แบบลงทะเบียน Infectious 10 (แหล่งฝึก) (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDJKLMNOPQ
1
ประทับเวลาคำนำหน้านามชื่อผู้สมัครนามสกุลผู้สมัคร
ชื่อหน่วยงาน (ร้านยา/โรงพยาบาล/ศูนย์บริการสาธารณสุข / โรงงานยา) ที่เป็นแหล่งฝึกของคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ
หน่วยงานท่านรับเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานสำหรับนิสิตชั้นปีที่ ...
2
9/7/2018, 9:07:11เภสัชกรหญิงสรพัศล้ออุทัยโรงพยาบาลตำรวจ
ชั้นปีที่ 4, ชั้นปีที่ 6
3
9/7/2018, 9:08:27เภสัชกรหญิงกษมาโคตรเทียมโรงพยาบาลตำรวจ
ชั้นปีที่ 4, ชั้นปีที่ 6
4
22/7/2018, 10:48:24เภสัชกรหญิงศิริญญาประภาทรงสิทธิ์ร้านยาแม็กซ์เวลล์ชั้นปีที่ 4
5
24/7/2018, 16:41:15เภสัชกรหญิงอมรรัตน์รัตนเกียรติถาวร
บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด
ชั้นปีที่ 6
6
26/7/2018, 21:46:40เภสัชกรอนันต์พิริยะพาณิชย์
โรงพยาบาลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ชั้นปีที่ 4
7
31/7/2018, 10:48:58นายรุจิโรจน์ ใบมากรพ ลาดกระบังกรุงเทพมหานครชั้นปีที่ 6CANCEL
8
6/8/2018, 18:34:19นางสาวมณี อุดมเดชวัฒน์ศบส.52ชั้นปีที่ 3
9
8/8/2018, 22:53:31เภสัชกรภาคภูมิพรชัยพูลทวีโรงพยาบาลบางบ่อชั้นปีที่ 3
10
9/8/2018, 21:36:50เภสัชกรหญิงสุณีปัญญาวุฒิไกรสุณีเภสัช
ชั้นปีที่ 4, ชั้นปีที่ 6
11
15/8/2018, 11:38:57เภสัชกรหญิงฉวีวรรณโออนันต์
ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง
ชั้นปีที่ 3
12
15/8/2018, 13:58:19เภสัชกรหญิงหนึ่งธันว์ ตันติกุลวัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุข 61ชั้นปีที่ 3
13
15/8/2018, 14:33:02เภสัชกรหญิงสิริกานต์ตั้งศรีอนุกุล
ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 ตวงรัชฎ์ฯ
ชั้นปีที่ 3
14
16/8/2018, 8:19:43เภสัชกรหญิงภัทรวดีรัชเดชานนท์
ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ
ชั้นปีที่ 3
15
21/8/2018, 9:05:43เภสัชกรหญิงอัจฉราท้าวลาร.พ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรชั้นปีที่ 4
16
23/8/2018, 11:36:39เภสัชกรหญิงกนกกร รุจิแสงวิทยาศบส.63 สมาคมแต้จิ๋วฯชั้นปีที่ 3
17
27/8/2018, 11:38:01เภสัชกรหญิงวัชราวิภาคกิจ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน
ชั้นปีที่ 3
18
27/8/2018, 13:18:37เภสัชกรหญิงจิณัชชาสมสิทธิ์โรงพยาบาลตราดชั้นปีที่ 6
19
28/8/2018, 15:25:59นางยุพินอินทราไสย
ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง
ชั้นปีที่ 3
20
28/8/2018, 15:55:54เภสัชกรหญิงกัญญารัตน์ศักดิ์พิสุทธิพงศ์
ศูนย์บริการสาธารณสุข57 บุญเรือง ล้ำเลิศ
ชั้นปีที่ 3
21
30/8/2018, 8:05:25เภสัชกรหญิงปัทมาสุคัมภีรานนท์
ศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล-วอน วังตาล
ชั้นปีที่ 3
22
31/8/2018, 18:40:11เภสัชกรหญิงเสาวลักษณ์นิจันทร์
ศูนย์บริการสาธารณสุข 44 ลำผักชี หนองจอก
ชั้นปีที่ 3
23
31/8/2018, 20:12:25นางสาวอิงอร สังวรศูนย์ฯ 40 บางแคชั้นปีที่ 4
24
1/9/2018, 19:14:17นางอุทัยวรรณดำรงธนานุรักษ์
ศูนย์บริการสาธารณสุข25ห้วยขวาง
ชั้นปีที่ 4
25
10/9/2018, 21:15:55เภสัชกรหญิงกรรณิการ์ คลังเพชรรพ.ราชวิถี
ชั้นปีที่ 4, ชั้นปีที่ 6
26
13/9/2018, 10:57:13เภสัชกรหญิงชะเลียมกิจบำรุงร้านหมอยา(​บางบัวทอง)​ชั้นปีที่ 4
27
20/9/2018, 14:35:09เภสัชกรหญิงเกศกนกจันพลาโรงพยาบาลพระพุทธบาท
ชั้นปีที่ 4, ชั้นปีที่ 6
28
21/9/2018, 9:13:54เภสัชกรหญิงลดาวัลย์ชัยสุขสันต์
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
ชั้นปีที่ 4
29
21/9/2018, 10:50:03เภสัชกรหญิงศุลักษณ์สุนทรสโรงพยาบาลชลบุรีชั้นปีที่ 4
30
10/10/2018, 17:23:35เภสัชกรสิงห์พฤกษเศรษฐร้านคลังยาสัมมากรชั้นปีที่ 4
31
11/10/2018, 10:49:49เภสัชกรนทีปีประทุมโรงพยาบาลพระนครสรีอยุธยาชั้นปีที่ 4
32
16/10/2018, 9:09:00เภสัชกรหญิงตมิสาเดชอาคมร้านยาเฟื่องฟ้าเภสัช
ชั้นปีที่ 4, ชั้นปีที่ 6
33
16/10/2018, 12:04:40เภสัชกรวิศิษฎ์ ประดิษฐากรร้านยาการเวกชั้นปีที่ 4
34
18/10/2018, 14:06:03เภสัชกรหญิงรังษิมาพรเชียงเงินธัญกุลรพ.เจ้าพระยายมราชชั้นปีที่ 6
35
29/10/2018, 11:09:04เภสัชกรบัณฑิตวงศ์ตรีเกสรนพมาศโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ชั้นปีที่ 6
36
30/10/2018, 10:52:56เภสัชกรหญิงวิไลรัตน์อินทร์​แพง​โรงพยาบาล​วานรนิวาส​
ชั้นปีที่ 4, ชั้นปีที่ 6
37
30/10/2018, 12:15:34เภสัชกรหญิงแสงเดือนคงพูนเกษมสุขรพ.จุฬาลงกรณ์
ชั้นปีที่ 4, ชั้นปีที่ 6
38
30/10/2018, 14:39:34นางสาวสุพิชชาจันทร์ประทีป
ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง
ชั้นปีที่ 3
39
30/10/2018, 17:31:37เภสัชกรหญิงชนัญญารักษ์เรืองนามโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ชั้นปีที่ 4, ชั้นปีที่ 6
40
31/10/2018, 16:21:11เภสัชกรหญิงพรจิตรเอี่ยมอุไร
รพ.บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชันแนล
ชั้นปีที่ 6
41
1/11/2018, 13:47:40เภสัชกรหญิงรัชนิศ นันทะวรการรพ.จุฬาลงกรณ์
ชั้นปีที่ 4, ชั้นปีที่ 6
42
2/11/2018, 10:00:30เภสัชกรหญิงสุชาวดีจำปาเงินโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ชั้นปีที่ 4, ชั้นปีที่ 6
43
3/11/2018, 19:58:24เภสัชกรหญิงปรารถนาสิริศุภมงคลรพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยชั้นปีที่ 6
44
12/11/2018, 15:56:51เภสัชกรศุภวัสส์จินดาวัฒน์โรงพยาบาลวชิรพยาบาลชั้นปีที่ 6
45
46
47
48
49
83
50
42
51
20
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu