ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
1
HỘI TOÁN HỌC VIỆT NAMKỲ THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG TOÁN HỌC TRẺ - MYTS 2019
2
3
DANH SÁCH SỐ BÁO DANH, PHÒNG THI - ĐIỂM THI: THANH HÓA
4
5
6
Danh sách được xếp theo thứ tự ABC theo từng khối lớp dự thi. Có thể ấn tổ hợp phím Ctrl+F để tìm thông tin.
7
VD: Tìm học sinh Nguyễn Văn C, khối lớp 5. Tìm khối lớp 5 trước, sau đó tìm tên theo thứ tự ABC.
8
9
STTHọ và tênSBDPhòng thiĐịa điểmNgày sinh
(ngày/tháng/năm)
GTKhốiTrườngTỉnh/ thành phố:Lệ phí dự thi:
10
1Nguyễn An AnMTH.03.0011Lam Sơn07/10/2010Nữ3Trường TH Phù ĐổngThanh HóaĐã nộp lệ phí
11
2Nguyễn Trọng Đức An
MTH.03.002
1Lam Sơn31/12/2010Nam3Trường TH Ba ĐìnhThanh HóaĐã nộp lệ phí
12
3Lê Hoàng An
MTH.03.003
1Lam Sơn14/03/2010Nam3Trường TH Bắc SơnThanh HóaĐã nộp lệ phí
13
4Nguyễn Lương Linh An
MTH.03.004
1Lam Sơn21/11/2010Nữ3Trường TH Điện Biên 1Thanh HóaĐã nộp lệ phí
14
5Nguyễn Hoàng Phúc An
MTH.03.005
1Lam Sơn18/09/2010Nữ3Trường TH Nguyễn Văn TrỗiThanh HóaĐã nộp lệ phí
15
6Lê Ngọc Trường An
MTH.03.006
1Lam Sơn21/03/2010Nam3Trường TH Ba ĐìnhThanh HóaĐã nộp lệ phí
16
7Mai Phan Trường An
MTH.03.007
1Lam Sơn17/02/2010Nam3Trường TH Đông Bắc GaThanh HóaĐã nộp lệ phí
17
8Nguyễn Bảo Anh
MTH.03.008
1Lam Sơn30/09/2010Nữ3
Trường TH Thị trấn số 2 h. Nông Cống
Thanh HóaĐã nộp lệ phí
18
9Lê Châu Anh
MTH.03.009
1Lam Sơn10/08/2010Nữ3Trường TH Thị trấn Hậu LộcThanh HóaĐã nộp lệ phí
19
10Nguyễn Châu AnhMTH.03.0101Lam Sơn19/08/2010Nữ3Trường TH Ba ĐìnhThanh HóaĐã nộp lệ phí
20
11Nguyễn Lê Châu AnhMTH.03.0111Lam Sơn01/04/2010Nữ3Trường TH Điện Biên 1Thanh HóaĐã nộp lệ phí
21
12Lê Trần Diệu AnhMTH.03.0121Lam Sơn14/01/2010Nữ3Trường TH Điện Biên 1Thanh HóaĐã nộp lệ phí
22
13Nguyễn Đan AnhMTH.03.0131Lam Sơn05/06/2010Nữ3Trường TH Điện Biên 2Thanh HóaĐã nộp lệ phí
23
14Bùi Đức AnhMTH.03.0141Lam Sơn17/03/2010Nam3Trường TH Ba ĐìnhThanh HóaĐã nộp lệ phí
24
15Cao Duy Đức AnhMTH.03.0151Lam Sơn26/02/2010Nam3Trường TH Bắc SơnThanh HóaĐã nộp lệ phí
25
16Đỗ Đức AnhMTH.03.0161Lam Sơn17/04/2010Nam3Trường TH Ba ĐìnhThanh HóaĐã nộp lệ phí
26
17Nguyễn Đức Anh
MTH.03.017
1Lam Sơn21/02/2010Nam3Trường TH Nguyễn Văn TrỗiThanh HóaĐã nộp lệ phí
27
18Lê Hải AnhMTH.03.0181Lam Sơn10/01/2010Nam3Trường TH Hoàng Hoa ThámThanh HóaĐã nộp lệ phí
28
19Nguyễn Triệu Hải AnhMTH.03.0191Lam Sơn01/03/2010Nữ3Trường TH Ba ĐìnhThanh HóaĐã nộp lệ phí
