Danh sach du thi lien thong ngay 29.06.2019
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
Ca thiCa1Ca1Ca1Ca1Ca1Ca2Ca2Ca2Ca2Ca2Ca3Ca3Ca 1+2Ca3Ca4Ca4Ca5Ca5
2
HT THIPMPMPMPMPMPM
3
STTHỌTÊN
LỚP SH
CQXQ1KTSQ1CSTENHI1HHCSCDXQ2KTXQ0DETHHSNCHHTBPCDDEKHQTKDNG2NOI2BCNG1DLY1
4
176706NGUYỄN TẤNPHƯỚCC3S
D.1.1-7H15
D.1.1-8H30
5
1
176377
ĐỖANHC3S
D.1.1-7H15
D.1.1-8H30
6
2
176662
NGUYỄN VĂNCẦMC3S
D.1.1-7H15
D.1.1-8H30
7
3
176715
DƯƠNG NGỌCCHÁNHC3S
D.1.1-7H15
D.1.1-8H30
8
4
176656
TRẦN THIỆNCÔNGC3S
D.1.1-7H15
D.1.1-8H30
9
5
176370
NGUYỄN QUANGĐÔNGC3S
D.1.1-7H15
D.1.1-8H30
10
6
176386
NGUYỄN VĂNĐÔNGC3S
D.1.1-7H15
D.1.1-8H30
11
7
176385
PHÙNG TẤNĐỨCC3S
D.1.1-7H15
D.1.1-8H30
12
8
176371
NGUYỄN VĂNDŨNGC3S
D.1.1-7H15
D.1.1-8H30
13
9
176514
NGUYỄN ÁNHDŨNGC3S
D.1.1-7H15
D.1.1-8H30
14
10
176390
HUỲNH KIMDUYC3SNghỉ
D.1.1-8H30
15
11
176669
LÊ VIẾTHẢIC3S
D.1.1-7H15
D.1.1-8H30
16
12
176655
VĂN CÔNGHẬUC3S
D.1.1-7H15
D.1.1-8H30
17
13
176707
NGUYEN QUANGHIENC3S
D.1.1-7H15
D.1.1-8H30
18
14
176657
HUỲNH THỊHIỀNC3S
D.1.1-7H15
D.1.1-8H30
19
15
176661
TRƯƠNG THỊHIỀNC3S
D.1.1-7H15
D.1.1-8H30
20
16
176389
VÕ THÀNHHOAC3S
D.1.1-7H15
D.1.1-8H30
21
17
176374
NGUYỄN TRỌNGHỢIC3S
D.1.1-7H15
D.1.1-8H30
22
18
176705
NGUYỄN ANHHƯNGC3S
D.1.1-7H15
D.1.1-8H30
23
19
176781
NGUYỄN VĂNHƯNGC3S
D.1.1-7H15
D.1.3-8H30
24
20
176381
NGUYỄNLÂMC3S
D.1.1-7H15
D.1.3-8H30
25
21
176551
NGUYỄN LÂM THÁIC3S
D.1.1-7H15
D.1.3-8H30
26
22
176378
NGUYỄN THỊ KIMLIÊNC3S
D.1.1-7H15
D.1.3-8H30
27
23
176651
TRẦN ĐÌNHLỘCC3S
D.1.1-7H15
D.1.3-8H30
28
24
176802
NGUYỄN CAOLONGC3S
D.1.1-7H15
D.1.3-8H30
29
25
176369
NGUYỄN ĐĂNGLUẬNC3S
D.1.1-7H15
D.1.3-8H30
30
26
176367
NGUYỄN THANHLỰCC3S
D.1.1-7H15
D.1.3-8H30
31
27
176660
TRƯƠNG THỊMẬNC3S
D.1.1-7H15
D.1.3-8H30
32
28
176366
ĐINH CÔNGMINHC3S
D.1.2-7H15
D.1.3-8H30
33
29
176373
HUỲNH ĐỨCNINHC3S
D.1.2-7H15
D.1.3-8H30
34
30
176383
HỒ DUYNINHC3S
D.1.2-7H15
D.1.3-8H30
35
31
176708
LE ANHPHAPC3S
D.1.2-7H15
D.1.3-8H30
36
32
176372
ĐOÀN THẾPHÁPC3S
D.1.2-7H15
D.1.3-8H30
37
33
176670
NGUYỄN QUỐCPHÁPC3S
D.1.2-7H15
D.1.3-8H30
38
34
176382
LÊ VĂNPHIC3S
D.1.2-7H15
D.1.3-8H30
39
35
176534
NGUYỄN TRẦN QUỲNHTÂMC3S
D.1.2-7H15
D.1.3-8H30
40
36
176380
ĐINH VĂNTHẮNGC3S
D.1.2-7H15
D.1.3-8H30
41
37
176560
VÕ NGỌCTHÀNHC3S
D.1.2-7H15
D.1.2-8H30
42
38
176666
NGUYỄNTHỊNHC3S
D.1.2-7H15
D.1.2-8H30
43
39
176376
HUỲNH MINHTHỌC3S
D.1.2-7H15
D.1.2-8H30
44
40
176667
NGUYỄN QUANGTHOẠIC3S
D.1.2-7H15
D.1.2-8H30
45
41
176658
NGUYỄN THỊ KIMTHƯƠNGC3S
D.1.2-7H15
D.1.2-8H30
46
42
176723
TRẦNTHƯỞNGC3S
D.1.2-7H15
D.1.2-8H30
47
43
176384
TRẦN KHẮCTIỆPC3S
D.1.2-7H15
D.1.2-8H30
48
44
176701
TRẦN HỮUTÌNHC3S
D.1.2-7H15
D.1.2-8H30
49
45
176664
CHẾ CHÍTỌAC3S
D.1.2-7H15
D.1.2-8H30
50
46
176652
NGUYỄN ĐỨCTRÂNC3S
D.1.2-7H15
D.1.2-8H30
51
47
176650
LEÊ XUÂNTRÍC3S
D.1.2-7H15
D.1.2-8H30
52
48
176612
NGUYỄN VĂNTRIỀUC3S
D.1.2-7H15
D.1.2-8H30
53
49
176663
LÊ HÙNGTRUNGC3S
D.1.2-7H15
D.1.2-8H30
54
50
176659
NGUYỄN VĂNTUẤNC3S
D.1.2-7H15
D.1.2-8H30
55
51
176368
TRẦN ĐÌNHVÂNC3S
D.1.2-7H15
D.1.2-8H30
56
52
176388
HUỲNH TẤNVĂNC3S
D.1.2-7H15
D.1.2-8H30
57
53
176387
LÊ THANHC3S
D.1.2-7H15
D.1.2-8H30
58
54
176702
LÊ HỮUC3S
D.1.2-7H15
D.1.2-8H30
59
55
186177
LÊ HỒ ĐỨCANHC4S
C.1.2-7H15
C.1.2-8H30
60
56
186151
PHAN VIẾTBẢOC4S
C.1.2-7H15
C.1.2-8H30
61
57
186166
NGUYỄN VƯƠNCHÍNHC4S
C.1.2-7H15
C.1.2-8H30
62
58
186173
ĐỖ THẾCÔNGC4S
C.1.2-7H15
C.1.2-8H30
63
59
186144
PHẠM NGỌCDŨNGC4S
C.1.2-7H15
C.1.2-8H30
64
60
186186
DƯƠNG BẮCC4S
C.1.2-7H15
C.1.2-8H30
65
61
186272
PHẠM PHÚHẢIC4S
C.1.2-7H15
C.1.2-8H30
66
62
186168
TRẦN DUYHẬUC4S
C.1.2-7H15
C.1.2-8H30
67
63
186157
NGUYỄN VĂNHIỀNC4S
C.1.2-7H15
C.1.2-8H30
68
64
186174
HUỲNH THANHHIẾUC4S
C.1.2-7H15
C.1.2-8H30
69
65
186245
NGÔ VĂNHOÀC4S
C.1.2-7H15
C.1.2-8H30
70
66
186155
HOÀNGC4S
C.1.2-7H15
C.1.2-8H30
71
67
186145
LƯƠNG THÁIHỒNGC4S
C.1.2-7H15
C.1.2-8H30
72
68
186291
PHAN THỊHUÊC4S
C.1.2-7H15
C.1.2-8H30
73
69
186271
TẠ HOÀNGHUYC4S
C.1.2-7H15
C.1.2-8H30
74
70
186181
TRẦN THÀNHKIẾMC4S
C.1.2-7H15
C.1.2-8H30
75
71
186185
NGUYỄN NGỌCLÂMC4S
C.1.2-7H15
C.1.2-8H30
76
72
186230
TRƯƠNG SĨLỘCC4S
C.1.2-7H15
C.1.2-8H30
77
73
186243
NGUYỄN MINHLỘCC4S
C.1.2-7H15
C.1.2-8H30
78
74
186163
NGUYỄN CÔNGLỢIC4S
C.1.2-7H15
C.1.2-8H30
79
75
186242
NGUYỄN PHIMẠNHC4S
C.1.3-7H15
C.1.3-8H30
80
76
186146
NGUYỄN THỊ TUYẾTMINHC4S
C.1.3-7H15
C.1.3-8H30
81
77
186178
NGUYỄN VĂNNAMC4S
C.1.3-7H15
C.1.3-8H30
82
78
186270
VÕ ĐỖNGUYÊNC4S
C.1.3-7H15
C.1.3-8H30
83
79
186156
NGUYỄN THÀNHNHÂNC4S
C.1.3-7H15
C.1.3-8H30
84
80
186165
NGUYỄN ĐÌNHNHẬTC4S
C.1.3-7H15
C.1.3-8H30
85
81
186182
PHAN ĐĂNGNHOC4S
C.1.3-7H15
C.1.3-8H30
86
82
186149
LÊ KỲPHONGC4S
C.1.3-7H15
C.1.3-8H30
87
83
186154
PHONGC4S
C.1.3-7H15
C.1.3-8H30
88
84
186175
NGUYỄN HỒNGPHONGC4S
C.1.3-7H15
C.1.3-8H30
89
85
186179
LƯƠNG HỒNGPHONGC4S
C.1.3-7H15
C.1.3-8H30
90
86
186148
NGUYỄN QUANGQUỲNHC4S
C.1.3-7H15
C.1.3-8H30
91
87
186187
NGUYỄN ĐẮCTÀIC4S
C.1.3-7H15
C.1.3-8H30
92
88
186140
LÊ HOÀNGTÂMC4S
C.1.3-7H15
C.1.3-8H30
93
89
186169
LÊ ĐỨC ANHTÂMC4S
C.1.3-7H15
C.1.3-8H30
94
90
186233
NGUYỄN HỒNGTÂMC4S
C.1.3-7H15
C.1.3-8H30
95
91
186184
CÙ DUYTÂNC4S
C.1.3-7H15
C.1.3-8H30
96
92
186176
PHẠM DUYTẦNC4S
C.1.3-7H15
C.1.3-8H30
97
93
186164
ĐẶNG ANHTHÁIC4S
C.1.3-7H15
C.1.3-8H30
98
94
186150
NGUYỄN TRUNGTHÀNHC4S
C.1.3-7H15
C.1.3-8H30
99
95
186167
LÊ TỰTHÀNHC4S
C.1.3-7H15
C.1.3-8H30
100
96
186170
NGUYỄN THÁI VĨNHTHÀNHC4S
C.2.1-7H15
C.2.1-8H30
Loading...