DS GV tiếng Anh phổ thông đăng kí sử dụng Sách Mềm
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Trường / Trung tâm ngoại ngữ. . . . . . . . . . . . . . . . .
2
3
DANH SÁCH GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG ANH PHỔ THÔNG
4
ĐĂNG KÍ SỬ DỤNG PHẦN MỀM SÁCH GIÁO KHOA ĐIỆN TỬ TƯƠNG TÁC
5
MÔN TIẾNG ANH PHỔ THÔNG (SÁCH MỀM)
6
7
STTHọ tênEmail Trường/ Trung tâmQuận/Huyện
8
1
9
2
10
3
11
4
12
5
13
6
14
7
15
8
16
9
17
18
19
Ghi chú:
20
* Email: cung cấp Email riêng của từng giáo viên, không dùng email chung của nhà trường / trung tâm
21
hay email của người khác.
22
* Gửi danh sách gồm (một file mềm và bản chụp có đóng dấu về hòm thư lienhe@sachmem.vn)
23
24
…………….., ngày . . . Tháng . . . Năm 2018
25
XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG/TRUNG TÂM
26
(Kí tên, đóng dấu)
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...