genscibook
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFHIJKLMNOPQR
1
Timestamp
เหตุผลที่อยากได้หนังสือ
โปรดเลือกชุดหนังสือที่ท่านต้องการ
แนบหลักฐานการโอนเงิน
ชื่อ-นามสกุล (สำหรับจัดส่งหนังสือ)
ที่อยู่ในการจัดส่งหนังสือ
อำเภอจังหวัด
รหัสไปรษณีย์
เบอร์ติดต่อe-mailเลขพัสดุ Kerry
2
9/6/2019 16:03:11สอนบุตร
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=17CtHJiQu_zuc-Sc6wqxVsKoO9ruTJbkA
พงศ์นรินทร์ น้อยสุวรรณ
201 /3- 4 ม. 5
สามพรานนครปฐม732200819544047phongnarin@power4vet.com
3
9/6/2019 16:03:21
เป็นแนวทางในการทำกิจกรรม
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1Tl0aPIV-5YvkFL7S3xZ-Mao8ffAA8zKN
นางนิตยา ศรีสุวรรณ์153 หมู่2ดอยเต่าเชียงใหม่572100897583020Nittayasrisuwan@gmail.com
4
9/6/2019 16:11:25
กำลังเตรียมการจัดค่ายสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงการเรีบนรู้ภูมิศาสตร์ (ดิน น้ำ ป่า อากาศ ฯลฯ)กับนักเรียนม.ต้น
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1QmuGpSuV5PjARu7zGaFXMHBPd1JGDjvA
กิตยาภรณ์ ประยูรพรหม
118 ซอยนามบัญญัติ ถ.ประขาธิปไตย
พระนคร
กรุงเทพมหานคร
102000984414151zomzomfr@hotmail.com
5
9/6/2019 16:13:03
ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับเด็กๆ
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1btJS7UbWDWxio02Cuh7voxjaxi8KAVlM
วิคม กิตติรัตนชัย
14/9 ซอยทานตะวัน ถนนเวียงบัว
เมืองเชียงใหม่503000869201765sprintcm@hotmail.com
6
9/6/2019 16:24:42
ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมเสริมสำหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1GW3YigaA-Efiv5uqIFq4I39Vvwqpakss
เยาวเรศ ใจเย็น
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เลขที่ 41 หมู่ 5
เมืองจันทบุรี220000830165670ychaiyen@yahoo.com
7
9/6/2019 16:39:48
นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์​
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=13gNQ6GvC_R1-K2HE_fGyp85NkaaNPQ6r
อา​ร​ยา​ ​ยืนยง​
โรงเรียน​บ้าน​ท่าใหม่​ หมู่17
อำเภอ​ท่าชนะ​
สุราษฎร์ธานี​
841700952631601arrayanongau@hotmail.com​
8
9/6/2019 16:46:48
ประกอบการเรียน + การแข่งขันวิชาการ
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1cz69_sxARngayLB9asG3UBxE60KTHGTd
พรวิสิฐ วิสิทธิ์ผ่องพิบูล
77-79 ร้านชวัลรัตน์ ถ.เกาะหลัก
เมือง
ประจวบคีรีขันธ์
7700000817012478mitringarm@gmail.com
9
9/6/2019 17:02:15
ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนชุมนุมวิทยาศาสตร์
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1b06UL_ukQ5dzL3PtdiS1Voa44sJZIQcm
นายเอ็ม อยู่สุข
รร.บ้านหนองบัวทอง 333 ม.11
วิเชียรบุรีเพชรบูรณ์67130869281424Koonkumyoosuk@gmail.com
10
9/6/2019 17:15:43
จัดกิจกรรมชุมนุมยุววิจัยที่โรงเรียน
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1wLRDxNCAbKnLv37M5X0xgp8N-mvn9ajv
นายพิษณุ ศรีกระกูล
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ เลขที่ 111 หมู่ 12
เมืองฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา240000947896668Tsrikrakool@gmail.com
11
9/6/2019 17:33:00
เพื่อเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้บุตรวัยเตรียมขึ้นระดับชั้นมัธยม
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=19ec92qMWpaUClSltAxzelIX0cuuZVQzT
ณัฐพัชร์ ไชยนิล
บจก.คราวน์ เซรามิคส์ เลขที่ 104 ซ.พัฒนาการ 69
ประเวศกรุงเทพฯ102300858189898 kmc4441@gmail.com
12
9/6/2019 17:41:31
อยากให้เด็กรักและเข้าใจวิทยาศาสตร์ และดาราศาสตร์เพิ่มขึ้น
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1Set93geVBvKiOmRfQi6qlnls771wYn5g
นาง รัตติกร ถึงสุข304/16 ถ.โกสีย์ เมืองนครสวรรค์600000858100162Rchanatri@hotmail.com
13
9/6/2019 18:05:48
เป็นประโยชน์ในการศึกษาเสริมของเด็กๆ
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1KqyIhNKYvXRgazUuLibOXjTPlNqbQK47
นรีภัทร ผิวพอใช้72/7 หมู่ 6พยุหะคีรีนครสวรรค์601300804465306nareepat@gmail.com
14
9/6/2019 18:10:34นำไปสอนลูกสองคนค่ะ
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1AN_pCTo8p3_dpxyLwQZKrYvBUGXkUbO5
ฉันทนา หิรัญศรี
15/28 อาคารโอปอลีนคอนโด ถนนพหลโยธิน51
บางเขนกรุงเทพ102200816162228chantana_h@hotmail.com
15
9/6/2019 18:10:50
อยากนำมาใช้ในการประกอบการสอนครับ
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1kkJL9tMP5py7ARFnBXi43MQYzos0A0TE
นายณัฐวัฒน์ ฉัตรศิริยิ่งยง
โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม
บ่อไร่ตราด231400957329154vicha.teach@gmail.com
16
9/6/2019 18:24:44
มีบุตรเรียนระดับประถมและอนุบาล เด็กมีความสนใจวิทยาศาสตร์เป็นพิเศษ โดยคนโตได้เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=13_YsqJPFnTEwYCzKuwQ8S8GlXt9vS3G1
พรทิพย์ นามเรืองทวีโชค
1/29 บ้านฟ้ากรีนพาร์ค ซอย 51 ถนนลาดพร้าว 101
บางกะปิกรุงเทพฯ102400815540288tt_hut@yahoo.com
17
9/6/2019 18:31:31
ใช้สอนนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาส ต้องการจัดการเรียนรู้เเบบบูรณาการกับท้องถิ่น และธรรมชาติ
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1_KMsUjt2fK18Th4wkAJt2nfBiDTo_3B-
นายจักรพันธ์ หลีแก้วเครือ
โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
เมืองสกลนคร470000907378993Facekolf@gmail.com
18
9/6/2019 18:41:06ประกอบการสอน
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1If7cUdlexSD6VSAf7dp8AnGWICoc_VcM
นายนฤพงษ์ ฟองแก้ว
180 หมู่ 12 โรงเรียนแม่แจ่ม ถนนเจริญนิรันดร์
แม่แจ่มเชียงใหม่502700898114977ืnarupong2533@gmail.com
19
9/6/2019 18:59:24
ไว้อ่านเป็นความรู้เพิ่มเติม
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1o2tbcuR2Ba0XUhNwsKMyXexO_rUvKzVQ
กันตภณ จิตสม
501 หมู่ 18 ถนนสีหบุรานุกิจ
มีนบุรีกทม.105100945622462beenorth1@gmail.com
20
9/6/2019 19:09:47
อยากให้ลูกชอบวิทยาศาสตร์​ ช่างสังเกตสิ่งรอบตัว ให้ความสำคัญ​กับสิ่งแวดล้อมค่ะ
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1EAfem2HrnNWC59UUBi1POLV8eLDTSbRH
ทัศนียา ปานสิงห์
11/14 พรีม่าเฮาส์ ห้อง805 ซอยประชาราษฎร์​บำเพ็ญ11 ถนนประชาราษฎร์​บำเพ็ญ
ห้วยขวางกทม.103100619395424pimita@gmail.com
21
9/6/2019 19:09:54
ชอบเรียนรู้วิทยาศาสตร์ครับ
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1P2OdSB02yD-MD0yKM1j6yzsj6QDYi6mj
ด.ช. ภูวกร วัฒนาจินดา
102/19 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ หมู่บ้านสินพัฒนาธานี แยก 10
จตุจักรกทม109000974416414Phuwakorn.ryuu@gmail.com
22
9/6/2019 19:52:37แจกเด็กๆ
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1LuPstMX0pNuYT7OI3LEuCvgC5b0owDTx
นายฉัตรกมล อังกฤษ91 ม.10 บ้านบึงชลบุรี2022009826850421963keaw@gmail.com
23
9/6/2019 20:04:12
นำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=11H5nKR8fgMqcqyz4N6vVh0kyxuBss9V9
นางสาวภัณฑิลา ตรีปิยรัตน์
29 หมู่ 2 ถนนอุปการวิทยา
รือเสาะนราธิวาส961500816415754Puntila597@gmail.com
24
9/6/2019 20:32:19
เป็นตัวอย่างในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาครู
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1IxKqfnr1PUHSMXUh5aQixv_ExicA5fbF
สุรยศ ทรัพย์ประกอบ632/4 ถ.พระราม 5ดุสิตกรุงเทพฯ103000866173295surayot.s@pnru.ac.th
25
9/6/2019 21:03:38
ลูกสาวสนใจที่จะอ่าน เพื่อได้รับความรู้เพิ่มค่ะ
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1NvDy5xe_kjayWcy94e9Kja2sR85QryIZ
ปนัดดา พัฒนากิจวานิช
79/42 ถ.พุทธมณฑลสาย 3
ทวีวัฒนากท. 101700634491924mui711@hotmail.com
26
9/6/2019 21:30:15
เพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน และเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมชุมนุม
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1yWPc3muZK9XDpIaOLcgtLEZfCMR1-wJK
นางสาวอาภรณ์ เพลินพนา
326/7 ซ.วังหลัง 4 ถ.วังหลัง
บางกอกน้อยกรุงเทพฯ107000850746753nuna23018@gmail.com
27
9/6/2019 22:19:03
นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1B1vPKjzizGjaRxyALtBxlbOkR1O9vl4X
วีระพล ภาระเวช
โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ 101 ม.10
นิคมคำสร้อยมุกดาหาร491300817601553sciedbio1@hotmail.com
28
9/6/2019 23:17:26
ลูกชายมีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์มากจะได้นำมาใช้ประกอบการเรียนรวมทั้งลูกชายได้อยู่ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์ตามหัวข้อหนังสือสลับไปแต่ละเทอมด้วยค่ะ
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=18v0Ma3g7-wUwS7ezSLYdCjMXlT3Xkaia
ดช.ภูริ ภู่ธงชัยฤทธิ์16/2 หมู่2ดอยสะเก็ดเชียงใหม่502200819511122Purishopper@gmail.com
29
9/6/2019 23:19:13
ลูกชายมีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์มากจะได้นำมาใช้ประกอบการเรียนรวมทั้งลูกชายได้อยู่ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์ตามหัวข้อหนังสือสลับไปแต่ละเทอมด้วยค่ะ
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1eL0aSihTQCzBP7GwyXAHuHnvHzEFJxxY
ดช.ภูริ ภู่ธงชัยฤทธิ์16/2 หมู่2ดอยสะเก็ดเชียงใหม่502200819511122Purishopper@gmail.com
30
9/6/2019 23:28:23
ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมชุมนุม
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=134ILt_1pReY0vBqkHdVspuvy9ad3J655
นางจินดา ประทีปพจน์
95หมู่9 ร.ร.แม่ลาน้อยดรุณสิกข์
แม่ลาน้อย​แม่ฮ่องสอน​581200800339827guitar.chalome@gmail.com
31
9/6/2019 23:42:51
นำมาให้หลานๆได้ทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในยามว่าง
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=16wXKSwCJq3xJL9bapTHbAwOVetGGLT6m
นางภาณี โอภิธากรณ์18/1 ถนนทัณฑ์บำรุง เมืองพัทลุง930000980139316Panee322@gmail.com
32
9/7/2019 10:08:20
สำกรับนักเรียนชั้นม.1
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1Bh_AkBRyi-Qj0b6t34mVdW2SeJ599_Z2
สหัสชัย ตั้วตรงทรัพย์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนเลียบคลองชลประทาน
เมืองเชียงใหม่501000805002192sahatchai@gmail.com
33
9/7/2019 10:09:37
เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพของลูก
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1KJzlR1uRuhTqWtQiMsIMUkCByAh9yKCI
นางเกสสุดา นาคนิยม5/6 หมู่ที่ 4เมืองสุพรรณบุรี720000819438997kadsuda_n@hotmail.com
34
9/7/2019 12:27:09
เพราะ อยากได้ความรู้เพิ่มเติม
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1jblRXwlKymVQJ996Bo0BaeCTjJRQoLB4
นางกรรณิการ์ ฤทธิ์เทพ ( เจ้าหน้าที่)
เรือนจำจังหวัดลำพูน 212 หมู่ 10
เมืองลำพูน510000857247575kunnikar8565@gmail.com
35
9/7/2019 15:09:08
ให้ลูกศึกษาลูกเรียนอยู่ชั้นมัธยมต้น
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1cFu90lVm_goAZUD6pN_7wuTCKeNEbYQl
ธวัลรัตน์ หาญพัฒนากิจ
15/189 มบ.กัญญาเฮ้าส์ แบริ่ง34
เมืองสมุทรปราการ102700971596446fahhanpattanakij@hotmail.com
36
9/7/2019 16:01:43
ใช้ในการสอนหนังสือลูกค่ะ
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1BhR5Y-Ybcy7zmsg-5BV7Z_lzoDzCdqwA
ดวงเด่น นุเรมรัมย์ เชิดชู
กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
ดุสิตกรุงเทพฯ103000959429193sakooclub@hotmail.com
37
9/7/2019 16:08:28
ให้ลูกสาวไว้อ่านเสริมและเตรียมสอบเข้าม.1 ค่ะ
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1YA1SRIN1yf_bVMRMdmemAUu53AHM61lQ
คุณปวีณา แตงสี
ห้อง519 เลขที่ 112 อาคารเนคเทค ถนนพหลโยธิน
คลองหลวงปทุมธานี121200848784555phaweena@gmail.com
38
9/7/2019 16:11:18
ไว้เป็นกิจกรรมเสริมความรู้ให้กับบุตรหลาน
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1SqB6DcI0Tiq0MdKEAJJJl-Z7NpCnSM9m
Teerapon R119 ถ.ชุมพลเมืองฉะเชิงเทรา240000897137779a2youfamily@gmail.com
39
9/7/2019 16:11:29
เพราะอยากได้รูปแบบการจัดกิจกรรมกรรมชุมนุม แนวทาง กิจกรรม
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1eCT21-vaP-jL15rW4xiGBWA0k_vmghRb
นายเกียรติศักดิ์ บุตรสุด
299 ม2 จุฬาภรณ บุรีรัมย์
สตึกบุรีรัมย์311500640899994Temn21@gmail.com
40
9/7/2019 16:17:28
เอาไว้สำหรับลูกได้เรียนรู้
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1GrDXA4Vwq9lcipwNJK0EQHRDLco4s2tW
ธิดารัตน์ ศรีสอาด
3/1 ซ.งามวงศ์วาน55 ถนนงามวงศ์วาน
จตุจักรกทม109000846772724thidarat99@gmail.com
41
9/7/2019 16:18:21
ต้องการให้ลูกไว้ศึกษา
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1LUtv5kOZmwE92C4PqyiRvSa6dI5J9lva
กิ่งเกล้า ฤกษ์สำราญ10/6-7. หมู่5คลองหลวงปทุ121200818368816klaw151152@mail.com
42
9/7/2019 16:20:33
หลานชายเรียนชั้น ม.1 และลูกชายแม้จะยังเล็กอนุบาล2 ชื่นชอบวิชาวิทยาศาสตร์ และชอบกิจกรรมวิทยาศาสตร์มากค่ะ ชอบให้พาไปพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สนใจเรื่องดวงดาว ไฟฟ้า และการทดลองต่าง ถ้าได้ทำกิจกรรม หรือทดลองกันเองที่บ้านเด็กๆจะสนุกมากค่ะ
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1CPvkhwQW7XVl8D7rN_8D2PGrhzuatBcl
ศศิพิมล จันทร์รัตน์
199/2 หมูบ้านคาซ่าวิลล์สุขุมวิท103 ซ.22 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙
ประเวศ
กรุงเทพมหานคร
102500819505025sasipimonchanrat@gmail.com
43
9/7/2019 16:22:43เพิ่มความรู้ให้ลูก
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1lP1__RPDleEjV7q5m1xBZL2nwq31Jhsl
ทิฆัมพร มั่งไํธสง
74/22 พฤกษา 49/2 หมู่ 5
บางใหญ่นนทบุรี111400869779795t.mungthaisong@gmail.com
44
9/7/2019 16:35:32
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1wm4czubJgmfYGj1XFnkVho8dyOfjVIm6
ภูริภัทร์ วัฒนา
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สมุทรสาคร 28/44 ถนนเจษฎาราม-สันดาป หมู่ 1
เมืองสมุทรสาคร740000616636462doublefrisk@hotmail.com
45
9/7/2019 16:39:45
นำมาให้ลูกอ่าน เพราะลูกชอบวิทยาศาสตร์มากค่ะ
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1wNM43rO9U_5wGgaqhLaFBFXRM738hGBh
ลินจง ทิพยะวัฒน์
บ้านเลขที่ 35/315 หมู่บ้านสีวลี ถ.ราชพฤกษ์
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 111300894560640linjong_t@hotmail.com
46
9/7/2019 16:43:31
เพื่อใช้ประกอบการเรียนรู้ นอกห้องเรียน และส่งเสริมให้เด็กรัก และสนใจในวิทยาศาสตร์
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=16dvCSMdZ5jKYqt0pI05VOjW9aP0RdXLA
วริศรา คชสิน324/46 การเคหะฯหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
102100825695469oomisprfreelance@gmail.com
47
9/7/2019 16:48:14
นำมาอ่านเพิ่มความรู้
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1Or0TG6FHAFkEmfv2vk8_WvXuXt3EvIJ3
อณาคิณ พิริยะกุลชัย
5 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 2 ห้อง 039-040 ถ.รัชดาภิเษก
ดินแดงกทม104000818330671rain_za@hotmail.com
48
9/7/2019 16:54:58
ใช้ต่อยอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1VSXZzISFufr3w3B6TeFNUZwmZk3NLfa_
