ตัวชี้วัด-QOF-60-4.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฝ่ายที่รับผิดชอบอำเภอรพสต.นาเยียรพสต.นาจานรพสต.นาดีรพสต.นาดู่รพสต.นาเรือง
2
ตัวชี้วัดเป้าหมายผลงานร้อยละ/อัตราเป้าหมายผลงานร้อยละ/อัตราเป้าหมายผลงานร้อยละ/อัตราเป้าหมายผลงานร้อยละ/อัตราเป้าหมายผลงานร้อยละ/อัตราเป้าหมายผลงานร้อยละ/อัตรา
3
1ร้อยละผู้ที่ได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยเป็นเบาหวานNCD
4
1.1 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด (ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60)
7,6037,30796.112,1762,02493.011,6041,59599.4484383298.701,2721,18493.081,7081,67297.89
5
1.2 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35 – 74 ปี ที่ได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยเป็นเบาหวาน (ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 10 )
386112.8577008333.613738.11620012753.94
6
2ร้อยละผู้ที่ได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยเป็นความดันโลหิตสูงNCD
7
2.1 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35 – 74 ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง ( ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60)
7,3607,01895.352,0291,88793.001,5941,57899.0083482398.681,2441,16593.651,6591,56594.33
8
2.2 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35 – 74 ปี ที่ได้รับการคัดกรองและวินิจฉัยเป็นความดันโลหิตสูง (ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 20)
1661710.242328.7055814.554324.65153203026.67
9
3
ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60)
ส่งเสริม21619288.89453577.78474697.872825 89.29 514384.31454395.56
10
4ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบผู้ป่วยนอก ( แบ่งเป็น 4 ระดับ)เภสัช/คบส
11
4.1 โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน Acute Diarrhea (AD)99046046.46504284.005676611.6418918396.83655787.6911911294.12
12
4.2 โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ Respiratory Infection (RI)5,4762,56046.7566145468.681,75575843.191,33757643.0873054574.6699322722.86
13
5ร้อยละการลดลงของอัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมบริการผู้ป่วยนอก (ACSC: ambulatory care sensitive
condition) โรคลมชัก (epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (asthma) เบาหวาน (DM) และความดันโลหิตสูง ( ลดลง ไม่น้อยกว่ำ 6.58 ต่อแสนประชากร)
การแพทย์6141,147533.58000000000000000
14
6
ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากหมดลูกในสตรี 30 – 60 ปี ภายใน 5 ปี (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ุ60)
NCD4,6502,99364.371,23660949.271,07877371.7158037464.4876163182.9299560660.90
15
7อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่สามารถควบคุมน้ำตาลได้ดี (ร้อยละ 40)NCD125115712.55337154.452344519.23169105.922056732.68306206.54
16
8
อัตราผู้เป็นความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี (ร้อยละ 50)
NCD1,78152829.6559516427.563237924.462096129.192576926.8539715539.04
17
9
ร้อยละของประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี ( ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
คร.12112099.177685.71454510044100551006060100
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu