4b. PL_v.1.1.Data base_problem mapping workshop_12/13.11.2019
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Uwaga: poniższa baza stanowi efekt warsztatów “Zeroemisyjność w Krakowie: mapowanie systemu”
przeprowadzonych w dniach 12-13 listopada 2019 r. w ramach projektu "Zeroemisyjny Kraków"
2
W oparciu o poniższą bazę (stan na 25.11.2019) zostanie przygotowana przez Dark Matters Lab poszerzona mapa systemu emisyjności miasta, która zostanie poddawana dalszym konsultacjom społecznym (także eksperckim)
3
KategoriaKategoria powiązana (w praktyce często więcej niż jedna)RodzajUszczegółowienie kategoriiArgumenty/głosyUwagi dodatkowe/wyjaśnieniePomysły?Inspirujące linki
50
administracja publiczna i regulacjeBariery i szansewiedza/danepotrzeba większej wiedzy specjalistycznej, popartej danymi (celowe zbieranie danych)
51
administracja publiczna i regulacjeBariery i szansewiedza/danenieefektywne narzędzia analityczne (+ rozproszenie danych i słaby przepływ/wymiana informacji)
52
administracja publiczna i regulacjezaangażowanie społeczneBariery i szansewiedza/danepercepcja a rzeczywistość tego, czy i jak dane polityki/rozwiązania uzyskują wsparcie mieszkańcówjak jest naprawdę, a jak myślimy, że jest
53
administracja publiczna i regulacjeKluczowe problemywiedza/danebrak otwarcia danych - konieczność udostępniania zbieranych danych (+ celowe zbieranie, a nie przypadkowe)
54
administracja publiczna i regulacjeObszary działaniawiedza/danezbadanie, zebranie i wykorzystanie tego, co robi się w innych miastach na świecie - dobre praktykize względu na presję czasu - potrzeba korzystania ze sprawdzonych rozwiązań - dobrych praktyk
55
administracja publiczna i regulacjeObszary działaniawiedza/daneprowadzenie (+ wykorzystywanie istniejących) regularnych badań przestrzeni miejskiej i jakości życia
56
administracja publiczna i regulacjeObszary działaniawiedza/daneuruchomienie otwartej bazy danych, problemów i istniejących rozwiązań
92
budownictwo Obszary działaniawiedza/daneidentyfikacja prostych rozwiązań, możliwych do wprowadzenia w istniejących zabudowaniach - np. malowanie dachów na biało
97
inneObszary działaniawiedza/daneprzeprowadzenie badań jakości życia osiedli mieszkaniowych (na północy Krakowa)
118
mobilnośćadministracja publiczna i regulacjeObszary działaniawiedza/danezamontowanie GPSów we wszystkich pojazdach transportu publicznego - zbieranie i udostępnienie danychobecnie nie we wszystkich pojazdach jest GPS (w starszych brak)
121
mobilnośćadministracja publiczna i regulacjeKluczowe problemywiedza/danebrak dostępnych danych - ich rzetelnego, regularnego zbierania i udostępniania w formie open data
160
ogrzewanie, odpady, energiaKolejne kroki i podmioty odpowiedzialnewiedza/danepotrzebna analiza rynku (potrzeby ludzi) - jakie są obszary, które wymagają nawięcej energii (największa emisyjność)?
161
ogrzewanie, odpady, energiaKolejne kroki i podmioty odpowiedzialnewiedza/danepotrzebne zmapowanie podmiotów zainteresowanych/zaangażowanych itp.
181
pozostała konsumpcjamobilnośćObszary działaniawiedza/danezmapowanie miejsc współdzielenia/wymiany/pożyczania przedmiotów/dóbr - utworzenie katalogu online
215
zaangażowanie społeczneadministracja publiczna i regulacjeObszary działaniawiedza/danezidentyfikowanie i zrozumienie luk w przepisach i praktyce, które nie sprzyjają aktywnym działaniom mieszkańców i współpracy na linii urząd-mieszkańcy
217
zaangażowanie społeczneObszary działaniawiedza/daneotwarta mapa aktywności mieszkańców (zbieranie w jednym miejscu informacji o rożnego rodzaju inicjatywach)
221
zaangażowanie społeczneadministracja publiczna i regulacjeObszary działaniawiedza/danemonitorowanie efektów prowadzonej polityki klimatycznej - bieżące monitorowanie procesu wdrażania, efektów, skuteczności poszczególnych metod etc.
236
zaangażowanie społeczneObszary działaniawiedza/danena razie mało przykładów pozytywnych udanego "degrowth-u"
237
zaangażowanie społeczneadministracja publiczna i regulacjeObszary działaniawiedza/danepotrzeba zidentyfikowania i opisania (mapowanie) inicjatyw realizowanych przez mieszkańców/ngo's/urząd z podziałem na poszczególne kategorie
238
zaangażowanie społeczneBariery i szansewiedza/danepolska nauka - badania prowadzona na polskich uczelniach wyższych
275
zielona infrastrukturabudownictwo Obszary działaniawiedza/danewykorzystanie dobrych praktyk z innych miast (także z zagranicy): zielona i błękitna infrastruktura (rozwiązania prawne, rozwiązania finansowe, zachęty)
277
zielona infrastrukturabudownictwo Obszary działaniawiedza/danepotrzeba zmapowania działań/dobrych praktyk w zakresie rozwoju zielonej i błękitnej infrastruktury - także drobne przykłady do wykorzystania przez mieszkańców
283
żywnośćKluczowe problemywiedza/danebrak dokładnych danych umożliwiających porównanie emisji przy produkcji i przechowywaniu określonych produktów żywnościowych
288
żywnośćObszary działaniawiedza/danepotrzeba użytecznych danych dotyczących produkcji, dostaw i marnowania żywności
301
żywnośćObszary działaniawiedza/danepotrzeba zrozumienia aktualnego sposobu żywienia mieszkańców
312
żywnośćObszary działaniawiedza/danePrzeprowadzenie oceny krótkoterminowego potencjału nabywców lokalnych produktów (uniwersytety, szpitale)
314
żywnośćObszary działaniawiedza/daneInwentaryzacja lokalnych/regionalnych producentów żywności
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
Loading...