Lääkäri Antti Heikkilän kirjan "Lääkkeetön elämä" asiavirheitä
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ACDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
2
ArtikkeliVirheellinen lausunto (suora lainaus)KorjausLinkit(2)(3)(4)(5)Muut huomiotLisähuomioiden linkit
3
Lääkkeetön elämä (kirja)Huhtikuussa 2017 The BMJ julkaisi artikkelin, joka kertoi pitkäaikaisen gluteenin käytön lisäävän huomattavasti sydäntaudin riskiä. Tämä uutinen horjuttaa statiinien asemaa ja on esimakua tulevasta.Todellisuudessa kyseisessä tutkimuksessa runsas gluteenin saanti yhdistyi vähäisempään sydäninfarktin riskiin, ja vakiointien jälkeen yhteyttä ei havaittu. Todellisuus tämän tutkimuksen kohdalla on siis lähes päinvastainen kuin mitä Heikkilä esittää.

(Heikkilän virhe saattaa johtua siitä, että tutkimuksen taulukossa 4 esitetään oleelliset riskikertoimet, mutta taulukon ensimmäiset rivit eivät olekaan näitä riskikertoimia vaan kuvaavat gluteenin saantia tutkimuksen eri kvintiileissä. Kun siirrytään suurempaan kvintiiliin, gluteenin saanti nousee kolminkertaiseksi, minkä Heikkilä on mahdollisesti saattanut tulkita sydänkohtausriskin suurenemisena kolminkertaiseksi.)
1
4
Lääkkeetön elämä (kirja)Kohun yhteydessä julkisuuteen nousi Itä-Suomen yliopiston tekemä ja European Journal of Clinical Nutrition -lehdessä julkaistu tutkimus, jossa vanhaa potilasmateriaalia tutkimalla todettiin, ettei CRP-arvo ollut noussut rypsiöljyä käyttäneillä potilailla. Tämä viittasi siihen, ettei linolihappo aiheuttaisi tulehdusta. Todellisuudessa pelkkä CRP ei mittaa matala-asteista tulehdusta, joten laitos on käyttänyt väärää mittatikkua. Se on kuin mittaisi vedenkiehumispistettä suorakulmamitalla. Tulehdusta arvioidaan erityisherkällä hsCRP:lla (High-sensitivity CRP).Toisin kuin Heikkilä väittää, kyseisessä tutkimuksessa käytettiin hsCRP:tä. Siinä ei myöskään mitattu rypsiöljyn saantia, vaan potilaiden veren rasvahappotasoja (mm. linolihappo).1
5
Lääkkeetön elämä (kirja)Palmitiinihappo on tyydytetty eli “kova” rasva, josta Suomen terveysviranomaiset varoittelevat, sillä maassa vallitsee uskomus, jonka mukaan pehmeät rasvat ovat terveellisiä (...) Vuonna 2018 on jo julkaistu kaksi tutkimusta palmitiinihapon ja diabeteksen välisestä yhteydestä. Molemmat osoittavat, että palmitiinihappo estää tulehdusta ja lisää insuliiniherkkyyttä.Heikkilän kirjan lähdeluettelossa oli kyseisen kappaleen kohdalla mainittu kaksi vuonna 2018 julkaistua tutkimusta, jotka liittyvät jollain tavalla palmitiinihappoon. Ensimmäinen näistä korostaa palmitiinihapon haitallisuutta eikä suinkaan sen terveellisyyttä. Toinen taas käsittelee palmitiinihappo-hydroksysteariinihappojen terveellisyyttä, jotka ovat kuitenkin eri asia kuin palmitiinihappo.12
6
Lääkkeetön elämä (kirja)Clinical Oncology -lehdessä vuonna 2004 julkaistun artikkelin mukaan Yhdysvalloissa vain 2,1 prosenttia potilaista selvisi sytostaateilla viiden vuoden seurannassa. Vastaava luku Australiassa oli 2,3 prosenttia.Kyseisen tutkimusartikkelin mukaan sytotoksisen kemoterapian osuus ihmisten selviytymisessä syövästä on vain noin 2.1% (USA) tai 2.3% (Australia). Tämä luku ei ole lainkaan sama asia kuin ihmisten selviytyminen syövästä, joka on kyseisen artikkelin mukaan Australiassa yli 60 prosenttia.1
7
Lääkkeetön elämä (kirja)Kehomme ei ole rakentunut käsittelemään sitä suunnatonta määrää glukoosia, mistä nykyruoka muodostuu. Ihmiselimistö on tottunut huomattavasti pienempään sokerilastiin. Elimistö kestää hetkelliset kuormitukset, mutta jos kuormitus jatkuu, ongelmia alkaa syntyä ja solujen vastustuksesta (resistenssi) tulee pysyvä olotilaHeikkilän väittämä on siis käytännössä se, että ihmiset eivät ole ennen nykyaikaa altistuneet nykyiselle määrälle hiilihydraattia, minkä vuoksi nykyään ilmenee insuliiniresistenssiä.

