Mass Intention/ ý Lễ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
Saturday/ Thứ Bảy 7:00 P.MRequested By/
Người Xin
3
Xin Tạ Ơn
Cầu Bình An Cho Gia Đình
1 GĐ
4
Sunday/ Chúa Nhật 9:00 AM
5
All members in Parish/ Xin Cầu Cho Mọi Người Trong Giáo Xứ
6
Sunday/ Chúa Nhật 10:30 AM
7
Mừng Bổn Mạng Hội Legio Mariae
8
Xin Cầu Cho Các Hội Viên & Các Hội Viên Đã Qua Đời Của Hội CBMCG
9
Xin Tạ Ơn & Các LH Mồ Côi
LH Gioan Baotixita Nguyễn Xu
Bà Phan Kim Phượng
10
Cầu Bình An Cho Gia Đình
Các LH Trong Gia Đình
GĐ Hòa Tuyết
11
Cầu Bình An Cho Gia Đình
Cầu Cho Các LH
1 GĐ
12
Cầu Cho LH Tổng Thống Thứ 41 Của Hoa Kỳ Vừa Mới Qua Đời
George H. W. Bush
13
LH Giuse Lại Văn HùngGĐ Phương Trang
14
LH Giuse Nguyễn Văn Thiện1 GĐ
15
Tuesday/ Thứ Ba: 9:30 AM
16
Gary & Ruby SaccoSusan Sacco
17
Thursday/Thứ Năm: 12:00PM
18
All members in Parish/ Xin Cầu Cho Mọi Người Trong Giáo Xứ
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu