รายละเอียดรายงานการคัดกรอง/ ประเมินผู้สูงอายุ 1ต.ค.58-20มิ.ย.59
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGH
1
รายละเอียดรายงานการคัดกรอง/ ประเมินผู้สูงอายุ หน่วยงาน..........................................................................
2
ผู้รายงาน...........................................................ตำแหน่ง...............................................วันที่รายงาน
3
อำเภอ........................... จังหวัด..ศรีสะเกษ.....ปี 2559
4
ประเภท (1)รวม (2)เพศ (3)การดำเนินการ(4)
5
ชายหญิงปกติกลุ่มเสี่ยง/ ไม่ปกติ
6
แนะนำ/รักษาเอง
ส่งต่อ
7
1. โรคที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อยในผู้สูงอายุ(ผลงานคัดกรองตามจริง)
8
เบาหวาน17,9258,2799,64616,1411,626158
9
ความดันโลหิตสูง17,9258,2799,64614,0843,320521
10
ความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง17,9258,2799,64615,1152,631179
11
สุขภาพช่องปาก
12
• พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปาก
17,9258,2799,64614,0263,88217
13
• เนื้อเยื่อในช่องปาก17,9258,2799,64616,615792518
14
• เหงือกและอวัยวะปริทันต์17,9258,2799,64615,2672,001657
15
• ฟันผุ17,9258,2799,64615,3492,50769
16
• ปัญหาการเคี้ยวอาหาร/การกลืน17,9258,2799,64616,3691,398158
17
• ฟันเทียม17,9258,2799,64616,0311,202692
18
สุขภาวะทางตา
19
• สายตาระยะไกล17,9258,2799,64615,9261,93762
20
• สายตาระยะใกล้17,9258,2799,64616,879880166
21
• ความเสี่ยงต้อกระจก17,9258,2799,64616,371601953
22
• ความเสี่ยงต้อหิน17,9258,2799,64616,807138980
23
• ความเสี่ยงโรคจอตาเสื่อมจากอายุ17,9258,2799,64616,539661725
24
2. กลุ่ม Geriatric syndromes(ผลงานคัดกรองตามจริง)
25
สมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม)17,9258,2799,64616,5821,139204
26
ภาวะซึมเศร้า17,9258,2799,64616,967757201
27
ข้อเข่าเสื่อม17,9258,2799,64614,5863,077262
28
ภาวะหกล้ม17,9258,2799,64615,5522,214159
29
การกลั้นปัสสาวะ17,9258,2799,64616,4821,259184
30
ภาวะโภชนาการ17,9258,2799,64614,8662,895164
31
ปัญหาการนอน17,9258,2799,64616,1741,564187
32
Loading...
Main menu