อรุณรัตน์​ ชมวะนา
99/85​ หมู่บ้านจรูญรัตน์​ หมู่6
หนองแคสระบุรี182300890643253amateur5818@gmail.com
49
9/7/2019 17:18:09
ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ อ่านศึกษาค้าคว้าเพิ่มเติม ของลูกเรียนชั้น ม.ต้น
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1v9T3hzWr_TEMkDHegEuC5aeh-l1Fagvs
กนกวรรณ ทิพย์กระโทก
14 ม.5 รร.ท่าช้างราษฎร์บำรุง
เฉลิมพระเกียรติ
นครราชสีมา302300892806294krikoi2510@hotmail.com
50
9/7/2019 17:36:13ลูกชาย น่าจะชอบ
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1xTsGVZf09ufqE85UoB85hgWDU3ow2emN
สรณิจ กิติเฉลิมเกียรติ
2/25 สุขุมวิท 22คลองเตยกรุงเทพ101100891051778ornanong_w@hotmail.com
51
9/7/2019 17:51:58
ลูกชายเรียนม.1อยากเป็นนักวิทยศาสตร์ จะได้เอาไว้ศึกษาข้อมูล
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1whxBjxmK_pMZIDyt4weaYwO5IWjjh_py
คุณกัลยา โฆษิตกุลจร
44/201 ซ.วุฒากาศ 34 ถ.วุฒากาศ
จอมทองกรุงเทพฯ101500868956391Sawkorn@gmail.com
52
9/7/2019 18:43:39
อยากมีความรู้มากขึ้น
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1bgwZTXBQhaOHXjKbt6Ttlh5kv6I24vEp
ณัฐพงษ์ พรหมกร
45/672 ซอย รามคำแหง 58/3
บางกะปิกรุงเทพ102400832384573kirmon_n@hotmail.con
53
9/7/2019 19:51:29
พัฒนาการเรียนกาาสอนให้แก่เยาวชน
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1f0RAMTdqjfv6D__jsqA6nUdnyGM6gFYY
ผศ.ดร.พีระยศ แข็งขัน
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กันทรวิชัยมหาสารคาม441500819669878perayos@gmail.com
54
9/7/2019 19:58:27
ต้องการเอามาใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมชุมนุมให้แก่นักเรียนในโรงเรียน
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1LNKfzxPWgm15x346e-D8jOnAZ0w_6hgz
น.ส.โนรฮีดายะห์ กาโฮง299 หมู่ 2สตึกบุรีรัมย์​311500649211713kruunuch@gmail.com
55
9/7/2019 20:03:47
ใช้ประกอบการสอนกิจกรรม ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
ชุดที่ 2 ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 130 บาท
https://drive.google.com/open?id=1UMXyV5wM5BMJCxkuLvSgveBfEIRsTfEv
นายชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี เลขที่ 51 หมู่ที่ 6
ลาดหลุมแก้วปทุมธานี121400870858261chitpong-pai@hotmail.com
56
9/7/2019 20:05:57
ใช้เป็นแนวทางสำหรับลูกสาวค่ะ
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=16L3XwXPrnxE0DuKyTZYv6lEEnINASzOp
ทิพรัตน์ คกมิ122/101 ม.5 บางกรวยนนทบุรี111300970894546Muiyoo114@gmail.com
57
9/7/2019 20:20:25
อยากให้ลูก​มี​กิจกรรม​เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์​ดีดี นอกจากการเรียนในห้องเรียน
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1khxbRAFTZ9PWlr1VDHWX93Iyfy4ifP5r
ธนธรณ์​ เรือนสากล
บ้านเลขที่​ 2​ ถนนรัตนกิจ
เบตงยะลา951100814123492Prayort2002@gmail.com
58
9/7/2019 21:16:32
เพื่อให้ลูกๆ ได้ศึกษาค่ะ
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1bV6cSPKdfq2_g8nHI7SjBLh9-j0lfQwz
ธีราวรรณ อ.
141/837 คอนโดริทึ่ม สาทร-ตากสิน ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
สาทรกทม1012008198725504nices@gmail.com
59
9/7/2019 21:25:42
ใช้ประกอบการสอนชุมนุม
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1_5wAQyBWy1cX74V49YOY8U4FvqRGuAyp
นางเบญจรัตน์ สุคำภา
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
281 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
อ.เมืองมุกดาหาร
มุกดาหาร490000813800073a.suthid@pccm.ac.th
60
9/7/2019 21:36:12
เพื่อให้ลูกๆ ได้ศึกษาค่ะ
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1Xl8RGTCuZJHy_MDVHTw3VBIlyknd6OhW
ธีราวรรณ อ.
141/837 คอนโดริทึ่ม สาทร-ตากสิน ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120
สาทรกทม1012008198725504nices@gmail.com
61
9/7/2019 23:20:57
ต้องการนำไปให้หลานๆและเด็กๆที่รู้จักได้มีโอกาสอ่านหนังสือที่มีคุณภาพและเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1zUiG3wrTQ7p0oBMFeTjPxA293x24CgM9
พรรณกร พิทักษ์สันตโยธิน
101/123 ลุมพินีเพลสพระราม3-เจริญกรุง ถ.พระราม3
บางคอแหลมกรุงเทพฯ101200813005388phannakon@gmail.com
62
9/7/2019 23:57:37
เอาไว้สอนลูก สอนหลาน ครับ
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1my0QMGy3lPAs7QqPjXmdLkuy4uJM3Fgq
นายวรพจน์ สังข์แก้ว107 หมู่ 3ชะอำเพชรบุรี761200817234934worapot.1024@gmail.com
63
9/8/2019 8:58:29
เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมชุมนุม
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1pBU8ypp5uCdoZYqV857rsd3V2OgSj-ls
นางสาวสุภาภรณ์ พรสิงชัย
55/88 หมู่ 2เมืองนครสวรรค์600000634163855koy.sci@gmail.com
64
9/8/2019 9:18:10
ต้องการศึกษาเพิ่มเติมเผื่อมีกิจกรรมใหม่ที่น่าสนใจ
ชุดที่ 1 ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 150 บาท
https://drive.google.com/open?id=1CuIibHJlXqXQEJbbtYCveHR5es-s0428
นางดวงนภา สมพงษ์
รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก 86 หมู่ 4
เมืองพิษณุโลก650000803400877duangnapa_s@yahoo.com
65
9/8/2019 9:43:48
ให้ลูกไว้ศึกษา โดยลูกชายมีความสนใจมาก
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1N0Nhmx47Cce5bTlol5OKH1L3G_wUFm1P
นายพงษ์พิทักษ์ กุลสุวรรณ
34/174 หมู่บ้านภัสสร 2
คลองหลวงปทุมธานี121200836972688p.kunsuwan@gmail.com
66
9/8/2019 10:37:32
เพื่อนำมาศึกษาและประกอบการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1BY6g4zgRBOs3DJXnBhxQxPo82fK1oYz-
พัชราภรณ์ อินทจักร์7 ถนนอารักษ์เมืองเชียงใหม่502000817962211mmok1019@gmail.com
67
9/8/2019 10:56:41
นส.ชุดนี้จะเป็นประโยชน์​กับบุตรสาวที่เรียนชั้น ม.1 ห้อง สสวท. มากครับ...
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1Xn75JUpb151CeOcaV1_PsF4bDwbbHq-5
นายชาคริต มีราจง
ที่ทำการ อบต.ดอยหล่อ เลขที่99 ม.14
ดอยหล่อเชียงใหม่501600819930949 kitcm@hotmail.com​
68
9/8/2019 11:46:15
เป็นความรู้ให้ลูกทั้ง2คนค่ะ
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1Vw7prreIPvcYWBb2vA4usJo0isjNkzCJ
ปลีลา มูลลิสาร
588/43 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9
ประเวศกทม102500891170325gift825@hotmail.com
69
9/8/2019 12:14:31
นำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมและปรับใช้การจัดกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show)
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1Q3naaMQei3JHluj8vG3JU1G0Ez1SptF2
นายสรายุธ โภคะสุวรรณ
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 7
กำแพงแสนนครปฐม731800823606500
sarayut.chaprayom@gmail.com
70
9/8/2019 12:24:03
ใช้ประกอบการสอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1dPBYZ06Qy902cFF97ZzchICDbQYmGIaQ
นายปรัชญา จันตา
700/3 ม.1 ถ.บางนา-ตราด
เมืองชลบุรี200000818654842ballbiology@gmail.com
71
9/8/2019 14:44:02
เป็นแบบอย่างเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1-ei__1-QFIHk1InYst1m9IqZJ2vmGfk9
นายอภิชาติ ทองดอนน้อย
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
กำแพงแสนนครปฐม731800840013367dajim103@gmail.com
72
9/8/2019 15:13:51
อยากให้ลูกชายเรียนสายวิทยาศาสตร์ครับ
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1wbo9lkCQGAT9uot68efY8j0rNKjv-YcW
ทรงลักษณ์ จูฑะพุทธิ
244/16 หมู่3 หมู่บ้านล้านนาไพน์เนอรี่โฮม
หางดงเชียงใหม่502300982474142chocoluck232528@gmail.com
73
9/8/2019 16:31:33
มีบุตรสาวกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1xBZ62uDkOfelD2H4ZOO04O1xk41I0WIo
ศิริพร วลัยลักษณาภรณ์
432 ซอยเจริญนคร66/1 ถนนเจริญนคร
ธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
106000869986688meawsilver@gmail.com
74
9/8/2019 16:42:59
เอาไว้เพื่อให้ลูกหรือเพื่อนๆลูกศึกษาเพิ่มเติม
