Egzamin 25 maja 2016
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
Sygnatura czasowaPytanie bez tytułu
2
3
WYMAGANIA NA STOPNIE
Perfekcyjną sztukę samoobrony wymyślił i opracował naukowo Wielki Mistrz generał Choi Hong Hi.
4
Wymagania egzaminacyjne na stopnie uczniowskie Cup:
W dosłownym tłumaczeniu z koreańskiego na język polski, słowo to oznacza:
5
Tae – stopa, kopnięcie stopą
6
Wymagania egzaminacyjne na 10cup - pas biały z żółtą belką
Kwon – pięść i uderzenie pięścią
7
Do – droga, filozofia życia.
8
formy
9
znajomość Saju Jirugi - w obu kierunkach
Regulamin w Do Jang (Sala treningowa)
10
znajomość Saju Makgi - w obu kierunkach
1.Zakazuje się palenia tytoniu.
11
pozycje:2.Należy unikać nieuzasadnionych rozmów.
12
Charyot Sogi3.Na terenie Do Jang nie wolno spożywać napojów alkoholowych, bezalkoholowych oraz żywności.
13
Narani Junbi Sogi4.Zabrania się noszenia obuwia.
14
techniki ręczne:5.Bez pozwolenia Sabumnim’a nikomu nie wolno wykonywać ćwiczeń technicznych.
15
Narani So Kaunde Jirugi
16
Gunnun So Kaunde Jirugi - wykonywane w poruszaniu
Zasady moralne
17
Gunnun So Bakat Palmok Najunde Yop Makgi - wykonywane w poruszaniu
1.Ye Ui – Grzeczność
18
Gunnun So Sonkal Najunde Yop Makgi - wykonywane w poruszaniu
2.Yom Chi – Uczciwość
19
Gunnun So An Palmok Kaunde Yop Makgi - wykonywane w poruszaniu
3.In Nae – Wytrwałość
20
techniki nożne:4.Guk Gi – Opanowanie
21
Apcha Olligi - wykonywane w miejscu w pozycji Gunnun So
5.Baekjul Boolgool – Odwaga, Niezłomny duch
22
Golcho Olligi - wykonywane w miejscu w pozycji Gunnun So
23
Apcha Busigi - wykonywane w miejscu w pozycji Gunnun So
Przysięga
24
Dollyo Chagi - wykonywane w miejscu w pozycji Niunja So
1.Będę bezwzględnie przestrzegał obowiązujących w Taekwon-do zasad
25
walki:2.Będę wykazywał szacunek dla Sabumnim’a i poszanowanie dla osób posiadający wyższy stopień szkoleniowy
26
Sambo Matsogi - bez partnera, 2 elementy
3.Nigdy nie będę nadużywał swoich umiejętności
27
ocena sprawności fizycznej:
4.Będę obrońcą wolności i sprawiedliwości
28
test gibkości i siły5.Będę oddany sprawie budowy pokojowego świata
29
teoria
30
wiedza o Taekwon-do
7 Sekretów Taekwon-do
31
1.Każdy ruch ma swój cel, sposób wykonania i metodykę nauczania.
32
Wymagania egzaminacyjne na 9cup - pas biały z żółtą belką
2.Odległość oraz kąty uderzeń i bloków powinny być tak dobrane, aby zapewniały jak największą skuteczność.
33
3.Ruch rozpoczynamy ruchem wstecznym ( zamachem ). Rozpoczętego ruchu nie zatrzymujemy.
34
Wszystkie elementy z zakresu 10 Kup oraz:
4.Każdy ruch wymaga jednego wydechu z wyjątkiem ruchów połączonych. Wydech powinien być jak najkrótszy.
35
5.Podczas przygotowania do wykonania ruchu, ramiona i nogi powinny być odpowiednio ugięte oraz rozluźnione.
36
formy:6.Fala - dodaje ruchowi siły.
37
Saju Jirugi7.Wydech, ruch rąk i nóg muszą być zakończone jednocześnie w tym samym momencie.
38
Saju Makgi
39
układy:Rodzaje pasów i ich symbolika
40
znajomość układu Chon-Ji
1.Biały pas (10 kup) - symbolizuje niewinność i bezradność początkującego adepta, który o Taekwon-do wie bardzo mało.
41
techniki ręczne:2.Biały pas z żółtą belką (9 kup).
