แบบรายงานงบลงทุน 61.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAE
1
แบบรายงานข้อมูลผลการดำเนินการ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2561
2
เพื่อใช้บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ : BB Evmis) ของสำนักงบประมาณ
3
ลำดับที่โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรรายการที่ได้รับจัดสรร งบประมาณผู้รับจ้าง/ผู้จัดซื้อระยะเวลาในการดำเนินการในสัญญาผลการดำเนินงานรวมเปอร์เซ็นต์
ส่งเรื่องเบิกจ่าย
ผู้รายงานข้อมูล
4
ชื่อหรือบริษัท
งบประมาณที่
ตั้งแต่
ถึงรวม
1- 15 พ.ย.60
16- 30 พ.ย.60
1- 15 ธ.ค.60
16- 31 ธ.ค.61
1-15 ม.ค.6116-31 ม.ค.611-15 ก.พ.6116-28 ก.พ.611-15 มี.ค.61
งบประมาณที่ สพป.
5
หรือสินค้า
หาผู้รับจ้าง/ผู้ซื้อได้
วัน เดือน
วัน เดือน
จำนวนวัน
เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์
เปอร์เซ็นต์
วัน เดือน ปี
ชื่อ - สกุล
เบอร์โทรศัพท์
6
ตัวอย่าง
บ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ)
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
200,000
บริษัท ก.
195,00025/10/255924/11/255930703010026/11/2559
7
เรื่องที่ 1 รายการจัดสรร ตามหนังสือ สพป.ปข.2 ที่ ศธ 04089/3552ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560 มีโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรดังนี้
8
1สามแยกป่าถล่มค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 337,000 0
9
2บ้านสามกระทายค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 65,100 0
10
3บ้านดอนกลางค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 379,100 0
11
4บ้านสำโหรงค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 160,000 0
12
5ดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 72,100 0
13
6วัดกุยบุรีค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 383,800 0
14
7อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว)ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 1,624,300 0
15
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู. 4 เครื่อง 112,000 0
16
9บ้านปากเหมืองค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 64,500 0
17
10บ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 66,600 0
18
11บ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 75,700 0
19
12บ้านหนองยิงหมีค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 88,400 0
20
13บ้านหนองตาเย็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 426,900 0
21
14บ้านหนองพรานพุกค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 475,400 0
22
15บ้านทุ่งยาวค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 65,100 0
23
16บ้านทับใต้ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 317,800 0
24
17บ้านหนองไผ่ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 109,300 0
25
18บ้านหนองพลับค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 188,200 0
26
19บ้านพุน้อยค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 192,800 0
27
20บ้านใหม่ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 74,300 0
28
21บ้านเกาะนาน้อยค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 109,900 0
29
22วัดเกษตรกันทรารามค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 478,500 0
30
23บ้านไร่เก่าสามร้อยยอดค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 254,900 0
31
24บ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ)ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 498,200 0
32
25สพป.ปข.2ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 991,900 0
33
เรื่องที่ 2 รายการจัดสรร ตามหนังสือ สพป.ปข.2 ที่ ศธ 04089/3574สพป.ปข.2 ที่ ศธ 04089/3574ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 มีโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรดังนี้
34
1บ้านทับใต้ อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 5 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 1 ชั้นบน 4) 4,731,200 0
35
2บ้านหนองขาม ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น 681,600 0
36
3สพป.ปข.2 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น 968,900 0
37
เรื่องที่ 3 รายการจัดสรร ตามหนังสือ สพป.ปข.2 ที่ ศธ 04089/3575 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560มีโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรดังนี้
38
1สามแยกป่าถล่มค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 846,900 0
39
2บ้านสำโหรงค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 661,500 0
40
3บ้านหนองหมูค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 242,000 0
41
4
ดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 318,600 0
42
5บ้านหนองกระทิงค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 431,400 0
43
6บ้านบนค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 399,100 0
44
7บ้านปากเหมืองค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 719,100 0