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1vlGL70BY30l_lE1-r4BJAx2MhonXx-oE
นาย ภัทธวุธ โอสุวรรณรัตน์
969/141 หมู่บ้านภัสสร4 ถนนรังสิตนครนายก
ธัญบุรีปทุมธานี121300814447077Vutpat2713@gmail.com
75
9/8/2019 21:03:26
อยากได้เป็นแนวทางในการดำเนินการชุมนุมนักวิทย์ของโรงเรียน
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1ePdd_ZQ83B1bWXK45sIFTitM969XH_9g
นายธีระรัตน์ อุบลรัตน์
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
117 ถนนอู่ทอง
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
130000611272626t_dxd@hotmail.com
76
9/9/2019 9:27:54
เพื่อใช้เป็นแนงทางจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับลูกๆ
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=19GzHGwjrGH3BRIp58O71ogb2goFhqkcK
สิริลักษณ์ โกวิทวณิชกานนท์
4 ซ. อุดมสุข 50 แยก 3 ถ. สุขุมวิท 103
บางนากรุงเทพฯ102600819934200mailtoluck@yahoo.com
77
9/9/2019 9:40:28
ลูกเรียน สสวท รร ปริ้นีอเยลวิทยาลัยเชียงใหม่ ตรงสายที่เรียน
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1TG25sFlsKicVr0hdulm7TqmhmO3pCPga
สิริกานต์ กรัณย์วัฒนกุล
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร หน้าวัดแม่โจ้ ม.4
สันทรายเชียงใหม่502900895567844nong_sikaan@hotmail.com
78
9/9/2019 9:40:38
ลูกเรียน สสวท รร ปริ้นีอเยลวิทยาลัยเชียงใหม่ ตรงสายที่เรียน
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=13vuug97qesVaTLVGMwngSzIFd5XV9kpy
สิริกานต์ กรัณย์วัฒนกุล
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร หน้าวัดแม่โจ้ ม.4
สันทรายเชียงใหม่502900895567844nong_sikaan@hotmail.com
79
9/9/2019 9:44:57
ชอบวิทยาศาสตร์​ ดาราศาสตร์​
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1xO2DxRSh7y2Yt5sEEXLPYWbEnTDoNQDh
จิร​ชีพ​ รัตนสมบูรณ์​
799/6 คอนโด​เดอะสตาร์​ ถนนพระราม​3
ยานนาวากทม101200892003002Ikfish@hotmail.com
80
9/9/2019 10:00:28ชอบวิทยาศาสตร์
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1sJHzr1NXCeB3aNpSh6hvyaWIbolSaQXx
จิราภรณ์ พันวัน
48/5 ม 5 บ้านแม่สารป่าขาม ซ 8
เมืองลำพูน510000810319480Tippysine@gmail.com
81
9/9/2019 10:05:16
ลูกกำลังศึกษามัธยมต้น ม.1 สสวท.ปรินส์รอยแยลวิทยาลัย. ชอบเกี่ยวกับวิทย์มากๆอยากให้ลูกได้ศึกษาคะ
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1MS5aLsigeXxQ-83vSY5o3kav4z5fKnVv
น.ส.ศรินทร์ทิพย์ ชาญวัฒนกิจ
55/11 ถ.สุริยวงค์เมืองเชียงใหม่501000896332662Arping14@yahoo.com
82
9/9/2019 10:49:43
เป็นความรู้ที่ควรศึกษาอย่างยิ่ง
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1BNFMPxWy41OovcQ-tVzJ4Hzya3ZC28x8
ภัคนิตย์ สาทำ
เทศบาลตำบลหนองจ๊อม 179 ม.9
สันทราย่เชียงใหม่502100816020042ืnaewnaew555@hotmail.com
83
9/9/2019 12:40:42
ใช้เป็นแนวทางในการทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1K-14AydmLsw-CMYsqFP_6th4xMCTGZwS
นางสุกัลยา วงค์ใหญ่
ร.ร.พนมสารคาม"พนมอดุบวิทยา"
พนมสารคามฉะเชิงเทรา241200868299484k.namchem@gmail.com
84
9/9/2019 15:44:05
อยากได้มาให้ลูกๆและหลานๆที่บ้านได้อ่าน
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1Tzla-G1SBarfqmPby3l2mHlTSu2Gckip
เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์
ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถ.งามวงศ์วาน
จตุจักรกรุงเทพฯ109000867834234shermarl@hotmail.com
85
9/9/2019 17:01:20
ต้องการให้ลูกมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1ruIaIoz3jMy_DVgIey1zhDmRdqLPImc5
นางสาวศุภลักษณ์ เมฆโพธิ
อบต.ดอยหล่อ เลขที่ 99 หมู่ที่14
ดอยหล่อ เชียงใหม่501600852978081supalaknewton@gmail.com
86
9/9/2019 17:03:47
อยากให้ลูกมีทักษะทางวิทยาศาสตร์
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1DNAQ_mD_I4S7AM0K4gOQAIZu6QVYP3gO
นางสาวศุภลักษณ์ เมฆโพธิ
อบต.ดอยหล่อ เลขที่ 99 หมู่ที่ 14
ดอยหล่อ เชียงใหม่501600852978081supalaknewton@gmail.com
87
9/9/2019 23:26:41
ใช้เป็นแนวทางในการทำโครงงานวิทย์​ และชุมนุมวิทยาศาสตร์​
