รายงานจำนวนครูผู้สอน/บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการอบรมหรือพัฒนาในเรื่อง ของการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แสดงจำนวนโรงเรียนที่มีครูผู้สอน/บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการอบรมหรือพัฒนาในเรื่อง
ของการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2
ที่โรงเรียนจำนวนครู/บุคลากรทางการศึกษา (คน)
3
ทั้งหมด
ได้รับการอบรมหรือพัฒนาฯ
ร้อยละ
4
5
1อนุบาลกระสัง3737100.00
6
2วัดบ้านหนองแขม21523.81
7
3บ้านตะเคียน700.00
8
4บ้านระโยงใหญ่1100.00
9
5บ้านขามตาเบ้า400.00
10
6บ้านถนน500.00
11
7บ้านหนองตระเสก800.00
12
8วัดชุมพลมณีรัตน์800.00
13
9วัดบ้านกันทรารมย์2400.00
14
10บ้านระกาเสม็ด10110.00
15
11บ้านหนองขอน1700.00
16
12บ้านดอนยาว1200.00
17
13บ้านโคกยาง700.00
18
14วัดบ้านชุมแสง800.00
19
15บ้านก้านเหลือง10110.00
20
16บ้านไม้แดง10110.00
21
17บ้านสวายสอ"ไกรปัญญานุเคราะห์"900.00
22
18บ้านไผ่ลวก2150.00
23
19วัดปทุมคงคา1815.56
24
20บ้านกะนัง(ฤทธิ์ประชาสรรค์)6116.67
25
21บ้านตาสะดำ(สุรวุฒิอนุเคราะห์)400.00
26
22บ้านสำโรง(ภิญโญอนุสรณ์)600.00
27
23บ้านระกา10110.00
28
24วัดอินทบูรพา1815.56
29
25บ้านนารา"กัลยาประชาสรรค์"6116.67
30
26บ้านเมืองไผ่16956.25
31
27บ้านสวายสอ2100.00
32
28วัดธรรมถาวร /อ.กระสัง800.00
33
29บ้านอโณทัย700.00
34
30บ้านลำดวน25312.00
35
31วัดบ้านหนองพลวง1100.00
36
32บ้านยาง1100.00
37
33บ้านแสลงพันกระเจา9222.22
38
34บ้านแซวประดู่8337.50
39
35บ้านโนนสว่าง5240.00
40
36บ้านขามสามัคคี5360.00
41
37บ้านศรีภูมิสามัคคี12216.67
42
38บ้านโคกสูง1700.00
43
39บ้านนาราใหญ่8225.00
44
40บ้านตาราม8112.50
45
41ชุมชนบ้านสองชั้น23730.43
46
42วัดบ้านจอม8225.00
47
43บ้านเสม็ด9222.22
48
44บ้านหนองรักษ์12216.67
49
45บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์10220.00
50
46บ้านโคลด600.00
51
47บ้านสูงเนิน1516.67
52
48บ้านทุ่งสว่าง16425.00
53
49บ้านบัวถนน25520.00
54
50บ้านจะเนียงสามัคคี9111.11
55
51บ้านตะครองใต้9111.11
56
52วัดบ้านปราสาท9111.11
57
53บ้านละลูน#DIV/0!
58
54บ้านชำแระ200.00
59
55บ้านหนองเต็ง(จันทศิริอนุสรณ์)17211.76
60
56วัดหนองตะครอง1700.00
61
57
บ้านเสม็ด"สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร"
1616.25
62
58บ้านโนนแดง9333.33
63
59บ้านจาน600.00
64
60บ้านหนองเหล็ก500.00
65
61บ้านกุดใหญ่200.00
66
62บ้านห้วยสำราญ21628.57
67
63บ้านกุดโคลน1100.00
68
64บ้านน้ำอ้อม800.00
69
65บ้านตะครอง1600.00
70
66บ้านตาเป้า44100.00
71
67บ้านประดู่9555.56
72
68บ้านเขาคอก15746.67
73
69บ้านโคกกลอย17211.76
74
70บ้านสี่เหลี่ยมวิทยา17952.94
75
71บ้านหนองตะโก700.00
76
72บ้านหนองเอียน55100.00
77
73บ้านละหอกกระสัง200.00
78
74บ้านโนนศิลา6350.00
79
75บ้านไพรวัลย์น้อย500.00
80
76บ้านหนองตะขบ14321.43
81
77บ้านโคกตูม16531.25
82
78บ้านราษฏร์นิยม60.00
83
79บ้านหนองม่วงพัฒนา50.00
84
80บ้านโคกรัง9222.22
85
81บ้านโคกมะขาม5360.00
86
82บ้านหนองอาแมะ900.00
87
83บ้านโคกตะเคียนสามัคคี400.00
88
84บ้านหนองไผ่9111.11
89
85
บ้านโคกเพชร(บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง)
8112.50
90
86บ้านเกียรติเจริญ400.00
91
87วัดตะลุงเก่า1317.69
92
88บ้านโคกกลาง1317.69
93
89บ้านโคกย่าง1616100.00
94
90บ้านเก็ม5240.00
95
91บ้านจรเข้มาก301136.67
96
92วัดบ้านเมืองต่ำ9444.44
97
93บ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฏ์)8112.50
98
94บ้านบัว7342.86
99
95บ้านหนองร้าน1000.00
100
96บ้านกระสังสามัคคี200.00
Loading...
 
 
 
แผ่น1
แผ่น2
แผ่น3
 
 
Main menu