จำนวนเตียง จำแนกตาม รพศ. รพท. รพช. รพ.สต.ตามเขต_27 ต.ค. 58.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
จำนวนสถานพยาบาลและจำนวนเตียง จำแนกตามประเภทและเขตบริการ
2
3
เขตสุขภาพรพศ.รพท.รพช.รพ.สต.
4
จำนวนแห่ง
จำนวนเตียง
จำนวนแห่ง
จำนวนเตียง
จำนวนแห่ง
จำนวนเตียง
จำนวนแห่ง
5
1 3 2,173 8 2,598 91 4,013 1,103
6
2 2 1,683 5 1,785 40 2,256 626
7
3 1 659 4 1,579 49 2,151 585
8
4 2 1,224 10 3,212 59 2,464 797
9
5 3 2,284 12 4,172 51 2,858 910
10
6 4 2,502 10 2,813 59 2,811 775
11
7 1 867 5 2,106 71 3,401 808
12
8 2 1,577 7 1,884 79 3,974 874
13
9 3 3,338 5 1,590 81 5,293 950
14
10 1 1,188 7 2,291 63 2,804 838
15
11 3 2,015 8 2,107 69 3,109 714
16
12 3 1,596 7 2,464 68 2,931 797
17
รวมทั้งประเทศ
28 21,106 88 28,601 780 38,065 9,777
18
19
ภูมิภาครพศ.รพท.รพช.รพ.สต.
20
จำนวนแห่ง
จำนวนเตียง
จำนวนแห่ง
จำนวนเตียง
จำนวนแห่ง
จำนวนเตียง
จำนวนแห่ง
21
เหนือ 6 4,515 17 5,962 180 8,420 2,314
22
กลาง 9 6,010 32 10,197 169 8,133 2,482
23
ตะวันออกเฉียงเหนือ
7 6,970 24 7,871 294 15,472 3,470
24
ใต้ 6 3,611 15 4,571 137 6,040 1,511
25
รวม 28 21,106 88 28,601 780 38,065 9,777
26
27
ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2558
28
ที่มา : เว็บไซต์รหัสหน่วยงานบริการสุขภาพ
29
กลุ่มข้อมูลทรัพยากรและมาตรฐานรหัสสุขภาพ
30
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
31
กระทรวงสาธารณสุข
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
สรุป
รพศ.
รพท.
รพช.
รพ.สต.