แบบรายงานงบค่าเสื่อม 2562.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
ตารางแสดงการใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2562
หน่วยบริการปฐมภูมิอำเภอนาเยีย
2
ที่เขตจังหวัดหน่วยบริการรหัสหน่วยบริการย่อยรหัสประเภทรายการรายละเอียดเพิ่มเติมงบประมาณงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (UC)เงินคงเหลือ
3
ยังไม่ได้ดำเนินการอยู่ระหว่างดำเนินการทำสัญญาเรียบร้อยแล้วตรวจรับเรียบร้อยแล้วUCสมทบ
4
อยู่ระหว่างจัดทำ Spec.อยู่ระหว่างการจัดหาอยู่ระหว่างการทำสัญญา
5
วันที่ทำสัญญา
(วัน/เดือน/ปี)
วันที่ทำสัญญา
(วัน/เดือน/ปี)
วันที่จ่ายเงิน
(วัน/เดือน/ปี)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
฿0.000.000.000.000.00ร้อยละ
32
คงเหลือ 14 รายการ58.33
33
หมายเหตุ
หาก รพสต.ดำเนินการเสร็จเรีบยร้อยแล้วให้สำเนาชุดอนุมัติและใบเสร็จรับเงิน ส่งที่ สสอ.นาเยีย
ดำเนินการเสร็จสิ้น 10 รายการ41.67
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu