การติดตามการใช้อินเตอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
ประทับเวลา
1.รหัสโรงเรียน (8 หลัก)
2.ชื่อโรงเรียน3.สังกัด สพป./สพม.4.จำนวนนักเรียน (คน)
5.การเช่าอินเตอร์เน็ต
6.สาเหตุที่เช่าไม่ได้ (จากข้อ 5.)
7.สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่จัดหาได้
8.ความเร็ว (Mbps)
9.ค่าเช่ารายเดือน (บาท)
10.มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
11.มีความต้องการใช้ดาวเทียม
12.ชื่อ - นามสกุล ผู้กรอกข้อมูล
13.เบอร์โทรศัพท์ ผู้กรอกข้อมูล
2
4/1/2018, 12:28:0771020169อนุบาลหนองปรือสพป.608เช่าได้-TOT10799
นายชลธิศ ศรีม่วงพงษ์
861298882
3
4/1/2018, 12:28:3571020031บ้านหนองหมูสพป.93เช่าได้-3BB30632
นางสาววิพชร บุณยนิภา
819364878
4
4/1/2018, 12:31:3571020140บ้านตลุงเหนือสพป.315เช่าไม่ได้-
TRUE 3G/4G, DTAC 3G/4G, AIS 3G/4G
ใช้ทั้ง 2 รายการ
นางสาวดวงทิพย์ แผนสมบูรณ์
800241943
5
4/1/2018, 12:32:0571020156
โรงเรียนเขาวงพระจันทร์
สพป.190เช่าได้-3BB50749ธมน ขาวนิลรัตน์892212020
6
4/1/2018, 12:37:0271020160บ้านสระเตยพัฒนาสพป.94เช่าได้-3BB50/20Mbps749
นางจันทิมา สนิทสัมพันธ์
812907929
7
4/1/2018, 12:59:1871020120บ้านทุ่งกระบ่ำสพป.53เช่าไม่ได้
รร.ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการติดอินเตอร์เน็ตแบบมีค่าใช้จ่าย
TRUE 3G/4G, AIS 3G/4G
อินเตอร์เน็ตอย่างเดียว
กาญจนา วงษ์ทองดี851408573
8
4/1/2018, 13:22:1971020028บ้านลำอีซูสพป.209เช่าได้-3BB20 Mb1598
นางสาวนาฏยา สังข์เงิน
863337923
9
4/1/2018, 13:26:2171020122ราษฎร์บำรุงธรรมสพป.270เช่าไม่ได้
โรงเรียนอยู่ห่างไกลพื้ที่ให้บริการของบริษัทเอกชน
TRUE 3G/4G, AIS 3G/4Gใช้ทั้ง 2 รายการนายกฤษฎากร ผาสุข886259600
10
4/1/2018, 13:49:4371020034
โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
สพป.125เช่าได้เช่าได้3BB501063นายสกล ตรีเดชา617371313
11
4/1/2018, 14:15:2671020334บ้านพรหมณีสพป.96เช่าได้เช่าได้TOT10524.3
นายวันชัย หมื่นบำรุง
813855010
12
4/1/2018, 14:19:0571020158บ้านหนองไผ่ล้อมสพป.100เช่าไม่ได้
เนื่องจากไม่มีคู่สายให้บริการ เพราะอยู่พื้นที่ห่างไกล
TRUE 3G/4G, DTAC 3G/4G, AIS 3G/4G
ใช้ทั้ง 2 รายการ
นางสาวอุทัยวรรณ มีชนะ
897430767
13
4/1/2018, 14:30:4271020129บ้านหนองผือสพป.84เช่าไม่ได้ใช้ Ipstar totAIS 3G/4Gใช้ทั้ง 2 รายการนางสาวดาว พุทธา614894386
14
4/1/2018, 14:59:0371020005บ้านเขาแดงสพป.54เช่าได้เช่าได้TOT101500
นางวิไลวรรณ อุ่นธวงษ์
819410647
15
4/1/2018, 15:18:1971020178
โรงเรียนบ้านพยอมงาม
สพป.71เช่าได้
ยังไม่ทราบค่าใช้จ่ายในการเช่า
Samart, 3BB301262.6
นายวิรัตน์ ชัยฤทธิ์
898603905
16
4/1/2018, 15:46:4071020148
โรงเรียนบ้านบะลังกา
สพป.95เช่าได้-TOT1001445.5นายชรินทร์ อินเทพ862075930
17
4/1/2018, 16:43:1071020130บ้านรางพยอมสพป.49เช่าไม่ได้
อยู่ระหว่างคัดเลือกเครือข่าย
TRUE 3G/4G, DTAC 3G/4G, AIS 3G/4G
ใช้ทั้ง 2 รายการมานิดา สัวข์วรรณะ985170818
18
4/1/2018, 17:14:2371020143บ้านหนองตาก้ายสพป.55เช่าไม่ได้
สัญญานอินเตอร์เน๊ตเข้าไม่ถึง
AIS 3G/4Gใช้ทั้ง 2 รายการนภาพร. แซ่จัง899102594
19
4/1/2018, 17:24:5571020127โรงเรียนบ้านพุบอนสพป.124เช่าไม่ได้
ไม่อยู่ในพื้นที่บริการของ​ TOT และ​3BB
AIS 3G/4Gใช้ทั้ง 2 รายการ
นางสาวฤทัยรัตน์​ เส็งดอนไพร
931149065
20
4/1/2018, 17:26:5271020154บ้านชุมนุมพระสพป.86เช่าไม่ได้
ยังไม่ดำเนินการเช่า
AIS 3G/4Gใช้ทั้ง 2 รายการนางวรรณทนา ด่านปาน867643641
21
4/1/2018, 17:27:0571020154บ้านชุมนุมพระสพป.86เช่าไม่ได้
ยังไม่ดำเนินการเช่า
AIS 3G/4Gใช้ทั้ง 2 รายการนางวรรณทนา ด่านปาน867643641
22
4/1/2018, 17:27:3371020161
โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ
สพป.122เช่าได้-TOT5530
นางสาวจุฑามาศ สุขสมศรี
811949234
23
4/1/2018, 17:27:3671020161
โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ
สพป.122เช่าได้-TOT5530
นางสาวจุฑามาศ สุขสมศรี
811949234
24
4/1/2018, 17:27:4871020161
โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ
สพป.122เช่าได้-TOT5530
นางสาวจุฑามาศ สุขสมศรี
811949234
25
4/1/2018, 17:30:0171020136บ้านหนองจั่นสพป.132เช่าไม่ได้รอการติดตั้งTRUE 3G/4G, AIS 3G/4Gใช้ทั้ง 2 รายการนายวินัย​ ศรีวิเชียร081-1950889​
26
4/1/2018, 17:35:0071020155
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย
สพป.532 คนเช่าได้_TOT10 mb699เตชิต ภัทรศรีวงศ์852967725
27
4/1/2018, 17:42:1071020182
บ้านหนองแกประช่าสรรค์
สพป.160เช่าได้เช่าได้TOT100/30690นายสุรชัย สุขเข890279590
28
4/1/2018, 17:55:3871020182
บ้านหนองแกประชาสรรค์
สพป.160เช่าได้รอการติดตั้งTOT100/30690นาบสุรชัย สุขเข890279590
29
4/1/2018, 18:08:2171020021
โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์)
สพป.66เช่าไม่ได้
เพราะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
TRUE 3G/4Gใช้ทั้ง 2 รายการ
นางสาวสิรินทรา สุทำ
914789366
30
4/1/2018, 18:16:5971020021
โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์)
สพป.66เช่าไม่ได้
เพราะไม่มีงบประมาณในการเช่า เงินอุดหนุนไม่เพียงพอต่อการใช่จ่าย ขอให้สพฐ.ช่วยออกค่าเช่าให้ค่ะ
TRUE 3G/4Gใช้ทั้ง 2 รายการ
นางสาวสิรินทรา สุทำ
914789366
31
4/1/2018, 19:39:4971020014บ้านหลังเขาสพป.228เช่าได้เช่าได้ครับTOT, CAT, 3BB, AIS1001285นายวรภัทร ส่องสว่าง982654398
32
4/1/2018, 19:49:3771020172เสรี-สมใจสพป.116เช่าไม่ได้
ยกเลิกกระทันหันและมากเกินทำให้ผู้ให้บริการทำไม่ทัน
TRUE 3G/4G, AIS 3G/4Gใช้ทั้ง 2 รายการ
นายภัสภูมิ ยะปายต๋า
092-6056392
33
4/1/2018, 19:53:2371020008
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
สพป.114เช่าไม่ได้ใช้เน็ต สพฐ.
