เลขหนังสือ 2561 รพ.สต. ทับทิมสยาม 06
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEF
1
ลงวันที่
เรื่องจากถึง
ผู้รับผิดชอบ
2
13/1/2561
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ธค 2560
รพ.สต.ทับทิมฯ
สสอ.ขุขันธ์
กอบศักดิ์ พิมานแพง
3
23/1/2561
ขอโอนเงินเข้าบัญชี ธกส. สาขาขุขันธ์ (OTธค.)
รพ.สต.ทับทิมฯ
ผู้จัดการ ธกส. สาขาขุขันธ์
กอบศักดิ์ พิมานแพง
4
33/1/2561ขอส่งใบลาพักผ่อน
รพ.สต.ทับทิมฯ
สสอ.ขุขันธ์
กอบศักดิ์ พิมานแพง
5
45/1/2561ขออนุมััติเดินทางไปราชการ
รพ.สต.ทับทิมฯ
สสอ.ขุขันธ์
กอบศักดิ์ พิมานแพง
6
59/1/2561
ขออนุมัติจ่ายค่าเดิทางอบรม 24-28 ธค.2560
รพ.สต.ทับทิมฯ
สสอ.ขุขันธ์
นันท์นภัส ลีลา
7
69/1/2561
ขออนุมัติดำเนินการอบรมตามโครงการการเฝ้าระวังสุขภาพสตรีไทยจากมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปี 2561
รพ.สต.ทับทิมฯ
สสอ.ขุขันธ์
นันท์นภัส ลีลา
8
79/1/2561ขออนุมัติยืมเงิน
รพ.สต.ทับทิมฯ
สสอ.ขุขันธ์
นันท์นภัส ลีลา
9
811/1/2561
ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำเดือน สค 60
รพ.สต.ทับทิมฯ
ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลปรือใหญ่
กอบศักดิ์ พิมานแพง
10
911/1/2561
ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำเดือน กย 60
รพ.สต.ทับทิมฯ
ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลปรือใหญ่
กอบศักดิ์ พิมานแพง
11
1011/1/2561
ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำเดือน ตค 60
รพ.สต.ทับทิมฯ
ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลปรือใหญ่
กอบศักดิ์ พิมานแพง
12
1111/1/2561
ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำเดือน พย 60
รพ.สต.ทับทิมฯ
ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลปรือใหญ่
กอบศักดิ์ พิมานแพง
13
1211/1/2561
ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำเดือน ธค 60
รพ.สต.ทับทิมฯ
ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลปรือใหญ่
กอบศักดิ์ พิมานแพง
14
1315/1/2561ขอวิทยากร
รพ.สต.ทับทิมฯ
สสอ.ขุขันธ์
นันท์นภัส ลีลา
15
1415/1/2561แจ้งวิทยากร
รพ.สต.ทับทิมฯ
วิทยากรTB
นันท์นภัส ลีลา
16
1515/1/2561ขออนุมัติดำเนินการ
รพ.สต.ทับทิมฯ
สสอ.ขุขันธ์
นันท์นภัส ลีลา
17
1615/1/2561ขออนุมัติยืมเงิน
รพ.สต.ทับทิมฯ
สสอ.ขุขันธ์
นันท์นภัส ลีลา
18
1718/1/2561
ขอส่งรายงานการจ่ายค่าป่วยการ อสม. ตค.-ธค.60
รพ.สต.ทับทิมฯ
สสอ.ขุขันธ์
นันท์นภัส ลีลา
19
1822/1/2561
ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคา รพ.สต. งบค่าเสื่อมปี 2561
รพ.สต.ทับทิมฯ
สสอ.ขุขันธ์
นันท์นภัส ลีลา
20
1922/1/2561
