ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
TIMELINE HỌP CTV 15/12/2021
2
I. Chuẩn bị cuộc họp
3
Ngày họp15/12/2021
Thời gian bắt đầu
20:00
4
Địa điểm họpZoom
Thời gian kết thúc
21:45
5
Thành phần tham dự- Chủ trì cuộc họp: Ban chủ nhiệm
- Tham dự: Toàn thể CTV CLB Tin học sinh viên
6
Nội dung- Giới thiệu về CTV các nhóm
- Game giải trí
7
Yêu cầu - Các bạn có mặt trước 10p để ổn định tổ chức
- Tham gia đúng giờ, bật cam trong quá trình họp.
- Các bạn CTV đặt tên theo cú pháp: Nhóm + Họ tên
8
II. Timeline
9
Thời lượngNội dung
10
20:00 - 20:10- Check-in
11
20:10 - 21:10- Các nhóm giới thiệu về các CTV nhóm mình
12
21:10 - 21:45- Chơi game giải trí
- Check-out
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100