ง 23104 2562 รวมทุกอย่าง ทุกคน gg.gg/2562book
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
1
นายชัยมนตรี สว่างเถื่อน
121235อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 1 ประวัติตัวเอง
https://drive.google.com/open?id=18v0Gcpf0025aSktMV0ZtttNoFhaxlkZS
น.ส.วิชญ์ชยา จันท์พูนสิริ ม.3/1 เลขที่ 31
สวยงาม
2
1
นายณัฐพัชร์ ฉ่ำพึ่งช้าง
221236อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 1 ประวัติตัวเอง
https://drive.google.com/open?id=1Gd9BsmUjk1PxS-DbqkvnX0SlatAPk-Vq
นาย ณัฐภูมิ หล้าอ่อนม.3/1 เลขที่3 นายวิชิตพงษ์ อินทวงษ์ ม.3/1 เลขที่7
หล่่อเลย
3
1
นาย ณัฐภูมิ หล้าอ่อน
321237อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 1 ประวัติตัวเอง
https://drive.google.com/open?id=1LrZbU620dTzBWxrLGAT_bTaOk_5EruS-
ส่งใหม่ ใส่ชื่อนามสกุลชั้นเลขที่มา สีฟอนต์ดูยากมากกกก
4
1
นาย ณัฐภูมิ หล้าอ่อน
321237อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 1 ประวัติตัวเอง
https://drive.google.com/open?id=1FL9ynCNqRC--G6WlhAaEolOtA6PNeQC3
ส่งใหม่เท่านั้น
5
1
นาย ณัฐภูมิ หล้าอ่อน
321237อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 1 ประวัติตัวเอง
https://drive.google.com/open?id=1iaIDa4C1ABRSIkFIQAOQPaVUpyVq2-hn
ไม่ยอมใส่ชื่อนามสกุลชั้นเลขที่
6
1
นาย ณัฐภูมิ หล้าอ่อน
321237อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 1 ประวัติตัวเอง
https://drive.google.com/open?id=10IDbZEKzZcxUMkjLyX0p4dJGRPWKX-of
โอเคสวยงาม (ส่งงานรอบ 3 555)
7
1
นาย ณัฐภูมิ หล้าอ่อน
321237อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 2 ชีวิตหลังจบ ม.3
https://drive.google.com/open?id=1VA5S6T2nOmrDPztrUDCtwRt7AcOAh_wL
เครลูก
8
1
นาย ณัฐภูมิ หล้าอ่อน
321237
อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 3 เรื่องอื่น ๆ ที่สนใจ
https://drive.google.com/open?id=1lPCjIbI4TW0RMcM4zOMuxzr8tuBrFFc7
เครลูก
9
1
ด.ช.บูรพา สอนโสภา
421238อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 1 ประวัติตัวเอง
https://drive.google.com/open?id=1GwGic2OsjJp-dAGjP8v6wInSdShViqlh
นางสาวปิยาภรณ์ ภูมิวาลย์ ม.3/1 เลขที่2
ผ่านค่าาา
10
1
ด.ช.บูรพา สอนโสภา
421238อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 2 ชีวิตหลังจบ ม.3
https://drive.google.com/open?id=1VkLB7sZ7G2P2b5-lieaps6MKRP5mXvfz
-โอเครลูก
11
1
นายบูรภา สอนโสภา
421238
อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 3 เรื่องอื่น ๆ ที่สนใจ
https://drive.google.com/open?id=1KG4EGHyzUKPUywrgLf7HnFbL_z8xCvan
น.ส.วิชญ์ชยา จันท์พูนสิริ ม.3/1 เลขที่ 31
โอเครลูก
12
1
นาย ราชานนท์ เทียมทิพย์
521239อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 1 ประวัติตัวเอง
https://drive.google.com/open?id=1mBCxTi9GHE_TsiIhZZoD0e4UUTsV923l
นางสาว ปิยาภรณ์ ภูมิมาลย์ ม.3/1 เลขที่ 24
รอบแรก
13
1