ขออนุมัติแต่งตั้ง จนท.รายละเอียดรายราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคารพ.สต
รพ.สต.ทับทิมฯ
สสอ.ขุขันธ์
นันท์นภัส ลีลา
21
2024/1/2561รายงานขอซื้อขอจ้าง
รพ.สต.ทับทิมฯ
สสอ.ขุขันธ์
นันท์นภัส ลีลา
22
2124/1/2561
รายงานผลพิจารณาและอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
รพ.สต.ทับทิมฯ
สสอ.ขุขันธ์
นันท์นภัส ลีลา
23
2225/1/2561นันท์นภัส
รพ.สต.ทับทิมฯ
สสอ.ขุขันธ์
นันท์นภัส ลีลา
24
2325/1/2561นัันท์นภัส
รพ.สต.ทับทิมฯ
สสอ.ขุขันธ์
นันท์นภัส ลีลา
25
2425/1/2561นันท์นภัส
รพ.สต.ทับทิมฯ
สสอ.ขุขันธ์
นันท์นภัส ลีลา
26
2525/1/2561นันท์นภัส
รพ.สต.ทับทิมฯ
สสอ.ขุขันธ์
นันท์นภัส ลีลา
27
2625/1/2561นันท์นภัส
รพ.สต.ทับทิมฯ
สสอ.ขุขันธ์
นันท์นภัส ลีลา
28
2725/1/2561นันท์นภัส
รพ.สต.ทับทิมฯ
สสอ.ขุขันธ์
นันท์นภัส ลีลา
29
2829/1/2561
ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำเดือน ธค 60
รพ.สต.ทับทิมฯ
ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลปรือใหญ่
กอบศักดิ์ พิมานแพง
30
2929/1/2561
ขอรายงานการรับส่งงานในหน้าที่ราชการเนื่องจากเข้ารับการอบรม
รพ.สต.ทับทิมฯ
ผอ.รพ.สต.ทับทิมสยาม 06
กอบศักดิ์ พิมานแพง
31
3029/1/2561
ขอรายงานการรับส่งงานในหน้าที่ราชการเนื่องจากเข้ารับการอบรม
รพ.สต.ทับทิมฯ
สสอ.ขุขันธ์
กอบศักดิ์ พิมานแพง
32
3129/1/2561แผนไทย
รพ.สต.ทับทิมฯ
ผอ.รพ.สต.ทับทิมสยาม 06
กอบศักดิ์ พิมานแพง
33
3229/1/2561แผนไทย
รพ.สต.ทับทิมฯ
ผอ.รพ.สต.ทับทิมสยาม 06
กอบศักดิ์ พิมานแพง
34
3330/1/2561ขออนุมัติจ่ายโครงการมะเร็งปากมดลูก
รพ.สต.ทับทิมฯ
สสอ.ขุขันธ์
นันท์นภัส ลีลา
35
3430/1/2561ขออนุมัติจ่ายโครงการTB
รพ.สต.ทับทิมฯ
สสอ.ขุขันธ์
นันท์นภัส ลีลา
36
3530/1/2561นันท์นภัส
รพ.สต.ทับทิมฯ
ผอ.รพ.สต.ทับทิมฯ
นันท์นภัส ลีลา
37
3630/1/2561นันท์นภัส
รพ.สต.ทับทิมฯ
ผอ.รพ.สต.ทับทิมฯ
นันท์นภัส ลีลา
38
3731/1/2561ขออนุมัติจ่าเงินค่าจ้างแผนไทย มค.61
รพ.สต.ทับทิมฯ
ผอ.รพสต.ทับทิมสยาม06
นันท์นภัส ลีลา
39
3831/1/2561
ขออนุมัติจ่ายค่่าสาธารณูปโภคเดือน มค61
รพ.สต.ทับทิมฯ
ผอ.รพสต.ทับทิมสยาม06
นันท์นภัส ลีลา
40
3931/1/2561ขออนุมัติจ่ายเงินลูกจ้างชั่วคราว
รพ.สต.ทับทิมฯ
ผอ.รพสต.ทับทิมสยาม06
นันท์นภัส ลีลา
41
4031/1/2561ปกส.มค.61
รพ.สต.ทับทิมฯ
ผอ.รพสต.ทับทิมสยาม06
นันท์นภัส ลีลา
42
4131/1/2561
ขออนุมัติจ่ายเงิินค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย นส.ศิริกุล ตค-ธค.60
รพ.สต.ทับทิมฯ
ผอ.รพสต.ทับทิมสยาม06
นันท์นภัส ลีลา
43
4231/1/2561ขออนุมัติจ่ายค่าจ้าง พกส.มค.61
รพ.สต.ทับทิมฯ
ผอ.รพสต.ทับทิมสยาม06
นันท์นภัส ลีลา
44
4331/1/2561
ขออนุมัติจ่ายเงินเพิ่มค่าจ้างประจำปี 2561 พกส.
รพ.สต.ทับทิมฯ
ผอ.รพสต.ทับทิมสยาม06
นันท์นภัส ลีลา
45
441/2/2561
ขออนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเดือน มค61
รพ.สต.ทับทิมฯ
ผอ.รพสต.ทับทิมสยาม06
นันท์นภัส ลีลา
46
451/2/2561
ขอโอนเงินเข้าบัญชี ธกส. สาขาขุขันธ์ (OTมค)
รพ.สต.ทับทิมฯ
ธนาคาร ธกส.ขุขันธ์
นันท์นภัส ลีลา
47
466/2/2561ขอส่งGlตค60
รพ.สต.ทับทิมฯ
สสอ.ขุขันธ์
นันท์นภัส ลีลา
48
476/2/2561ขอส่งGlพย60
รพ.สต.ทับทิมฯ
สสอ.ขุขันธ์
นันท์นภัส ลีลา
49
486/2/2561ขอส่งGlธค60
รพ.สต.ทับทิมฯ
สสอ.ขุขันธ์
นันท์นภัส ลีลา
50
496/2/2561ขอส่งแผนงานโครงการ 61 เพิ่มเติม
รพ.สต.ทับทิมฯ
สสอ.ขุขันธ์
นันท์นภัส ลีลา
51
508/2/2561
ขอส่งข้อเสนอโครงการ กองทุนตำบล ปี 2561
รพ.สต.ทับทิมฯ
อบต.ปรือใหญ่
นันท์นภัส ลีลา
52
5113/2/2561
แจ้้งผลการตรวจสอบครุภัณฑ์การแพทย์(ถอนหลักประกันสัญญา)
รพ.สต.ทับทิมฯ
สสอ.ขุขันธ์
นันท์นภัส ลีลา
53
5213/2/2561
ขอส่่งข้อมูลอสม.เพื่อขึ้นทะเบียนอสม.ทดแทน
รพ.สต.ทับทิมฯ
สสอ.ขุขันธ์
นันท์นภัส ลีลา
54
5321/2/2561ส่งประเมิน รพ.สต.ติดดาว 2561
รพ.สต.ทับทิมฯ
สสอ.ขุขันธ์
นันท์นภัส ลีลา
55
5421/2/2561ส่ง รง.GL มกราคม 2561
รพ.สต.ทับทิมฯ
สสอ.ขุขันธ์
นันท์นภัส ลีลา
56
5527/2/2561นันท์์นภัส
รพ.สต.ทับทิมฯ
ผอ.รพ.สต.ทับทิมฯ
นันท์นภัส ลีลา
57
5627/2/2561นันท์นภัส
รพ.สต.ทับทิมฯ
ผอ.รพ.สต.ทับทิมฯ
นันท์นภัส ลีลา
58
5728/2/2561ขออนุมัติจ่ายค่าไฟฟ้า เดือน กพ.61
รพ.สต.ทับทิมฯ
ผอ.รพ.สต.ทับทิมฯ
นันท์นภัส ลีลา
59
5828/2/2561
ขอโอนเงินเดือน กพ.61 เข้าบัญชี ธกส. (ศิริกุล,สุพิศ.แก้วตา)
รพ.สต.ทับทิมฯ
ธนาคาร ธกส.ขุขันธ์
นันท์นภัส ลีลา
60
5928/2/2561ปกส.กพ.61
รพ.สต.ทับทิมฯ
ผอ.รพสต.ทับทิมสยาม06
นันท์นภัส ลีลา
61
6028/2/2561ขออนุมัติค่าจ้าง ลช. กพ.61
รพ.สต.ทับทิมฯ
ผอ.รพสต.ทับทิมสยาม06
นันท์นภัส ลีลา
62
6128/2/2561ขออนุมัติค่่าจ้าง พกส. กพ.61
รพ.สต.ทับทิมฯ
ผอ.รพสต.ทับทิมสยาม06
นันท์นภัส ลีลา
63
6228/2/2561
ขออนุมัติจ่ายลูกจ้างรายคาบ กพ.61(แผนไทย)
รพ.สต.ทับทิมฯ
ผอ.รพสต.ทับทิมสยาม06
นันท์นภัส ลีลา
64
632/3/2561
ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกราชการ เดือนกพ.61
รพ.สต.ทับทิมฯ
