Mental Health Action Plan_27 грудня
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
р.
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Інструкція для роботи над Національним Планом Заходів із розвитку охорони психічного здоров'я в Україні 2030
2
Прочитайте будь ласка уважно цю Інструкцію, - для початку роботи з цим документом важливо знати, які закладки з якою метою створені, чому деякі з них заблоковані для редагування, в якому форматі вносити свої пропозиції тощо.
3
МИ НАГАДУЄМО, ЩО ВНОСИТИ ЗМІНИ У ЦЕЙ ШАБЛОН НЕ ПОТРІБНО, ЙОГО СЛІД ЗАВАНТАЖИТИ І НАДІСЛАТИ НА ВКАЗАНУ У ЛИСТАХ АДРЕСУ - actionplanmhu@gmail.com
4
1. Загальний контекст
5
Попередньою робочою групою, створеною при МОЗ України (наказ №275 від 13.03.2017), на виконання підпункту 15 пункту 7 Плану дій  з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини, розроблено Концепцію розвитку охорони психічного здоров’я до 2030 року. Наразі Концепція перебуває на погодженні у центральних органах виконавчої влади. З нею можна познайомитися ось тут: https://goo.gl/MzT9dC

Над Концепцією працювала міждисциплінарна команда фахівців, із залученням фахових асоціацій та представників користувачів послуг. Також усі бажачі могли внести свої пропозиції під час громадського обговорення, а також відкритої Національної консультації щодо Концепції. Усі пропозиції були обов'язковими для розгляду.

Поки Концепція проходить затвердження, важливо починати наступний крок – власне, створювати Національний план заходів із розвитку охорони психічного здоров’я в Україні. Ми закликаємо об’єднати зусилля навколо спільної мети – створення цілісної, ефективної системи охорони психічного здоров’я, яка функціонує в єдиному міжвідомчому просторі, забезпечує покращення якості життя та дотримання прав і свобод людини.

В основу побудови Плану заходів ми пропонуємо закласти принципи ефективної організації роботи, які дозволять кожній зацікавленій інституції висловити свою думку. А це означає:

- Максимальне залучення усіх зацікавлених сторін – громадян, клієнтів та пацієнтів, їхніх родин, фахівців, державних структур, міжнародних організацій тощо;
- Забезпечення максимальної прозорості усіх кроків та процесів, можливість відкритого обговорення усіх компонентів Плану заходів;
- Структурованість та організованість роботи, чіткість і конкретність пропозицій, готовність брати на себе відповідальність за пропоновані рішення;

Щоб досягти мети ми будемо працювати у тісному контакті із Європейським регіональним Бюро ВООЗ та представництвом Бюро ВООЗ в Україні, залучати міжнародних експертів на усіх етапах роботи, і працювати відповідно до рекомендацій ВООЗ щодо вироблення національних політик, планів та програм у сфері психічного здоров’я та з опорою на створену Концепцію.
6
7
2. Цілі роботи
8
Створити Національний план заходів із розвитку охорони психічного здоров’я в Україні 2030
9
Сприяти затвердженню Плану Заходів та реалізації запланованих ініціатив
10
11
3. Завдання і кроки (зроблені і майбутні)
12
13
1.Визначити основні напрямки Плану заходів (5)Виконано
14
2.Створити он-лайн додаток для інтеграції усіх результатів та аспектів роботи над Планом ЗаходівВиконано
15
3.Запропонувати учасникам перелік джерел щодо розробки політик, планів та програм у сфері охорони психічного здоров'я
Виконано
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=467232233670379&id=465199120540357
16
4.Створити он-лайн платформу для комунікації учасників та промоції роботи над Планом Заходів
Виконано
https://www.facebook.com/NMHAPUkraine/
17
5.Ідентифікувати стейкхолдерів, запросити їх до участі у робота, зібрати їхні пропозиції та інтегрувати у План ЗаходівВиконується
18
6.Забезпечити учасників робочих груп Формою, яка б давала змогу вносити деталізовані пропозиції щодо Плану ЗаходівВиконано
19
7.Збирати отримані пропозиції, і інтегрувати їх та систематизувати відповідно до Напрямків та Цілей
до 15 грудня 2017 року збір, до 19 грудня - опрацювання
20
8.Організувати обговорення розроблених Заходів відповідно до Напрямків, на базі МОЗ (технічні консультації)протягом 19-20 грудня 2017
21
9.
Інтегрувати отримані пропозиції та ідеї у чорновий варіант Національного Плану Заходів, організувати його аналіз та обговорення
Січень 2018
22
10.Організувати Національну Консультацію щодо Плану ЗаходівЛютий 2018
23
11.Забезпечити фінансово-економічні розрахунки реалізації Плану ЗаходівЛютий 2018
24
12.Початок процесу затвердження Плану Заходів, бюджетування на державному рівніБерезень 2018
25
13.Розпочати реалізацію Заходів, для виконання яких не потрібні великі кошти, або є підтримка донорів тощоСічень 2018 -
26
27
4. Які робочі групи створюються та які їхні завдання?
28
Наразі планується створення таких робочих груп:
29
1Стратегія, державне управління, лідерствоЗавдання кожної із робочих груп - розробити комплекс заходів з розвитку охорони психічного здоров'я відповідно до Напрямку, включно із низкою проектних компонентів (виконавці, ресурси, терміни, індикатори досягнення мети тощо). Деталі - див. наступні цього документу.
30
2Реформування служб та послуг
31
3Промоція та превенція
32
4Моніторинг, оцінка та дослідження
33
5Охорона психічного здоров'я вразливих груп
34
35
Ймовірним є створення додаткових робочих груп для вирішення окремих задач, зокрема, міжвідомчої взаємодії тощо.
36
Кожна група матиме Координатора, який буде підтримувати комунікацію в середині групу, між групами, та забезпечувати збір інформації, узагальнення пропозицій тощо.
37
38
39
5. Особливості роботи в робочих групах
40
41
1.Учасники можуть брати участь у кількох робочих групах одночасно, - це буде важливо для забезпечення міжгрупової координації та цілісності Плану Заходів
42
2.Кожна робоча група повинна мати представників усіх груп стейкхолдерів.
43
3.Учаснику, перед початком роботи важливо ознайомитися із рекомендованою літературою щодо розробки політик і програм у сфері охорони психічного здоров'я, а також Концепцією.Переглянути список джерел за посиланням
44
4.Кожен учасник повинен бути відданий ідеї підтримки прав людини та принципам професійної етики.
45
5.До складу груп можуть входити міжнародні експерти, запрошені ВООЗ, МОЗ та іншими організаціями; також міжнародні експерти будуть здійснювати аналіз Плану Заходів та надавати консультації щодо його створення на кожному з етапів роботи.
46
47
48
6. Пояснення щодо роботи над Планом Заходів
49
Кожна із сторінок документу відображає певний напрям із Плану Заходу, і містить низку компонентів, які власне і є предметом роботи.

