Energiainvestointien kannattavuuslaskelmia
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Comment only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Energiainvestointien kannattavuusvertailu keskiarvoisten hintatietojen mukaan
2
3
Johdanto: Alla esitetyt tiedot perustuvat keskiarvoisiin hintatietoihin vuosilta 2014-2017. Välilehdillä olevat investointilaskelmat ovat yksinkertaistettuja esimerkkejä kannattavuuslaskelmista, kun lähtötietoina käytetään karkeita keskiarvolukuja. Laskelmat eivät kuvaa todellisten investointitapausten kannattavuutta, koska lähtöarvojen muutokset vaikuttavat tuloksiin merkittävästi ja todellisissa investointilaskelmissa huomioidaan myös mm. poistot, kokonaisvaltaiset ylläpito- ja huoltokulut, kiinteistöverot, vakuutukset jne. Näiden yksinkertaistettujen laskelmien tavoitteena on osoittaa, miten investointien kannattavuutta pääpiirteissään lasketaan ja miten ratkaisevasti keskeisimmät taloudelliset reunaehdot, kuten rahoituskustannukset, tuotto-odotukset ja laskenta-aika vaikuttavat investontien kannattavuuteen ja houkuttelevuuteen.
4
Voit ladata tämän laskentataulukon itsellesi excel-tiedostona kohdasta "file" ja tehdä laskelmiin omatoimista herkkyystarkastelua.
5
6
Tekijä: DI Auvinen Karoliina. 9/2016. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
7
Päivitetty 2.11.2016 (päästöoikeuden ja hiilen hinnat 8/2018)
8
Laskelmista voit antaa palautetta: karoliina.auvinen@aalto.fi
9
Hintavertailu ja kannattavuuslaskelmat ovat toteutettu osana VNK TEAS -rahoitteista Hajautetun energian rajoitteet ja mahdollisuudet -tutkimushanketta v. 2016.
10
11
12
Polttoaineen hinta tai käyttökulut, eur/MWhTuotantohinta eur/MWh, kun mukana laiteinvestointi ja mahdolliset tuet ( ei sis. pääoma- ja huoltokustannuksia)
13
Energiayhtiö tuottaa lämpöenergiaa kaukolämpöverkkoon
14
Kivihiilen hinta CHP-laitoksessa lämmöntuotannossa, sis. päästöoikeuskustannus€42.4
15
Kivihiilen hinta sähköntuotannossa€11.0
16
Kivihiilen hinta lämpövoimalassa, sis.päästöoikeuskustannus52.95
17
Pellettikattila, 115 MW, energiatuki 0%€40.6€42.6
18
Lämpöpumppulaitos, 90 MW, energiatuki 0%€27.0€35.1
19
Aurinkolämpö, 15 000 keräinneliömetrin kenttä, energiatuki 20%€2.0€18.7
20
Kunta ostaa energiaa tai tuottaa energiaa omaan käyttöön
21
Hiilellä tuotettu kaukolämpö€53.2
22
Öljylämmitys€76.6
23
Ostosähkö€100.0
24
Maalämpöjärjestelmä, 300 kW, energiatuki 15%€33.3€54.8
25
Pellettijärjestelmä, 160 kW, energiatuki 13%€44.0€52.1
26
Aurinkosähköjärjestelmä, 118 kW, energiatuki 25%€5.0€43.3
27
Kotitalous lämmittää omakotitaloa omalla lämmitysjärjestelmällä
28
Öljylämmitys€100.8
29
Pellettijärjestelmä, omakotitalo, hankinta 12 000 euroa, sis. kotitalousvähennys€63.8€85.9
30
Maalämpöjärjestelmä, omakotitalo, hankinta 17 500 euroa, sis. kotitalousvähennys€40.0€65.6
31
32
33
Toimijoiden lähtökohdat investointien kannattavuuden arvioimiseen keskimäärin (todellisuudessa laskenta-ajat ja tuotto-odotukset vaihtelevat organisaatiokohtaisesti):
34
Investoinnin laskenta-aikaLaskentakorko (investoinnin tekijän tuotto-odotus + rahoituskulut)
35
Energiayhtiöt15 vuotta10%
36
Kunnat8 vuotta2%
37
Kotitaloudet10 vuotta2%
38
Caselaskelmat: Energiayhtiö korvaa kivihiilen polttoa kaukolämpöalueella uusiutuvaan energiaan perustuvalla korvausinvestoinnilla
39
40
Korvausinvestointien kannattavuus energiayhtiön näkökulmasta, kun laskenta-aika 15 vuotta ja laskentakorko 10%:
41
Kivihiililämmön korvaaminen CHP-voimalassa pelletilläKivihiililämmön korvaaminen lämpöpumppulaitoksellaKivihiililämmön korvaaminen aurinkolämmöllä
42
Energiajärjestelmän pitoaika/elinkaari202030vuotta
43
Investoinnin sisäinen korkokanta IRR (%) investoinnin tekijän laskenta-ajalla13.8%5.8%%
44
Investoinnin sisäinen korkokanta IRR (%) järjestelmän elinkaaren aikana15.2%9.5%%
45
Takaisinmaksuaika (v) investoinnin tekijän laskentakorolla 10%yli 20yli 20yli 30vuotta
46
Investoinnin nettonykyarvo NPV (eur) investoinnin tekijän laskenta-ajalla 15 v-€23,995,241€13,892,964-€775,902
47
Investoinnin nettonykyarvo NPV (eur) järjestelmän elinkaaren aikana-€22,492,448€22,871,857-€143,362
48
49
Simulointi:
50
Investoinnin sisäinen korkokanta IRR (%) 15 vuoden laskenta-ajalla, jos kivihiilen hinta 100 eur/MWh (mukana ilmastonmuutoksen ulkoiskustannukset)147%45%18%
51
52
53
Caselaskelmat: Kunta korvaa kivihiili-kaukolämpöä tai öljyä uusiutuvaan energiaan perustuvalla korvausinvestoinnilla
54
55
Korvausinvestointien kannattavuus kunnan näkökulmasta, kun laskenta-aika / takaisinmaksuajan odote 8 vuotta ja laskentakorko 2%:
56
Hiili-kaukolämmön korvaaminen maalämpöjärjestelmälläLämpöpumpun ostosähkön korvaaminen aurinkosähköjärjestelmälläÖljylämmityksen korvaaminen pellettijärjestelmällä
57
Energiajärjestelmän pitoaika/elinkaari203020vuotta
58
Investoinnin sisäinen korkokanta IRR (%) investoinnin tekijän laskenta-ajalla-18.0%-8.3%11.9%%
59
Investoinnin sisäinen korkokanta IRR (%) järjestelmän elinkaaren aikana-0.7%7.3%19.5%%
60
Takaisinmaksuaika (v) investoinnin tekijän laskentakorollayli 20 vuotta135vuotta
61
Investoinnin nettonykyarvo NPV (eur) investoinnin tekijän laskenta-ajalla-€194,242-€44,272€22,491euroa
62
Investoinnin nettonykyarvo NPV (eur) järjestelmän elinkaaren aikana-€71,182€96,094€109,055euroa
63
64
65
Caselaskelmat: Omakotitalossa asuva kotitalous korvaa öljylämmityksen uusiutuvaan energiaan perustuvalla korvausinvestoinnilla
66
67
Korvausinvestointien kannattavuus kotitalouden näkökulmasta, kun laskenta-aika / takaisinmaksuajan odote 10 vuotta ja laskentakorko 2%:
68
Öljylämmityksen korvaaminen pellettijärjestelmällä Öljylämmityksen korvaaminen maalämpöjärjestelmällä
69
Energiajärjestelmän pitoaika/elinkaari2020vuotta
70
Investoinnin sisäinen korkokanta IRR (%) investoinnin tekijän laskenta-ajalla-3.1%3.3%%
71
Investoinnin sisäinen korkokanta IRR (%) järjestelmän elinkaaren aikana5.5%10.2%%
72
Takaisinmaksuaika (v) investoinnin tekijän laskentakorolla139vuotta
73
Investoinnin nettonykyarvo NPV (eur) investoinnin tekijän laskenta-ajalla-€2,678€861
74
Investoinnin nettonykyarvo NPV (eur) järjestelmän elinkaaren aikana€4,005€11,842
75
76
77
Lähtöarvot:
78
KuvausArvoYksikköLähteen numero
79
ENERGIALÄHTEET
80
Kivihiili lämmöntuotannossa (sis. valmistevero, ALV 0%) 37.86eur/MWh
81
Kivihiilen hinta lämmöntuotannossa CHP-voimalassa v. 201730eur/MWh21
82
Kivihiilen hinta sähköntuotannossa v. 201711eur/MWh22
83
84
CHP-voimalan lämmöntuotannon hyötysuhde noin85%
85
Lämpökattilan hyötysuhde noin90%
86
Kivihiilen hinta lämpövoimalassa43.539eur/MWh
87
Kivihiilen hinta CHP-energiantuotannossa33eur/MWh
88
Kivihiilen ja päästöoikeuksien hinta yhteensä lämpövoimalassa52.95eur/MWh
89
Kivihiilen ja päästöoikeuksien hinta yhteensä CHP-voimalassa42.41eur/MWh
90
Kaukolämmön keskimääräisiä ostohintotoja kuluttajille hiilivoimaloiden alueella (Espoo, Helsinki, Kotka, Kristiinankaupunki, Lahti, Naantali, Pietarsaari, Pori, Vaasa ja Vantaa). Sis. tehomaksu, energiamaksu ja verot, ALV 24% 60-81eur/MWh11, 19
91
Kaukolämmön ostohinta kunnille ja yrityksille, kun ALV 0%53eur/MWharvio 11 pohjalta
92
Kivihiilen hinta, jos hinnassa mukana ilmastonmuutoksen ulkoiskustannukset80-140eur/MWh12
93
Maakaasun hinta CHP (sis. valmistevero, ALV 0%)40eur/MWh21
94
Jyrsinturve15eur/MWh21
95
Metsähakkeen/-murskeen hinta käyttöpaikalla, ALV 0%21eur/MWh1
96
Öljyn ostohinta kuluttajalle, polttoöljy, sis. ALV 24%84eur/MWh1
97
Öljyn ostohinta kunnalle ja yritykselle, kun ALV 0%64eur/MWharvio
98
Vanhan öljykattilan hyötysuhde80%4.7
99
Öljyn hinta kuluttajalle lämmityskäytössä101eur/MWh
100
Öljyn hinta kunnalle ja yritykselle lämmityskäytössä77eur/MWh
Loading...