CDLTournamentReportingNotebook17-18xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOQRSTU
1
2016-2017 Participation Standard by School
2
SchoolsConferenceT1 (2017)T2 (2017)T3 (2017)T4 (2017)T5 (2017)T6 (2017)Average (2015/16)Average (2016/17)No Shows (2016/17)
3
4
AmundsenBlueNAYYNNANA100%66%
5
BoganWhiteNYYYYY66%100%
6
Chicago AgWhiteYYYYYN100%83%
7
ClarkRedNYNYNN33%33%
8
Comer College Prep
RedNANANANANAYNA100%
9
CurieRedNANANANANAYNA100%
10
DuSableRedNANANAYNNSNA33%1
11
EvanstonRCCNyYNANAY66%83%
12
HubbardRedNYYYYY100%100%
13
Jones College Prep
RCCNYYYYY100%100%
14
KennedyWhiteNYYYYY83%100%
15
KenwoodWhiteNYYYYY100%100%
16
KingWhiteNYYYYN50%83%
17
Lane TechRCCNYYYYY100%100%
18
Legal PrepRedNYNNANANA40%67%
19
Lincoln ParkBlueNYYYYY100%100%
20
LindblomWhiteNYYYYN100%75%
21
Morgan ParkRedNNSNNYY66%25%1
22
Noble AcademyRedNANANANANAYNA100%
23
North GrandRedNANANNNANA0%0%
24
NorthsideRCCNYYYYY100%100%
25
OgdenBlueYNSNNSNN100%17%2
26
PaytonRCCYYYYYY100%100%
27
PhoenixBlueNYYYYY100%100%
28
RTC Medical PrepBlueNYYYYY100%100%
29
SolorioWhiteNYYYYY100%100%
30
St. IgnatiusBlueYYNYNY0%75%
31
TaftBlueYYYYYY100%100%
32
Thomas KellyWhiteNNNNYN66%17%
33
UCSN GarciaWhiteYNNNNN66%17%
34
UCSN SoccerRedNNYNNY66%50%
35
Urban Prep Bronzeville
WhiteNANNNANANA100%0%1
36
Von SteubenBlueNNNNNN100%17%
37
WestinghouseBlueNANNSNNANA33%0%1
38
Whitney YoungRCCNYYYYY100%100%
39
40
No. of Schools Attending
372738284030382838263634
41
No Shows102211313051
42
% of Schools Attending
97%100%95%93%98%97%93%97%93%100%88%97%
43
SY16SY17
44
No. of Schools Attaining Standard
27630222920262028192221162108
45
No. of Schools Not Attaining Standard
921789111291171796565
46
% of Schools Attaining Standard
75%22%81%73%74%65%67%69%68%73%56%70%71%62%
47
48
49
Y = Participation requirement met or exceeded
50
N = Fewer than two teams for first-year school or fewer than four teams for all other schools
51
NS = School "no-showed"
52
NA= Not Applicable
53
54
55
56
57
58
59
Loading...
 
 
 
Participation Standard
Participation Numbers
Alphabetical Participation Numbers
Sheet1
Participation Changes
Participation (Debaters/3 or More Tournaments)
Expanding Opportunities (80%+ Title I)
CDL Event Tracker for Part #s
AllstateEOIncentives