בחירת חדרים מחנה רב-תחומי תשע"ח
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAF
1
..
2
שם פרטישם משפחהשכבהטלפון ניידשם פרטישם משפחהשכבהטלפון ניידשם פרטישם משפחהשכבהטלפון ניידשם פרטישם משפחהשכבהטלפון ניידשם פרטישם משפחהשכבהטלפון ניידשם פרטישם משפחהשכבהטלפון נייד
3
1עופרקוגמןז508544483עומרעזרןז585043713אוריזילברמןז533348272נתנאלקוםז584816348נמרודגדותז586774040אוריגלפריןז054-53299711
4
2שקדכהןט052-7282890עומרברגמןטאריאללפידוסטאיתינחוםטיואב שביטראםקישנבסקיט2
5
3ליאורבן אליעזרח544889946עילםהברח585097097טלשגבח537208551איתיפלגח542898200יואב זוהרח533011573אורילויח5096734973
6
4דפנהלבוןח545559675הילהסלמהח529519901גליעסיסח558816012רונימרקוביץח504915900ירדןשורץח587800730ליטלאילגיאייבח5383017084
7
5רוני גריצמןח058-485-4505מאיהקגנסקיח058-447-2851מאיהבן שלוםח058-642-0864אבישגסמרהח054-992-7390שחרשרוןח050-666-2852נועםסגלח053-340-22385
8
6גאיהסטוןח058-5000248אליהמלמדח054-3033390אליסהיודובסקיח053-3324301ירדןאלפנדריח053-8322597קרןמינץח058-4200448 6
9
7שירכץז055-2282929אגםבירןז055-2283001נויהדה לויז052-6605430דנהגורז055-6621148דניאל ארדז050-6345673זוהרקופרמןז053-82792297
10
8רוםחגאיח054-499-7748דבירגולןח052-5991858עומרמיכאליח054-6659055עמיתהשסח050-424-2727נתנאללויצקיח054-7435492חנוךמרוניח8
11
9אוריפרץט535316739שגיאבן שמןט632767836תומרניסקיט556611210עומראוחנהט547725222יריןאלעדט522995890אילשפירוט5285855199
12
10אורחלפוןח548784353 רועיבשןח523347229נירכהןחשליודאודיחרון וליצקיחעידומוהבןח10
13
11יהונתןברדהז548329198אדםזלצרז547144740דניאלפלךז542933554תדהרגוטסמןז586274900אביבתבורז543948843ניצןרוןז52807412211
14
12מאיהזוארץז558847887מיהקוכלסקיזיריןפריזניקולגינצבורגזשישמידט ברדז584237878ליאלמסיקהז12
15
13איתינתנאלח522226267איתיקליינרח544737276אלעדסורקיסט506509622עילאיאבן חןט545592550 13
16
14נועהשאנןט544358434אמיליפרלמןט523495300נועםמאירט527426268שחרעבדהט533335645אורדניאלט54730222214
17
15עמיתקופרמןיא544987779 אופירבן אליעזריא547741335ראובןמירקוסיא522988931אורןשחםיב52825666015
18
16אנדרישצ'רבקובז542112959ארסנשצ'רבקובז545826768ינוןגרוסמןח525527675שלוחןח52381933316
19
1717
20
1818
21
19 19
22
2020
23
2121
24
2222
25
2323
26
24 24
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
חדרים של 6 תלמידים בחדר
חדרים של 4 תלמידים בחדר