Publisert påmeldinger kontaktkonferansen 2011 : Påmeldinger kontaktkonferansen