ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBM
1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET PLANIDoküman NoPL-099
2
İlk Yayın Tarihi24.06.2020
3
Revizyon Tarihi
4
Revizyon No2
5
Sayfa No
6
Termin2023
7
Faaliyetin AdıFaaliyet KaynağıKaynakSorumluTakip GöstergesiOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralıkOcak
8
1234123412341234123412341234123412341234123412341234
9
OCAK - 2023Ders Bilgi Paketlerinin Güncellenmesi.Öğrenciler, Akademik PersonelAkademik Personel Akademik Personel,Bölüm Başkanlıkları, DekanlıkÜniversitemiz Web sayfası Bologna Ders KataloğuP
10
G
11
Güz Dönemi Bütünleme Sınavı Takviminin HazırlanmasıÖğrencilerDekanlıkDekanlıkFakülte Yönetim Kurulu Toplantı TutanaklarıP
12
G
13
Ders açma İşlemlerinin YapılmasıÖğrenciler, Akademik Personel, Bölüm Başkanlıkları, DekanlıkBölüm Başkanlıkları, DekanlıkBölüm Başkanlıkları, Dekanlık, Öğrenci İşleri Daire BaşkanlığıBölüm Kurulu TutannaklarıP
14
G
15
Öğrenci-Danışman ToplantılarıÖğrenciler, Akademik PersonelBölüm BaşkanlıklarıAkademik Personel,Bölüm Başkanlıkları Her Bir Öğretim Elemanın Haftalık Akademik Danışmanlık SaatlariP
16
G
17
Staj Yapacak Öğrencilere Staj Öncesi EğitimÖğrenciler, Akademik Personel, Staj Yeri KurumlarıBölüm BaşkanlıklarıAkademik Personel,Bölüm Başkanlıkları Bölüm Kurulu TutannaklarıP
18
G
19
Personel Maaşlarının HazırlanmasıTüm PersonelFakülte SekreteriPersonel Daire Başkanlığıİlgili Resmi YazılarP
20
G
21
Birim Stratejik Plan Komisyonu ToplantılarıTüm Personel, Öğrenciler, Dış Paydaşlar, Üniversite Stratejik Plan KomisyonuStratejik Plan KomisyonuDekanlık, Stratejik Plan KomisyonuToplantı TutanaklarıP
22
G
23
Birim Danışma Kurulu ToplantılarıÖğrenciler, Akademik Personel, Dış PaydaşlarDekanlıkDekanlıkToplantı TutanaklarıP
24
G
25
İşletme Bölümü Danışma Kurulu ToplantısıÖğrenciler, Akademik Personel, Dış PaydaşlarBölüm BaşkanlıklarıBölüm BaşkanlıklarıToplantı TutanaklarıP
26
G
27
İktisat Bölümü Danışma Kurulu ToplantısıÖğrenciler, Akademik Personel, Dış PaydaşlarBölüm BaşkanlıklarıBölüm BaşkanlıklarıToplantı TutanaklarıP
28
G
29
Kamu Yönetimi Danışma Kurulu ToplantısıÖğrenciler, Akademik Personel, Dış PaydaşlarBölüm BaşkanlıklarıBölüm BaşkanlıklarıToplantı TutanaklarıP
30
G
31
Maliye Bölümü Danışma Kurulu ToplantısıÖğrenciler, Akademik Personel, Dış PaydaşlarBölüm BaşkanlıklarıBölüm BaşkanlıklarıToplantı TutanaklarıP
32
G
33
Sosyal Hizmet Danışma Kurulu ToplantısıÖğrenciler, Akademik Personel, Dış PaydaşlarBölüm BaşkanlıklarıBölüm BaşkanlıklarıToplantı TutanaklarıP
34
G
35
Fakülte Akademik Kurul ToplantısıAkademik PersonelDekanlıkDekanlıkİlgili Resmi YazılarP
36
G
37
Birim Kalite Komisyonu ToplantılarıÖğrenciler, iç paydaş sayılan tüm personel, dış paydaşlarBirim Kalite KomisyonuDekanlık
Birim Kalite Komisyonu
Toplantı TutanaklarıP
38
G
39
Birim Eğitim Komisyonu ToplantılarıÖğrenciler, iç paydaş sayılan tüm personel, dış paydaşlarBirim Eğitim KomisyonuDekanlık
Birim Eğitim Komisyonu
Toplantı Tutanakları
40
41
Öğrenci Memnuniyet Anketlerinin UygulanmasıÖğrencilerBirim Kalite KomisyonuDekanlık
Birim Kalite Komisyonu
Anket Formları, Kalite Kurulu Toplantı TutanaklarıP
42
G
43
Fakülte Yönetim Kurulu ToplantılarıAkademik ve İdari Personel, ÖğrencilerDekanlıkDekanlıkYönetim Kurulu Karar TutanaklarıP
44
G
45
Bölüm Kurulu ToplantılarıÖğrenciler, Akademik Personel, Dış PaydaşlarAkademik Personel
Bölüm Başkanlıkları
Bölüm BaşkanlıklarıBölüm Kurulu Karar TutanaklarıP
46
G
47
Birim Risk Belirleme Grubu ToplantılarıÖğrenciler, tüm personelBirim Risk KomisyonuDekanlık, Birim Risk KomisyonuToplantı TutanaklarıP
48
G
49
Fakülte Kurulu ToplantılarıÖğrenciler, akademik ve İdari ve personel, DekanlıkDekanlıkKurul TutanaklarıP
50
G
51
Akademik Personel Memnuniyet Anketlerinin UygulanmasıAkademik PersonelBirim Kalite KomisyonuDekanlık
Birim Kalite Komisyonu
Anket Formları, Kalite Kurulu Toplantı TutanaklarıP
52
G
53
