Bgi_SOCIOLOGIA_R_18-19_3
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGH
1
СОЦИОЛОГИЯ
2
факултет: ФИЛОСОФСКИ | ОКС Бакалавър | форма на обучение: РЕДОВНА
3
учебна година: 2018-2019 | семестър: ЗИМЕН+ЛЕТЕН | сесия: ПОПРАВИТЕЛНА (19.08. - 05.09.2019)
4
за контакт: Антоанета Димитрова (dimitrovab@phls.uni-sofia.bg)
5
ГРАФИК на ИЗПИТИТЕ
6
(публикуван на: 17.07.2019 | последна актуализация: 07.08.2019 | моля, проверявайте за промени)
7
8
1 курс
9
дисциплинапреподавателвид на дисциплинадатанач.часкр.часзала № / сградавид на изпита
10
Основи на публичната администрацияпроф. д-р Александър МариновИ26.08.201910:0012:00500, бл.4Писмен изпит
11
Социология на културатапроф. д-р Боян Знеполски / гл.ас. д-р Мила МиневаЗ23.08.201914:0017:00408, бл.4Писмен изпит
12
Академично писанегл.ас. д-р Боряна БунджуловаИ30.08.201913:0015:00426к., бл.4Защита на курсова работа или реферат и академично есе, предадени до 26.08.2019 вкл. и предварително обсъдени с преподавателя.
13
Работа със социологически текстовеас. Димитър БлагоевЗ05.09.201910:00423, бл.4Защита на социален казус
14
Да играем социология заедноас. Димитър БлагоевИ05.09.201910:00423, бл.4Изпит
15
История на философиятагл.ас. Десислава ДамяноваИ30.08.201912:0012:30414к., бл.4Курсова работа
16
Демографиядоц. Елица ДимитроваИ02.09.201915:0016:00407, бл.4Защита на курсов проект
17
Логика на емпиричното социологическо изследванегл.ас. д-р Елена Стойкова-Доганова / Ж.ГеоргиевЗ01.09.201910:0012:00408, бл.4Писмен изпит
18
Изследователски методи в социологиятагл.ас. д-р Елена Стойкова-Доганова / Ж.ГеоргиевЗ01.09.201914:0016:00408, бл.4Писмен изпит
19
Въведение в психологиятапроф. дпсн Ирина Зиновиева / д-р Мартин ЯнковИ05.09.201911:0014:0021, РекторатПисмен изпит
20
Въведение в икономикатагл.ас. д-р Милен ВелушевИ02.09.201911:0013:00507к., бл.3Тест
21
Въведение в социологиятагл.ас. д-р Момчил ХристовЗ03.09.201910:0012:00400, бл.4Писмен изпит
22
Осн. категории на социолог. анализгл.ас. д-р Момчил Христов / гл.ас. д-р Мила МиневаЗ03.09.201910:0012:00400, бл.4Писмен изпит
23
Социология на власттапроф. д-р Петя Кабакчиева / гл.ас. д-р Л.ВайсоваЗ05.09.201910:0013:00404, бл.4Писмен изпит
24
Социология на идеологиитепроф. д-р Петя Кабакчиева / гл.ас. д-р Л.ВайсоваЗ05.09.201910:0013:00404, бл.4Писмен изпит
25
Професионалните роли на социологадоц. д-р Петя СлавоваЗ02.09.201916:0017:00400, бл.4Писмен - Социологическо есе (предварително подготвено писмено и изпратено минимум два дни преди датата на изпита)
26
Систематична философия 1 частпроф. д-р Райчо ПожарлиевИ19.08.20199:0054к., РекторатУстен изпит
27
Ист.на социологията: генезис на нац. соц. традициидоц. д-р Светла Маринова / гл.ас. д-р Леа ВайсоваЗ03.09.201910:0014:00408, бл.4Писмен изпит
28
29
2 курс
30
дисциплинапреподавателвид на дисциплинадатанач.часкр.часзала № / сградавид на изпита
31
Основи на SPSSгл.ас. д-р Антоанета ГетоваЗ01.09.201914:3017:00530, бл.4Три практически задачи на SPSS
32
Основи на публичната администрацияпроф. д-р Александър МариновИ26.08.201910:0012:00500, бл.4Писмен изпит
33
Методология на научното познаниепроф. д-р Боян Знеполски / С.КюркчиевЗ23.08.201914:0017:00408, бл.4Писмен изпит
34
Академично писанегл.ас. д-р Боряна БунджуловаИ30.08.201913:0015:00426к., бл.4Защита на курсова работа или реферат и академично есе, предадени до 26.08.2019 вкл. и предварително обсъдени с преподавателя.
35
Трудова и организационна психологиягл.ас. д-р Вихра Найденова И01.09.201916:0017:00205, бл.4Писмен изпит и кратка курсова работа
36
Социологическата парадигма на Карл Маркспроф. дсн Георги ДимитровИняма студенти за поправителна с-сияКурсова работа
37
Социология на социалната стратификацияас. Димитър БлагоевИ05.09.201910:00423, бл.4Публична защита на курсови работи
38
Демографиядоц. Елица ДимитроваИ02.09.201915:0016:00407, бл.4Защита на курсов проект
39
Психология на личносттагл.ас. д-р Жорж БалевИ26.08.201910:0012:0061, РекторатПисмен изпит
40
Социологически идеи на М.Веберпроф. дсн Кольо КоевИ03.09.201909:3012:30419, бл.4Писмен изпит
41
Статистически методи в социологиятадоц. д-р Калоян Харалампиев / гл.ас. д-р А.ГетоваЗ04.09.201910:0013:00530, бл.4Тест
42
Статистически методи в социологията, част 2доц. д-р Калоян Харалампиев / гл.ас. д-р А.ГетоваЗ04.09.201910:0013:00530, бл.4Тест
43
Икономика 2 частгл.ас. д-р Милен ВелушевИ02.09.201911:0013:00507к., бл.3Тест
44
Качествени методи в социологиятадоц. дсн Милена Якимова / гл.ас. д-р Вероника ДимитроваЗ27.08.201911:0014:00408, бл.4Презентации - представяне на резултати от учебно изследване, публична защита
45
Социология на личносттадоц. дсн Милена ЯкимоваИ27.08.201914:0016:00408, бл.4Публична защита на курсови работи
46
Социология на медицината и здравеопазванетодоц. дсн Милена ЯкимоваИ27.08.201914:0016:00408, бл.4Публична защита на курсови работи
47
Социология на образованиетопроф. дсн Пепка БояджиеваИ02.09.201914:0015:00407, бл.4Писмен и устен изпит
48
Систематична философия 2 частпроф. д-р Райчо ПожарлиевИ19.08.20199:0054к., РекторатУстен изпит
49
Социология на правотоРада СмедовскаИ05.09.201910:0012:00419, бл.4Устна защита на курсов проект
50
История на социологията след II световна войнадоц. д-р Светла Маринова / гл.ас. д-р Леа ВайсоваЗ03.09.201910:0014:00408, бл.4Писмен изпит
51
Социология на глобализацията: космополитизация и екстернализациядоц. д-р Светла МариноваИ04.09.201913:0016:00419, бл.4Публична защита на курсов проект
52
Икономическа социология: класически идеипроф. дсн Таня Чавдарова / гл.ас. д-р Емил ГеоргиевЗ02.09.20199:0013:30408, бл.4Писмен изпит
53
Икономическа социология: съвременни идеипроф. дсн Таня Чавдарова / гл.ас. д-р Емил ГеоргиевЗ02.09.20199:0013:30408, бл.4Писмен изпит
54
55
3 курс
56
дисциплинапреподавателвид на дисциплинадатанач.часкр.часзала № / сградавид на изпита
57
Изследвания на институциитегл.ас. д-р Антоанета ГетоваИ01.09.201914:3017:00530, бл.4Презентация и защита на курсов проект
58
Софтуерни решения за обработка и логически оглед на даннигл.ас. д-р Антоанета ГетоваИ01.09.201910:3014:30530, бл.4Две практически задачи на компютър
59
Социология на семействотодоц. д-р Алексей ПампоровИ19.08.201910:0011:00407, бл.4Писмен тест и представяне на курсова работа (краен срок на преподавателя до 16.08.2019 (apamporov@yahoo.com)
60
Социология на социалните общностигл.ас. д-р Боряна БунджуловаЗ26.08.201913:0017:00400, бл.4Писмен изпит
61
Микросоциални общности: аз и другиягл.ас. д-р Боряна БунджуловаИ28.08.201913:0017:00526, бл.4Писмен изпит
62
Социология на организациитедоц. д-р Благовест Георгиев / гл.ас. д-р Емил ГеоргиевЗ05.09.20199:0011:00407, бл.4Писмен изпит
63
ДемоскопияВирджиния ВерговаИ
няма текущи студенти
Защита на курсов проект
64
Педагогикадоц. д-р Владислав ГосподиновФ-уп22.08.201913:0067 к., РекторатПисмен изпит
65
Норма и отклонения: сексуалност, престъпност и лудостгл.ас. д-р Вероника Димитрова / гл.ас. д-р Момчил ХристовИ03.09.201910:0012:00400, бл.4Писмен изпит или презентация
66
Етикадоц. Валентина КъневаИ28.08.201910:0011:00516к., бл.4Писмен изпит
67
Трудова и организационна психологиягл.ас. д-р Вихра Найденова И01.09.201916:0017:00205, бл.4Писмен изпит и кратка курсова работа
68
Соц. изследвания на орг. престъпностдоц. д-р Г.Петрунов И19.08.201909:0010:00407, бл.4Курсова работа: краен срок за изпращане до 15.08.2019 на ел.поща на преподавателя (georgipetrunov@abv.bg|