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1vUieTZ8yzbYA50SH3JYwqf2SjP8pl3RJ
อาทิตยา​ พงษ์ชัยสิทธิ์
80​ม.12สันทรายเชียงใหม่502900897054800tathitaya​@hotmail.com
88
9/9/2019 23:26:55
ใช้เป็นแนวทางในการทำโครงงานวิทย์​ และชุมนุมวิทยาศาสตร์​
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1UWkEGCdfPbs6RYFOdtSKo0Jic97Ln2bC
อาทิตยา​ พงษ์ชัยสิทธิ์
80​ม.12สันทรายเชียงใหม่502900897054800tathitaya​@hotmail.com
89
9/10/2019 11:06:49
ใช้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมที่โรงเรียน
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1NjLXKqD2kSfKHNhELLv1SKBjfxw-YQK3
ด.ญ.อาคิรา รัตนาธาร
725/7 ซอยสาธุประดิษฐ์58แยก28
ยานนาวา
กรุงเทพมหานคร
101200818453157Isariyasom@hotmail.com
90
9/10/2019 19:11:54
อยากนำมาให้นักเรียนอ่าน
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=186XcrhE6b-ApOgyxODy2eSfqdm1BRGNe
พัชรี วงษ์แสน
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
วาปีปทุมมหาสารคาม 441200807679901wongsean.pat@gmail.com
91
9/10/2019 21:24:30
นำไปพัฒนาการเรียนด้านวิทยาศาสตร์
ชุดที่ 2 ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 130 บาท
https://drive.google.com/open?id=1-_Zh4_atyViNDyWGpZo6h8Kzkgd_f5hW
ด.ญ.พัทธนันท์ น่วมปฐม
67 หมู่4 ถนนแสนสุขพัฒนา ซอย2 ร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์
กำแพงแสนนครปฐม731400949712557tdh030848gmail.com
92
9/10/2019 23:36:41
ประกอบการจัดชุมนุมและเป็นแนวทางในการทำกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
ชุดที่ 2 ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 130 บาท
https://drive.google.com/open?id=19q-dSMQZalmZEaiGD7-xDfGViI2ujdRo
นายณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 73/3 ถ.เทพกระษัตรี
เมืองภูเก็ต830000818922687krunattawoot@gmail.com
93
9/11/2019 20:14:24
เพื่อการศึกษาหาความรู้
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1MFWcEW6rwXZO2N6v2eEiafdwlL5QAmI7
กรวรรณ สระทองจันทร์บริษัทแสงชัยโชคอำเภอกำแพงแสนนครปฐม731400887582415korawan2526@hotmail.com
94
9/12/2019 10:41:26
ลูกชอบและสนใจอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1XrTJqP1pVY23uYlaPuhh6bf2n2rZZyHv
ศศิประภา ศศิวิลาสกร40 หมู่ 1 เมืองสุพรรณบุรี 720000817087572sasiprapa.pc@gmail.com
95
9/12/2019 17:56:33ความรู้เพิ่มเติม
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1WMmEjUvPWudjcJUTcdWCKqMAwUxeqS1-
ทยิดา ก๋าบุญเรือง555/188 FifthAvenueสันทรายเชียงใหม่502100815311172o_jira.th@hotmail.com
96
9/12/2019 21:10:31เพื่อการศึกษา
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1itPnbQGH82m56tkW38rTd7ks3-EAECPB
กรวรรณ สระทองจันทร์บริษัทแสงชัยโชคอำเภอกำแพงแสนนครปฐม731400887582415 korawan2526@hotmail.com
97
9/12/2019 21:13:48เพื่อการศึกษา
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=11LW6XXBmNKQuVdSsXux-RYiDdfwNmnkC
กรวรรณ สระทองจันทร์บริษัทแสงชัยโชคกำแพงแสนนครปฐม731400887582415korawan2526@hotmail.com
98
9/12/2019 21:36:57 เพื่อการศึกษา
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1QGvbD9H-4XhpYf0e9MwEQb-r0tn8Tpt-
กรวรรณสระทองจันทร์
บริษัทแสงชัยโชค จำกัด
อำเภอกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
731400887582415korawan.25266@gmail.com
99
9/12/2019 21:48:15
เพื่อเพิ่มเติมการศึกษาเรียนรู้ของลูกค่า
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1BrVS2ZpEb2O5Z-wEJ-2Nxs89hge78H9L
สุปัญญา สมณะ
83/1หมู่บ้านนน_นที ถนนบางกรวย_จงถนอม
บางกรวยนนทบุรี111300816160164kawaii_lord@hotmail.com
100
9/13/2019 10:16:42
เพื่อนำมาสอนและให้ลูกศึกษาด้วยตนเองเพราะลูกชายทั้งสองคนชอบวิทยาศาสตร์ค่ะ และให้ลูกนำไปแบ่งปันให้เพื่อนที่รร. ได้อ่านด้วย
ทั้ง 2 ชุด ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 200 บาท
https://drive.google.com/open?id=1cX-978rsg_2aTd9FpfOHrW6ed0Itn3Pq
คัธริน จิรฤดี
4/110 ซอย 2/4 ม. กาญจนาลักษณ์ 3 ถ. กาญจนาภิเษก
บางกรวยนนทบุรี111300816453122catharin_j@hotmail.com
Loading...