45
8บ้านเขาแดงค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 1,247,900 0
46
9วัดทุ่งน้อยค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 692,500 0
47
10บ้านดอนบ่อกุ่มค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 552,900 0
48
11บ้านหนองกาค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 912,700 0
49
12วัดนาห้วยค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 509,300 0
50
13บ้านทุ่งยาวค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 676,800 0
51
14บ้านหนองไผ่ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 483,600 0
52
15บ้านห้วยไทรงามค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 906,900 0
53
16ละเมาะค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 965,800 0
54
17บ้านพุใหญ่ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 141,300 0
55
18
บ้านหนองข้าวเหนียว
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 201,300 0
56
19บ้านบางปูค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 651,300 0
57
20บ้านใหม่ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 871,200 0
58
21บ้านเกาะนาน้อยค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 480,600 0
59
22บ้านเขาโป่งค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 1,061,200 0
60
23
วัดเกษตรกันทราราม
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 1,104,400 0
61
24
บ้านหนองเป่าปี่
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 576,900 0
62
25บ้านเกาะไผ่ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 733,800 0
63
26บ้านสิบสองหุ้นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 333,300 0
64
27บ้านหนองไทรค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 619,100 0
65
รร
66
67
เรื่องที่ 4 รายการจัดสรร ตามหนังสือ สพป.ปข.2 ที่ ศธ 04089/3576 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560มีโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรดังนี้
68
1สามแยกป่าถล่มเครื่องฉายภาพ 3 มิติ 24,000 0
69
2บ้านสำโหรงอุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนโรงเรียนระดับประถมศึกษา 192,500 0
70
3บ้านหนองหมูถังน้ำ แบบสเตนเลส ขนาด 2,000 ลิตร 15,000 0
71
4
ดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens 36,000 0
72
5บ้านหนองกระทิงถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร 3 ใบ 29,400 0
73
6บ้านปากเหมืองเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 14,000 0
74
7วัดทุ่งน้อยกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล 9,000 0
75
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู 4 เครื่อง 68,000 0
76
8บ้านดอนบ่อกุ่มเครื่องฉายภาพ 3 มิติ 24,000 0
77
9บ้านหนองบัวเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก 2 เครื่อง 36,000 0
78
10บ้านหนองกาถังน้ำ แบบสเตนเลส ขนาด 2,000 ลิตร 15,000 0
79
11วัดนาห้วยถังน้ำ แบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร 7,000 0
80
12บ้านทุ่งยาวActive board พร้อมโปรเจคเตอร์แบบ Short Throw 120,000
บจก.ก.สหภัณฑ์ สเตชั่นเนอรี่ กรุ๊ป
120,00015/11/256015/12/2560303030
81
13บ้านหนองไผ่ถังน้ำ แบบสเตนเลส ขนาด 2,500 ลิตร 21,000 0
82
14
บ้านหนองกระทุ่ม
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens 14,000 0
83
15
บ้านคอกช้างพัฒนา
เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 18,000 0
84
16บ้านห้วยไทรงามเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 18,000 0
85
อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก 154,800 0
86
17ละเมาะถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,500 ลิตร 10,900 0
87
18บ้านพุใหญ่เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 14,000 0
88
19
บ้านหนองข้าวเหนียว
เครื่องขัดพื้น 20,000 0
89
ครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู 28,000 0
90
20บ้านใหม่ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร 9,800 0
91
21บ้านเกาะนาน้อยเครื่องขัดพื้น 20,000 0
92
22บ้านเขาโป่งกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล 9,000
บจก.ก.สหภัณฑ์ สเตชั่นเนอรี่ กรุ๊ป
9,00013/11/256020/11/25607100100
93
23
บ้านไร่เก่าสามร้อยยอด
เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 14,000 0
94
24บ้านเนินกรวดเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า 10 แผ่น/นาที 50,000 0
95
25
บ้านหนองเป่าปี่
เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ANSI Lumens 24,000 0
96
26บ้านเกาะไผ่โทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 ขนาด 40 นิ้ว 15,000 0
97
27บ้านสิบสองหุ้นโทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 ขนาด 40 นิ้ว 15,000 0
98
28บ้านหนองไทรถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร 2 ใบ 19,600 0
99
รวม 1,065,000 - 129,000 482,760 482,797 37 130 - - - - - - - - - - -
100
Loading...
 
 
 
แบบรายงานฯ
แผ่น1
 
 
Main menu