42
Annun So Kaunde Jirugi
3.Żółty pas (8kup) - symbolizuje ziemię z której roślina kiełkuje, wypuszcza pierwsze pędy i umacnia korzenie wraz z przyswajanymi podstawami Taekwon-do.
43
Gunnun So Nopunde Jirugi - wykonywane w poruszaniu
4.Żółty pas z zieloną belką (7 kup).
44
Gunnun So Bakat Palmok Chookyo Ap Makgi - wykonywane w poruszaniu
5.Zielony pas (6 kup) - symbolizuje intensywny rozwój rośliny wraz z rosnącym zasobem umiejętności ćwiczącego.
45
Niunja So An Palmok Kaunde Makgi - wykonywane w poruszaniu
6.Zielony pas z niebieską belką (5 kup).
46
techniki nożne:7.Niebieski pas (4 kup) - symbolizuje niebo w kierunku, którego roślina pnie się i rozrasta w potężne drzewo wraz z rosnącym stopniem zaawansowania w Taekwon-do.
47
Yopcha Jirugi - wykonywane w miejscu w pozycji Annun So lub Niunja So
8.Niebieski pas z czerwoną belką (3 kup).
48
Apcha Olligi - wykonywane w poruszaniu w pozycji Gunnun So
9.Czerwony pas (2 kup) - ostrzega przeciwnika przed umiejętnościami ćwiczącego, a jego samego mobilizuje do przestrzegania zasady samokontroli.
49
Apcha Busigi - wykonywane w poruszaniu w pozycji Gunnun So lub Niunja So
10.Czerwony pas z czarną belką (1 kup).
50
Dollyo Chagi - wykonywane w poruszaniu w pozycji Niunja So
11.Czarny pas (1-9 dan) - jest symbolicznym przeciwieństwem białego, oznacz zatem dojrzałość, doświadczenie i wielkie znawstwo Taekwon-do. Symbolizuje również odwagę i odporność posiadacza na strach przed “ciemnością” zła.
51
Dwimyo Apcha Busigi - z pozycji Gunnun So lub Niunja So
52
walki:Dla czego pas wiążemy raz, a nie dwa razy?
53
Sambo Matsogi - 3 elementy w pozycji Gunnun So z partnerem
z następujących filozoficznych powodów:
54
ocena sprawności fizycznej
1. “O do il kwan” - jeżeli raz zdecydowałeś w słusznej sprawie, to do chwili osiągnięcia celu sam siebie mobilizuj.
55
test gibkości i siły2. “Il pen dan sim” - bądź wierny swojemu nauczycielowi życia.
56
teoria3. “Il kyok pil sung” - zwyciężaj jednym ciosem.
57
wiedza o Taekwon-do
(W języku koreańskim “Il” oznacza jeden.)
58
59
Wymagania egzaminacyjne na 8cup - pas żółty
Liczebniki: Hana – jeden, Dul – dwa, Set – trzy, Net – cztery, Daset – pięć, Yeset – sześć, Ilgop – siedem, Yedol – osiem,
60
Achop – dziewięć, Yol - dziesięć
61
Wszystkie elementy z zakresu 10 i 9 Kup oraz:
62
Teroia siły.
63
układy:W pewnym uproszczeniu można stwierdzić, że teoria siły (mocy) Taekwon-do podpowiada nam, jak efektywnie, w oparciu o aktualne możliwości energetyczne, właściwości motoryczne i budowę somatyczną można uzyskać maksymalną siłę wykonywanego ruchu (techniki).
64
Chon-JiTeoria siły składa się z 6 elementów, które podczas wykonywania technik stanowić powinny nierozerwalną całość.
65
znajomość układu Dan-Gun
1. Siła reakcji (Bangdong Ryok)
66
techniki ręczne:W myśl III zasady dynamiki Newtona działaniu każdej siły towarzyszy przeciwdziałanie siły jednakowej lecz przeciwnie skierowanej. Jeżeli przeciwnik ruszy z dużą prędkością, to najlżejszy cios będzie sumą jego własnego ataku i ciosu.
67
Niunja So Palmok Daebi Makgi - wykonywane w poruszaniu
Uderzenie jedną ręką z gwałtownym cofnięciem ręki drugiej wywołuje podobny efekt do wyżej opisanego podnosząc siłę uderzenia.
68
Niunja So Sonkal Daebi Makgi - wykonywane w poruszaniu
2. Koncentracja (Jip Joong)
69
Niunja So Sonkal Yop Taerigi - wykonywane w poruszaniu
Koncentracja w teorii siły odnosi się do kilku elementów:
70
Niunja So Sang Palmok Makgi - wykonywane w poruszaniu
* skupienie całej siły ciosu lub bloku na jak najmniejszej powierzchni;
71
techniki nożne:* zaangażowanie w wykonanie ruchu tylko właściwych grup mięśniowych;
72
Naeryo Chagi - wykonywane w miejscu, w pozycji Niunja So
* koncentracjia ciosu na wrażliwej części ciała przeciwnika tzw. punkcie witalnym;
73
Dwitcha Jirugi - wykonywane w miejscu, w pozycji Niunja So lub Narani So
* użycia odpowiedniej powierzchni uderzającej w zależności od zastosowanej techniki i jej celu;
74
Yopcha Jirugi (po obrocie) - wykonywane w miejscu (po obrocie w przód na przedniej nodze), w pozycji Niunja So
* skupienie umysłu przed oraz w czasie wykonywania techniki.
75
Yopcha Jirugi - wykonywane w poruszaniu, w pozycji Annun So lub Niunja So
3. Równowaga (Kyun Hyung)
76
Dwimyo Dollyo Chagi - z pozycji Niunja So
Zachowanie równowagi jest niezbędnym warunkiem wykonania jakiejkolwiek techniki w Taekwon-do. Równowaga może być dynamiczna (podczas przemieszczeń, zwrotów, uników i wyskoków) oraz statyczna (w czasie przyjęcia pozycji). Zasadniczym warunkiem utrzymania równowagi jest zachowanie pionowego rzutu środka ciężkości ciała w obrębie obszaru podporu.
77
Dwimyo Yopcha Jirugi - z pozycji Niunja So
4. Kontrola oddechu (Ho Hup)
78
walki:
Każdą technikę w Taekwon-do wykonuje się z głośnym wydechem. Właściwe oddychanie jest warunkiem nieodzownym przy opanowywaniu techniki jak i w całym treningu. Zwrócenie uwagi na oddychanie oraz kontrolowanie tego procesu powoduje wzrost siły i wytrzymałości mięsni oddechowych, lepszą wentylację płuc a przy tym wzrost odporności na zmęczenie. Dowiedziono, że ta sama technika Taekwon-do wykonywana z wydechem jest silniejsza od wykonanej podczas wdechu. Także w przypadku otrzymania uderzenia, wydech przy jednoczesnym napięciu mięśni brzucha może zapobiec utracie przytomności czy wewnętrznym urazom.
79
Sambo Matsogi - 6 elementów z partnerem, 3 elementy w Gunnun So, 3 elementy w Niunja So
5. Masa
80
ocena sprawności fizycznej
Druga zasada dynamiki Newtona mówi, że siła jest iloczynem masy i przyspieszenia. Siła wykonywanych technik zależy od umiejętności wykorzystania zarówno sił aktywnych (działania mięśni) jak i pasywnych (siły ciężkości, bezwładności i reakcji podłoża).
81
test gibkości i siły6. Szybkość
82
teoriaSzybkość jest zdolnością do wykonywania ruchów w jak najmniejszych dla danych warunków odcinkach czasu. Na szybkość ruchów składają się: czas reakcji, czas pojedynczego ruchu oraz częstotliwość ruchów.
83
wiedza o Taekwon-do
84
85
Wymagania egzaminacyjne na 7cup - pas żółty z zieloną belką
86
87
Wszystkie elementy z zakresu 10, 9 i 8 Kup oraz:
88
89
układy:
90
Chon-Ji, Dan-Gun
91
znajomość układu Do-San
92
techniki ręczne:
93
Gunnun So Sun Sonkut Tulgi - wykonywane w poruszaniu
94
Gunnun So Dung Joomuk Nopunde Yop Taerigi - wykonywane w poruszaniu
95
Gunnun So Bakat Palmok Nopunde Yop Makgi - wykonywane w poruszaniu
96
Gunnun So Bakat Palmok Nopunde Hechyo Makgi - wykonywane w poruszaniu
97
techniki nożne:
98
Naeryo Chagi (po obrocie) - wykonywane w miejscu (po obrocie w przód na wykrocznej nodze), w pozycji Niunja Sogi
99
Goro Chagi - wykonywane w miejscu, w pozycji Niunja So
100
Bandae Goro Chagi - wykonywane w miejscu, w pozycji Niunja So
Loading...
Main menu