟุตบอล)
861,400 บาท
6 ที่/49
618,500 บาท
6 ที่/49
618,500 บาท
แบบ FIBA
434,700 บาท
203/27
846,100 บาท
ปรับสภาพแวดล้อม
306
เลย เขต 1302บ้านนาดินดำ1042520030110002003เรียงลำดับรายการ 1,5,8
307
เลย เขต 1303บ้านท่าลี่1042520235100000003
308
เลย เขต 1304ชุมชนบ้านนาด้วง1042520379100000008
309
เลย เขต 1305บ้านนาป่าหนาด1042520211217423568เรียงลำดับรายการ 1,4,5,3,6,7,8
310
เลย เขต 1306อนุบาลเลย1042520009223000001เรียงลำดับรายการ 8,1,2
311
เลย เขต 1307ชุมชนบ้านปากห้วย1042520256211111112เรียงลำดับรายการ 1,2,3,4,5,6,7,8
312
เลย เขต 1308ชุมชนบ้านอาฮี1042520249201010101เรียงลำดับรายการ 2,4,6,8
313
เลย เขต 1309บ้านหนองปกติ1042520251216423051เรียงลำดับรายการ 1,4,5,3,7,2,8
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
Loading...
 
 
 
ข้อมูล สพป.
ข้อมูลส่ง สพฐ.