69
Социология на социалната стратификацияас. Димитър БлагоевИ05.09.201910:00423, бл.4Публична защита на курсови работи
70
Електорална социологияДимитър ДимитровИ03.09.201910:0011:30300, бл.4Публична защита на курсови работи
71
Логикагл.ас. д-р Дарин Дросев И05.09.201911:00502к., бл.4Писмен изпит
72
Приложна социология 1гл.ас. д-р Емил ГеоргиевИ02.09.201913:0014:00425к., бл.4Курсова работа
73
Приложна социология 2гл.ас. д-р Емил ГеоргиевИ02.09.201913:0014:00425к., бл.4Защита на курсови работи
74
Контент анализгл.ас. д-р Елена Стойкова-ДогановаЗ30.08.201910:0017:00408, бл.4Презентация и защита на курсов проект
75
Социология на изкуствотопроф. И.Стефанов / гл.ас. д-р Мила МиневаИ03.09.201910:0011:00404, бл.4Публична защита на курсови работи
76
Етнометодологияпроф. дсн Кольо КоевИ03.09.201909:3012:30419, бл.4Писмен изпит
77
SPSS 2 частдоц. д-р Калоян ХаралампиевИ04.09.201910:0013:00530, бл.4Две практически задачи на SPSS
78
Познавателни възможности на статистическите инструменти за управленски цели: вторичен анализ на даннидоц. д-р Калоян ХаралампиевИ04.09.201910:0013:00530, бл.4Курсова работа: до 31.08.19 на ел.поща (k_haralampiev@phls.uni-sofia.bg)
79
Изследвания на културата и образованиетодоц. д-р Калоян Харалампиев / ас. Д.БлагоевИ04.09.201910:0013:00530, бл.4Курсова работа: до 31.08.19 на ел.поща (k_haralampiev@phls.uni-sofia.bg)
80
Критическата социология на Пиер Бурдийопроф. д-р Лиляна Деянова / гл.ас. д-р Момчил ХристовИ03.09.201910:0012:00400, бл.4Писмен изпит
81
Социална политикадоц. д-р Мария ЖелязковаИ03.09.20199:0010:30526, бл.4Тест
82
Социология на трудадоц. д-р Петя СлавоваЗ02.09.201913:0016:00400, бл.4Писмен и устен анализ на един текст от програмата с текстове за упражнения
83
Социология на неравенствотодоц. д-р Светла МариноваИ04.09.201910:0013:00419, бл.4Презентация и защита на курсов проект
84
Социология на глобализацията: космополитизация и екстернализациядоц. д-р Светла МариноваИ04.09.201913:0016:00419, бл.4Публична защита на курсов проект
85
МаркетингСтоян МихайловИ02.09.201909:0010:00407, бл.4Тест / Устна защита на курсов проект - моля, свържете се с преподавателя до 19.08.2019 (stoyan.mihaylov@junction.bg)
86
87
4 курс
88
дисциплинапреподавателвид на дисциплинадатанач.часкр.часзала № / сградавид на изпита
89
Обща, възрастова и педагогическа психологиягл.ас. д-р Анета АтанасоваФ-уп30.08.201912:3013:30404, бл.4Тест
90
Изследвания на институциитегл.ас. д-р Антоанета ГетоваИ01.09.201914:3017:00530, бл.4Презентация и защита на курсов проект
91
Софтуерни решения за обработка и логически оглед на даннигл.ас. д-р Антоанета ГетоваИ01.09.201910:3014:30530, бл.4Две практически задачи на компютър
92
Социология на семействотодоц. д-р Алексей ПампоровИ19.08.201910:0011:00407, бл.4Писмен тест и представяне на курсова работа (краен срок на преподавателя до 16.08.2019 (apamporov@yahoo.com)
93
Академично писанегл.ас. д-р Боряна БунджуловаИ30.08.201913:0015:00426к., бл.4Защита на курсова работа или реферат и академично есе, предадени до 26.08.2019 вкл. и предварително обсъдени с преподавателя.
94
Микросоциални общности: аз и другиягл.ас. д-р Боряна БунджуловаИ28.08.201913:0017:00526, бл.4Писмен изпит
95
Социално-мрежови анализд-р Боян ЗахариевИняма текущи студенти; за контакт с преподавателя: bzahariev@osi.bgПисмен изпит със задачи
96
Мониторинг и оценкадоц. д-р Благовест ГеоргиевИ05.09.20199:0011:00407, бл.4Писмен изпит
97
ДемоскопияВирджиния ВерговаИ
няма текущи студенти
Защита на курсов проект
98
Педагогикадоц. д-р Владислав ГосподиновФ-уп22.08.201913:0067 к., РекторатПисмен изпит
99
Норма и отклонения: сексуалност, престъпност и лудостгл.ас. д-р Вероника Димитрова / гл.ас. д-р Момчил ХристовИ03.09.201910:0012:00400, бл.4Писмен изпит или презентация
100
Етикадоц. Валентина КъневаИ28.08.201910:0011:00516к., бл.4Писмен изпит
Loading...