İdari Personel Memnuniyet Anketlerinin Uygulanmasıİdari PersonelBirim Kalite KomisyonuDekanlık
Birim Kalite Komisyonu
Anket Formları, Kalite Kurulu Toplantı TutanaklarıP
54
G
55
56
ŞUBAT - 2023Öğrenci-Danışman ToplantılarıÖğrenciler, Akademik PersonelBölüm BaşkanlıklarıAkademik Personel,Bölüm Başkanlıkları Her Bir Öğretim Elemanın Haftalık Akademik Danışmanlık SaatlariP
57
G
58
Değişim Programlarına Yönelik Personel ve Öğrenci BilgilendirmeÖğrenciler, Akademik ve İdari PersonelDeğişim Program Koordinatörleri Akademik Personel,Bölüm Başkanlıkları Bölüm Kurulu Kararları, Uluslararası İlişkiler Ofisi DavetiyeleriP
59
G
60
Personel Maaşlarının HazırlanmasıTüm personelFakülte SekreteriPersonel Daire Başkanlığıİlgili Resmi YazılarP
61
G
62
Mezuniyet İşlemleriÖğrencilerÖğrenci, Bölüm BaşkanlıklarıFakülte Sekreteri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığıİlgili Resmi YazılarP
63
G
64
Yatay Geçiş İşlemleriÖğrencilerÖğrenci, Bölüm BaşkanlıklarıFakülte Sekreteri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığıİlgili Resmi YazılarP
65
G
66
Her bir bölümde %10'a giren öğrencilerin tespitiÖğrencilerÖğrenci, Bölüm BaşkanlıklarıFakülte Sekreteri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığıİlgili Resmi YazılarP
67
G
68
Birim Stratejik Plan Komisyonu ToplantılarıTüm Personel, Öğrenciler, Dış Paydaşlar, Üniversite Stratejik Plan KomisyonuStratejik Plan KomisyonuDekanlık, Stratejik Plan KomisyonuToplantı TutanaklarıP
69
G
70
Birim Kalite Komisyonu ToplantılarıÖğrenciler, iç paydaş sayılan tüm personel, dış paydaşlarBirim Kalite KomisyonuDekanlık
Birim Kalite Komisyonu
Toplantı TutanaklarıP
71
G
72
Birim Eğitim Komisyonu ToplantılarıÖğrenciler, iç paydaş sayılan tüm personel, dış paydaşlarBirim Eğitim KomisyonuDekanlık
Birim Eğitim Komisyonu
Toplantı TutanaklarıP
73
74
Öğrenci Memnuniyet Anketlerinin DeğerlendirilmesiÖğrencilerBirim Kalite KomisyonuDekanlık
Birim Kalite Komisyonu
Anket Formları, Toplantı TutanaklarıP
75
G
76
Fakülte Yönetim Kurulu ToplantılarıAkademik ve İdari Personel, ÖğrencilerDekanlıkDekanlıkYönetim Kurulu KararlarıP
77
G
78
Bölüm Kurulu ToplantılarıÖğrenciler, Akademik Personel, Dış PaydaşlarAkademik Personel
Bölüm Başkanlıkları
Bölüm BaşkanlıklarıBölüm Kurulu Kararları P
79
G
80
Birim Risk Belirleme Grubu ToplantılarıÖğrenciler, tüm personelBirim Risk KomisyonuDekanlık, Birim Risk KomisyonuToplantı TutanaklarıP
81
G
82
Akademik Personel Memnuniyet Anketlerinin DeğerlendirilmesiAkademik PersonelBirim Kalite KomisyonuDekanlık
Birim Kalite Komisyonu
Anket Formları, Toplantı TutanaklarıP
83
G
84
İdari Personel Memnuniyet Anketlerinin Değerlendirilmesiİdari PersonelBirim Kalite KomisyonuDekanlık
Birim Kalite Komisyonu
Anket Formları, Toplantı TutanaklarıP
85
G
86
87
MART -2023Öğrenci-Danışman ToplantılarıÖğrenciler, Akademik PersonelBölüm BaşkanlıklarıAkademik Personel,Bölüm BaşkanlıklarıHer Bir Öğretim Elemanın Haftalık Akademik Danışmanlık SaatlariP
88
G
89
Personel Maaşlarının HazırlanmasıTüm personelFakülte SekreteriPersonel Daire Başkanlığıİlgili Resmi YazılarP
90
G
91
Birim Stratejik Plan Komisyonu ToplantılarıTüm Personel, Öğrenciler, Dış Paydaşlar, Üniversite Stratejik Plan KomisyonuStratejik Plan KomisyonuDekanlık, Stratejik Plan KomisyonuToplantı TutanaklarıP
92
G
93
Birim Kalite Komisyonu ToplantılarıÖğrenciler, iç paydaş sayılan tüm personel, dış paydaşlarBirim Kalite KomisyonuDekanlık
Birim Kalite Komisyonu
Toplantı TutanaklarıP
94
G
95
Birim Eğitim Komisyonu ToplantılarıÖğrenciler, iç paydaş sayılan tüm personel, dış paydaşlarBirim Eğitim KomisyonuDekanlık
Birim Eğitim Komisyonu
Toplantı Tutanakları
96
97
Fakülte Yönetim Kurulu ToplantılarıAkademik ve İdari Personel, ÖğrencilerDekanlıkDekanlıkYönetim Kurulu KararlarıP
98
G
99
Bölüm Kurulu ToplantılarıÖğrenciler, Akademik Personel, Dış PaydaşlarAkademik Personel
Bölüm Başkanlıkları
Bölüm BaşkanlıklarıBölüm Kurulu Kararları P
100
G