SD RegLogg rev 20161008.xlsx : Nya reg kv 3 2016 för publ.