В сила от 01.01.2019 г. На телефон плъзнете или завъртете. Вижте и страница : Цени