Lịch học Huongclass
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCACBCCCDCECFCGCHCICJCKCLCMCNCOCPCQCRCSCTCUCV
1
THỨThứ 7Chủ nhậtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhậtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhậtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhậtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhậtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhậtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhậtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhậtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhậtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhậtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhậtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
2
NGÀY15/10/201616/10/201617/10/201618/10/201619/10/201620/10/201621/10/201622/10/201623/10/201624/10/201625/10/201626/10/201627/10/201628/10/201629/10/201630/10/201631/10/201601/11/201602/11/201603/11/201604/11/201605/11/201606/11/201607/11/201608/11/201609/11/201610/11/201611/11/201612/11/201613/11/201614/11/201615/11/201616/11/201617/11/201618/11/201619/11/201620/11/201621/11/201622/11/201623/11/201624/11/201625/11/201626/11/201627/11/201628/11/201629/11/201630/11/201601/12/201602/12/201603/12/201604/12/201605/12/201606/12/201607/12/201608/12/201609/12/201610/12/201611/12/201612/12/201613/12/201614/12/201615/12/201616/12/201617/12/201618/12/201619/12/201620/12/201621/12/201622/12/201623/12/201624/12/201625/12/201626/12/201627/12/201628/12/201629/12/201630/12/2016
3
SÁNG9h00-11h00 Đặt tay 6Nghỉ mùa thu9h00-11h00 Timeline 1 - B19h00-11h00 Timeline 1 - B29h00-11h00 Timeline 1 - B39h00-11h00 Đặt tay 19h00-11h00 Timeline 1 - B49h00-11h00 Timeline 1 - B5 thực hành tập thể9h00-11h00 Timeline 2 - B19h00-11h00 Đặt tay 29h00-11h00 Timeline 2 - B29h00-11h00 Timeline 2 - B39h00-11h00 Timeline 2 - B49h00-11h00 Đặt tay 39h00-11h00 Timeline 2 - B5 Thực hành tập thể9h00-11h00 Timeline 3 - B19h00-11h00 Timeline 3 - B29h00-11h00 Đặt tay 49h00-11h00 Timeline 3 - B39h00-11h00 Timeline 3 - B49h00-11h00 Timeline 3 - B5 Thực hành tập thể9h00-11h00 Đặt tay 59h00-11h00 Timeline 4 - B19h00-11h00 Timeline 4 - B29h00-11h00 Timeline 4 - B39h00-11h00 Đặt tay 69h00-11h00 Timeline 4 - B49h00-11h00 Timeline 4 - B5 Thực hành tập thểNghỉ cuối năm
4
CHIỀU
5
TỐI18h30-20h30 Timeline 4 - B418h30-20h30 Timeline 4 - B518h30-20h30 Vortex 1 - B118h30-20h30 Vortex 1 - B218h30-20h30 Vortex 1 - B318h30-20h30 Vortex 1 - B418h30-20h30 Vortex 2 - B118h30-20h30 Vortex 2 - B218h30-20h30 Vortex 2 - B318h30-20h30 Vortex 2 - B418h30-20h30 Vortex 3 - B118h30-20h30 Vortex 3 - B218h30-20h30 Vortex 3 - B318h30-20h30 Vortex 3 - B4
6
ĐÊM
7
ĐỊA ĐIỂMHa Noi | onlineHa Noi | onlineHa Noi | onlineHa Noi | onlineHa Noi | onlineHa Noi | onlineHa Noi | onlineHa Noi | onlineHa Noi | onlineHa Noi | onlineHa Noi | onlineHa Noi | onlineHa Noi | onlineHa Noi | onlineHa Noi | onlineHa Noi | online
8
9
Thiền không gian
Trái đất, thân thể, các tầng tâm thức
Vortex500k/buổi6000k/12 buổi (3 cấp x 4 buổi/cấp)
10
Thiền dòng thời gian
Tiền kiếp/tương lai, chữa lành nghiệp quả
Timeline600k/buổi12000k/20 buổi (4 cấp x 4 buổi/cấp)
11
Đặt tay
Chữa lành & kích hoạt năng lượng
Hand500k/buổi3000k/6 cấp
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Trang tính1
Trang tính2