TRUE 3G/4G, DTAC 3G/4G, AIS 3G/4G
อินเตอร์เน็ตอย่างเดียว
พัชราวลี คำเถื่อน864130542
34
4/1/2018, 19:55:037102008บ้านหนองโพธิ์สพป.114เช่าไม่ได้ใช้ของ สพฐ.
TRUE 3G/4G, DTAC 3G/4G, AIS 3G/4G
อินเตอร์เน็ตอย่างเดียว
พัชราวลี คำเถื่อน864130541
35
4/1/2018, 19:56:0371020013บ้านหนองกร่างสพป.270เช่าได้
แต่ยังไม่ดำเนินการเช่า
TOT, CAT, 3BB, TRUE301590
นางสาววรรณา พนาพิทักษ์กุล
957841405
36
4/1/2018, 21:15:0771020119บ้านน้ำลาดสพป.117เช่าได้-TOT10631.25
นางสาวจินดา สุวรรณมิสระ
811971418
37
4/1/2018, 21:23:5471020141บ้านโป่งไหมสพป.140เช่าได้เช่าได้TOT2001200นายวรพงศ์ แสงจิตร656497499
38
5/1/2018, 7:44:5771020003บ้านวังใหญ่สพป.142เช่าได้งบไม่มีTOT, Monet80816โชติวรรณ วิเศษสิงห์860151010
39
5/1/2018, 8:08:1871020177
โรงเรียนบ้านหนองตาเดช
สพป.178เช่าได้ไม่มีSamart, 3BB50749นางพรพรรณ สุขสำราญ803013087
40
5/1/2018, 8:10:3471020144
โรงเรียนบ้านหนองปลิง
สพป.252เช่าไม่ได้
ไม่มีงบประมาณรองรับ
AIS 3G/4Gใช้ทั้ง 2 รายการ
นางสาวพัชรินทร์ ศิวพรมณฑล
089-5479829
41
5/1/2018, 9:08:1071020229
โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9)
สพป.363เช่าได้-TOT101500บุศรัตน์ แซ่เล้า970832289
42
5/1/2018, 9:21:4871020009บ้านบึงหัวแหวนสพป.85เช่าได้เช่าได้TOT20Mbps/10Mbps749
นางสาวเรณู น้อยพันธุ์
870721475
43
5/1/2018, 9:31:1271020016บ้านหนองหวายสพป.42เช่าไม่ได้
ไม่มีคู่สายเข้าถึงโรงเรียน
DTAC 3G/4G, AIS 3G/4G
ใช้ทั้ง 2 รายการ
นายวรายุทธ โมราศิลป์
657070195
44
5/1/2018, 9:50:0671020121หมู่บ้านป่าไม้สพป.67เช่าได้-TOT61200นายอรรถพล เอกศิลป์874015040
45
5/1/2018, 10:15:5871020023บ้านหนองกุ่มสพป.43เช่าไม่ได้เช่ด้ไม่ได้เช่าAIS 3G/4Gใช้ทั้ง 2 รายการนางนวลลออ ศิริปอง817051665
46
5/1/2018, 10:31:1071020162บ้านหนองม่วงสพป.47เช่าไม่ได้
เพราะอยู่ระหว่างการดำเนินการติดต่อสัญญาจาก TOT
TRUE 3G/4G, AIS 3G/4G
อินเตอร์เน็ตอย่างเดียว
นางสาวสุนิสา มามีสุข
803154562
47
5/1/2018, 11:09:5171020120บ้านทุ่งกระบ่ำสพป.53เช่าไม่ได้
ไม่มีงบประมาณจัดจ้าง
TRUE 3G/4G, AIS 3G/4G
อินเตอร์เน็ตอย่างเดียว
กาญจนา วงษ์ทองดี851408573
48
5/1/2018, 11:10:1371020023บ้านหนองกุ่มสพป.43เช่าไม่ได้ไม่ได้เช่าAIS 3G/4Gใช้ทั้ง 2 รายการนางนวลลออ ศิริปอง817051665
49
5/1/2018, 11:19:5271020165บ้านหนองผักแว่นสพป.147เช่าได้เช่าอินเตอร์เน็ตCAT50/20Mbps1,605นายปัณณทัต พรหมกุล923179039
50
5/1/2018, 11:42:271071020149บ้านหนองกะหนากสพป.126เช่าได้เช่าได้3BB50/20749นายพิชัย ทศพรพรหม806601897
51
5/1/2018, 11:56:5771020026บ้านหนองรีสพป.503เช่าได้_3BB50-100749ธนัชพร มาช่วย926159262
52
5/1/2018, 13:14:5771020179บ้านหนองขอนเทพพนมสพป.266เช่าได้เช่าได้TOT1002354นายประหยัด คำภาเกะนายประหยัด คำภาเกะ
53
5/1/2018, 13:18:2171020179บ้านหนองขอนเทพพนมสพป.268เช่าได้เช่าได้TOT1002354นายประหยัด คำภาเกะนายประหยัด คำภาเกะ
54
5/1/2018, 13:22:4971020179บ้านหนองขอนเทพพนมสพป.268เช่าได้เช่าได้TOT1002354นายประหยัด คำภาเกะนายประหยัด คำภาเกะ
55
5/1/2018, 13:45:1071020011
โรงเรียนบ้านหนองย่างช้าง
สพป.136เช่าไม่ได้ขาดงบประมาณAIS 3G/4Gใช้ทั้ง 2 รายการ
พริ้งเพราภกร มิ่งปภากุล
083-2896361
56
5/1/2018, 13:56:0071020166
โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง
สพป.175เช่าได้ห่างไกลจากชุมสายTOT, 3BB501600นายไชยเชษฐ์ แซ่ลิ้ม632626529
57
5/1/2018, 14:26:2571020164บ้านน้ำคลุ้งสพป.119 คนเช่าได้-TOT10M/512Kbps631.3
นางสาวสวนัฐ สุกุลธนาศร
089-5310261
58
5/1/2018, 15:18:4271020020โรงเรียนบ้านพุพรหมสพป.133เช่าได้-TOT100738
นางสาวศิริพร สุขเอี่ยม
860541372
59
5/1/2018, 20:53:5671020173บ้านหนองใหญ่สพป.104เช่าได้ เช่าได้CAT100/501605สุนันทา พร้าวตะคุ941919895
60
5/1/2018, 23:03:0471020168บ้านเขาแหลมสพป.289เช่าไม่ได้
ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของ สพฐ. (MOENET)
TRUE 3G/4G, DTAC 3G/4G, AIS 3G/4G
ใช้ทั้ง 2 รายการอนิรุตติ์ ผาริโน963385199
61
6/1/2018, 11:06:3471020012บ้านท้าว้าสพป.34เช่าไม่ได้งบประม่ณจำกัดไม่มี
อินเตอร์เน็ตอย่างเดียว
นางวรรษมณ เฉลิมรัตน์มงคล
616536758
62
7/1/2018, 8:26:4671020134บ้านหนองเค็ดสพป.393เช่าได้-3BB501248
นางสาวอัญชลี ตาลเพชร
871593037
63
7/1/2018, 12:18:3971020181บ้านหนองปลาไหลสพป.200เช่าได้เช่าได้3BB30632นายธนัชชา โพธิกุล810127713
64
7/1/2018, 13:14:1971020128บ้านเขานางสางหัวสพป.60เช่าไม่ได้ยังไม่ได้ดำเนินการ
TRUE 3G/4G, DTAC 3G/4G, AIS 3G/4G
ใช้ทั้ง 2 รายการนนท์ ทองสวัสดิ์874995946
65
7/1/2018, 15:40:2871020022บ้านหนองกระทุ่มสพป.163เช่าได้-TOT101369.6นางอารี สงคราม822465461
66
8/1/2018, 8:39:0871020007
โรงเรียนบ้านหนองเตียน
สพป.238เช่าได้เช่าได้TOT10524.3นายอุเทน แตงอ่อน988323221
67
8/1/2018, 8:42:5371020174วัดหนองไม้เอื้อยสพป.225เช่าได้ไม่มีTOT5mbps2675
นางสาวสุมาภรณ์ เสือทอง
861124624
68
8/1/2018, 9:03:5771020001บ้านหนองหว้าสพป.129เช่าได้-TOT
ความเร็วไม่ต่ำกว่า 10 mb
1500วชิระ มณีโรจน์847928890
69
8/1/2018, 10:42:0771020173บ้นหนองใหญ่สพป.104เช่าได้-CAT50/201605
นางสาวสุนันทา พร้าวตะคุ
094-1919895
70
8/1/2018, 10:49:0871020006บ้านสามยอดสพป.206เช่าได้-TOT, AIS501,605นายสมรัก ใจตรง819429187
71
8/1/2018, 10:50:4671101913โรงเรียนบ้านวังด้งสพป.187เช่าได้เช่าได้TOT201605ธนัชพร แก้วพระ890140239
72
8/1/2018, 10:51:3671020171
โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง
สพป.59เช่าได้-TOT100690
นางสาวอาทิตยา เวชกรณ์
821611993
73
8/1/2018, 10:55:5771020151บ้านหนองมะสังสพป.133เช่าได้-TOT, 3BB50 และ 301290นายนพรัตน์ พลเสน897409511
74
8/1/2018, 10:56:4071020126บ้านหนองแสลบสพป.323เช่าไม่ได้
เครือข่ายสัญญาณมาไม่ถึงโรงเรียน
TRUE 3G/4G, DTAC 3G/4G, AIS 3G/4G
ใช้ทั้ง 2 รายการ
นายสิทธิพงษ์ พุทธิสาร
084-7255964
75
8/1/2018, 11:08:4771101767ชุมชนบ้านหลุมรังสพป.507เช่าได้ไม่มีTOT5123990
นางสาวสุนันท์ เหมือนทัด
933027353
76
8/1/2018, 11:16:1271020133
บ้านช่องกลิ้งช่องกรด
สพป.80เช่าได้-3BB50749สมคิด สุวรรณรัฐ655493463
77
8/1/2018, 11:28:2871020167
ป่าไม้อุทิศ15 (บ้านม่วงเฒ่า)
สพป.1016เช่าได้
ความเร็วไม่เพียงพอและที่ทีอยู่เดิมเสียบ่อย
TOT, CAT, 3BB50/391500นายวัฒน กาญจนบูรพา899111783
78
8/1/2018, 11:29:3871020180
โรงเรียนบ้านห้วยหวาย
สพป.101เช่าได้-3BB200M/100M1,240
น.ส.ธิดารัตน์ แซ่โง้ว
890029080
79
8/1/2018, 11:37:1971020157บ้านหนองงูเห่าสพป.71เช่าไม่ได้
เพราะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ไม่อยู่ในเขตบริการของเอกชน
TRUE 3G/4G, DTAC 3G/4G, AIS 3G/4G
ใช้ทั้ง 2 รายการนางประภาพร ฟักเงิน838905466
80
8/1/2018, 11:40:5771020142บ้านหนองปรือสพป.167เช่าไม่ได้งบประมาณไม่เพียงพอAIS 3G/4Gใช้ทั้ง 2 รายการนายสมพร อัฒจักร081-0176524
81
8/1/2018, 11:51:3271028138บ้านหนองประดู่สพป.300เช่าไม่ได้
รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการเช่า
AIS 3G/4Gใช้ทั้ง 2 รายการ
นางสาวโควิน บุตรดาวงศ์
616165855
82
8/1/2018, 11:59:1871020151บ้านหนองมะสังสพป.134เช่าได้เช่าได้TOT, 3BB1001300นายมานะ กวางทอง870638197
83
8/1/2018, 11:59:3871020122ราษฎร์บำรุงธรรมสพป.275เช่าไม่ได้
ทำหนังสือและประสานงานกับทีโอทีแล้ว แต่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการสำรวจพื้นที่การให้บริการ แก้ไขปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ตโดยเชื่อมต่อ hotspot กับโทรศัพท์มือถือ
AIS 3G/4G
อินเตอร์เน็ตอย่างเดียว
นายศิวรัตน์ พายุหะ870344447
84
8/1/2018, 12:18:11ึ71020033บ้านยางสูงสพป.240เช่าได้เช่าได้TOT50590อุกฤษณ์ พ่วงกุล095-778-1018
85
8/1/2018, 12:19:55ึ71020033บ้านยางสูงสพป.240เช่าได้เช่าได้TOT50590v6dAKIN rj;'d6]095-778-1018
86
8/1/2018, 12:25:0371020159วัดใหม่ภูมิเจริญสพป.189เช่าได้เช่าได้TOT10631.3
นางสาวภัทรญา อธิภัทรวาทิน
972977095
87
8/1/2018, 12:25:2971020017
โรงเรียนบ้านเสาหงส์
สพป.139เช่าไม่ได้
เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
TRUE 3G/4G, DTAC 3G/4G, AIS 3G/4G
ใช้ทั้ง 2 รายการ
นางสาววิจิตรา จันทรังษี
621371102
88
8/1/2018, 12:25:3271210150บ้านตรอกสะเดาสพป.339เช่าได้ สายสัญญานมาไม่ถึงTOT50631.3
นายสมศักดิ์. จันทร์ศิรินุสรณ์
895468841
89
8/1/2018, 12:39:5471020002บ้านช่องด่านสพป.202เช่าได้-TOT200/80 Mbps1200นายรำลึก สนพราย840780442
90
8/1/2018, 12:41:5471020146ประชาพัฒนาสพป.116เช่าได้-TOT2001,400นางนภาลัย แซ่ง้อ847258834
91
8/1/2018, 12:50:5571020123บ้านหนองหวายสพป.84เช่าได้ได้3BB30/10632
นางสาวจริยา ไชยศรีมาลย์
806897575
92
8/1/2018, 13:07:3771020163
โรงเรียนบ้านหนองโสน
สพป.181เช่าไม่ได้
ยังไม่มีงบประมาณรองรับ
TRUE 3G/4G, DTAC 3G/4G, AIS 3G/4G
ใช้ทั้ง 2 รายการ
นายทวีโชค เรือนรื่น
839132578
93
8/1/2018, 13:10:1071020147
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
สพป.68เช่าไม่ได้ไม่มีคู่สายสัญญาณAIS 3G/4Gใช้ทั้ง 2 รายการนายชีวกานต์ สายนุช810150567
94
8/1/2018, 13:29:0071020151บ้านหนองมะสังสพป.134เช่าได้-TOT200/801200นายมานะ กวางทอง870638197
95
8/1/2018, 13:34:1271020025บ้านรางขามสพป.60เช่าได้-TOT7631.3
นางธนิตดา กล้วยเครือ
817369593
96
8/1/2018, 13:53:35ึ71020417บ้านหนองสาหร่ายสพป.116เช่าได้เช่าได้CAT201500ลาวัลย์ จีนทอง0 8600 1572 6
97
8/1/2018, 14:15:1971020032
ไทยรัฐวิทยา 21(บ้านลำเหย)
สพป.234เช่าได้-TOT, 3BB, TRUE10690น.ส.จินตนา. อำนวยผล884586118
98
8/1/2018, 15:21:0071020125อนุบาลวัดเลาขวัญสพป.332เช่าได้-TOT50750
นางสาวกาญจนา ฉายอรุณ
800864534
99
8/1/2018, 15:30:4671020010
โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
สพป.926เช่าไม่ได้ใช้ของยูนิเน็ตAIS 3G/4G
อินเตอร์เน็ตอย่างเดียว
นางสาวเพ็ญเดือน สุธาไทยารักษ์
034 - 581234
100
8/1/2018, 17:02:2471020170บ้านหนองขอนสพป.305เช่าได้-3BB50749ยลพิชา ไวคำนึง855016319
Loading...
Main menu