นาย ราชานนท์ เทียมทิพย์
521239อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 1 ประวัติตัวเอง
https://drive.google.com/open?id=1vpy1S70meSysmwN1OZmoHZuhd7p7CY7L
นางสาว ปิยาภรณ์ ภูมิวาลย์ ม.3/1 เลขที่ 5
ผ่านค่าาา
14
1
นาย ราชานนท์ เทียมทิพย์
521239อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 2 ชีวิตหลังจบ ม.3
https://drive.google.com/open?id=1koAy5h9HKKrnrttmpgrXE4KACqEBLMHb
-โอเครลูก
15
1
นาย ราชานนท์ เทียมทิพย์
521239
อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 3 เรื่องอื่น ๆ ที่สนใจ
https://drive.google.com/open?id=1me-r7taKhU5AZFxGIJyXIlwvelkKZvTC
-โอเครลูก
16
1
ด.ช.วัชรพรรษ์ นวลตะคุ
621240อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 1 ประวัติตัวเอง
https://drive.google.com/open?id=1SFov7pVs-k9vA82j_1w64KG111n5GjIh
น.ส.วิชญ์ชยา จันท์พูนสิริ ม.3/1 เลขที่31
โอเคร ลงแล้ว
17
1
นาย วัชรพรรษ์ นวลตะคุ
621240
อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 3 เรื่องอื่น ๆ ที่สนใจ
https://drive.google.com/open?id=1x7SaEIYkRK-iBQ_nSatVAc8HuFWrUA2U
เครลูก
18
1
นาย​ วิชิตพงษ์​ อินทวงษ์
721241อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 1 ประวัติตัวเอง
https://drive.google.com/open?id=1QDTzs8zOyX67xIEiPScTaHZw4_hSW8y0
โอเค
19
1
นายวิชิตพงษ์​ อินทวงษ์
721241อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 2 ชีวิตหลังจบ ม.3
https://drive.google.com/open?id=1BA62j6zzwsUZsYBeuqSFK4AP1MoN7Yjg
เครลูก
20
1
ด.ช.ศุภวิชญ์ ทิพพิลา
821242อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 1 ประวัติตัวเอง
https://drive.google.com/open?id=1xHdr0RQB6NckC0MkKxkM7xhnmcz0tiHJ
น.ส.วิชญ์ชยา จันท์พูนสิริ ม.3/1 เลขที่ 31
ซ้ำล่าง
21
1
ด.ช.ศุภวิชญ์ ทิพพิลา
821242อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 1 ประวัติตัวเอง
https://drive.google.com/open?id=1dt0DM8lOCDQKyGPJGvmtdRSwF_O4-r3U
น.ส.วิชญ์ชยา จันท์พูนสิริ ม.3/1 เลขที่ 31
สวยงาม
22
1
ด.ช.ศุภวิชญ์ ทิพพิลา
821242อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 2 ชีวิตหลังจบ ม.3
https://drive.google.com/open?id=1WmjCb1ztjLcgCdiY-gQ2b_PMRj9qbgHK
โอเครลูก
23
1
ด.ช.ศุภวิชญ์ ทิพพิลา
821242
อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 3 เรื่องอื่น ๆ ที่สนใจ
https://drive.google.com/open?id=1LnliatQZ8rUu4t9SeyirHUMExI8QoEzR
โอเครลูก
24
1
ด.ช. สุรวีร์ ตุ้มจอหอ
921243อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 1 ประวัติตัวเอง
https://drive.google.com/open?id=1kBCOsy0PG8y4UYsfmnh1ZJqcMmtdOa9d
นางสาววิชญ์ชยา จันท์พูนสิริ ม.3/1 เลขที่31
สวยงาม
25
1
ด.ช. สุรวีร์ ตุ้มจอหอ
921243อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 2 ชีวิตหลังจบ ม.3
https://drive.google.com/open?id=1XIUpRxi6X1vTLcviiSmL-O4MlBoRPBbF
เคลูก
26
1
นาย สุรวีร์ ตุ้มจอหอ
921243
อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 3 เรื่องอื่น ๆ ที่สนใจ
https://drive.google.com/open?id=1KI5VPEcFT5hWHd1rT-QSvll2_5QbAxnv
เคลูก
27
1
นายอภิราม จันทร์ยาม
1121245อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 1 ประวัติตัวเอง
https://drive.google.com/open?id=1MgqIhGV--mn6RTKY6WMxnlFZ5KT6IvIl
น.ส.วิชญ์ชยา จันท์พูนสิริม.3/1เลขที่ 31
สวย
28
1
นายอิธิพล สูงปานขาว
1221246อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 1 ประวัติตัวเอง
https://drive.google.com/open?id=1sN-sKmWOOrpdWqthJTA4wNJ3-4EQo2jw
น.ส.วิชญ์ชยา จันท์พูนสิริ ม.3/1 เลขที่ 31
สวยงามมาก
29
1
นายอิธิพล สูงปานาว
1221246อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 2 ชีวิตหลังจบ ม.3
https://drive.google.com/open?id=1-gJov-GuRUz4aDEm4KWBjB1rdVkF1wZx
น.ส.วิชญ์ชยา จันท์พูนสิริ ม.3/1 เลขที่ 31
โอเครลูก
30
1
นายอิธิพล สูงปานขาว
1221246
อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 3 เรื่องอื่น ๆ ที่สนใจ
https://drive.google.com/open?id=1_Dy42LkNoVEud6gzJp4C8BkB5Yy2W6ED
น.ส.วิชญ์ชยา จันท์พูนสิริ ม.3/1 เลขที่ 31
โอเครลูก
31
1
นางสาว กนกวรรณ ผลิผลเกิด
1321247อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 1 ประวัติตัวเอง
https://drive.google.com/open?id=1bnJjIqjuf1WRVAlZciuNRhmoxM4lKE0C
โอเคร ลงแล้ว
32
1
น.ส.กนกวรรณ ผลิผลเกิด
1321247อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 2 ชีวิตหลังจบ ม.3
https://drive.google.com/open?id=1ZsNBgdTCdb1oKP4CS_yt0UUNf3_ljHec
น.ส.วิชญ์ชยา จันท์พูนสิริ ม.3/1 เลขที่ 31
โอเครลูก
33
1
น.ส.กนกวรรณ ผลิผลเกิด
1321273
อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 3 เรื่องอื่น ๆ ที่สนใจ
https://drive.google.com/open?id=1ZoM35eQQdG1_zxNkrydh1YUbOI7aE8sS
น.ส.วิชญ์ชยา จันท์พูนสิริ ม.3/1 เลขที่ 31
โอเครลูก
34
1
น.ส.กมลวรรณ พิกุลณี
1421248อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 2 ชีวิตหลังจบ ม.3
https://drive.google.com/open?id=1VS8XyNp3wEi9RASkhdpQU7x8Dg3mOnAm
กมลวรรณ พิกุลณี
เครลูก
35
1
น.ส.กมลวรรณ พิกุลณี
1421248
อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 3 เรื่องอื่น ๆ ที่สนใจ
https://drive.google.com/open?id=1y_9XBFmuBaNzKTIJWDKE6pYhpmvIVv0B
โอเครลูก
36
1
น.ส.จตุพร ยอดสุรินทร์
1521249อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 1 ประวัติตัวเอง
https://drive.google.com/open?id=1m3NtSpuz83-0amv4IygTnN2-e_G5ZNyg
โอเครลูก
37
1
น.ส. อัจฉริยา​ ปะกิระ​ณา​
1521279อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 1 ประวัติตัวเอง
https://drive.google.com/open?id=16MKfSuztxh-RPLI-zgXXvyD2cfffNzXV
น.ส.จตุพร​ ยอดสุรินทร์​ ม.3/1 เลขที่15
สวยงามมาก ++
38
1
น.ส.จตุพร ยอดสุรินทร์
1521249อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 2 ชีวิตหลังจบ ม.3
https://drive.google.com/open?id=12VzOtOKJEasLsrFsTYXXHaPUqts5p_Xs
โอเครลูก
39
1
น.ส.จตุพร ยอดสุรินทร์
1521249อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 2 ชีวิตหลังจบ ม.3
https://drive.google.com/open?id=1aAnpOBnQ1gORGdXXjbmq8EBr6qeBmz3n
ซ้ำจ้า
40
1
น.ส.จตุพร ยอดสุรินทร์
1521249
อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 3 เรื่องอื่น ๆ ที่สนใจ
https://drive.google.com/open?id=1YUyQIAkD2ltpiBURKfKiy1yqPrbpQWxi
โอเครลูก
41
1
น.ส.จุฑามณี ดาแหยม
1621251อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 1 ประวัติตัวเอง
https://drive.google.com/open?id=1VcefakthDcc1_bSwURxG8lLhdWppJU_k
ok jaaaa
42
1
น.ส.จุฑามณี ดาแหยม
1621251อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 2 ชีวิตหลังจบ ม.3
https://drive.google.com/open?id=11luaIdir4Lh0B_INAjM1NMvi1U-R42jy
โอเครลูก แต่ไม่ใส่รูปหนูมา
43
1
น.ส.จุฑามณี ดาแหยม
1621251อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 2 ชีวิตหลังจบ ม.3
https://drive.google.com/open?id=1T5tdPddopcPQvvNf7mo0u7Yeq9zzAe1M
โอเครละลูก
44
1
น.ส.จุฑามณี ดาแหยม
1621251
อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 3 เรื่องอื่น ๆ ที่สนใจ
https://drive.google.com/open?id=1TZOc2VHxw0izUj6tTvU8OSK-L6IJHFvh
โอเครลูก
45
1
ด.ญ.ณัฐธิดา ลาหัวโทน
1821255อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 1 ประวัติตัวเอง
https://drive.google.com/open?id=1FwtQJM-VQ36AhjhriIxNCi3tMPq7O8Xj
สวยมาก
46
1
ด.ญ.ณัฐธิดา ลาหัวโทน
1821255อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 1 ประวัติตัวเอง
https://drive.google.com/open?id=1NDvFUOwC2VDC9MAL_vI8dnai6vODWQkh
ส่งซ้ำเดิม
47
1
น.ส.ณัฐธิดา ลาหัวโทน
1821255อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 2 ชีวิตหลังจบ ม.3
https://drive.google.com/open?id=1WaYruiDSJxdB-t3NAkb4cBVm1ejyuF__
โอเครลูก
48
1
น.ส.นัฐนันท์ เถาสันเทียะ
1821256อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 2 ชีวิตหลังจบ ม.3
https://drive.google.com/open?id=1CH7boxD3r8LCr3-ODe8QC4FPzkTJxNLD
น.ส.วิชญ์ชยา จันท์พูนสิริ ม.3/1 เลขที่ 31
โอเครลูก
49
1
น.ส.ณัฐธิดา ลาหัวโทน
1821255
อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 3 เรื่องอื่น ๆ ที่สนใจ
https://drive.google.com/open?id=1nSANzP3E1MHcMkl2_BkJqWWuc1xJV1q-
โอเครลูก
50
1
น.ส.ณัฐนันท์ เถาสันเทียะ
1821256
อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 3 เรื่องอื่น ๆ ที่สนใจ
https://drive.google.com/open?id=1Nkq2Xy4360oohN-CGlfHbo5baZMxxubh
น.ส.วิชญ์ชยา จันท์พูนสิริ ม.3/1 เลขที่ 31
โอเครลูก
51
1
น.ส.ณัฐนันท์ เถาสันเทียะ
1821256
อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 3 เรื่องอื่น ๆ ที่สนใจ
https://drive.google.com/open?id=1BUMCE2OaLspbeosiARoELBPEgk1VffL2
