สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 อินเทอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัด.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBF
1
2
3
ที่ รหัส (8 หลัก)โรงเรียนสพป.จำนวนนักเรียนUniNetการเช่าอินเทอร์เน็ตสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่จัดหาได้ความเร็ว (Mbps)โรงเรียนสามารถจัดหาอินเทอร์ได้ช่วงไดค่าติดตั้ง (ถ้ามี) บาท ค่าเช่ารายเดือนโรงเรียนเลือก package แบบไดสาเหตุที่เช่าไม่ได้โรงเรียนที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
4
มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือมีความต้องการใช้ดาวเทียม
5
ใช้ได้
ใช้ได้บ้าง
ใช้ไม่ได้
เช่าได้
เช่าไม่ได้
TOTCAT
CS loxinfo
Samart
iNET
a-net
asiaaccess-net
asianet
KSC3BBTRUE
DTAC
AIS
PENGUIN
JASMIN
อื่นๆ (ระบุ......)
TRUE 3G/4G
DTEC 3G/4G
AIS 3G/4G
อื่นๆ
อินเทอร์เน็ตอย่างเดียว
ใช้โทรศัพท์อย่างเดียว
ใช้ทั้ง 2 รายการ
6
267030002
บ้านเขายางโปร่ง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
79110 390.00
7
367030003บ้านซับอีลุม
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
50130 750.00
8
467030004
บ้านซับสวัสดิ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
48110 630.00
9
567030005บ้านน้ำเดือด
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
36
10
667030008บ้านซับน้อย
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
179150 890.00
11
767030013
รัฐประชานุสรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
911113 631.30
12
867030014บ้านคลองทราย
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
309115 1,380.30
13
967030015บ้านฟุบสะแก
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
391113 631.30
14
1067030016
บ้านซับสมบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
1371
เน็ตประชารัฐ
15
1167030017
บ้านโพทะเลประชาสรรค์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67130 631.30
16
1267030019
บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
58130 631.50
17
1367030020
บ้านแสงมณีวิทยา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
92
18
1467030021บ้านท่าโรง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
58110 500.00
19
1567030022
บ้านนาไร่เดียว
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
1321100
เน็ตประชารัฐ
20
1667030023
อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
537130 825.30
21
1767030024บ้านทุ่งใหญ่
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
127133 631.30
22
1867030025บ้านบุมะกรูด
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
126113 631.30
23
1967030026
บ้านมาบสมอสามัคคี
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
69150 749.00
24
2067030027บ้านโคกสำราญสพป.เพชรบูรณ์ เขต 33122110 2,100.00
25
150 749.00
26
2267030029บ้านคลองบง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
47
27
2367030030
บ้านถ้ำมงคลชัย
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
6211
200/100
ช่วง 22 - 31 ม.ค 1,200.00
28
2467030031บ้านน้ำร้อน
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
15711150ช่วง 15 - 21 ม.ค.1390 1,099.00 แบบสำนักเทคโนฯ แนะนำ
29
2567030032บ้านวังไผ่
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
2211115 1,595.00
30
2667030033บ้านหนองสะแก
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
124150 749.00
31
2767030035
บ้านหนองบัวขาว
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
180112 1,800.00
32
2867030036
บ้านใหม่วิไลวัลย์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
153150 749.00
33
2967030037
บ้านหนองบัวทอง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
228
34
3067030038
บ้านหนองไม้สอ
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
1761
35
3167030039บ้านบ่อรังสพป.เพชรบูรณ์ เขต 32751110 845.00
36
110 845.00
37
3267030040บ้านหนองโป่ง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
133230 1,262.60
38
3367030041
บ้านบึงกระจับ
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
181130 631.30
39
3467030042บ้านโคกปรือสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3209110 590.00
40
1100
เน็ตประชารัฐ
41
2167030028บ้านไทรงาม
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
80
42
3567030043บ้านพุขาม
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
21811110 ฟรีแบบพอเพียงกับโฮมยูส11
43
3667030044บ้านโคกสง่า
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
109130 702.00
44
3767030045
บ้านหนองกระทุ่ม
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
741100 749.00
45
3867030046บ้านหนองคล้า
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
80115 738.00
46
3967030047
ชุมชนบ้านพุเตย
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
8691330 1,894.00
47
4067030048บ้านตะกุดไผ่
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
1871110 631.00
48
4167030049
บ้านสามัคคีพัฒนา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
93130 749.00
49
4267030050บ้านภูน้ำหยด
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
401
50
4367030053
บ้านรวมทรัพย์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
223130 631.30
51
4467030054
บ้านพรหมประชาสรรค์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
21
52
4567030055
บ้านพระที่นั่ง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
72120 631.30
53
4667030056บ้านวังลึก
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
521
54
47536240412
บ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
10011160ช่วง 1 - 11 มี.ค.
55
4867030059
บ้านเนินสะอาด
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
169110 631.00
56
4967030060บ้านโคกกรวด
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
21411
ผู้ให้บริการแจ้งว่าอยู่นอกพื้นที่ให้บริการ
มี(ไม่เสถียร)
มี(ไม่เสถียร)
My cat2 รายการ
57
5067030061บ้านซับตะแบก
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
1131110 631.30
ผู้ให้บริการแจ้งว่าอยู่นอกพื้นที่ให้บริการ
58
5167030062
บ้านซับกระโซ่
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
841110 631.30
ผู้ให้บริการแจ้งว่าอยู่นอกพื้นที่ให้บริการ
มี(ไม่เสถียร)
มี(ไม่เสถียร)
My cat2 รายการ
59
5267030063บ้านน้ำอ้อม
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
391
อยู่นอกเขตพื้นที่ให้บริการไม่มีจุดเชื่อมต่อสัญญาณ
มี
มี ไม่เสถียร
1
60
5367030064บ้านวังน้อย
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
82111
อยูู่่ในระหว่างการติดต่อให้บริการ
มีมีีมี
61
5467030065บ้านวังใหญ่
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
21911110 631.30 แบบพอเพียงกับโฮมยูสมีมีมี
ทั้ง 2 รายการ
62
5567030066บ้านดาดอุดม
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
50
63
5667030067วัลลภานุสรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
631150 590.00
64
5767030068บ้านไทรทอง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
44
กำลังจัดหา
      -ช่วง 22 - 31 ม.ค -  -
ผู้ให้บริการอยู่นอกพื้นที่บริการ
มี(ไม่เสถียร)
มี(ไม่เสถียร)
มี(ไม่เสถียร)
ทั้ง 2 รายการ
65
5867030069
บ้านสระประดู่
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
1221
66
5967030071บ้านลำนารวย
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
1781
67
6067030073บ้านพรหมยาม
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
34
68
6167030074
บ้านแก่งหินปูน
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
184116/1 825.30
69
6267030075บ้านเข็มทอง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
1861120 699.00
70
6367030076บ้านไร่ตาพุฒ
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
48
71
6467030077บ้านม่วงชุม
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
11411
72
6567030078
บ้านคลองกระจัง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
14811100 1,500.00
73
6667030079บ้านเขาคลัง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
87150 749.00
74
6767030081บ้านหนองสรวง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
1971150 845.00
75
6867030082บ้านเกาะแก้ว
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
191150 1,690.00
76
6967030083บ้านคลองดู่
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
172120 749.00
77
7067030084บ้านวังขอน
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
3781100
เน็ตประชารัฐ
78
7167030085บ้านนาสวรรค์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
10711111
79
7267030086
ชุมชนบ้านโคกสะอาด
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
2521150 740.00
80
7367030087
บ้านซับหินเพลิง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
29
81
7467030088
บ้านหนองสะแกสี่
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
59150 799.00
82
7567030089บ้านนาสนุ่นสพป.เพชรบูรณ์ เขต 396110 531.30
83
110 531.30
84
7667030090บ้านหนองบัว
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
334150 640.00
85
7767030091บ้านโคกตะขบ
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
10811
86
7867030092บ้านเนินถาวร
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
268
87
7967030093
บ้านนาน้ำโครม
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
1021110632
88
8067030094บ้านจัดสรร
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
10511ไกลจากชุมสาย111111
89
8167030096
บ้านแควป่าสัก
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
821100 738.30
90
8267030097
บ้านสันติธรรม
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
60130 700.00
91
8367030098
บ้านด่านไทรสามัคคี
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
38111103700 590.00
92
8467030099บ้านหนองหมู
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
10611130ช่วง 1 - 11 มี.ค.แบบพอเพียงกับโฮมยูสเน็ตประชารัฐ
93
8567030100
บ้านท่าไม้ทอง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
86
94
8667030101บ้านนาตะกุด
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
20511 631.30
95
8767030102
บ้านศรีเทพน้อย
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
6611100ช่วง 1 - 7 ม.ค.0 749.00 แบบพอเพียงกับโฮมยูส
96
8867030103
บ้านโคกสะแกลาด
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
1721
97
8967030104บ้านบึงนาจาน
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
2381
98
9067030105
บ้านหนองจอกวังกำแพง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
1261100
เน็ตประชารัฐ
99
9167030106
บ้านร่องหอยพัฒนา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
58130 749.00
100
9267030107
บ้านทุ่งเศรษฐี
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
1601150 700.00
Loading...
Main menu