Самі назви вже написаних заходів є результатом групування наданих пропозицій і Ви тепер можете робити усі редагування та дописувати і доповнювати Заходи..
50
51
52
7. Формати
53
54
У процесі роботи ми будемо мати кілька послідовних форматів:
55
56
1Он-лайн формат на етапі збору первинних пропозицій та їхнього уточнення.
57
2Оф-лайн зустрічі для Технічних Консультацій.
58
3Он-лайн робота з опрацювання результатів зустрічей.
59
4Оф-лайн зустріч на Національній Консультації.
60
5Он-лайн доопрацювання результатів Консультації.
61
62
План Заходів буде мати послідовно такі формати:
63
64
1Он-лайн таблиця із узагальненнями інформації
65
2
ПІдсумкова версія Плану повинна мати книжковий вигляд і бути доступною для завантаження, мати паперовий варіант та варіант англійською мовою.
66
3Додатково буде створено скорочену версію для користувачів послуг та для промоції Плану заходів серед не-фахівців.
67
4Також будуть створено інфографіки щодо майбутніх дій
68
69
8. Міркування та застереження.
70
71
1Важливо пам'ятати, що після створення Плану Заходів він повинен бути схвалений та розглянутий усіма залученими міністерствами та іншими урядовими структурами. Тож це займе час і людські ресурси. Тому ми повинні робити нашу роботу з високою швидкістю та високою якістю.
72
2Реалізація Плану Заходів потребуватиме значних людських, фінансових ресурсів та змін у законах (або їх створенні), наказах, бюджеті країни тощо. Це займе деякий час. Це ще одна причина, чому ми не повинні зволікати.
73
3Ми всі повинні підготуватися до того, що маємо стати промоутерами Плану Заходів для різних зацікавлених сторін на національному та місцевому рівнях. Забезпечити адвокацію та бути готовим до підтримки один одного.
74
4Ми повинні спілкуватися з іншими робочими групами, тому що буде багато перетині та взаємодій між напрямками.
75
5Ми повинні бути готові, щоб деякі пропозиції та дії можуть вступати у протиріччя. Для остаточного рішення важливо бути готовим відмовитися від своїх пропозицій, якщо вони не відповідають Концепції, міжнародним документам та нормам тощо. Як інструмент прийняття рішень у конфліктних ситуаціях ми можемо використовувати Концепцію, Рекомендації ВООЗ та інші міжнародні норми (ООН, ЄС тощо). Ми можемо бути гнучкими в Заходах, але повинні бути стійкими в принципах.
76
77
9. Авторство
78
Усі, хто долучилися до створення Плану Заходів будуть зазначені у переліку його авторів. Якщо Ви долучилися до цього документу, але перед тим не реєструвалися як учасник робочої групи - Ви можете зробити це зараз, перейшовши за посиланням: https://goo.gl/forms/CZjBW1ZGgCQUWqTP2https://goo.gl/forms/CZjBW1ZGgCQUWqTP2
79
80
81
82
10. Коротка інформація про тих, хто доєднався до роботи над Планом Заходів:
83
84
Станом на 8.12.17 - маємо 54 організації, які висловили свою зацікавленість та долучитися ідеями і пропозиціями, а також 7 зарубіжних експертів, готових долучитися в якості консультантів
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
0. Інструкція для роботи над Пл
Лист1
1. Стратегія, державне управ
2. Розвиток персоналу
3. Реформування служб та пос
4. Промоція та превенція
5. Стратегічна інформація
6. ПЗ специфічних груп
8. ПЗ дітей та підлітків
7. ПЗ залежних
 
 
Main menu