การบริหารจัดการขยะ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
ปรแบบสอบถามข้อมูลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
2
คำชี้แจง ให้กรอกข้อมูลในตารางโดย ทำเครื่องหมาย / ในตาราง และตอบข้อมูลเป็นตัวเลข
โปรแกรมจะทำการบ้นทึกให้อัตโนมัติ
3
4
ที่โรงเรียนโรงเรียนดำเนินกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา หรือไม่มีการจัดการขยะตามหลัก 3Rs แล้วหรือไม่การจัดการพลังงาน (ลดใช้พลังงาน)โรงเรียนได้ดำเนินการอนุรักษ์
5
ดำเนินการ
นักเรียนที่เข้าร่วม(คน)
ไม่ได้ดำเนินการ
ดำเนินการแล้ว
ลดขยะ(กก.)
นำกลับมาใช้(กก.)
นำมาใช้ซ้ำ(กก.)
ไม่ได้ดำเนินการ
นร.มีความรู้ด้าน
นร.มีจิตสำนึก
ค่าไฟฟ้า (%)ค่าน้ำ (%)ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6
พลังงาน (คน)
ด้านพลังงาน(คน)
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ดำเนินการ
ไม่ได้ดำเนินการ
7
8
1อนุบาลกระสัง/64464464464470%60%/
9
2วัดบ้านหนองแขม/410410410410/
10
3บ้านตะเคียน/121121252012112130%35%/
11
4บ้านระโยงใหญ่
12
5บ้านขามตาเบ้า/103103103103/
13
6บ้านถนน
14
7บ้านหนองตระเสก/102/200010210235/
15
8วัดชุมพลมณีรัตน์/112/300011211255/
16
9วัดบ้านกันทรารมย์
17
10บ้านระกาเสม็ด/114/151050114114
18
11บ้านหนองขอน/180/2052018018032/
19
12บ้านดอนยาว
20
13บ้านโคกยาง/88/151050888832
21
14วัดบ้านชุมแสง
22
15บ้านก้านเหลือง185/5010101851855/
23
16บ้านไม้แดง163/6015151631635/
24
17บ้านสวายสอ"ไกรปัญญานุเคราะห์"/119/5010101191195/
25
18บ้านไผ่ลวก
26
19วัดปทุมคงคา
27
20บ้านกะนัง(ฤทธิ์ประชาสรรค์)/76/30507676/
28
21บ้านตาสะดำ(สุรวุฒิอนุเคราะห์)62/501006262//
29
22บ้านสำโรง(ภิญโญอนุสรณ์)101/2500101101
30
23บ้านระกา/100/2000100100
31
24วัดอินทบูรพา/361/50100361361/
32
25บ้านนารา"กัลยาประชาสรรค์"/52/20005252
33
26บ้านเมืองไผ่//50100236236///
34
27บ้านสวายสอ/245/500024524511/
35
28วัดธรรมถาวร /อ.กระสัง/123/5000123123/
36
29บ้านอโณทัย
37
30บ้านลำดวน
38
31วัดบ้านหนองพลวง/210/20200210210/
39
32บ้านยาง/152/2050152152/
40
33บ้านแสลงพันกระเจา/1440/5000144144///
41
34บ้านแซวประดู่
42
35บ้านโนนสว่าง/81/50081815//
43
36บ้านขามสามัคคี
44
37บ้านศรีภูมิสามัคคี1150/533115115///
45
38บ้านโคกสูง
46
39บ้านนาราใหญ่/105/105875
47
40บ้านตาราม
48
41ชุมชนบ้านสองชั้น/377/0377377
49
42วัดบ้านจอม/101/87023101655
50
43บ้านเสม็ด
51
44บ้านหนองรักษ์/105/50551051055/
52
45บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์
53
46บ้านโคลด/65/200065655/
54
47บ้านสูงเนิน/185/20551851858//
55
48บ้านทุ่งสว่าง/207/20102071245//
56
49บ้านบัวถนน/397/100030039735/
57
50บ้านจะเนียงสามัคคี
58
51บ้านตะครองใต้/176/0176176
59
52วัดบ้านปราสาท/185/10501851853//
60
53บ้านละลูน/73/10015730///
61
54บ้านชำแระ/22/6001815///
62
55บ้านหนองเต็ง(จันทศิริอนุสรณ์)
63
56วัดหนองตะครอง/3145050250314///
64
57บ้านเสม็ด"สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร"/265/50100200200510/
65
58บ้านโนนแดง131/5010013113135/
66
59บ้านจาน/78/20007878///
67
60บ้านหนองเหล็ก/102/3000102102///
68
61บ้านกุดใหญ่/26/5001919///
69
62บ้านห้วยสำราญ334/535275275///
70
63บ้านกุดโคลน/155/1050656542/
71
64บ้านน้ำอ้อม/157113113
72
65บ้านตะครอง/221/305011211252/
73
66บ้านตาเป้า/59/55059595---/
74
67บ้านประดู่/104/50010410455/
75
68บ้านเขาคอก
76
69บ้านโคกกลอย
77
70บ้านสี่เหลี่ยมวิทยา/208/4202082085--/
78
71บ้านหนองตะโก
79
72บ้านหนองเอียน/69/2050306969610/
80
73บ้านละหอกกระสัง/22/310/151555/
81
74บ้านโนนศิลา47/205030474738/
82
75บ้านไพรวัลย์น้อย/49
83
76บ้านหนองตะขบ/1840/5000184184///
84
77บ้านโคกตูม/2720/6000272272///
85
78บ้านราษฏร์นิยม/77/
86
79บ้านหนองม่วงพัฒนา/59/
87
80บ้านโคกรัง/143/143143/
88
81บ้านโคกมะขาม/ึึ77/2137777105/
89
82บ้านหนองอาแมะ/145/550145145///
90
83บ้านโคกตะเคียนสามัคคี/72/10507272///
91
84บ้านหนองไผ่146/30100146145/--/
92
85
บ้านโคกเพชร(บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง)
/126/500126126//
93
86บ้านเกียรติเจริญ/40/5004040/
94
87วัดตะลุงเก่า
1310/5000131131///
95
88บ้านโคกกลาง/1890/6000189189///
96
89บ้านโคกย่าง1610/5000161161/5/
97
90บ้านเก็ม1040/3000104104/10/
98
91บ้านจรเข้มาก
99
92วัดบ้านเมืองต่ำ/1880/139139
100
93บ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฏ์)/193/144144
Loading...
Main menu