แบบรายงานHI CIรพ.พนา 59.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
แบบสรุปผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ปีงบประมาณ 2559
2
โรงพยาบาลพนา อ. พนา จ.อำนาจเจริญ
3
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
4
5
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านจำนวน
หลังคาเรือนทั้งหมด
ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายค่าเฉลี่ยรายเดือน
6
สัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4
7
สำรวจ
พบHI
สำรวจ
พบHI
สำรวจ
พบHI
สำรวจ
พบHIสำรวจพบHI
8
1
พนา (ต.พนา)
1439433.199422.139422.138222.44364.009.002.47
9
2ดอนขวัญ1788755.758211.228722.308733.45343.0011.003.21
10
3
ม่วงสวาสดิ์
1409444.268744.608300.009022.22354.0010.002.82
11
4หนองข่า373700.003712.703712.703725.41148.004.002.70
12
5โนนธาตุ20511243.5711010.9112021.6711000.00452.007.001.55
13
6โนนตาวาง808022.508033.758022.508000.00320.007.002.19
14
7พนา848433.578422.388411.198422.38336.008.002.38
15
8พนา1308778.058100.007633.959433.19338.0013.003.85
16
9พนา1217922.539044.447822.568211.22329.009.002.74
17
10
ดอนคึมใหญ่
686523.086500.006523.086523.08260.006.002.31
18
11
เสียวสวาสดิ์
535300.005323.775300.005323.77212.004.001.89
19
1
พนานต์(ต.พระเหลา)
2389477.4511287.14120108.3311287.14438.0033.007.53
20
จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด1212121212.00
21
จำนวนหมู่บ้านที่มีค่า HI < 101212121212.00
22
ร้อยละ100100100100100
23
24
ชื่อหน่วยงานผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายค่าเฉลี่ยรายเดือน
25
สัปดาห์ที่ 1สัปดาห์ที่ 2สัปดาห์ที่ 3สัปดาห์ที่ 4
26
สำรวจ
พบCI
สำรวจ
พบCI
สำรวจ
พบCI
สำรวจ
พบCIสำรวจพบCI
27
โรงเรียนอุดมวิทยากร1000.001000.001000.001000.0040.000.000.00
28
โรงเรียนสามัคคีวิทยา1000.001000.001000.001000.0040.000.000.00
29
โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ์1000.001000.001000.001000.0040.000.000.00
30
โรงเรียน..................................#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!
31
โรงเรียน..................................#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!
32
โรงเรียน..................................#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!
33
ศูนย์เด็กเล็กบ้านโนนธาตุ1000.001000.001000.001000.0040.000.000.00
34
ศูนย์เด็กเล็ก ช่อผกา500.00500.00500.00500.0020.000.000.00
35
ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลพนา1500.001500.001500.001500.0060.000.000.00
36
ศูนย์เด็กเล็กบ้านดอนขวัญ500.00500.00500.00500.0020.000.000.00
37
ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองข่า500.00500.00500.00500.0020.000.000.00
38
ศูนย์เด็กเล็กบ้านม่วงสวาสดิ์300.00300.00300.00300.0012.000.000.00
39
วัดบ้านดอนขวัญ3026.673013.333000.003000.00120.003.002.50
40
วัดบูรพา2528.002500.002500.002500.00100.002.002.00
41
วัดเนกขัมมาราม20315.002000.002000.002000.0080.003.003.75
42
วัดบ้านดอนคึมใหญ่10110.001000.001000.001000.0040.001.002.50
43
วัดตรีรัฐประชาสันต์30516.673013.333000.003000.00120.006.005.00
44
วัดพระเหลาเทพนิมิตร32515.633226.253200.003200.00128.007.005.47
45
โรงพยาบาลพนา1000.001000.001000.001000.0040.000.000.00
46
หน่วยงานอื่นๆ.......................#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!
47
หน่วยงานอื่นๆ.......................#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!
48
หน่วยงานอื่นๆ.......................#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!
49
หน่วยงานอื่นๆ.......................#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!
50
จำนวนหน่วยงานทั้งหมด16161616
51
จำนวนหน่วยงานที่มีค่า CI = 09131616
52
ร้อยละ56.2581.25100100#DIV/0!
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu