VI. Mantık Çalıştayı Etkinlik Programı : Etkinlik Programı