Lương thực lãnh toàn cty - 12 tháng.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
BÁO CÁO ĐỐI CHIẾU TỔNG THỂ
2
Thông số đối chiếu : Tổng lương toàn công ty
3
Thời điểm : 5/26/2017 10:06:03 AM
4
Năm :2017
5
6
ThángNăm 2017Năm 2016
7
T01 1.498.411.432 1.243.574.292
8
T02 1.443.285.799 1.284.957.835
9
T03 1.341.673.778 1.414.342.955
10
T04 1.284.957.835 1.357.337.945
11
T05 1.414.342.955 1.411.053.919
12
T06 1.357.337.945 1.357.018.215
13
T07 1.411.053.919 1.576.752.757
14
T08 1.357.018.215 1.456.344.336
15
T09 1.576.752.757 1.418.112.808
16
T10 1.456.344.336 1.560.600.787
17
T11 1.418.112.808 1.557.501.475
18
T12 2.440.642.321 2.640.629.256
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...