Väittämältä katoaa pohja, kun huomioidaan että useissa maissa lihavuuden ja metabolisen oireyhtymän yleistyminen yhdistyy hiilihydraattien kulutuksen vähenemiseen ja rasvan kulutuksen nousuun, päinvastoin kuin Heikkilä väittää.

Esimerkiksi Kiinassa hiilihydraattien saanti oli vielä 1960-luvun alussa noin 80% kokonaiskaloreista kun taas nykyisin lihavuus- ja diabetesepidemian aikana se alle 50%. Myös Suomessa hiilihydraattien osuus kaloreista näyttää laskeneen hieman 1900-luvun aikana, vaikka diabetes on yleistynyt. Täten esimerkiksi Suomessa ja Kiinassa hiilihydraattien määrän lisääntyminen itsessään on heikko selitys lihavuuden tai insuliiniresistenssin yleistymiselle.
123
8
Lääkkeetön elämä (kirja)Italialainen epidemiologi Alessandro Menotti ryhmineen analysoi [Ancel] Keysin aineiston [seitsemän maan tutkimuksesta] uudestaan 20 vuotta myöhemmin, 1990-luvulla. Myös Menottin mukaan sydäntaudin todelliset syyt olivat sokeri ja puhdistetut hiilihydraatit.Tämä on väittämä, joka esitettiin tunnetusti The Guardian -lehden jutussa "The Sugar Conspiracy". Väittämä oli kuitenkin virheellinen, ja jopa itse Menotti on irtisanoutunut kyseisen lehtijutun toteamuksesta todeten seuraavasti: "En koskaan sanonut että sokeri korreloi sydäntautiin enemmän kuin muut ruokaryhmät". Täten on selvää, että myös Heikkilä kyseisen lehtijutun tavoin laittaa virheellisesti sanoja Menottin suuhun.

Kyseistä väittämää on käsitelty asiantuntijoiden toimesta. Menotti teki kyllä alkuperäisestä aineistosta vakioimattomia lisäanalyysejä ruokaryhmittäin. Näissä sokeri yhdistyi sydäntautiin (r = 0.6), mutta toisaalta sokeriakin vahvempi korrelaatio oli esimerkiksi voilla (r = 0.887) ja lihalla (r = 0.645).
123
9
Lääkkeetön elämä (kirja)The Lancet -lehdessä arvioitiin vuonna 2011 sydänkohtauksia aiheuttavia riskitekijöitä. Listasta ei löydy kolesterolia mutta kylläkin stressi, viha, negatiiviset tunteet, liikenteen saasteet, kokaiini tupakointi, diabetes ja niin edelleen. Ihmisiä hämätään riskitekijöillä. Jos nämä ovat keskeisiä sydänkohtausten aiheuttajia, mihin ryhmään kolesteroli sitten kuuluu?Kyseinen artikkeli ei käsittele riskitekijöitä vaan laukaisevia tekijöitä (triggers). Koska kolesterolitasot ovat riskitekijä eivätkä laukaiseva tekijä, niitä ei mainita kyseisessä tutkimuksessa.1
10
Lääkkeetön elämä (kirja)Jos kuvitellaan kaikkien suositusten olevan totta, miksi sitten vuonna 2009 American Heart Journalissa julkaistun 136 905 potilasta käsittävän tutkimuksen mukaan sairaalaan tuoduista sydänkohtauspotilaista 75 prosentilla oli normaali tai normaalia alempi kolesterolitaso? Näistä potilaista 21 prosentilla oli kolesterolilääkitys. Tietysti tämä herättää paljon kysymyksiä koko kolesteroliteorian mielekkyydestä (...) Tämän tutkimuksen perusteella ilmiselvästi kolesterolilla ja sen alentamisella ei ole mitään tekemistä sydänkuolemien kanssa.Kyseinen tutkimus on poikkileikkaus eikä siten kykene tuomaan selvää tietoa syy-seuraussuhteista. Tässä aineistossa on kuitenkin vahva syy epäillä käänteistä kausaliteettia (reverse causality).

Käytännössä monet näistä iäkkäistä ihmisistä ovat ennen infarktin saamista saaneet lääkärin ohjeistuksen hoitaa sydäntaudin riskitekijöitä. Esimerkiksi 21% potilaista käytti kolesterolilääkkeitä, minkä lisäksi oletettavasti moni käytti myös lääkkeettömiä keinoja kolesterolin alennukseen. Tämä ei kuitenkaan lyhyellä aikavälillä ehdi suojata sydäninfarktilta, sillä esimerkiksi kolesterolinalennuksen suurin hyöty tulee vasta vuosikausien käytön jälkeen.
1
11
Lääkkeetön elämä (kirja)Food & Nutrition Research -lehdessä julkaistiin vuonna 2016 tutkimus ruuan ja sydäntautien välisestä yhteydestä. Tätä tutkimusta, jos mitään, voi pitää puolueettomana. Tutkimus käsitti 42 Euroopan maata, joten se sisälsi hyvin kirjavan määrän erilaista elämää, ruokakulttuureja ja tapoja (...) Maissa, joissa oli korkeammat kolesteroliarvot, oli vähemmän sydänperäisiä kuolemia ja sydänsairauksien riskitekijät olivat myös matalia. Tutkimus osoitti, että mitä enemmän ruokavalioon kuuluu puhdistettuja hiilihydraatteja, sitä enemmän esiintyy sydänkuolemia. Tämä tutkimus kertoo aivan toista kuin meille on kerrottu aiemmin siitä, että rasva olisi vaarallista ja hiilihydraatit terveellisiä.Kyseessä oli ekologinen tutkimus, jonka arvo ravitsemustieteessä on erittäin heikko.

Tässä samassa tutkimuksessa havaittiin Heikkilän logiikalla muun muassa sekin, että "naiset jotka tupakoivat eniten, kuolivat vähiten sydäntautiin". Tämä ei kerro tupakoinnin terveellisyydestä, vaan kyseisen aineiston umpisurkeasta soveltuvuudesta kausaaliselle tulkinnalle.
1
12
Lääkkeetön elämä (kirja)Yudkinin havainnosta innostuneina ryhmä suomalaisia aloitti 1970-luvulla tutkimuksen, jonka tarkoituksena oli selvittää insuliinin merkitys sydäntaudin synnyssä. Tutkimus tehtiin Helsingin poliisien parissa, ja se kesti yli 22 vuotta. Tulos oli tyrmäävä: tutkittavista heillä, joilla oli korkea insuliinitaso, sydänkohtauksia oli yhdeksän kertaa enemmän kuin heillä, joilla oli matala insuliinitaso.

Edes suurella rahalla ja manipuloiduilla tutkimuksilla ei ole koskaan kyetty osoittamaan samaa kolesterolin suhteen. Matalan ja korkean kolesterolin erot ovat tutkimuksissa olleet alle 30 prosenttia ja tämäkin on esitetty suhteellisena lukuna.
Virhe 1: Heikkilä vetää tämän yhdeksänkertaisen eron hatusta, sillä tutkimusaineistossa ei puhuta missään kohdassa yhdeksänkertaisesta erosta.

Siinä koehenkilöiden joukossa, jossa insuliinitasot olivat matalimmat, sydänkohtauksia kärsi seurannan aikana noin 10%, eli kymmenkertaisesti verrattuna Heikkilän antamaan lukemaan. Siinä joukossa, jossa insuliinitasot olivat korkeimmat, sydänkohtauksia kärsi noin 25%, mikä myös poikkesi Heikkilän antamasta lukemasta. Näiden joukkojen välillä sydänkohtauksen riskissä oli noin 2.5-kertainen ero. Tämä on moninkertaisesti pienempi kuin Heikkilän toteama 9-kertainen ero.

Virhe 2: Heikkilän mukaan matalan ja korkean kolesterolin välinen ero sydänkohtausten riskissä on ollut alle 30%. Kolesterolitasoja ei ole ideaalisesti arvioitu matala-korkea-akselilla vaan yksi tärkeimpiä mittareita on ollut HDL:n ja kokonaiskolesterolin suhde. Esimerkiksi Quebecin sydäntautitutkimuksessa havaittiin että niillä, joilla tämä suhde oli korkein, oli 4.1-kertainen (410%) riski sydänkohtaukseen, verrattuna niihin joilla tämä suhde oli matalin. Tämä ero on yli kymmenkertaisesti eri suuruinen kuin Heikkilä väittää.
12
13
Lääkkeetön elämä (kirja)Vuonna 2007 ilmestyi mielenkiintoinen artikkeli kahvista The American Journal of Clinical Nutrition -lehdessä. Tutkimuksessa seurattiin ikääntyviä yli 65-vuotiaita ihmisiä lähes yhdeksän vuoden ajan. Niiden, jotka joivat kofeiinipitoista kahvia neljä tai usemman kupin päivässä, sydänkuolleisuus laski yli puoleen, eli hurjat 53 % Tämä on absoluuttinen luku, mihin mikään lääke ei ole koskaan ylettynyt.Kyseessä ei ole absoluuttinen vaan suhteellinen riskin vähenemä. Tämä on sinänsä pieni virhe, mutta Heikkilä usein korostaa erikseen, kuinka tärkeää on erottaa absoluuttinen ja suhteellinen riskin alenema.1
14
Lääkkeetön elämä (kirja)Eri ruoka-aineiden imeytyvän proreiinien määrä vaihtelee. Esimerkkinä liha, josta painoa kohden imeytyvää proteiinia on noin 30 %. Jotta saisi tuon 70 proteiinia pelkästään lihasta, kerrotaan tuo luku kolmalla, joka osoittaa lihan määrän. Tässä tapauksessa se on 210 g.Liha sisältää painoa kohden imeytyvää proteiinia yleensä 17-23 prosenttia, ei 30 prosenttia. Lisäksi Heikkilän laskukaava jossa kerrotaan luku kolmella, perustuu oletukseen että lihan proteiinipitoisuus olisi 33.33%.

Näiden virheolettamien vuoksi Heikkilä luulee 210 gramman lihamäärän sisältävän 70 g proteiinia, vaikka todellisuudessa se sisältää arviolta 36-48 grammaa proteiinia.
1234
15
Lääkkeetön elämä (kirja)Maksimaalisesti 4 % ALA:sta voi muuttua Omega-3:ksi ihmisen elimistössä.Heikkilän väittämä on ristiriidassa jo sen kanssa, että ALA itsessään on omega-3-rasvahappo. Sen muuntosuhde pitkäketjuiseksi omega-3:ksi on kohtuullisen matala, mutta väittämä maksimaalisesta neljän prosentin muuntosuhteesta on hyvin epäuskottava, sillä aikuisilla naisilla on arvioitu jopa keskimääräistä 21 prosentin muuntosuhdetta EPA:ksi ja 9 prosentin muuntosuhdetta DHA:ksi. Täten maksimaalinen lukema on oletettavasti moninkertaisesti suurempi kuin Heikkilä väittää.1
16
Lääkkeetön elämä (kirja)Yhdessä sukupolvessa kaikki muuttui, jonka jälkeen Okinawalla oli Japanin synkin kuolleisuustilasto, mitä se on edelleen.Okinawalaisten elinajanodote vuonna 2005 oli noin 81,9 vuotta ja vuonna 2013 ilmeisesti 83,2 vuotta. Tämä on korkeampi kuin suomalaisten elinajanodote ja samaa suuruusluokkaa kuin japanilaisten keskimääräinen elinajanodote.12345
17
Lääkkeetön elämä (kirja)BMC Genomics -lehdessä vuonna 2010 julkaistu espanjalainen tutkimus selvitti oliiviöljyn laadun vaikutusta geeneihin. Kyse oli potilaista, joilla oli metabolinen syndrooma. Ensimmäinen ryhmä siirtyi Välimeren ruokavalioon ja extra virgin -oliiviöljyn käyttöön, toinen ryhmä noudatti samaa ruokavaliota mutta käytti prosessoitua oliiviöljyä. Kolmen kuukauden seurannan jälkeen todettiin, että Välimeren ruokavalio laski tulehdusarvoja mutta olennainen muutos geenitasolla tapahtui extra virgin -oliiviöljyä käyttäneiden parissa. Heidän kohdallaan geenit, jotka olivat yhteydessä sydäntautiin ja tulehdukseen, sulkeutuivat.Tämä on asiavirhe, jonka Heikkilä on toistanut useita kertoja tuotannossaan. Tutkimuksessa ei tarkasteltu mitään kolmen kuukauden aikaista reaktiota öljyyn vaan yksittäisen aterian jälkeistä muutosta valkosolujen geenien luennassa. Geenien sulkeutuminen on sinänsä epäkorrekti ilmaisutapa geenien ekspression vähenemiselle. Välimeren ruokavalion noudattaminen ei ollut osa kyseistä tutkimusta.1
18
Lääkkeetön elämä (kirja)D-vitamiinia on lisätty rasvattomaan maitoon. Ongelma on siinä, että kyseinen vitamiini on D2-tyyppiä ja ylipäänsä D-vitamiini tarvitsee rasvaa imeytyäkseen, eli toimenpide rasvattoman maidon kohdalla on hyödytön.Toisin kuin Heikkilä virheellisesti väittää, Valio ja Arla lisäävät maitoon D3-vitamiinia eivätkä D2-vitamiinia. D-vitamiinin imeytymistä on havaittu myös täysin rasvattomalla aterialla. Suomalaiset syövät toisaalta yli 30% kaloreistaan rasvana, joten tavalliset ateriat sisältävät myös rasvaa.12
19
Lääkkeetön elämä (kirja)Lisäravinnekappaleessa kerrottiin C-vitamiinin vähentävän tutkimuksen mukaan sydänkohtauksia 25 prosenttia. Artikkeli JAMA-lehdessä vuodelta 2002 kertoo, että statiinien vastaava teho on 0,4 prosenttia. Jos lukuja vertaa keskenään, herää ajatus, onko mitään mieltä käyttää näitä tehottomia lääkkeitä, joihin liittyy huomattavia sivuvaikutuksia, koska C-vitamiini teho on noin merkittäväHeikkilä ei tarjoa kirjansa lähdeviitteissä viitteitä näille väittämilleen. C-vitamiini on toistuvasti yhdistynyt epidemiologisissa tutkimuksissa alentuneeseen sydäntaudin riskiin, mutta tätä yhteyttä ei kyetty vahvistamaan satunnaistetuissa tutkimuksissa. Täten korrelaatio saattaa perustua sekoittaviin tekijöihin eikä välttämättä liity syy-yhteyteen.

Mitä tulee Heikkilän väittämiin statiineista, hän ei tarjoa sille viitettä. Useiden meta-analyysien mukaan statiinien teho on kuitenkin huomattavasti suurempi kuin Heikkilä väittää.
1234
20
Lääkkeetön elämä (kirja)Tanskalainen tutkijaryhmä julkaisi The BMJ -lehdessä vuonna 2015 oman analyysinsä siitä, pidentävätkö statiinit elämää. He analysoivat yhteensä yksitoista lääketehtaiden julkaisemaa tutkimusta statiinien tehosta (...) Lääkkeet pidensivät elämää ensimmäisessä ryhmässä keskimäärin 3,2 päivää ja toisessa 4,1 päivää verrattuna niihin, jotka eivät käyttäneet lääkkeitä.Virhe 1: Lehti ei ollut arvostettu BMJ vaan paljon vähäpätöisempi BMJ Open.

Virhe 2: Kyseinen tutkimus oli laadultaan erittäin huonolaatuinen. Pauli Ohukainen huomauttaa artikkelissaan seuraavasti:

"Menetelmän kehittäjät huomauttavat, että menetelmän oikeaoppinen käyttö edellyttää kaikkien potilaiden tarkkojen, yksilöllisten tietojen (ikä, sukupuoli jne) tietojen huomioimista ja se rajoittuu vain tutkimuksen kestoon. Oikeassa elämässä hoidot yleensä jatkuvat paljon pidempään.

BMJ Open sallii sivuillaan tutkimusten (sekä sen vertaisarvion) avoimen tarkastelun ja tanskalaistutkimuksen kohdalla nähdään miten useat kommentaattorit ovat huomauttaneet käytetyn menetelmän puutteista. He korostavat, että tulokset eivät todennäköisesti pidä paikkaansa ja muissa tutkimuksissa statiinihoidon on todettu pidentävän elinikää useita vuosia. Myös tutkijat itse tiedostavat, että kyse on varsin karkeasta menetelmästä johon sisältyy paljon rajoitteita. He ovat itse juuri tästä syystä varsin varovaisia sanavalinnoissaan ja päätyvätkin toteamaan, että heidän mielestään tämän tutkimuksen perusteella ei tulisi muuttaa hoitokäytäntöjä."
1
21
Lääkkeetön elämä (kirja)The American Journal of Clinical Nutrition -lehdessä vuonna 2010 julkaistun tutkimuksen mukaan K2-vitamiini vähensi kymmenen vuoden seuranta-aikana syöpäkuolemia 28 prosentilla.Kyseinen tutkimus oli etenevä väestötutkimus, joka ei suoraan kerro syy-seuraussuhteesta. Täten K2-vitamiinin ei voi sanoa vähentäneen syöpäkuolemia, vaikka se kylläkin tilastollisesti yhdistyi vakiointien jälkeen alentuneeseen syöpäkuolemien riskiin.

Tulevaisuuden tutkimukset voivat joko vahvistaa tai kumota hypoteesin, jonka mukaan itse K2-vitamiini on tämän korrelaation taustalla keskeisessä roolissa.
1
22
Lääkkeetön elämä (kirja)“The BMJ:ssa vuonna 2012 julkaistu tutkimus toteaa, että 30 %:lla maaliin saapuvista maratonareista on kohonnut seerumin troponiiniarvo.”Lääketieteen huippulehti BMJ:n vuoden 2012 arkistoista ei löytynyt kyseistä artikkelia, eikä sitä ole myöskään listattu Heikkilän kirjan lähdeluettelossa. Kuitenkin troponiinitasojen nousu on tavallista maratonjuoksussa, ja eräässä meta-analyysissa sen yleisyydeksi todettiin 51%. Täten väittämä on oikea, mutta BMJ-lehteen vetoaminen ei liene perusteltua.1
23
Lääkkeetön elämä (kirja)Todellinen pommi oli kreikkalaistaustaisen Stanfordin yliopiston professorin John P.A. Ioannidisin vuonna 2005 julkaisema artikkeli “Why Most Published Research Findings Are False? (suom. “Miksi suurin osa tutkimustuloksista on väärin?”). Ioannidis tutkii ja arvioi lääketieteellisiä tutkimuksia. Hänen artikkelinsa on yksi eniten siteerattu tutkimus, joka kertoo sen olevan hyvin arvostettu. Ioannidis analysoi arikkelissaan 60 000 lääketieteellistä tutkimusta ja totesi, että vain 7 % niistä täytti tieteellisen tutkimuksen kriteerit. Kun asiaa arvioitiin uudelleen kymmenisen vuotta Ioannidisin julkaisun jälkeen, todettiin sen hetken tilanteen olevan vielä huonompi (...) Kolesterolilääkkeiden tutkimukset ovat klassinen esimerkki valetutkimuksesta.Kyseisessä Ioannidisin artikkelissa "Why Most Published Research Finds Are False?" ei analysoida tutkimuksia, eikä siellä ole mitään mainintaa näistä luvuista (60000 tai 7%).1
24
Lääkkeetön elämä (kirja)Keys vieraili Suomessa, jonka jälkeen syntyi idea tutkimukseen, joka kulkee seitsemän maan tutkimuksen nimellä. Keys sai huomattavia summia tutkimukseensa ruokateollisuudelta (...) Tutkimuksessa esitettiin seitsemän maata, niiden eläinrasvojen kulutus ja sydänkuolleisuus. Maat olivat Hollanti, Suomi, Yhdysvallat, Italia, Kreikka, Jugoslavia ja Japani. Näiden maiden välille saatiin suora yhteys rasvojen kulutuksen ja sydäntaudin suhteen. Vähiten sydäntautia oli Japanissa, missä myös eläinrasvoja käytettiin vähiten. Huipulla oli Suomi, jossa oli eniten sydänkuolemia ja suurin rasvankulutus suhteessa muihin maihin.

Keys ei valinnut tutkimuksen maita sattumanvaraisesti vaan valikoiden niin, että tietoisesti valitsi mukaan vain ne maat, jotka sopivat teoriaan sydäntautien ja rasvjoen välisestä yhteydestä. Alun perin tutkimuksessa olikin mukana 22 maata. Pois jäivät esimerkiksi Sveitsi ja Ranska, joissa rasvan kulutus oli Suomea suurempi, mutta sydänkuolleisuus neljä kertaa vähäisempi.
Seven Countries Study -tutkimuksessa ei ollut alun perin 22 maata. Heikkilällä menee jälleen kerran kyseinen tutkimus sekaisin Ancel Keysin vuonna 1953 julkaiseman tutkimusartikkelin kanssa, jossa Keys valitsi YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) tilastoista 6 maata demonstroimaan ravintorasvan ja sydäntaudin ilmaantuvuuden yhteyttä maiden välillä. Heikkilä toistaa saman virheen kuin joukko muita ravitsemuspuolen vaihtoehtokirjoittajia.

(FAO:n tilastoissa olisi ollut saatavilla 22 maan tiedot. Tämän vuoksi vuonna 1957 Yerushalmy&Hilleboe kritisoivat julkaisussaan Keysiä. Kuitenkin myös he toistivat omissa analyyseissaan Keysin havainnot ravintorasvasta ja sydäntaudista myös tällä 22 maan aineistolla.)
12345
25
Lääkkeetön elämä (kirja)Virallinen suositus fruktoosista on 25 grammaa päivässä, mikä kliinisen kokemuksen mukaan on aivan liikaa. Enintään 15 grammaa on oikeampi luku. Käytännössä tämä tarkoittaa joko yhtä kotimaista omenaa tai 2-3 dl marjoja.Suomalaisissa ravitsemussuosituksissa (2014) neuvotaan jättämään lisätty sokeri alle 10E%:iin. Koska valkosokerista puolet on fruktoosia, Heikkilän 25 gramman arvio grammamäärästä on oikeaa suuruusluokkaa.

Ravitsemussuositus koskee kuitenkin ainoastaan lisättyä sokeria, eikä suosituksissa kehoteta vähentämään hedelmien tai marjojen saantia. Tässä on siis kyseessä Heikkilän oma virheellinen tulkinta ravitsemussuosituksista.
1
26
Lääkkeetön elämä (kirja)Oliiviöljyn oleiinihapon on myös todettu lieventävän masennusoireita.Oliiviöljyä tai oleiinihappoa ei ole toistaiseksi tutkittu ihmisillä masennukseen.
27
Lääkkeetön elämä (kirja)“Markkinoilla tarjotaan virheellisesti alfalinolihappoa Omega-3-rasvana, joka on tässä yhteydessä vain haitaksi [raskausajan masennukseen].Heikkilä kirjoittaa jälleen kerran alfalinoleenihapon (ALA) nimen väärin, ja lisäksi esittää rajun väittämän, josta ei ole olemassa tutkimustietoa. Ei ole erityistä syytä olettaa, että lyhytketjuinen omega3-rasva (ALA) aiheuttaisi masennusta. Väestötutkimuksissa ALA yhdistyy pikemminkin parempaan terveyteen.1
28
Lääkkeetön elämä (kirja)Scandinavian Journal of Clinical And Laboratory Investigation -lehdessä vuonna 2002 julkaistuissa suomalaisessa tutkimuksessa kuitenkin havaittiin, että maaliin tullessa kilpajuoksijoilla oli samanlainen veriarvojen profiili kuin juuri infarktin saaneilla. Suuri rasitus nostaa veren LDL-tasoja ja myös triglyseridit nousevat.Heikkilä on oikeassa, että raskaassa rasituksessa veressä on samoja markkereita kuin sydäninfarktissa (muun muassa CK-MB). Sen sijaan LDL-tasot ovat yleensä hieman tavallista matalammat maratonin jälkeen. Myös sydäninfarktin jälkeen LDL-tasot näyttävät keskimäärin laskevan hieman.123
29
Lääkkeetön elämä (kirja)On suorastaan järkyttävää, että virallinen systeemi mittaa vain LDL:n, eikä piittaa muista arvoista. Joku on jossakin määrännyt, että vain LDL:n mittaaminen riittää. Tämä muutos tapahtui hiljattain, ikään kuin haluttaisiin estää tieto insuliiniresistenssistä. Ennen mitattiin kaikki rasva-arvot rutiininomaisesti.Heikkilän väite ei pidä ollenkaan paikkaansa. Todellisuudessa lääkäri tilaa yleensä lipidimittauksen, jossa on aina mukana kokonaiskolesteroli, HDL ja triglyseridit. LDL-kolesterolia ei puolestaan mitata, vaan sen määrä arvioidaan matemaattisesti näistä muista mitatuista arvoista.

(Asiantuntijana käytetty lääketieteen professori Juhani Knuutia, joka tekee kliinistä lääkärin työtä sekä tutkimusta sepelvaltimotautiin liittyen)
30
Lääkkeetön elämä (kirja)Tutkimus, joka käsittää 60 vuoden ajanjakson, osoitti selvästi, että lisääntynyt viljojen käyttö lisäsi neurologisia sairauksia, erilaisia psykiatrisia ongelmia ja ennen kaikkea skitsofreniaa.Heikkilän kirjassa ei ole viitettä tällaiseen tutkimukseen. Tällainen 60-vuotinen, hyvin vakioitu ja kausaliteetin osoittava tutkimus olisi varmasti laajemmassa tiedossa ja esimerkiksi mainittaisiin alan kirjallisuudessa, mikäli sellainen olisi olemassa.

Oletettavasti Heikkilä on lukenut vaihtoehtokirjoittaja Joseph Mercolan kirjoitusta, jossa todetaan, että "research spanning 60 years shows gluten grain consumption leads to higher prevalence of both neurological and psychiatric problems, and schizophrenia in particular". Heikkilän väittämä on lähes kuin suora käännös kyseisestä pätkästä.

Mercola ei kuitenkaan viittaa yllä mainitussa lainauksessa yksittäiseen tutkimukseen vaan toteaa, että aihetta koskien on julkaistu tutkimuksia ensimmäisen kerran jo 60 vuotta sitten.
1
31
Lääkkeetön elämä (kirja)Metioniinimolekyyliin kuuluu rikkiatomi ja se on välttämätön aminohappo, mikä tarkoittaa, ettei ihmisen elimistö kykene valmistamaan metioniinia ilman rikkilisää, jonka lähde on oikea ravinto.Ihmisen elimistö ei kykene valmistamaan metioniinia lainkaan. Rikkilisällä ei ole tämän suhteen merkitystä.
32
Lääkkeetön elämä (kirja)Oleokantaali on oliiviöljyn yksi tehoaineista, joka tehoaa hyvin matala-asteiseen tulehdukseen. Riittävä määrä oleokantaalia auttaa tulehduskipulääkettä paremmin kipuun.Oleokantaalia ei ole tutkittu kipuun, mutta sen in vitro -vaikutus syklo-oksygenaasiin on parempi kuin ibuprofeenilla123
33
Lääkkeetön elämä (kirja)LDL-kolesterolin voi jakaa kahteen ryhmään. Ryhmä A on isorakkulainen muoto ja ryhmä B on pienirakkulainen. A ei ole haitallinen mutta B voi muodostaa ongelman, jos B hapettuu ja muuttuu oxLDL muodoksi (...) Statiinit laskevat toki LDL-kolesterolia, mutta lääke laskee pääasiassa A-muotoaLDL-hiukkasten koko voi vaihdella jonkin verran. Ei kuitenkaan ole selkeää näyttöä siitä, että koolla olisi mitään merkitystä terveyden kannalta. Hiukkasten määrä on paljon tärkeämpi tekijä. Puheet "isorakkulaisen" LDL-kolesterolin verisuonia suojaavasta vaikutuksesta taikka statiinien vaikutuksesta vain siihen, ovat täysin perusteettomia.

Statiinien käyttö on yhdistynyt joissakin tutkimuksissa LDL:n keskimääräisen partikkelikoon lievään nousuun, ja toisissa tutkimuksissa vaikutus on neutraali. Täten yleensä statiinit todennäköisesti vähentävät suunnilleen samassa sekä "A-muotoa" että "B-muotoa".
1234
34
Lääkkeetön elämä (kirja)Eläinrasvat suojaavat rasvamaksalta. Naudan rasva on tässä mielessä tehokkain maksan suoja. Maitorasvojen CLA suojaa myös maksaa.Heikkilä viittaa tässä rottatutkimuksiin, eikä mainitse että näitä havaintoja ei ole toistettu ihmisillä. Naudan tali on suojannut rottia alkoholin aiheuttamalta maksasairaudelta. Kliinisissä ihmistutkimuksissa on saatu asiasta juuri päinvastaisia havaintoja, joiden mukaan tyydyttynyt rasva olisi maksan terveydelle haitallisempaa kuin tyydyttymätön rasva.123
Loading...
Main menu