ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Head õpetajad!
2
Diginädalate raames palume registreerida enda läbiviidav digitund või digitunnid, et kolleegid saaksid tulla tunde külastama. Õppigem üksteiselt.:)
3
ÕpetajaKuupäev ja tundKlassÕppeaineMillist digivahendit
kasutasid?
Mis rakendust/programmi
kasutasid?
Hinnang tunnile
(mis läks hästi/millega ei
olnud rahul jne?)
Tunni külastajaKülastajapoolne KIITUS
tunni
läbiviijale
Kokkuvõte (Padleti link)
4
1Veera Annus15.04 6.tund7.klassvene keeltahvelarvutidle-russe.netTunni eesmärk oli korrata eelmistel tundidel õpitut.Maarja KassSain uue ja huvitava kogemuse. Sisukas tund, kus õpilased aktiivselt kaasa mõtlesid. Le-russe ülesanded/ mängud pakkusid õpilastele suurt huvi. Aitäh! - Maarja
5
Mari TikkÕpetaja kasutas õpitava sõnavara kordamise eesmärgil tahvelarvutites erinevaid keelemänge. Tund oli hästi struktureeritud. Õpetaja motiveeris kõiki õpilasi kaasa mõtlema ning õpitud sõnavara tunnis suuliselt kasutama. Aitäh! - Mari
6
Veera Annus21.04 6.tund6.klassvene keeltahvelarvutidle-russe.netMängud kordamiseks.
7
Veera Annus22.04. 6.tund7.klassvene keellauaarvutidpushininstitute.ruMängud kordamiseks.
8
2Ülle Hint-Märtson18.04 (2.tund)1.b klassmatemKahoot, LearningAppsTunnis harjutasime 20 piires arvutamist. Õpilased olid väga põnevil ja töötasid tunnis kenasti kaasa. Meeldis võistlusmoment. Kahe tahvelarvutiga ei olnud võimalik pääseda LearningApps`i.
9
3Katrin Hoop21.04 (2 tund)2b.klasseesti keeltahvelarvutidQizizzÕpilased olid väga elevil ja töötasid kaasa. Ühe tahvelarvutiga oli programmi pääsemine raskendatud. Õpilastele meeldis ja soovisid iga tunni ajal sellist ülesannet teha.
10
4Krista Kadarpik19.04 (1.tund)5Amatemlauaarvutid
11
5Maarja Kass11.04 (2.tund)2.b klassarvutiõpetuslauaarvutidPaintTund möödus linnulennul, sest õpilastel oli väga põnev. Teema oli digivahendid tuleviku klassiruumis. Kõik planeeritud tegevused said tehtud ja õpilased said ülevaate diginädalatel toimuva kohta.
http://padlet.com/maarja37/zys996nve2r
12
12.04 (3. tund)2.b klassmatemaatikatahvelarvutidQR ReaderQR- kood pakkus õpilastele suurt huvi. Tund möödus kenasti. Ülesannete maht oli ühe tunni kohta liiga suur, aga jätkame tööd järgmisel tunnil. Probleemiks oli aeglane internetiühendus või selle puudumine.Ülle TaaberÕpetaja oli koostanud väga sisuka ja motiveeriva töölehe. Õpilased töötasid 45 minutit aktiivselt kaasa. Tänan!
13
13.04 (3. tund)2.b klassloodusõpetuslauaarvutidQuizizz, MiksikeQuizizz pakkus õpilastele suurt huvi. Taheti sama testi isegi kaks korda teha. Kindlasti kasutame seda programmi veel.
14
14.04 (3. tund)2.b klasskunstiõpetustahvelarvutidQuiverKõik sujus kenasti. Õpilased olid väga elevil ja töötasid kaasa. Väga huvitav äpp väiksematele lastele. Probleemiks oli internetiühenduse puudumine mõnes tahvelarvutis.
15
15.04 (2. tund)2.b klassinglise keeltahvelarvutidKahoot, QuizizzInternetiühendusega olid suured probleemid, aga lõpuks kõik sujus ja õpilased said rahulikult kaasa teha.Margit LaidveeLihtne ja tore tund sõnavara kordamiseks! õpilased töötasid aktiivselt kaasa ja nautisid mänge.
16
15.04 (3. tund)2.a klassinglise keeltahvelarvutidKahoot, QuizizzKõik sujus suurepäraselt. Õpilased olid motiveeritud ja töötasid aktiivselt kaasa.Reet LeidikVäga hea! Õpetaja enesekindel ja sõbralik, tunneb suurepäraselt meetodit ja tunni ülesehituse taktikat. Õpilased aktiivsed. Tund mänguline, aga õpetav. Aitäh!
17
19.04 (1. tund)2. b klassloodusõpetustahvelarvutidLearningAppsMitme teema kordamise tund. Koostatud testid ja mängud meeldisid õpilastele. Taaskord oli probleeme internetiühendusega.
18
22.04 (4. tund)2.b klassmatem integr robootikagalauaarvutidLEGO Education WeDo robotidÕpilastele meeldis legoroboteid ehitada, aga mõnes rühmas tekkisid sõnelemised, sest huvi oli nii suur ja ei suudetud kohe kokku leppida, kes mida täpsemalt teeb. Õnneks said probleemid kiirelt lahendatud. Tunni algusest läks umbes 10 min kaotsi, sest programmis puudsid juhendid, õnneks sai see probleem lõpuks lahendatud, aga kaotatud aja tõttu ei saanud kõik rühmad roboteid valmis.
19
6Kaie Kink11.04 7. tund9.klasskunsttahvelarvutid/ nutitelefonidQuizizzQuizizze viktoriin oli seotud eelnevalt käsitletud teemadega ja õpilastele meeldis ning soovisid teha veel teisegi korra. Kuigi küsimused ei olnud kerged ja valesid vastuseid oli väga palju, siis sellegipoolest arvan, et oli silmaringi avardav ja kasulik. Tund läks üsnagi ootuspäraselt.Ülle TaaberTest oli väga hästi koostatud! Küsimused olid pönevad ning seostatud õpituga. Tund oli väga hästi organiseeritud! http://padlet.com/kinkkaie/wbk9ftsewyyi
20
11.04 5. tund3.b klasseesti keellauaarvutidMiksike, web.zone, BloggerPidime klassi jagama gümnasistidega, aga õpilased tegid tublisti tööd ja vajalikud teemad said e-ülesandeid lahendades kenasti läbi korratud.
21
15.04 1.tund3.b klassmatemaatikatahvelarvutidQuizizzÜlesannnete mõte oli korrata eelmistel tundidel õpitut. Kasutasin matemaatika õpikust võetud ülesandeid (tahvlites oli neid oluliselt põnevam teha, kui vihikusse või suuliselt). Tahvelarvutite käivitamine ja sissesaamine võttis päris kaua aega, kuid lõpuks sai kõik toimima. Õpilased lahendasid ülesandeid huviga.
22
15.04 6. tund2. ja 3. klTarkurite tubatahvelarvutidQR Reader/ KahootKahjuks ettevalmistatud QR koodidega ülesandeid teha ei saanud, kuna Veera kasutas tahvleid samal ajal oma tunnis. Teen planeeritut järgmise nädala ringitunnis. Mõtlesime käigu pealt ümber ja läksime arvutiklassi. Õpilastele said tehtud Kahooti keskkonda kontod ning paaristööna koostasid nad ise õppematerjali ehk oma elu esimese Kahoot'i mängu. Said väga hästi hakkama ja neile meeldis. Teinekord mängime õpilaste koostatud Kahoote läbi.
23
22.04 6.tund2. ja 3.klTarkurite tubatahvelarvutidQR Reader
24
7Kaja Künka
25
8Margit Laidvee13.04.3.tund7.klasssaksa keeltahvelarvutidquizalize, triventy, mentimeterÕpilased kordasid käsitletud teemasid enda jaoks uute keskkondadega nagu triventy ja quizalize. Mõlemad rakendused meeldisid õpilastele väga, kuid triventy oli siiski lemmikum.
26
14.04.2.tund5abinglise keeltahvelarvutidkahoot, quizizz, mentimeter,quizletÕpilastele meeldis tund väga, sest nad said teha harjutusi erinevates keskkondades. Jõudsime proovida kõiki rakendusi. Mõnes tahvelarvutis oli wifi-ühendus väga nõrk ja nii mõnigi õpilane sai oma telefoniga hoopis kiiremini sisse kui iPadiga.http://padlet.com/margitla75/g8acqfm2n5jq
27
9Reet Leidik20.04 5.tund10.klingl ktahvel/nutiKahootTahvelarvutid olid mujal kasutuses, õpilased töötasid nutitelefonidega. Küsimused õpilaste endi poolt koostatud kaaslaste esitlustele toetudes (referaadid projektis "Eesti"). Tund sujus ladusalt.Ülle Tõnutare Tiina RosiKahoot oli põnev. Küsimused olid koostatud õpilaste eelnevate ettekannete põhjal
28
10Marika Muttik21.04 1.tund4. kleesti keellauaarvutidKahoot, quizizz,WordKoostasin küsimused ning kontrollisin kodust tööd (quizizz). Kiire moodus näha, kes on õppimata jätnud. Kahoot keskkonnas harjutus sidesõnade õppimiseks. Quizizz on parem, kuna küsimused on ekraanil. Word-is harjutuse kirjutamine ning salvestamaine. Neil oli probleem, kes läksid vale klassi alt sisse,kuna salvestamisega oli probleem. Sain hakkama.
Veere Annus Tund oli väga hästi ülesehitatud. Korrati varem käsitletud teemasid. Õpilased olid aktiivsed ja neile see tund meeldis. Aitäh!http://padlet.com/marikamuttik/a7jheh4v4u2e
29
11Silver Neps18.04, 5. tund6. klajalugutahvelarvutiLearningAppsKõik oli OK.Kaie Kink Maarja Kass
30
Õpilased said huvitavate mängudega varem omandatud teadmisi kontrollida ja neile see meeldis. Aitäh, et lubasid tundi külastada!- Maarja
31
12Heli Paal19.04 (3.tund)7.klmatemaatikalauaarvutidMiksikeses võistumiksÕpilased vastasid küsimustele, mida oli eelnevalt mitu kuud juba harjutatud. Üllatuseks oli see, et kõikide ainete küsimused ja lünktekstid avanesid kohe.http://padlet.com/helippp/matik
32
13Eve Paap20. 04 1.tund7bmuusikatahvelarvutidquizizz
33
14Elve Raja12.04 (7.tund)9.klasskehaline kasv.nutitelefonEndomondoKasutasid need õpilased, kellel on nutiseade ja õnnestus äpp alla laadida. Kasutatud programm annab tagasiside treeningust.
34
20.04 (1.tund)6.klasskehaline kasv.nutitelefonEndomondo
35
20.04 (2.tund)8.klasskehaline kasv.nutitelefonEndomondo
36
15Ly Rootslane19.04 (3.tund)2.aeesti keeltahvelarvutidQR ReaderTund sujus kenasti. Tööleht oli koostatud võimetele vastavalt ja mahult paras. Õpilastel oli põnevust palju ning sooviti ka edaspidi sarnaselt teemade kordamist teha. Wifi ühendusega probleeme polnud.http://padlet.com/ly_rootslane/zjn997mgtqsp
37
20.04 (5.tund)2.amatemaatikatahvelarvutidQR ReaderKordavate teemadega tööleht oli mahult paras. Õpilased olid elevil, sest eelmisel päeval tehtu oli neile meeldinud. Asusid üllatava kiirusega tööle. Paljud õpilased teatasid, et on ka endale QR reader rakenduse allalaadinud. Wifi ühendusega probleeme polnud.
38
21.04 (3.tund2.akunstiõpetustahvelarvutidQuiverTund oli aktiivne, sest õpilased said oma töid üksteisega jagada ning neid ka kaasõpilastele näidata. Pidime vahetunnist lisaaja napsama, sest kõik soovisid saada Quiveri kohta infot, et seda ka kodus kasutada.Margit Laidvee Väga hästi ülesehitatud tund! Tund oli tõeliselt põnev nii lastele kui endalegi. Aitäh!
39
Katrin HoopVäga hea tund. Meeldis see, et sain ise ka kaasa teha ja seda progammi kasutada. Võtan selle programmi ka enda jaoks kasutusele. Aitäh!
40
16Tiina Rosi12.04 (7.tund)9.klasskehaline kasv.nutitelefonEndomondoKasutasid need õpilased, kellel on nutitelefon ja said äpp`i alla laadida. Programm võimaldab analüüsida treeningut.http://padlet.com/tiinarosi/3gqfhv3ld4ua
41
20.04 (1.tund)6.klasskehaline kasv.nutitelefonEndomondoTundi ei saanud vihma tõttu väljas läbi viia.
42
20.04 (2.tund)8.klasskehaline kasv.nutitelefonEndomondoEnamus õpilasi leidis, et saab seda ka vabal ajal kasutada. See oligi eesmärk.
43
15.04 (2.tund)7ab kehaline kasv.nutitelefonEndomondoTund läks hästi.
44
17Omar Saksing21.04. (7.tund)8.klarvutiõpetuslauaarvutid+tahvelarvutidLearningAppsOlin liiga optimistlik, kui tahtsin, et esimeses tunnipooles õpilased teevad õppeotstarbelise äpi ja teises pooles testivad seda. Tegelikkus oli see, et testmiseni me veel ei jõudnud.