น.ส.วิชญ์ชยา จันท์พูนสิริ ม.3/1 เลขที่ 31
โอเครลูก
52
1
น.ส.ณัฐนันท์ เถาสันเทียะ
1921256อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 1 ประวัติตัวเอง
https://drive.google.com/open?id=12ULMF-5R2pu0cseQPCP5Ke5iHKPv1_ue
น.ส.วิชญ์ชยา จันท์พูนสิริ ม.3/1 เลขที่ 31
เคลูก
53
1
ด.ญ.ปนัดดา มิ่งมงคล
2121258อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 1 ประวัติตัวเอง
https://drive.google.com/open?id=1BHiK7dPJR3PoRiIxBrfmqWbBH9z5_K75
น.ส.วิชญ์ชยา จันท์พูนสิริ ม.3/1 เลขที่ 31
สวยงามมาก
54
1
ด.ญ.ปนัดดา มิ่งมงคล
2121258อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 2 ชีวิตหลังจบ ม.3
https://drive.google.com/open?id=1wLyhEQeu3J9g_606IZEUGJ0j5_h2YAvq
น.ส.วิชญ์ชยา จันท์พูนสิริ ม.3/1 เลขที่ 31
โอเครลูก
55
1
ด.ญ.ปนัดดา มิ่งมงคล
2121258
อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 3 เรื่องอื่น ๆ ที่สนใจ
https://drive.google.com/open?id=1BxIlxF3VAH8xvzM22v8_iDqbdkZoVnit
ไม่มีหน้าหนู// โว้ย หน้าสักกะติ๊ดเดียว ให้ผ่านก็ได้ ปวดหัวเลย T.T
56
1
น.ส.ประกายวรรณ กองศรี
2221259อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 1 ประวัติตัวเอง
https://drive.google.com/open?id=1GqW56lP3BHrDKluVFEzAqLcB6_UUTCnc
น.ส.วิชญ์ชยา จันท์พูนสิริ ม.3/1 เลขที่ 31
สวยงามมากลููก สวยงามมาก ชอบมาก อินเตอร์มาก ๆ
57
1
น.ส.ปราณปรียา คมขำ
2321260อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 1 ประวัติตัวเอง
https://drive.google.com/open?id=1aaaN9bmpvDDgAw-D3FVbcmcqdwXSvjgz
น.ส.จตุพร ยอดสุรินทร์ ม.3/1 เลขที่15
สวยงามมาก
58
1
น.ส.ปราณปรียา คมขำ
2321260อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 2 ชีวิตหลังจบ ม.3
https://drive.google.com/open?id=1x_-5Adj1V_zEzb0_0_9D4IF_khPaRlWQ
น.ส.ณัฐธิดา ลาหัวโทน ม.3/1 เลขที่18
โอเครลูก
59
1
น.ส.ปราณปรียา คมขำ
2321260
อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 3 เรื่องอื่น ๆ ที่สนใจ
https://drive.google.com/open?id=19RFidaBGhg7d4RDamIG5Y1IotYhOVBit
น.ส.ณัฐธิดา ลาหัวโทน ม.3/1 เลขที่18
โอเครลูก
60
1
น.ส.ปิยาภรณ์ ภูมิวาลย์
2421262อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 1 ประวัติตัวเอง
https://drive.google.com/open?id=1S_3ciSIKSe0yG4iDrgQASC4SNo6h94g8
สวยงาม
61
1
น.ส.ปิยาภรณ์ ภูมิวาลย์
2421262อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 2 ชีวิตหลังจบ ม.3
https://drive.google.com/open?id=1bsD7zEAnK_gteiYPk68Prx7wXX1HJJ-m
งานสอง
62
1
น.ส.ปิยาภรณ์ ภูมิวาลย์
2421262
อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 3 เรื่องอื่น ๆ ที่สนใจ
https://drive.google.com/open?id=13q1fYMZz9x7K6mRXW3tON9zXLMs4PKWZ
โอเครรร
63
1
น.ส.ปิยาภรณ์ ภูมิวาลย์
2421262
อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 3 เรื่องอื่น ๆ ที่สนใจ
https://drive.google.com/open?id=1sqXAZdPtCjHy2JvUyQ0SYeO4q999rwGh
