ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Bohoslužby o 9:30Bohoslužby o 10:30Besiedka
2
neočkovaní / rodinyiba zaočkovanío 9:00
3
P.Č.meno a priezviskomeno a priezviskomeno a priezvisko
4
1Poznámky:
5
2Každá osoba musí byť zapísaná do samostatného riadku (vrátane účinkujúcich)
6
3
Túto nedeľu bude besiedka o 9:00 zároveň počas bohoslužieb pre očkovaných i neočkovaných proti Covid-19.
7
4
Apelujeme na očkovaných, aby nešli na prvé zhromaždenie, ale nechali miesto pre neočkovaných a rodiny s deťmi.
8
5Deti, ktoré pôjdu na besiedku, zapíšte, prosím, do druhého stĺpca pre besiedku.
9
6Je potrebné mať respirátor min. FFP2 zakrývajúce ústa a nos.
10
7Pri vstupe do modlitebne je potrebné si dezinfikovať ruky.
11
8Podávanie rúk je zakázané.
12
9Je potrebné dodržiavať odstup 2 metre.
13
10
14
11
15
12
16
13
17
14
18
15
19
16
20
17
21
18
22
19
23
20
24
21
25
22
26
23
27
24
28
25
29
26
30
27
31
28
32
29
33
30
34
31
35
32
36
33
37
34
38
35
39
36
40
37
41
38
42
39
43
40
44
41
45
42
46
43
47
44
48
45
49
46
50
47
51
48
52
49
53
50
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100