45
22.04 (3.tund)5.BarvutiõpetustahvelarvutidKahoot/QuizizzTund ei läinud just päris nii, nagu oleks tahtnud. Segavaks faktoriks osutus arvuti, mille tagant õpilased ei tahtnud kuidagi tahvelarvutitega tegeleda. Ühes ülesandes tuli õpilastel teha test aasta jooksul õpitu kohta ja teine pool oli emaplaadi õige kokkupanek tahvealarvutis.Kaie KinkHuvitavad ülesanded!
46
22.04 (5.tund)5.AarvutiõpetustahvelarvutidKahoot/QuizizzTeine tund läks juba paremini, sest panin õpilaste arvuteile ette musta ekraani ning see aitas viia tähelepanu ülesannetele. Tähelepanekuna see, et a klassi tulemused olid paremad kui b klassil.
47
18Aule Sepp13.04 (2 tund)3.klasseesti keeltahvelarvutidword, mozillaTunni alguses moodustati paarides sõnasiltidest laused ja lisati õpitu põhjal ka sobivad kirjavahemärgid. Seejärel kirjutati laused kordamööda iPadi dokumenti ja salvestati. Soovisin, et õpilased riputaksid selle ekooli koduse tööna üles, kuid kuna õpilased ei kasuta iseseisvalt ekooli, siis seetõttu ei saanud me tegevust planeeritud viisil lõpule viia.
48
14.04 (4 tund)3 klassmatemaatikatahvelarvutidzoneTunnis harjutasime ja kinnistasime murdarvude kasutamist/lugemist retseptides kui ka jooniste pealt. Test aitas õpitut korrata ning andis õpetajale infot teemast arusaamise kohta. Tund kulges eesmärgipäraselt. Probleemiks osutus see, et osades iPadides puudus netiühendus, õnneks oli seekord iPade rohkem tundi kaasa võetud.Ülle TaaberTund oli hästi korraldatud. Õpilased lahendasid kinnistavaid ülesandeid motiveeritult. Tänan sisuka tunni eest!
49
19Agne Solba20.04 (3 tund)5. klasseesti keel, kirjandus, muusika nutitelefoneesti keele mõistete ja reeglite kordamine, muusikateemaline kahoot, kirjanduses muinasjuttude tundmine
50
14.04 (7. tund)8. klasseesti keelnutitelefonkahootErinevad ülesanded eesti keele ja kultuuri kohta.
51
20Endriko Suurmets18.04(4.tund)9.klassfüüsikalauaarvutikoolielu.eeÕpilased koostasid simulatsiooni abil vooluringe. Huvi töö vastu kestis tunni lõpuni. Hästi töötasid kaasa ka tavatunnis väheaktiivsed.Ülle TaaberÕpilased kasutasid virtuaalset vooluringi laborit. Simulatsioon võimaldas ehitada erinevaid vooluringe. Õpilased olid motiveeritud ja töötasid aktiivselt kaasa.lingid.ee/5btagasiside
52
21Sirle Suurväli14.04 (2t)7/8. klass LÕKsuhtlemisõpetustahvelarvutidSchulte tables, peaasi.eeÕpilased treenisid oma tähelepanu, plaanisid enda varasemaid tulemusi ületada. Seejärel uurisid psüühikahäirete kohta, info kogumine ja arutlemine. Ipadi kasutamine oli sujuv, õpilased töötasid huvitunult.
53
18.04 (2t)10. klasspsühholoogia nutitelefon, tahvelarvutiKahootEsimeseks kolmveerandiks tunniks on planeeritud viimane osa depressiooni filmist. Seejärel kokkuvõttev kahoot nähtud ja õpitud info kohta. Tehniliste probleemide (arvuti updates 15 min) ning sellest tekkinud ajapuuduse tõttu Kahoot ebaõnnestus. Kuna tegemist on üldiste teadmiste kontrolliga ning kõigil õpilastel on olemas nutitelefon, võib Kahooti uuesti sooritada järgmistes tundides.
54
22Mari Tikk20.04 (4.tund)1.B klass LoodusõpetustahvelarvutidNearpodTahvlite käivitamine võttis tunnist päris suure aja ning kõik neist ei läinud mingitel tehnilistel põhjustel tööle. Lõpuks õnnestus iga paari peale tööle saada üks tahvel. Õpilastele meeldis tund. Mõni õpilane arvas, et loodusõpetuse tunnid võiksidki ainult tahvelarvutites olla. Suurt elevust tekitas nearpodi poolt pakutav 360 kraadi vaadatav pilt. Meeldis ka joonistamisülesanne ning miniviktoriinid. http://padlet.com/maritikk/igmt0btwjs09
55
13.04 (1.tund)1.B klassKunstiõpetustahvelarvutidQuiverQuiver tekitas õpilastes suurt elevust ning rõõmu. Õpilastel oli tore vaadata, kuidas nende värvitud pildid ellu ärkavad. Quiver on hea võimalus motiveerida õpilasi hästi värvima. Lisaks enda värvitud piltidele oli õpilastel võimalus näha kaaslate tehtud töid. Mitmed õpilased palusid töölehti ka koju.
56
20.04 (1.tund)1.B klassInglise keellauaarvutidKahootTunnis kordasime eelnevalt õpitud sõnu. Arvutite ettevalmistamine kuulamisülesannete läbiviimiseks võttis aega 20 minutit. Õnneks sain hommikul kõik klapid taha ühendatud, kontrollitud ning tunnis sai kohe tööd alustada. Õpilastele meeldisid kuulamisülesanded. Nad täitsid neid suure tuhinaga. Mõni õpilane proovis isegi teha neid kuulamismänge, mille sõnavara on veel võõras. Kahooti puhul kartsin, et esimese klassi õpilased ei suuda veel nii kiiresti vastuseid lugeda, kuid nad said hakkama. Osad täiesti iseseisvalt. Igaks juhuks lugesin kõik vastusevariandid ka alati ette, et nõrgematel õpilastel natuke lihtsam oleks. Kokkuvõttes tund õpilastele meeldis. Kahootis meeldis neile ise nimesid valida. Selles tunnis ei tekkinud mitte ühtegi tehnilist probleemi ning kõik sujus hästi.
57
22.04 (1.tund)3.A klassInglise keellauaarvutidStudystack, kahootTavaliselt teeme kahooti tundides individuaalselt, kuid nüüd pakub kahoot ka rühmatöö varianti. Proovisimegi tunnis kahooti mängida rühmades. Kõik läks ladusalt. Õpilased said koos vastused enne läbi arutada. Valede vastuste arv oli palju väiksem kui tavaliselt ning seetõttu tundsid ka õpilased suuremat eduelamust ja vähem pettumust. Enne kahooti said õpilased vastavalt oma õppimistempole täita erinevaid harjutusi ning mängida kinnistavaid mänge studystackis.
58
59
23Hiie Tikk22.04 (4.tund)7.a, 8.kl LÕKLoodusõpetustahvelarvutidKahootTunnis kordasime eelnevalt õpitud teemasid. Minu poolt olid koostatud kasks mängu, üks selgroogsete teemal ja teine elukeskkondadest: Läänemeri ja Eesti jõed, järved. Õpilased olid osavad ja kiired tahvelarvutite kasutamisel, kahjuks tunni lõpus hakkas üks arvuti streikima, aga asendasin selle nutitelefoniga ja mäng läks edasi. Õpilastel tekkis hasart ja soov teistest kiiremini ja õigemini vastata, siiski jäädi sõbralikuks. Oli hea võimalus mänguliselt olulisemaid fakte Eesti looduse kohta korrata.
60
24Saima Timusk18.04 (6.tund)3.AEesti keellauaarvutiLearning appsõpilased tegid innuga ja ootasid oma järge.
61
25Ülle Tõnutare11.04 5.tund8.klkeemiatahvelarvutid/ nutitelefonidKahootMõned õpilased vastasid suvaliselt või ei teinud otsust.Ülle TaaberKüsimused olid väga hästi koostatud ja seostatud õpituga. Õpilased mõtlesid kaasa ning olid motiveeritud. Tänan sisuka tunni eest!http://padlet.com/ulletonutare/h9m2e74f8juf
62
26Karin Veske20.04 2. tund5. kl II reesti klauaarvutidValisin digitunni läbiviimiseks 5. kl sel põhjusel, et olen nendega vähe tehnilisi abivahendeid kasutanud. Tunni üheks eesmärgiks oligi saada aimu, kui hästi nad arvutit käsitsevad ning infot leida suudavad. Lisaks kordasime sõnaliike. Õpilaste tase oli erinev: mõned ei osanud näiteks interaktiivset linki aktiveerida, teised said kenasti hakkama. Tund andis mulle kindluse minna sagedamini oma rühmaga arvutiklassi!
63
27Veikko Vunk20.04 2.tund7A kl.geograafiatahvelarvutid/ nutitelefonidKahootEnamus tundi läks eelmises tunnis õpitu kinnistamiseks. Õpilased olid motiveeritud ja töötasid huviga kaasa. Ülle TaaberÕpetajal oli koostatud teemat kokkuvõttev test. Tempo ei olnud kiire, sest õpetaja selgitas ja analüüsis kõiki küsimusi. Õpilased olid motiveeritud ja aktiivsed.
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100