ส่งซ้ำ
64
1
น.ส.ปิยาภรณ์ ภูมิวาลย์
2421262
อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 3 เรื่องอื่น ๆ ที่สนใจ
https://drive.google.com/open?id=13UFiggiMFEYjN_3JUyEf8Xk5jtWpKFvW
ส่งไมหลายรอบบบ
65
1
ด.ญ.ผกามาศ ภายไธสง
2521263อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 1 ประวัติตัวเอง
https://drive.google.com/open?id=1wUvfwfCqpxvVh2O7k1aBqgfLmnrbsZ5d
น.ส.วิชญ์ชยา จันท์พูนสิริ ม.3/1 เลขที่ 31
ส่งใหม่ ขอ ชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ ลงในชิ้นงานด้วยจ้า
66
1
ด.ญ.พรนภา การันต์
2621264อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 1 ประวัติตัวเอง
https://drive.google.com/open?id=1MCve1-o3qDRfFmPE7sp9e9la14vBA-ot
สวยงามเลิศ เครื่องครู 555
67
1
ด.ญ.พรนภา การันต์
2621264อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 2 ชีวิตหลังจบ ม.3
https://drive.google.com/open?id=11NJmp3IlzFcNhEW8o9PJ6fcsWQIZlhka
เครลูก
68
1
น.ส.พรนภา การันต์
2621264
อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 3 เรื่องอื่น ๆ ที่สนใจ
https://drive.google.com/open?id=1uck2lEF7CTN7R5QRzwxYRiwrfDoPpaDH
น.ส.วิชญ์ชยา จันท์พูนสิริ ม.3/1 เลขที่31
โอเครลูก
69
1
ด.ญ.มานิสา อินทะหลาบ
2721268อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 1 ประวัติตัวเอง
https://drive.google.com/open?id=1ZDPwA9XR3fe0DukSDjF5g2jhFsWzDGyh
ผ่านค่าาา
70
1
น.ส.มานิสา อินทะหลาบ
2721268อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 2 ชีวิตหลังจบ ม.3
https://drive.google.com/open?id=1MJJP_w-EjpMAAyyAR1D4dTXPzF60mVDd
ด.ญ.หทัยชนก ศรีวงค์วรรณ์ ม.3/1 เลขที่ 33
โอเครลูก
71
1
น.ส.วรดา ลอยวิบูลย์
2921270อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 1 ประวัติตัวเอง
https://drive.google.com/open?id=1bcPixPMGY1f18f0S5sF3TmHAy2rq-emx
น.ส.วิชญ์ชยา จันท์พูนสิริ ม.3/1 เลขที่ 31
สวยงามมากลูก
72
1
น.ส.วรดา ลอยวิบูลย์
2921270อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 1 ประวัติตัวเอง
https://drive.google.com/open?id=1icmfpIMwsAmul7MHysTmL3P8OhVvPvAn
น.ส.วิชญ์ชยา จันท์พูนสิริ ม.3/1 เลขที่ 31
ซ้ำ
73
1
น.ส.วรดา ลอยวิบูลย์
2921270อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 1 ประวัติตัวเอง
https://drive.google.com/open?id=1pMlqfGd6axMvxmPO1nh87fsdhtWRqM0o
น.ส.วิชญ์ชยา จันท์พูนสิริ ม.3/1 เลขที่ 31
ซ้ำ
74
1
น.ส.วรดา ลอยวิบูลย์
2921270อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 2 ชีวิตหลังจบ ม.3
https://drive.google.com/open?id=1ui-8eobqLz_ABz0W6zbojO8aa3SOb-xt
น.ส.วิชญ์ชยา จันท์พูนสิริทม. 3/1 เลขที่ 31
เครลูก
75
1
น.ส. วรดา ลอยวิบูลย์
2921270
อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 3 เรื่องอื่น ๆ ที่สนใจ
https://drive.google.com/open?id=1PlgPWk50pSCwzW7ZenkWwi-wn1LyNnAY
น.ส.วิชญ์ชยา จันท์พูนสิริ ม.3/1 เลขที่ 31
