แบบรายงานการไปอบรม/ สัมมนา /ประชุมทางวิชาการ ปี 2562 (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKL
1
Timestampชื่อ - นามสกุล
หน่วยงานที่จัดอบรม สัมมนา ประชุมทางวิชาการ
สถานที่ อบรม สัมมนา ประชุมทางวิชาการ ศึกษาดูงาน
ระยะเวลาที่เข้าร่วม
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสรุปข้อคิดเห็น/ประโยชน์ที่ได้รับและการนำมาปรับใช้
หนังสือหรือคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ
รูปภาพ
วุฒิบัตร เกียรติบัตร
ไฟล์รายงานการเข้าอบรมสัมมนา
หัวข้อการเข้าอบรมสัมมนา
2
6/8/2019 15:16:00
นางชนานันทน์ ฟองศิริ
สพป.ชม.2ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านพระนอน2-8 พฤษภาคม 2562
https://drive.google.com/open?id=17dhPeQOLhVMJXeest-H_8skFNlN9txgf
ผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง
3
6/8/2019 15:19:14
นางชนานันทน์ ฟองศิริ
ศูนย์การศึกษาพิเศษเชียงใหม่เขต8โรงเรียนบ้านเปียงหลวง24-26 พฤษภาคม 2562
https://drive.google.com/open?id=1GjQhdA4zSVtZVWxqaSV3r-Q_p3QO5XN1
การประเมินศักยภาพผู้ให้บริการสอนเสริม
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...