ผอ.รพสต.ทับทิมสยามฯ
นันท์นภัส ลีลา
65
642/3/2561ขอโอนเงินค่าตอบแทน(OTกพ.61)
รพ.สต.ทับทิมฯ
ธนาคาร ธกส.ขุขันธ์
นันท์นภัส ลีลา
66
6515/3/2561รายงานการตรวจรับพัสดุ
รพ.สต.ทับทิมฯ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นันท์นภัส ลีลา
67
66
20/32561
ส่ง รง.GL กพ.61
รพ.สต.ทับทิมฯ
สสอ.ขุขันธ์
นันท์นภัส ลีลา
68
6723/3/2561
ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลรอบที่ 1/61
รพ.สต.ทับทิมฯ
สสอ.ขุขันธ์
นันท์นภัส ลีลา
69
6827/3/2561ขออนุมัติดำเนินการโครงการคบส. ปี 61
รพ.สต.ทับทิมฯ
สสอ.ขุขันธ์
นันท์นภัส ลีลา
70
6927/3/2561ขออนุมัติยืืมเงิน
รพ.สต.ทับทิมฯ
สสอ.ขุขันธ์
นันท์นภัส ลีลา
71
7028/3/2561นันท์นภััส
รพ.สต.ทับทิมฯ
ผอ.รพ.สต.ทับทิมฯ
นันท์นภัส ลีลา
72
7128/3/2561นันท์นภััส
รพ.สต.ทับทิมฯ
ผอ.รพ.สต.ทับทิมฯ
นันท์นภัส ลีลา
73
7229/3/2561
ขอโอนเงินเดือน มีค.61 เข้าบัญชี ธกส. (ศิริกุล,สุพิศ.แก้วตา)
รพ.สต.ทับทิมฯ
ธกส
นันท์นภัส ลีลา
74
7329/3/2561สมทบประกันสังคม มีค.61
รพ.สต.ทับทิมฯ
ผอ.รพ.สต.ทับทิมฯ
นันท์นภัส ลีลา
75
7429/3/2561ค่าสาธารณูปโภค มีค.61
รพ.สต.ทับทิมฯ
ผอ.รพ.สต.ทับทิมฯ
นันท์นภัส ลีลา
76
7529/3/2561ขออนุมัติค่าจ้าง ลช. มีค.61
รพ.สต.ทับทิมฯ
ผอ.รพ.สต.ทับทิมฯ
นันท์นภัส ลีลา
77
7629/3/2561ขออนุมัติค่่าจ้าง พกส. มีค.61
รพ.สต.ทับทิมฯ
ผอ.รพ.สต.ทับทิมฯ
นันท์นภัส ลีลา
78
7729/3/2561
ขออนุมัติจ่ายลูกจ้างรายคาบ มีค.61(แผนไทย)
รพ.สต.ทับทิมฯ
ผอ.รพ.สต.ทับทิมฯ
นันท์นภัส ลีลา
79
7829/3/1961นันท์นภัส
รพ.สต.ทับทิมฯ
ผอ.รพ.สต.ทับทิมฯ
นันท์นภัส ลีลา
80
7930/3/2561นันท์นภัส
รพ.สต.ทับทิมฯ
ผอ.รพ.สต.ทับทิมฯ
นันท์นภัส ลีลา
81
803/4/2561
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ มีค.61
รพ.สต.ทับทิมฯ
ผอ.รพ.สต.ทับทิมฯ
นันท์นภัส ลีลา
82
813/4/2561ขอโอนเงินค่่าตอบแทน เดือน มีนาคม 61
รพ.สต.ทับทิมฯ
ธกส. ขุขันธ์
นันท์นภัส ลีลา
83
829/4/2561
ขอรายงงานการจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม. มค. ถึง มีค. 2561
รพ.สต.ทับทิมฯ
สสอ.ขุขันธ์
นันท์นภัส ลีลา
84
839/4/2561
ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคาร รพ.สต.
รพ.สต.ทับทิมฯ
ผวจ.ศรีสะเกษ
นันท์นภัส ลีลา
85
849/4/2561
ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคาร รพ.สต.ทับทิมสยาม06
รพ.สต.ทับทิมฯ
สสอ.ขุขันธ์
นันท์นภัส ลีลา
86
8515/4/2561เบิกวัสดุทันตกรรม
รพ.สต.ทับทิมฯ
สสอ.ขุขันธ์การพยาบาล
87
8624/4/2561รายงาน GLมีค.61
รพ.สต.ทับทิมฯ
สสอ.ขุขันธ์
นันท์นภัส ลีลา
88
8724/4/2561ขออนุมัติจ่ายโครงการ คบส.ปี 2561
รพ.สต.ทับทิมฯ
สสอ.ขุขันธ์
นันท์นภัส ลีลา
89
8827/4/2561ขออนุมัติจ่ายค่าไฟฟ้า เดือน เมย.61
รพ.สต.ทับทิมฯ
ผอ.รพ.สต.ทับทิมฯ
นันท์นภัส ลีลา
90
8927/4/2561ขออนุมิติจ่ายเงินลูกจ้าง (ลช.)
รพ.สต.ทับทิมฯ
ผอ.รพ.สต.ทับทิมฯ
นันท์นภัส ลีลา
91
9027/4/2561ขออนุมิติจ่ายเงินลูกจ้าง (พกส.)
รพ.สต.ทับทิมฯ
ผอ.รพ.สต.ทับทิมฯ
นันท์นภัส ลีลา
92
9127/4/2561ขออนุมิติจ่ายเงินลูกจ้าง (รายคาบ)
รพ.สต.ทับทิมฯ
ผอ.รพ.สต.ทับทิมฯ
นันท์นภัส ลีลา
93
9227/4/2561ขอโอนเงินเดือนเข้าบัญชี ธกส.
รพ.สต.ทับทิมฯ
ผอ.รพ.สต.ทับทิมฯ
นันท์นภัส ลีลา
94
9327/4/2561ขออนุมัติจ่ายเงินสมทบ ปกส. เมย.61
รพ.สต.ทับทิมฯ
ผอ.รพ.สต.ทับทิมฯ
นันท์นภัส ลีลา
95
9427/4/2561นันท์นภัส
รพ.สต.ทับทิมฯ
ผอ.รพ.สต.ทับทิมฯ
นันท์นภัส ลีลา
96
9527/4/2561นันท์นภัส
รพ.สต.ทับทิมฯ
ผอ.รพ.สต.ทับทิมฯ
นันท์นภัส ลีลา
97
964/4/2561
ขออนุมัติจ่ายภาษี ณ ที่จ่าย (งบค่าเสื่อม ปี 2561)
รพ.สต.ทับทิมฯ
ผอ.รพ.สต.ทับทิมฯ
นันท์นภัส ลีลา
98
977/4/2561
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เมย.61
รพ.สต.ทับทิมฯ
ผอ.รพ.สต.ทับทิมฯ
นันท์นภัส ลีลา
99
987/4/2561ขอโอนเงินค่่าตอบแทน เดือน เมย. 61
รพ.สต.ทับทิมฯ
ผอ.รพ.สต.ทับทิมฯ
นันท์นภัส ลีลา
100
997/4/2561
ขออนุมัติจ่ายเงิินค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย นส.ศิริกุล มค.- กพ.61
รพ.สต.ทับทิมฯ
ผอ.รพ.สต.ทับทิมฯ
นันท์นภัส ลีลา
Loading...