โอเครลูก
76
1
น.ส.วาสินี เต็มจิตร
3021272อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 1 ประวัติตัวเอง
https://drive.google.com/open?id=1TUF8xFFFYLjW47ouJW_ZuhtcLHvCVBbx
น.ส.วิชญ์ชยา จันท์พูนสิริ ม.3/1 เลขที่31
สวยงาม
77
1
น.ส.วิชญ์ชยา จันท์พูนสิริ
3121273อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 1 ประวัติตัวเอง
https://drive.google.com/open?id=1DHWbe5KFOBRunVjupmeBzOdMOKX90z7v
ซ้ำล่างงงง 555
78
1
น.ส.วิชญ์ชยา จันท์พูนสิริ
3121273อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 1 ประวัติตัวเอง
https://drive.google.com/open?id=17pXLHQhQNtEHoUoVyMHWxj4IQV3kKEi9
ซ้ำล่างของโกยข้าง
79
1
น.ส.วิชญ์ชยา จันท์พูนสิริ
3121273อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 1 ประวัติตัวเอง
https://drive.google.com/open?id=14H1GxO2aNXB8yIYRbKzEmTASH1sIXNNJ
สวยงามมาก
80
1
น.ส.วิชญ์ชยา จันท์พูนสิริ
3121273อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 2 ชีวิตหลังจบ ม.3
https://drive.google.com/open?id=1V231XpbVZCFQBmMxBL5m-HsHtHxj3T0a
เครลูก น่ารัก
81
1
น.ส.วิชญ์ชยา จันท์พูนสิริ
3121273
อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 3 เรื่องอื่น ๆ ที่สนใจ
https://drive.google.com/open?id=17A5xwhk5SiSFjgQ_8lEFWmzeGuQPPGLG
โอเครลูก
82
1
น.ส.วิชญ์ชยา จันท์พูนสิริ
3121273
อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 3 เรื่องอื่น ๆ ที่สนใจ
https://drive.google.com/open?id=1mp10TEFpZEo8VCygGij3hBUPEspFlM-V
โอเครลูก
83
1
น.ส.วิชญ์ชยา จันท์พูนสิริ
3121273
อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 3 เรื่องอื่น ๆ ที่สนใจ
https://drive.google.com/open?id=1SDPXUmPwtahhxpNWUNxacvl9Jr1xqPlt
โอเครลูก
84
1
น.ส.วิชญาดา นุชประเสริฐ
3221274อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 1 ประวัติตัวเอง
https://drive.google.com/open?id=17GjLeZPxAMUhYbsMhfaFSjXduMYjgeUb
น.ส.วิชญ์ชยา จันท์พูนสิริ ม.3/1 เลขที่ 31
สวยงาม
85
1
น.ส.วิชญาดา นุชประเสริฐ
3221274อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 2 ชีวิตหลังจบ ม.3
https://drive.google.com/open?id=1fVuBTCH9zqW7pImCL2bHKdZtqfJpJX5E
ด.ญ.ปนัดดา มิ่งมงคล ม.3/1 เลขที่21
เคลูก
86
1
น.ส.วิชญาดา นุชประเสริฐ
3221274
อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 3 เรื่องอื่น ๆ ที่สนใจ
https://drive.google.com/open?id=1qBWWalmBAUlVgfwhOx3eERGeFaJF5lMe
ด.ญ.นัดดา มิ่งมงคล ม.3/1 เลขที่21
โอเครลูก
87
1
ด.ญ.หทัยชนก ศรีวงค์วรรณ์
3321275อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 1 ประวัติตัวเอง
https://drive.google.com/open?id=1FTPnOu45ik6x5YiiPc0lw5zMTLD9x9q-
น.ส.วิชญ์ชยา จันท์พูนสิริ ม.3/1 เลขที่ 31
ส่งใหม่ ขอ ชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ ลงในชิ้นงานด้วยจ้า
88
1
ด.ญ.หทัยชนก ศรีวงค์วรรณ์
3321275อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 1 ประวัติตัวเอง
https://drive.google.com/open?id=1pIMR9GKiaoYzvsdFuUOZvqIhpP1E-SI7
น.ส.วิชญ์ชยา จันท์พูนสิริ ม.3/1 เลขที่ 31
ผ่านค่าาา
89
1
ด.ญ.หทัยชนก ศรีวงค์วรรณ์
3321275อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 2 ชีวิตหลังจบ ม.3
https://drive.google.com/open?id=1XZ4rqYO9C_VLjo1wwLph-iVqODuWKrSi
เครลูก
90
1
ด.ญ.หทัยชนก ศรีวงค์วรรณ์
3321275
อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 3 เรื่องอื่น ๆ ที่สนใจ
https://drive.google.com/open?id=1iONyMqfvWW9w0SGK54KsuVbNzob0WoZl
โอเครลูก
91
1
น.ส.อัภัสรา วงเพ็ญ
3421276อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 1 ประวัติตัวเอง
https://drive.google.com/open?id=1aH533oew6-dBU59Tg4i6eyvkesyZOR0m
น.ส.วิชญ์ชยา จันทพูนสิริ ม.3/1 เลขที่ 31
เคลูก
92
1
น.ส.อลิตา บุกบัน
3521277อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 1 ประวัติตัวเอง
https://drive.google.com/open?id=1uhWGCBhuTh0CGBNUbkbVFzy6W0hTli6t
น.ส.วิชญ์ชยา จันท์พูนสิริ ม.3/1 เลขที่ 31
โอเค
93
1
น.ส.อลิตา บุกบัน
3521273อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 2 ชีวิตหลังจบ ม.3
https://drive.google.com/open?id=1feSXqfRYNiw_c7bQVrPkdCM7hsbeLf81
น.ส.วิชญ์ชยา จันท์พูนสิริ ม.3/1 เลขที่ 31
โอเครลูก
94
1
น.ส.อลิตา บุกบัน
3521177
อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 3 เรื่องอื่น ๆ ที่สนใจ
https://drive.google.com/open?id=1KcXkj97G9yQaQUwOWTs7yakK3-L1AaN8
น.ส.วิชญ์ชยา จันท์พูนสิริ ม.3/1 เลขที่ 31
โอเครลูก
95
1
น.ส.อัจจิมา แก้วชัย
3621278อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 1 ประวัติตัวเอง
https://drive.google.com/open?id=1rlFsr7hYQK-oXL9x1mm-IOlpahnFJSUk
น.ส.วิชญ์ชยา จันท์พูนสิริ ม.3/1 เลขที่ 31
สวยงาม
96
1
น.ส.อัจจิมา แก้วชัย
3621278อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 2 ชีวิตหลังจบ ม.3
https://drive.google.com/open?id=19y7h5sCXmDnNNhHK13cRPMXeTFibCXg1
โอเครลูก
97
1
น.ส.อัจจิมา แก้วชัย
3621278
อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 3 เรื่องอื่น ๆ ที่สนใจ
https://drive.google.com/open?id=11CAeYBMqJP6mvr9RYrl1Z6Gi9ZihriTP
โอเครลูก
98
1
น.ส.​ อัจฉริยา​ ปะ​กิระ​ณา​
3721279อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 2 ชีวิตหลังจบ ม.3
https://drive.google.com/open?id=1na7ztb4OQ4CL90S2g3xqcrjuSCkATe23
โอเครลูก
เดี๋ยวค่อยก๊อบไปรอบหน้า
99
1
น.ส.​ อัจฉริยา​ ปะกิระณา
3721259
อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 3 เรื่องอื่น ๆ ที่สนใจ
https://drive.google.com/open?id=1H2wCMldc1aAIFC368eQoyYie73WnrseU
โอเครลูก
100
1
น.ส.อาทิตยา สุ่มพันธ์
3821280อินโฟกราฟิก ชิ้นที่ 1 ประวัติตัวเอง
https://drive.google.com/open?id=1jdpBZMaxleXRsDDHkNYvEiENlfuoitmO
สวยมาก
Loading...