29
20Trương Hoàng Anh
MTH.03.020
1Lam Sơn06/09/2010Nam3Trường TH Quang SơnNinh BìnhĐã nộp lệ phí
30
21Văn Đình Hùng AnhMTH.03.0211Lam Sơn25/02/2010Nam3Trường TH Bắc SơnThanh HóaĐã nộp lệ phí
31
22Phạm Mai Anh
MTH.03.022
1Lam Sơn06/03/2010Nữ3Trường TH Điện Biên 2Thanh HóaĐã nộp lệ phí
32
23Đinh Minh Anh
MTH.03.023
1Lam Sơn21/03/2010Nữ3Trường TH Minh Khai 1Thanh HóaĐã nộp lệ phí
33
24Nguyễn Minh Anh
MTH.03.024
1Lam Sơn02/10/2010Nam3Trường TH Thị Trấn Tĩnh GiaThanh HóaĐã nộp lệ phí
34
25Hoàng Minh Ngọc Anh
MTH.03.025
1Lam Sơn01/01/2010Nam3Trường TH Đông SơnNinh BìnhĐã nộp lệ phí
35
26Lê Phương Anh
MTH.03.026
1Lam Sơn11/07/2010Nữ3Trường TH Phù ĐổngThanh HóaĐã nộp lệ phí
36
27Lê Tú Anh
MTH.03.027
1Lam Sơn08/09/2010Nữ3Trường TH Điện Biên 1Thanh HóaĐã nộp lệ phí
37
28Bùi Tuệ Anh
MTH.03.028
1Lam Sơn15/08/2010Nữ3Trường TH Điện Biên 1Thanh HóaĐã nộp lệ phí
38
29Trịnh Thị Thục Anh
MTH.03.029
1Lam Sơn13/01/2010Nữ3Trường TH Đông Bắc GaThanh HóaĐã nộp lệ phí
39
30Lê Hồng Ánh
MTH.03.030
1Lam Sơn01/01/2010Nữ3Trường TH Bắc SơnThanh HóaĐã nộp lệ phí
40
31Lê Ngọc ÁnhMTH.03.0312Lam Sơn02/05/2010Nữ3Trường TH Thị trấn Yên CátThanh hóaĐã nộp lệ phí
41
32Trịnh Ngọc Bách
MTH.03.032
2Lam Sơn12/05/2010Nam3Trường TH Lộc TânThanh HóaĐã nộp lệ phí
42
33Cao Việt Bách
MTH.03.033
2Lam Sơn21/04/2010Nam3Trường TH Điện Biên 1Thanh HóaĐã nộp lệ phí
43
34Nguyễn Gia Bảo
MTH.03.034
2Lam Sơn27/10/2010Nam3Trường TH Đông Bắc GaThanh HóaĐã nộp lệ phí
44
35Phan Gia Bảo
MTH.03.035
2Lam Sơn29/05/2010Nam3Trường TH Điện Biên 1Thanh HóaĐã nộp lệ phí
45
36Trần Gia Bảo
MTH.03.036
2Lam Sơn27/02/2010Nam3Trường TH Đông SơnNinh BìnhĐã nộp lệ phí
46
37Trịnh Gia Bảo
MTH.03.037
2Lam Sơn17/01/2010Nam3Trường TH Điện Biên 1Thanh HóaĐã nộp lệ phí
47
38Cao Thái Bình
MTH.03.038
2Lam Sơn21/06/2010Nữ3Trường TH Lộc TânThanh HóaĐã nộp lệ phí
48
39Nguyễn Lê Thanh Bình
MTH.03.039
2Lam Sơn02/02/2010Nữ3Trường TH Điện Biên 1Thanh HóaĐã nộp lệ phí
49
40Nguyễn Việt Cường
MTH.03.040
2Lam Sơn02/08/2010Nam3Trường TH Nguyễn Văn TrỗiThanh HóaĐã nộp lệ phí
50
41Lê Minh ChâuMTH.03.0412Lam Sơn27/05/2010Nữ3Trường TH Điện Biên 2Thanh HóaĐã nộp lệ phí
51
42Lê Thị Diệp Chi
MTH.03.042
2Lam Sơn15/10/2010Nữ3Trường TH Thị trấn Yên CátThanh HóaĐã nộp lệ phí
52
43Phạm Diệp Chi
MTH.03.043
2Lam Sơn19/01/2010Nữ3Trường TH Nguyễn Văn TrỗiThanh HóaĐã nộp lệ phí
53
44Lê Khánh Hà Chi
MTH.03.044
2Lam Sơn12/11/2010Nữ3Trường TH Điện Biên 1Thanh HóaĐã nộp lệ phí
54
45Trịnh Kim Chi
MTH.03.045
2Lam Sơn17/06/2010Nữ3Trường TH Thành KimThanh HóaĐã nộp lệ phí
55
46Hoàng Nguyễn Mai Chi
MTH.03.046
2Lam Sơn22/01/2010Nữ3Trường TH Hoàng Hoa ThámThanh HóaĐã nộp lệ phí
56
47Lương Minh Chi
MTH.03.047
2Lam Sơn07/03/2010Nữ3Trường TH Ba ĐìnhThanh HóaĐã nộp lệ phí
57
48Trần Minh Chiến
MTH.03.048
2Lam Sơn06/05/2010Nam3Trường TH Điện Biên 1Thanh HóaĐã nộp lệ phí
58
49Lê Thị Cẩm Dung
MTH.03.049
2Lam Sơn09/12/2010Nữ3Trường TH Thị Trấn Tĩnh GiaThanh HóaĐã nộp lệ phí
59
50Phạm Đức Dũng
MTH.03.050
2Lam Sơn02/07/2010Nam3Trường TH Thị Trấn Cành NàngThanh HóaĐã nộp lệ phí
60
51Nguyễn Mạnh DũngMTH.03.0512Lam Sơn21/08/2010Nam3Trường TH Hoàng Hoa ThámThanh HóaĐã nộp lệ phí
61
52Lê Minh Dũng
MTH.03.052
2Lam Sơn09/02/2011Nam3Trường TH Đông Bắc GaThanh HóaĐã nộp lệ phí
62
53Nguyễn Tuấn Dũng
MTH.03.053
2Lam Sơn22/01/2010Nam3Trường TH Hoàng Hoa ThámThanh HóaĐã nộp lệ phí
63
54Bùi Đức Trí Dũng
MTH.03.054
2Lam Sơn19/07/2010Nam3Trường TH Thị Trấn Lang ChánhThanh HóaĐã nộp lệ phí
64
55Nguyễn Viết Dũng
MTH.03.055
2Lam Sơn27/04/2010Nam3Trường TH Thị Trấn Lang ChánhThanh HóaĐã nộp lệ phí
65
56Trần Ngọc Bạch Dương
MTH.03.056
2Lam Sơn09/04/2010Nữ3Trường TH Thành KimThanh HóaĐã nộp lệ phí
66
57Phạm Tiến Đạt
MTH.03.057
2Lam Sơn15/07/2010Nam3Trường TH Đông SơnNinh BìnhĐã nộp lệ phí
67
58Lê Hải Đăng
MTH.03.058
2Lam Sơn09/03/2010Nam3Trường TH Nguyễn Văn TrỗiThanh HóaĐã nộp lệ phí
68
59Nguyễn Quế Hải Đăng
MTH.03.059
2Lam Sơn05/10/2011Nam3Trường TH Quảng ThọThanh HóaĐã nộp lệ phí
69
60Nguyễn Thế Khánh Đăng
MTH.03.060
2Lam Sơn18/06/2010Nam3Trường TH Ba ĐìnhThanh HóaĐã nộp lệ phí
70
61Trịnh Hồng ĐứcMTH.03.0613Lam Sơn26/12/2010Nam3Trường TH Hoàng Hoa ThámThanh HóaĐã nộp lệ phí
71
62Đồng Nguyên Đức
MTH.03.062
3Lam Sơn14/05/2010Nam3Trường TH Nguyễn Văn TrỗiThanh HóaĐã nộp lệ phí
72
63Đồng Thị Khánh Giang
MTH.03.063
3Lam Sơn10/09/2010Nữ3Trường TH Hoàng Hoa ThámThanh HoáĐã nộp lệ phí
73
64Lê Linh Giang
MTH.03.064
3Lam Sơn28/08/2010Nữ3Trường TH Thị Trấn Tĩnh GiaThanh HóaĐã nộp lệ phí
74
65Lê Sĩ Giang
MTH.03.065
3Lam Sơn19/02/2010Nam3Trường TH Đông Vệ 1Thanh HóaĐã nộp lệ phí
75
66Lê Phạm Trường Giang
MTH.03.066
3Lam Sơn23/09/2010Nam3Trường TH Ba ĐìnhThanh HóaĐã nộp lệ phí
76
67Nguyễn Văn Giang
MTH.03.067
3Lam Sơn27/02/2010Nam3Trường TH Đông Bắc GaThanh HóaĐã nộp lệ phí
77
68Bùi Nhật Hà
MTH.03.068
3Lam Sơn26/09/2010Nữ3Trường TH Ba ĐìnhThanh HoáĐã nộp lệ phí
78
69Nguyễn Việt Hà
MTH.03.069
3Lam Sơn04/03/2010Nữ3Trường TH Ba ĐìnhThanh HóaĐã nộp lệ phí
79
70Lương Hải
MTH.03.070
3Lam Sơn10/03/2010Nam3Trường TH Phù ĐổngThanh HóaĐã nộp lệ phí
80
71Hoàng Bá Hải
MTH.03.071
3Lam Sơn04/12/2010Nam3Trường TH Thị Trấn Tĩnh GiaThanh HóaĐã nộp lệ phí
81
72Đặng Thanh Hải
MTH.03.072
3Lam Sơn29/03/2010Nam3Trường TH Hoàng Hoa ThámThanh HóaĐã nộp lệ phí
82
73Trịnh Minh Hạnh
MTH.03.073
3Lam Sơn17/01/2010Nữ3Trường TH Lộc TânThanh HóaĐã nộp lệ phí
83
74Nguyễn Thị Minh Hằng
MTH.03.074
3Lam Sơn01/04/2010Nữ3Trường TH Quảng ThọThanh HóaĐã nộp lệ phí
84
75Lương Ngọc Hân
MTH.03.075
3Lam Sơn16/09/2010Nữ3
Trường TH Thị trấn số 2 h. Nông Cống
Thanh HóaĐã nộp lệ phí
85
76Nguyễn Minh Hiếu
MTH.03.076
3Lam Sơn05/01/2010Nam3Trường THCS Thị Trấn Cành NàngThanh HóaĐã nộp lệ phí
86
77Nguyễn Trung Hiếu
MTH.03.077
3Lam Sơn08/11/2010Nam3Trường TH Phù ĐổngThanh HóaĐã nộp lệ phí
87
78Đỗ Minh Hoà
MTH.03.078
3Lam Sơn06/04/2010Nam3Trường TH Nguyễn TrãiNinh BìnhĐã nộp lệ phí
88
79Yên Lê Hoàn
MTH.03.079
3Lam Sơn21/11/2010Nam3Trường TH Đông Bắc GaThanh HóaĐã nộp lệ phí
89
80Lê Ngọc Anh Hoàng
MTH.03.080
3Lam Sơn02/11/2010Nam3Trường TH Thị Trấn Tĩnh GiaThanh HóaĐã nộp lệ phí
90
81Dương Đình Đức HoàngMTH.03.0813Lam Sơn26/07/2010Nam3Trường TH Ba ĐìnhThanh HóaĐã nộp lệ phí
91
82Phạm Nhật Hoàng
MTH.03.082
3Lam Sơn07/02/2010Nam3Trường TH Nguyễn Văn TrỗiThanh HóaĐã nộp lệ phí
92
83Nguyễn Việt Hoàng
MTH.03.083
3Lam Sơn25/10/2010Nam3Trường TH Khánh Nhạc BNinh BìnhĐã nộp lệ phí
93
84Nguyễn Vũ Phượng Hồng
MTH.03.084
3Lam Sơn29/08/2010Nữ3Trường TH Phù ĐổngThanh HóaĐã nộp lệ phí
94
85Bùi Thị Hồng Huệ
MTH.03.085
3Lam Sơn30/04/2010Nữ3Trường TH Đông Bắc GaThanh HóaĐã nộp lệ phí
95
86Vũ Lê Anh Hùng
MTH.03.086
3Lam Sơn20/03/2010Nam3Trường TH Phù ĐổngThanh HóaĐã nộp lệ phí
96
87Lê Đức Hùng
MTH.03.087
3Lam Sơn08/01/2010Nam3Trường TH Nguyễn Văn TrỗiThanh HóaĐã nộp lệ phí
97
88Lê Gia Huy
MTH.03.088
3Lam Sơn12/07/2010Nam3Trường TH Quảng ThọThanh HóaĐã nộp lệ phí
98
89Nguyễn Lê Gia Huy
MTH.03.089
3Lam Sơn11/02/2010Nam3Trường TH Nguyễn Văn TrỗiThanh HóaĐã nộp lệ phí
99
90Nguyễn Khánh Huy
MTH.03.090
3Lam Sơn27/03/2010Nam3Trường TH Ba ĐìnhThanh HóaĐã nộp lệ phí
100
91Lê Khắc HuyMTH.03.0914Lam Sơn27/01/2010Nam3Trường TH Hoàng Hoa ThámThanh HóaĐã nộp lệ phí