แบบรายงานงบค่าเสื่อม 2560.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
ตารางแสดงการใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560
หน่วยบริการปฐมภูมิอำเภอนาเยีย
2
ที่เขตจังหวัดหน่วยบริการรหัสหน่วยบริการย่อยรหัสประเภทรายการรายละเอียดเพิ่มเติมงบประมาณงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (UC)เงินคงเหลือ
3
ยังไม่ได้ดำเนินการอยู่ระหว่างดำเนินการทำสัญญาเรียบร้อยแล้วตรวจรับเรียบร้อยแล้วUCสมทบ
4
อยู่ระหว่างจัดทำ Spec.อยู่ระหว่างการจัดหาอยู่ระหว่างการทำสัญญา
5
วันที่ทำสัญญา
(วัน/เดือน/ปี)
วันที่ทำสัญญา
(วัน/เดือน/ปี)
วันที่จ่ายเงิน
(วัน/เดือน/ปี)
6
7
1เขต 10 อุบลราชธานีอุบลราชธานีรพ.นาเยีย24821รพ.สต.นาเยีย หมู่ที่ 02 ตำบลนาเยีย03796ครุภัณฑ์เครื่องชั่งน้ำหนักทารก7,000.000.000.007,000.000.007/7/256011/7/256012/7/25600.000.00
8
2เขต 10 อุบลราชธานีอุบลราชธานีรพ.นาเยีย24821รพ.สต.นาเยีย หมู่ที่ 02 ตำบลนาเยีย03796ครุภัณฑ์เครื่องปั่นวัสดุอุดฟันอมัลกัม12,000.000.000.0012,000.000.007/7/256011/7/256012/7/25600.000.00
9
3เขต 10 อุบลราชธานีอุบลราชธานีรพ.นาเยีย24821รพ.สต.นาเยีย หมู่ที่ 02 ตำบลนาเยีย03796สิ่งก่อสร้างอาคารสำนักงานซ่อมแซมโรงจอดรถ60,000.000.000.0060,000.000.007/6/256016/6/256016/6/25600.000.00
10
4เขต 10 อุบลราชธานีอุบลราชธานีรพ.นาเยีย24821รพ.สต.นาเยีย หมู่ที่ 02 ตำบลนาเยีย03796สิ่งก่อสร้างอาคารสำนักงานซ่อมแซมอาคารจัดเก็บขยะติดเชื้อ22,200.000.000.0022,200.000.004/8/256015/8/256021/8/25600.000.00
11
5เขต 10 อุบลราชธานีอุบลราชธานีรพ.นาเยีย24821รพ.สต.บ้านนาจาน หมู่ที่ 10 ตำบลนาเยีย03797ครุภัณฑ์ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 26 คิวบิคฟุต5,400.000.000.005,400.000.000.000.00
12
6เขต 10 อุบลราชธานีอุบลราชธานีรพ.นาเยีย24821รพ.สต.บ้านนาจาน หมู่ที่ 10 ตำบลนาเยีย03797ครุภัณฑ์รถเข็นชนิดนั่ง มีพนักพิงพับได้6,900.000.000.006,900.000.000.000.00
13
7เขต 10 อุบลราชธานีอุบลราชธานีรพ.นาเยีย24821รพ.สต.บ้านนาจาน หมู่ที่ 10 ตำบลนาเยีย03797ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์พร้อมเตียงในห้องผู้ป่วยทำแผล6,000.000.000.006,000.000.000.000.00
14
8เขต 10 อุบลราชธานีอุบลราชธานีรพ.นาเยีย24821รพ.สต.บ้านนาจาน หมู่ที่ 10 ตำบลนาเยีย03797ครุภัณฑ์โต๊ะชนิดและขนาดต่างๆตรวจโรค13,900.000.000.000.000.0031/03/256031/03/25603/4/25600.000.00
15
9เขต 10 อุบลราชธานีอุบลราชธานีรพ.นาเยีย24821รพ.สต.บ้านนาจาน หมู่ที่ 10 ตำบลนาเยีย03797ครุภัณฑ์โต๊ะชนิดและขนาดต่างๆบริการคนไข้ OPD5,900.000.000.000.000.0031/03/256031/03/25603/4/25600.000.00
16
10เขต 10 อุบลราชธานีอุบลราชธานีรพ.นาเยีย24821รพ.สต.บ้านนาจาน หมู่ที่ 10 ตำบลนาเยีย03797ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ52,000.000.000.000.000.0024/3/256024/3/256031/3/25600.000.00
17
11เขต 10 อุบลราชธานีอุบลราชธานีรพ.นาเยีย24821รพ.สต.บ้านนาจาน หมู่ที่ 10 ตำบลนาเยีย03797ครุภัณฑ์โต๊ะตรวจโรคพร้อมเก้าอี้21,600.000.000.000.000.0031/03/256031/03/25603/4/25600.000.00
18
12เขต 10 อุบลราชธานีอุบลราชธานีรพ.นาเยีย24821รพ.สต.บ้านนาดู่ หมู่ที่ 10 ตำบลนาดี03799ครุภัณฑ์ชุดทันตกรรมหัตถการ50,000.000.000.000.000.0022/3/196022/3/196027/3/19600.000.00
19
13เขต 10 อุบลราชธานีอุบลราชธานีรพ.นาเยีย24821รพ.สต.บ้านนาดู่ หมู่ที่ 10 ตำบลนาดี03799สิ่งก่อสร้างอาคารสำนักงานกระเบื้องปูพื้น รพสต.พื้นที่ 186 ตรม.83,900.000.000.000.000.0020/3/196020/3/196022/3/19600.000.00
20
14เขต 10 อุบลราชธานีอุบลราชธานีรพ.นาเยีย24821รพ.สต.บ้านนาเรือง หมู่ที่ 07 ตำบลนาเรือง03800ครุภัณฑ์เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด10,000.000.000.0010,000.000.000.000.00
21
15เขต 10 อุบลราชธานีอุบลราชธานีรพ.นาเยีย24821รพ.สต.บ้านนาเรือง หมู่ที่ 07 ตำบลนาเรือง03800ครุภัณฑ์ถังออกซิเจน8,000.000.000.008,000.000.000.000.00
22
16เขต 10 อุบลราชธานีอุบลราชธานีรพ.นาเยีย24821รพ.สต.บ้านนาเรือง หมู่ที่ 07 ตำบลนาเรือง03800ครุภัณฑ์เสาแขวนน้ำเกลือ2,500.000.000.002,500.000.000.000.00
23
17เขต 10 อุบลราชธานีอุบลราชธานีรพ.นาเยีย24821รพ.สต.บ้านนาเรือง หมู่ที่ 07 ตำบลนาเรือง03800ครุภัณฑ์หม้อนึ่งสำลีสำหรับใส่ก๊อสและสำลี5,000.000.000.005,000.000.000.000.00
24
18เขต 10 อุบลราชธานีอุบลราชธานีรพ.นาเยีย24821รพ.สต.บ้านนาเรือง หมู่ที่ 07 ตำบลนาเรือง03800สิ่งก่อสร้างอาคารสำนักงานซ่อมแซมหลังคา รพสต.80,000.000.000.0080,000.000.000.000.00
25
19เขต 10 อุบลราชธานีอุบลราชธานีรพ.นาเยีย24821รพ.สต.บ้านนาเรือง หมู่ที่ 07 ตำบลนาเรือง03800ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ฉลากยา14,000.000.000.0014,000.000.000.000.00
26
20เขต 10 อุบลราชธานีอุบลราชธานีรพ.นาเยีย24821รพ.สต.บ้านนาดี หมู่ที่ 04 ตำบลนาดี03798ครุภัณฑ์โคมไฟตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก17,000.000.000.0017,000.000.006/7/25607/7/256011/7/25600.000.00
27
21เขต 10 อุบลราชธานีอุบลราชธานีรพ.นาเยีย24821รพ.สต.บ้านนาดี หมู่ที่ 04 ตำบลนาดี03798สิ่งก่อสร้างอาคารสำนักงานซ่อมแซมห้องตรวจโรค ขนาด 3*5 เมตร22,600.000.000.000.000.0018/4/256021/4/256024/4/25600.000.00
28
22เขต 10 อุบลราชธานีอุบลราชธานีรพ.นาเยีย24821รพ.สต.บ้านนาดี หมู่ที่ 04 ตำบลนาดี03798สิ่งก่อสร้างอาคารสำนักงานซ่อมแซมหลังคา รพสต.20,000.000.000.000.000.008/3/256013/3/256013/3/25600.000.00
29
23เขต 10 อุบลราชธานีอุบลราชธานีรพ.นาเยีย24821รพ.สต.บ้านนาดี หมู่ที่ 04 ตำบลนาดี03798ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร10,000.000.000.000.000.009/3/256014/3/256015/3/25600.000.00
30
24เขต 10 อุบลราชธานีอุบลราชธานีรพ.นาเยีย24821รพ.สต.บ้านนาดี หมู่ที่ 04 ตำบลนาดี03798ครุภัณฑ์ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 26 คิวบิคฟุต6,850.000.000.000.000.001/6/25605/6/25605/6/25600.000.00
31
฿542,750.000.000.00256,000.000.00ร้อยละ
32
คงเหลือ 14 รายการ58.33
33
หมายเหตุ
หาก รพสต.ดำเนินการเสร็จเรีบยร้อยแล้วให้สำเนาชุดอนุมัติและใบเสร็จรับเงิน ส่งที่ สสอ.นาเยีย
ดำเนินการเสร็จสิ้น 10 รายการ41.67
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
expense_report
แผ่น1
 
 
Main menu