T431-2558
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2558
Economics
S 32102
2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษา-ภาษา ฝรั่งเศส
จิตพิสัย
ห้อง431
3
ครูที่ปรึกษา นายประพิศ ฝาคำ
For1sumFor2F2รวม
behavior
FinalTotalผลการเรียน
4
1030105520103010043.532.521.510
5
151022น.ส.กชกรพลเยี่ยม815023
6
251031น.ส.
กนิฎฐ์อาภา
อารมย์ดี626032
7
351034น.ส.กมลชนกบุญประเสริฐ723030
8
449614น.ส.กวิสราปัณฑโมรา822030
9
551055น.ส.กันต์ฤทัยมาสุข623551039
10
651097น.ส.จินตนาการมหาภาพ925551044
11
751118น.ส.ชญานิน
โล่ห์สถาพรพิพิธ
826551044
12
849744น.ส.ชัญญานิศอักษร825551043
13
951152น.ส.ชุติภากรรณสูต723551040
14
1049756น.ส.โชษิตาเล็กขาว726033
15
1151239น.ส.ณิชกานต์พงษ์เจริญ727551044
16
1251241น.ส.ณิชกานต์สังข์ทอง617551033
17
1351249น.ส.ณิชากานต์
เสือประเสริฐ
617551033
18
1451275น.ส.ธนพรเกาะแก้ว824551042
19
1549915น.ส.ธัญชนกเบญจจินดา820551038
20
1651332น.ส.นภสรชัยพันธ์521551036
21
1751338น.ส.นภัสดลสุรินทร์724031
22
1851377น.ส.นันทภัคสมิทธิศักดา0015/7/2558
23
1951389น.ส.นิตาลิมปิทีป 724551041
24
2051427น.ส.ปริตาคำสัตย์624551040
25
2151442น.ส.ปัณฑิตาศรีมโนรถ718551035
26
2250085น.ส.ผกากรองชินากร824551042
27
2351477น.ส.พบพร
อุทัยวัฒนเดช
620551036
28
2451479น.ส.พรชนิตว์
เตชะไพฑูรย์สุข
825551043
29
2551537น.ส.พิมพ์จุฑา
ประเสริฐสังข์ (ลาพัก)
723551040
30
2651555น.ส.พีรดาภาสกรจรัส516551031
31
2751567น.ส.เพียงฟ้าชุมแวงวาปี928551047
32
2851590น.ส.ภัทราภรณ์ภัทรพิบูล829551047;
33
2951616น.ส.ม่านนภา
สิมมา (ลาพัก)
724551041
34
3051620น.ส.มุทิตา
กาญจน์วีระโยธิน
720551037
35
3151628น.ส.รดามณีริณนวราช725551042
36
3251736น.ส.ศุภลักษณ์แก้วพิบูลย์722551039
37
3351758น.ส.สายน้ำนาคะลักษณ์7221055201059
38
3450365น.ส.สิรินทร์มุ่งเจริญ827551045
39
3551788น.ส.สุชาวลีชะเอมน้อย515551030
40
3651796น.ส.สุธาวีไทยวานิช623551039
41
3751804น.ส.สุพัตราอรรถสิทธิ์623029
42
3851815น.ส.สุรัสวดีจันทร์ยก611551027
43
3951817น.ส.สุวิภาสมาตุการุณ0017/8/2558
44
4051833น.ส.อธีตา
ศิริประชัย (ลาพัก)
820551038
45
4151839น.ส.อนิสา
กฤตภานุรุจน์
729036
46
4251907นายกรวีร์ทองอินที829551047
47
4351950นายเขมชนกมณฑปใหญ่518551033
48
4451985นายชนินทร์
เหล่าบรรรเทา
816024
49
4552014นายณพวัฒน์
ประเสริฐศักดิ์
822551040
50
4652182นายปวีณวัชอุสิทธิ์511551026
51
4752341นายวิชญ์วีร์บัวผัน516021
52
4852387นายสรวิชญ์ปรารมย์0027/8/2558
53
54
55
56
paek2551@gmail.com or LineID=paek2551
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
S30281
S32102
S32103
S30232
 
 
Main menu