ข้อสอบ - Google Apps for Education (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ประทับเวลาชื่อ โรงเรียน
1. เราสามารถใช้ Google for Education เข้ามาช่วยในการเรียนการสอนอย่างไรบ้าง
2. ถ้าเราต้องการให้นักเรียนทำแฟ้มสะสมงาน (e-portfolio) เราต้องใช้ Google Apps ตัวใดช่วย
3. ถ้าโรงเรียนของท่านต้องการนำ Google Apps for Edu ไปใช้ ต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไร
4. Google Apps for Edu ควรใช่คู่กับ Browser อะไรถึงจะทำงานได้ประสิทธิภาพสูงสุด
5. Google Apps for Edu ให้ขนาดความจุต่อผู้ใช้เท่าไร
2
25/7/2015, 7:59:05พิชญพงศ์ วัฒฐานะสะพานเลือกวิทยาคมถูกทุกข้อDriveไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆChrome30GB 
3
25/7/2015, 7:59:11
นางสาวสุภาวดี ภาโสม
แก่งหางแมวพิทยาคมถูกทุกข้อDriveไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆChrome30GB 
4
25/7/2015, 7:59:20กฤษดา ชนะสิทธิ์
ท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"
ถูกทุกข้อDriveไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆChrome30GB 
5
25/7/2015, 7:59:21วิภาวรรณ เพชลีฬหะ
ท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฏร์นุกูล"
ถูกทุกข้อDriveไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆChrome30GB 
6
25/7/2015, 7:59:22อารีรัตน์ บุญรอด
ท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"
ช่วยสื่อสารกับนักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นผ่านทาง Gmail
Calendarไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆSafariไม่จำกัด
7
25/7/2015, 7:59:26
นางสาวศิริรัตน์ ผดุงสมบัติ
แก่งหางแมวพิทยาคารถูกทุกข้อGmailไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆChromeไม่จำกัด
8
25/7/2015, 7:59:36ประไพ บุตรไชยสะพานเลือกวิทยาคมถูกทุกข้อDriveไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆChrome30GB 
9
25/7/2015, 7:59:42
อาทิตยภัทร วรรณวัฒน์
แก่งหางแมวพิทยาคาร
ช่วยทำตารางการสอนทาง Calendar
Calendar5000 บาทต่อปีFirefoxไม่จำกัด
10
25/7/2015, 7:59:49
นางสาวนิติยา ปินะถา
แก่งหางแมวพิทยาคารถูกทุกข้อDriveไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆChrome30GB 
11
25/7/2015, 7:59:51
นางสาวศิธร คนเสงี่ยม
แก่งหางแมวพิทยาคารถูกทุกข้อDriveไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆChromeไม่จำกัด
12
25/7/2015, 7:59:57วิทวัส บุญตาแก่งหางแมวพิทยาคาร
ช่วยทำข้อสอบโดยใช้ Form
Siteไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆIEไม่จำกัด
13
25/7/2015, 7:59:58นางสาคร ฐานธรรม
ท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"
ถูกทุกข้อSiteไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆChrome30GB 
14
25/7/2015, 7:59:58
นางสาวอุษารัตน์ พุ่มไม้
ท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"
ถูกทุกข้อSiteไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆChrome30GB 
15
25/7/2015, 8:00:15พงษ์ทวิช
ท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"
ถูกทุกข้อDriveไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆChrome30GB 
16
25/7/2015, 8:00:26ปาณิสาสารสิทธิ์ถูกทุกข้อDriveไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆChrome30GB 
17
25/7/2015, 8:00:32รสสุคนธ์ ชูเดชแก่งหางแมวพิทยาคารถูกทุกข้อSiteไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆIE30GB 
18
25/7/2015, 8:00:34สมฤทัยรอดพูนพงศ์ถูกทุกข้อGmailไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆChrome30GB 
19
25/7/2015, 8:00:51ทวีศักดิ์มัธยมท่าแคลงถูกทุกข้อDriveไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆChrome30GB 
20
25/7/2015, 8:00:55
นางสาวสุกัญญา คงขวัญ
แก่งหางแมวพิทยาคารถูกทุกข้อDrive5000 บาทต่อปีChrome50GB
21
25/7/2015, 8:00:55กุลิสรา
ท่าใหม่"พลูสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"
ถูกทุกข้อDriveไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆChrome30GB 
22
25/7/2015, 8:01:05นายชรินทร์
ท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฏร์นุกูล"
ถูกทุกข้อCalendar5000 บาทต่อปีChrome40GB
23
25/7/2015, 8:01:22ดวงนภา ศรีจันทร์
ท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"
ช่วยสื่อสารกับนักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นผ่านทาง Gmail
Site1000 บาทต่อเดือนIEไม่จำกัด
24
25/7/2015, 8:01:24
นายสุพจน์ ศิลารัตนชัย
มัธยมท่าแคลงถูกทุกข้อGmailไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆChromeไม่จำกัด
25
25/7/2015, 8:01:25ดารณี ไชยวิศาล
ท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"
ถูกทุกข้อDrive150 บาทต่อผู้ใช้Chrome40GB
26
25/7/2015, 8:02:19บัณฑิต วินิจธรรม
ท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"
ถูกทุกข้อSiteไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆChromeไม่จำกัด
27
25/7/2015, 8:02:32
นายสุเมธ เชี่ยวชาญ
ท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"
ถูกทุกข้อDriveไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆChrome30GB 
28
25/7/2015, 8:02:33ณัฐรดา สู่ไชยแก่งหางแมวพิทยาคารถูกทุกข้อDriveไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆChromeไม่จำกัด
29
25/7/2015, 8:05:22ปาลิฎากร พินิจ
ท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"
ช่วยทำข้อสอบโดยใช้ Form
Driveไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆChrome40GB
30
25/7/2015, 8:07:32teacherบจ.ถูกทุกข้อSiteไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆChrome30GB 
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...